Knut Rasmussen

Alder: 82
  RSS

Om Knut

Pensjonert lektor fra vgs (matematikk, fysikk og data) som er interessert i kristendom

Følgere

Jesus leser fra det gamle testamentet i synagogen og stopper midt i et skriftsted og sier: I dag er dette skriftordet oppfylt.

 

Det mest dramatiske en kan lese i bibelen er dette: 

Jesaia 9,6

For unto us a child is born, unto us a son is given: 

and the government shall be upon his shoulder: 

and his name shall be called Wonderful, Counsellor, 

The mighty God, 

The everlasting Father, 

The Prince of Peace.

Lukas 4.

Jesus i synagogen i Nasaret 

14 I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham spredte seg over hele området. 

15 Han underviste i synagogene og fikk lovord av alle.

 16 Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, 

17 rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet:

 18  Herrens Ånd er over meg,

           for han har salvet meg

           til å forkynne et godt budskap for fattige.

           Han har sendt meg for å rope ut

           at fanger skal få frihet

           og blinde få synet igjen,

           for å sette undertrykte fri

 19  og rope ut et nådens år fra Herren.

20 Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham.

 21 Han begynte da med å si:

«I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» 

 

Gå til innlegget

Hva er konsekvensen av vi bare trykker opp nye penger for å dekke utgifter?

Ron Paul mener at vi kan få en kollaps og da må vi være forberedt.

Dollar har mistet sin verdi med 95% siden gullstandarden ble forlatt i 1936.

I 1930 åra   ble pengene nesten verdiløse slik at sedlene måtte transporteres med trillebår ikke i en lommebok.

Slike kollaps har vi hatt i mange land for eksempel i Sør Amerika. og Afrika.

Vil vi akseptere at våre sparepenger bli spist opp av infasjon ved opptrykking av nye sedler?

I USA er det mange som ikke klarer å spare opp noe til sin alderpensjon.

Vil det samme skje her og?

Vi får ikke den pensjonen som vi har spart opp til den er spist opp av inflasjon.

En slik krise er  beskrevet i 1.Mosebok 47 ,13-16

13Det fantes ikke mat i hele landet, for hungersnøden var svært hard. Egypt og Kanaan var utmattet av sult.

14 Josef samlet da alle pengene som fantes i Egypt og i Kanaan, det folk hadde gitt for kornet de hadde kjøpt, og Josef brakte pengene til faraos hus.

15 Men da det var slutt på pengene i Egypt og Kanaan, kom alle egypterne til Josef og sa: «Gi oss mat! Skal vi dø foran øynene på deg? Vi har ikke mer penger.» (De var verdiløse)

Bibelens oppskrift er: hvis du ikke arbeider så skal du heller ikke spise.

Hvordan skal det gå når vi kommer til tipping point: de som arbeider blir i mindre tall og  de som blir understøttet ( ikke arbeider) kommer i flertall?

 

Gå til innlegget

Takknemlighet og høflighet forsvant med avkristningen i landet?Noen mener vi har fått alt fra Gud andre sier vi har skaffet tingene selv.Plymouth er en by i England og også navnet på en by i USA. Tilfeldighet?

Det nærmeste vi kommer her er høsttakkefesten, men den  er en kirkelig affære.
Proklamasjon:  I, Abraham Lincoln, President of the United States, do hereby appoint and set apart the last Thursday in November next as a day which I desire to be observed by all my fellow-citizens, wherever they may then be, as a day of thanksgiving and praise to Almighty God, the beneficent Creator and Ruler of the Universe.
I USA feires Thanksgiving den fjerde torsdagen i november. Thanksgivingshelgen, Thanksgiving Holiday, varer i fire dager, det vil si fra fredag til søndag.

Vanlig markering er å spise thanksgiving-frokost/middag sammen med familie og slekt, der hovedretten vanligvis er fylt kalkun, yams (søtpotet) og gelé av tranebær, samt gresskarpai til dessert. Helgen preges av stor utfart i trafikken, men foregår ellers fredelig. Helgen innleder også den omfattende julehandelen.
Bakgrunn.
Pilegrimsfedrene var kalvinister som i sin misnøye med at deres syn på Bibelen ikke ble tatt nok hensyn til i det engelske samfunn, i 1607 hadde flyttet til Leyden i Nederland, der den religiøse toleransen ble for mye for dem, siden den også omfattet de religiøse gruppene som de selv mislikte. Mens de fleste ble igjen i Leyden, inngikk en annen gruppe avtale med handelsselskapet Virginia Company i London om å frakte dem til Den nye verden.
Innledningsvis var planen at reisen skulle gjøres i to farkoster, «Mayflower» og det mindre «Speedwell». På det første forsøket forlot skipene Southampton, 5. august 1620, men «Speedwell» begynte å lekke og måtte repareres ved Dartmouth. I det andre forsøket nådde skipene Atlanterhavet, men igjen ble de tvunget til å snu, denne gang til Plymouth. Etter noe reorganisering ble reisen gjort med kun «Mayflower».
Stedet ble kalt Plimouth Plantation, senere omdøpt til Plymouth Plantation. I perioden 1630-43 kom nærmere 20 000 dissentere til å dra til «Den nye verden», de fleste til samfunnet ved Massachusetts-bukten, i det som ble kalt «Tre Great Migration» (den store utflytningen). Stemmerett i dette samfunnet hadde bare de som ble regnet som «vakte», de godkjente menighets-medlemmene.

Bakgrunn fra Bibelen.
Salme 95,1-2
"O come, let us sing for joy to Adonai. Let us shout for joy to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with songs."
Thanksgiving har også sin rot fra Feast of Sukkot
5. Mosebok, 13-15
13 Løvhyttefesten skal du feire i sju dager når du har samlet inn det som kommer fra treskeplassen din og vinpressen din.

 14 Du skal glede deg på denne høytiden, både du og din sønn og din datter, din slave og din slavekvinne, levittene og innflytterne, de farløse og enkene som bor i byene dine.

15 I sju dager skal du feire høytid for Herren din Gud på det stedet Herren vil velge seg ut. For Herren din Gud skal velsigne deg og hele avlingen din og alt det arbeidet du gjør, og du skal bare glede deg.

 

 

Gå til innlegget

Oppslutningen her i Norge for Hillary var nærmere 90%, noe som ligner på valg i diktaturer,Og ingen våget å gå ut offentlig å støtte saker fra republikanere uten å miste anseelse.Ja du ble ansett som mindre begavet.

Dett er hentet fra Per Hivand sin hjemmeside.

Denne artikkelen er første i årets utgave av “artikler som bidrar til at pressestøtten fjernes”, og har sitt utgangspunkt i A-presse veteranen Einar Olsens intervju med fagbladet Journalisten tidligere i år. Olsen var sentral redaktør i A-pressen da pressestøtten ble innført i 1968, og toppsjef i konsernet da pressestøtten ble omdefinert slik at blant annet Arbeiderbladet (Dagsavisen) mottok betydelig mer pressestøtte enn tidligere.
Ordningen ble innført i 1969 som en rent politisk støtte. Det dreide seg om å sikre flere aviser på hvert enkelt sted, men det viktige her er at det dreide seg om aviser med forskjellig politisk grunnsyn. Etter hvert som partipressen ble avviklet, falt etter mitt syn grunnlaget for statsstøtten bort.
Som Jan Otto Hauge påpeker var den nye pressestøtteordningen fra 1974 (Lex Arbeiderbladet) et resultat av en ren politisk hestehandel mellom Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Det lå ingen prinsippielle tanker om fri ytring eller meningsbærende mediemangfold til grunn da. Bare et ønske om å kynisk bruke daværende partipresse som instrument i utøvelsen av politisk makt.
I 40 år har staten finansiert journalistikk (politikk?) på papir, og det er dessverre intet som tyder på snarlig endring. Det produseres stadig mer aparte argumentasjon og ville forretningsmessige konstruksjoner for nettopp å beholde og utvide statsstøtten for døde medier (papirmedier) og mediehus.
Olsen og Hauge har i alle fall forsøkt å minne oss om at ytringsfrihet og mediemangfold knapt har noe med saken å gjøre – verken da eller nå.

Mange steder for noen år siden hadde vi altså en dominerende borgelig presse og en sosialistisk presse som risikerte å falle ut flere stede. Pressestøtten ble gitt for å opprette en balansert presse..
Etterhvert ble presse og media for en stor del eid av A-pressen og vi har fått media og aviser fulstendig dominert av venstresida.
Presidentvalget viser til fulle hvor hjernevasket nordmenn er.
Det var bare en stortingrepresentant som våget å fortelle at Trump var best for verdensfreden.

Dekning fra media var en skandale.
Det var vel bare document.no som ga en balansert framstilling.
Renate Solberg ga en glimrende analyse. Men dette klarte ingen av journalistene i aviser (som får betalt statsstøtte) i nærheten av   å gi.
For å si det som Trump:

You are fired.
Pressestøtten må legges om slik at vi kan stoppe denne hjernevaskingen.
Vi må få inn alternativer som kanalene FoxNews, Visjon Norge osv eller aviser som Idag, document.no osv.
Det er snakk om at både Nrk og Tv2 skal få statsstøtte. Disse er jo kjemisk renset for kristne programmer.
Det er på tide at kristenfolket også får statsstøtte for sine kanaler Visjon Norke og Kanal 10.

Gå til innlegget

Er det ille for kristne i disse tider, så vil det bli et "helvete" under siste del av endetiden.Da er kirken borte og da rår onde styresmakter under Antikrist.

Det tømmes for kristne i MØ og kristne kirker gjøres om til moskeer i Europa. Vi opplever at flyktningekrisen destabiliserer mange land. Det er en invasjon av muslimer som finner sted når det ikke samtidig finner sted en assimilasjon.
Her hjemme så latterliggjøres bedehusfolket på teater og media og en av de få Israelkanaler skal nå rives ned av onde krefter.

Har det noe med jødehat å gjøre tro?
I media så kritiseres Hanevold   for  sin  evangelisering i  Visjon Norge. Nå har han også fått drapstrusler.
Vi som ser på amerikanske kanaler så er dette vanlig forkynning,  men det tåles ikke her i vårt sosialislistiske land. Her skal alt "velsignes" gjennom statskassa for å renses.
Kritikerne har sine sugerør i statskassa.
Det  må samles inn mye penger for at en privat tv-kanal skal sende  24 timer i døgnet. Denne kanalen har ikke noe sugerør i statskassa..
Denne marxsistisk onde filosofien har bredt seg vidt. Det er jo ille at en statskanal som mottar lisenspenger, skal henge ut anstendige mennesker på denne måten.
Vi tvinges til å betale Nrk, mens her er alt frivillig.
Hva med alle minstepensjonisten som betaler inn til statlige spill og så er det bare noen få som vinner noe? De som ikke kan statistikk, staffes fordi de ikke skjønner at sjansene for å vinne er mikroskopiske. Dette er ondskap med statlig velsignelse.
Det værste synes jeg er hylekoret fra andre kristne ledere henger seg med de gudløse og gjør det enda vanskeligere å være en sann kristen.
Det vi må gjøre er å støtte slike evangelister og vi trenger flere slike som Hanevold.
Hvis vi ikke kommer med  himmelvogna (rapture) så blir det så mye værre å være kristen når Antikrist regjerer under tribunalet siste tid før Jesu komme.
Derfor trenger vi en massiv vekkelse for å slippe det "helvete" som tribinalet vil være.
Da er kirken borte og da er det bare onde styresmakter tilbake.

Mye kan hende i denne tiden med emokrati (styring etter følelser) og vi kan gå inn i en vanskelig tid hvis presidentvalget ender i kaos. Da kan Obama være tvunget til å sitte til situasjonen er avklaret. 
Robert Breaker gir her en oversikt over hvordan det vil vær en kristen i siste del av endetiden (3,5 år).
Det er vel den beste oversikten jeg har sett så langt.
What to Do if you Miss the Rapture.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere