Knut Rasmussen

Alder: 82
  RSS

Om Knut

Pensjonert lektor fra vgs (matematikk, fysikk og data) som er interessert i kristendom

Følgere

Vi betaler lisensen gjerne, men

Publisert rundt 7 år siden

"Jude, jude, feige schwein komm heraus, und kåmpf allein"  gjalleri i gatene i  Europa nå. 

Se link:https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qc7o2_uKwyI

Jeg lurte først på om det var nazister (høyreekstremister) som var ute å demonstrerte. Det var som  å høre et gufs fra mellomkrigstida. Neida det var en muzlimsk demonstrasjon og merkelig nok ingen stoppet de. Hvis det hadde skjedd her så ville jo blitzgutta tatt  seg av dem.

Antisemitismen blomstrer som aldri før og jødene tvinges til å reise ut av Europa til Isreal. 

Det  trengs ny  plass for  bosettere og så blir det kastet stein og vi har det gående. Så blir Isreal bombardert av raketter fraGaza som svarer med å bombe Gaza. Våpenhvile kommer istand og vi i Vesten må være med å bygge opp igjen. Når skal det ta slutt?

Når vi nå snart skal betale lizensavgift igjen på vel kr 1 000, så vil jeg oppfordre  folk til å gi støtte til organisasjoner som gir oss en mer balansert framstilling av det som foregår. 

For hva er perspektivet?

Vl ser at det tømmes for kristne i MØ. Tyrkia, Libanon osv var jo kristne nasjoner nå er det nærmest tomt for kristne der. Så er det noen godfjotter som tror på en  en 2-statløsning. Når kristne ikke tåles i regionen så toleres slettes ikke jødene der.

Det endelige målet er å gjøre MØ fri for kristne og jøder.

Nå må vi snart se sannheten 

Gå til innlegget

Media lager vrengebilder?

Publisert over 8 år siden

Vrengebilder i media.

Mørkemannen hvem er det? Er det en kristen ekstremist, like farlig som de ekstreme islamistene?  Neida, nå har en journalist funnet ut Sannheten:  de er ålreite mennesker. (Ja det er de samme menneskene som uttalte at sauer er ålreite dyr)

Starten for mørkemannen er jo enkel: Han angrer og ber om tilgivelser for alle sine synder  og at Jesus skal bli min Herre og Frelser. Vi får da de samme egenskaper som Jesus hadde og kan gjøre alle de handlingene som Jesus gjorde. Ikke alle er klar over dette.

Kikens liturgi må  bygge på skriftens ord. Det er jo  her stridens står om : noen vil rive noen ark ut av Bibelen. 

Videre vil Jesus være hans vokter og vil ikke slippe inn demoner hans liv. Uten dette vernet vil det renne inn mange demoner som ødelegger mennesket med sykdom og tidlig død. 

La oss se på statistikken: 

Mørkemannen kommer best ut! De lever lengst i gjennomsnitt. Det beste av alt de får jo også evig liv.

De som røyker og drikker alkohol vil forkorte livet med opptil 12 år ifølge kampanje som pågår. Men homofile og lesbiske som lever i parforhold vil korte ned livslengden med opptil 20 år på grunn av  usunn livstil med hundrevis av partnerbytte i løpet av livet. Hvem skulle tro det? Vi lar jo oss sjarmere av de glade guttene fra homsepatruljen som hjelper oss både med blomsteroppsats og med å kle oss.

Ille er det for de som dyrker Satan metallband osv de har en enda kortere liv.

De som kommer værst ut er jo fostre som er uønsket, de har jo under 9 mnd levetid. De snakker om sikre aborter men dødsraten er jo på 50%.

Har media holdt lenge på å forvrenge fakta mon tro?

For de som ikke er sportsinteressert er det lite å hente på de vanlige tv-kanalene.

Journalister ser ikke forskjell på religioner. I bibelen står det om fred på hver side og at du skal elske din neste også dine fiender, mens i Koranen står det om å drepe de vantro eller bli drept (selvmordsbombemenn).

Gå til innlegget

Den hellige dagen: 1 mai

Publisert rundt 9 år siden

Jeg passerte en mann med bilde av Che Guavara på T-skjorta.

Jeg tenkte : Vil vi om noen år se en Tskjorte med bilde av Breivik på? Neppe.

Det viser hvor stuerent venstreekstremisme er.

Ved dannelse av alliansen i Sverge, fikk Sp-lederen spørsmal om hvorfor ikke danne  en rødgrønn regjering i Sverige. Svaret var : vi vil ikke ha kommunister med i en regjering.

Det er jo utenkelig med nazister i en regjering, men kommunister (SV) går an.

Noen er jo så sære at de mener børsen må slaktes og pengene fordeles på alle.

Det finnes jo regjeringsmedlemmer ( ihvertfall tidligere) som ennå ikke har tatt avstand fra Stalins grusomheter.

Her er mitt anliggende

Vi har tatt et solid oppgjør med høyreekstremisme, men ikke mot venstreekstremisme.

Rettsoppgjøret etter krigen var vel rettferdig?

Vel de ansvarlige fikk sin straff, men noen fikk en livsvarig straff.

Noen ble utestengt for  livstid fra arbeidsmarkedet. Jenter som ikke holdt sin sti  ren, ble barbert på håret i vanære. Noen av de har forsøkt å komme hjem til Norge for å bo de siste årene av sitt liv i hjemlandet og å bli gravlagt her. Disse har fått avslag. Jeg overvar en debatt om denne saken og forsatt er det et dirrende hat mot disse menneskene etter så lang tid. Forstå det den som kan.

En må huske på at det var mye dramatisk som skjedde i mellomkrigstida.

Vi fikk spanskekrigen (mot aksemaktene), vår nøytralitetpoletikk (mot England), vinterkrigen (mot Sovjetsom) gjorde sitt til at stemningen i Norge  svingte ganske mye. 

Særlig i nord fikk vinterkrigen stor betydning for folkemeningen og det var mange som falt på gal side. Den største fienden var bolsjevismen, kampen mot Sovjetunionen.

 Denne kampen var for tidlig å ta. Først ved Berlimurens fall, falt Sovjetunionen.

Vi kom aldri til bunns i rettsoppjøret. Det var de som åpenbart samarbeidet med fienden som ble tatt. Men hva med poletiet som kjalp jødene til gasskammerne? I Dannmark klarte man å berge jødene. Det var en rekke andre som slapp unna hvor bevisene ikke var så opplagte. Til og med Gerhardsen leflet med tyskerne for å komme fram til en overgangsordning. Boka om dette ble gjort ulovlig og har ennå ikke kommet ut.

Vi har altså ikke tatt en skikkelig avstand fra venstregrumset.

Sosialistene går jo forsatt å vifter med røde flagg  (blodige flagget til Sovjet) på 1 mai. Denne dagen får vi høre hvor farlig høyrekreftene er. Det går jo spesielt ut over et parti dette.

Vi må ha slutt på skittkasting på høyresiden på 1 mai.

Hvor hellig er denne dagen? (Dagen er jo en  hellig høytidsdag)

Vi har jo det munnhellet : snart er vi alle sosialdemokrater.

Dette er jo noe vi skal tro i henhold til media. Men det finnes altså anderledestenkende i dette landet. Og hatet hos noen (Breivik) var så stort at han kunne utføre de grusomme gjerningene.

Det samme var situasjonen i Sverige:  Palme ble myrdet.

Er ikke dette et varsko?

Vi skal ha respekt for alle meninger og ikke ser fiender overalt.

Gå til innlegget

Kan tøff oppvekst gi hjerneskade?

Publisert over 9 år siden

Kan en tøff oppvekst gi hjerneskade for barn?

Da vi vokste opp i min generasjon var det ikke mange skilsmisser og vi barn kunne ha en rolig oppvekst.  Vi gikk på søndagsskole og fikk barnetroen inn med morsmelka

Vi drømte om framtida og vi skjønte at det var kunnskaper som skulle til for å realisere drømmene.  

I dag er det ganske vanlig at par skilles.

Hvilke konsekvenser har dette på barna?

Det faller harde ord under et oppbrudd og og i værste fall blir det rettsak. Mange karaktiserer eksen som uhyre eller djevel. Barn blir unnfanget i kjærlighet, men når skilsmissen er et faktum, kan barna oppfatte denne unnfangelsen som en misforståelse ja  at det var ingen hensikt at jeg skulle bli født.

Å bli født uten hensikt kan føre til eksistensielle problemer og skape motløse barn

Det 1 og 2 bud er fundamental for oss i den kristne krets.

Å trå utenfor de rammer som er Guds plan for fører  til store omkostninger.

Det andre bud om at du skal hedre din far og mor, er en lakmustest.

Hvis vi ikke klarer å oppfylle dette budet, vil det føre til forbannelse, men hvis  vi  klarer det, til  velsignselse.

Det er ikke bare omgivelsene som lider under dette, men denne forbannelse vil ha konsekvenser i generasjoner.

Jeg prøver å finne årsaken til at mange gjør det dårlig på skolen og det store frafallet i skole og arbeidsliv.

Kan det være at mange barn kastes ut i en voksenverden før de er moden for det.

Dette trigger en altfor tidlig pubertet for jenter ja så tidlig som i 8 års alderen.

Kvinner har et begrenset antall egg og de  vil ta slutt når de er 30 år og  det er jo den alderen som  de fleste tenker på å stifte familie.

Barn må takle vanskeligheter tidlig  og store  deler av hjernekapasiteten brukes til krisehåndtering.

Vil mange vokse opp med fragmentert hukommelse og  videre mange vil få et dobbelt verdisett et anvendt  hos mor og et annet verdisett  hos far og kan bli mestere til å manipulere.

Blir vi grenseløse av dette og tilslutt er det  bare fengselsmurene som setter grenser?

Mange vil være nødt til å ha et dobbelt bokholderi når det gjelde sannheten.

En oppgitt advokat oppfordret klienten til bare å si sannheten. Vedkommende respondererte: hvilken versjon vil du ha av den.

Jeg vet fra meg selv at jeg filtrerer bort søppelinformasjon . Jeg lagrer bare det som er sant og viktig for meg. Også musikk som ikke har struktur oppfattes som støy.

Med moderniteten kom også tvisynet. Vi er oppdratt i hele skoleverker viktikheten av å ha en kritisk holding til omgivelsene. Det er jo bra, men det har gått ut over dette å ha tillit til mennesker og å knytte sosiale nettverk.

Utviklingen viser at det blir flere og flere enslige pga alle skilsmissene. 

Kan den negative utviklingen forklare tidlig demens?

Det viser seg at de som leser noe som er sant og viktig, kan motvirke dette.

Jeg vet mange som mennesker som daglig leser  bibelen, beholder sin hjernekapasitet i mange år. Dette gjelder kanskje i alle religioner.

Dessuten er kristne mennesker transparent og programmert til å snakke sant.  

Er dette helsebringene?

Er oppveksten så tøff at man får hjerneskader av det?

Kan dette forklare fallet i kunnskap som har skjedd i akkurat dette tidsrommet?

Jødiske folk har vært et forfulgt til alle tider, men indidiuelt kan de vise til store personligheter gjennom i historia. 

Vi kan nevne  Josef,Moses,Ester, Daniel og David, videre har mange vist stor dyktighet i bankvesen og vitenskaper.

Noen forklarer dette ved at etter jødisk skikk så øser de rikelig med velsignelser over sine familiemedlemmer.

Jødiske barn som vokser opp har et anker i Gud og har en plan for livet.

Vi vet at Satan regjerer i samfunnet. 

Det er mye ondskap og hat som slippes løs i våre dager. Vi har fått brente kirke og okkulte drap. Det siste er hallowendrap.

Det er en gåte for meg at hallowen feires . Denne har jo opphav i keltisk kultur som handler om  menneseofringer. Det er som å be overlende fra Holocost skal feire Hitlers fødselsdag.

Avisene er fulle av sodomi  og porno . Det siste trenden er korte episoder hvor poenget er bøføling av kvinnekroppen.

Hvilket signal gir dette til potensiell overgrepsmenn?

Her må media virkelig skjerpe seg.

Onde tunger mener at umoral er en villet politikk for da vil de kunne øke sine budsjetter. Videre at nivillering i skolen er også en villet politikk fordi da får vi en lettere befolkning å hanskes med.

Med prevensjon vil unge kunne utsette stifting av famile til 30 årene. 

De får da et rikt kjærlighetsliv som det heter. I gamle dager kaltes slike for horer og horebukker.

Resultatet er blitt 30 % blir sterile og som nevnt overfor vil  eggproduksjonen ta slutt hos kvinnen i stadig tidligere alder.

Når de endelig  stifter familie etter en lang singeltilværelse, vil de  være noen store egoister som  vil  være ubrukelig til oppfostre barn.

I den forbindelse kan en være fristes til å foreslå:

Innføring av jødisk skikk hvor vi velsigner alle familiemedlemmer.

Innfører de 10 bud igjen.

Når det gjelder famileplanlegging  er bare kondom som tillates som prevensjon.

Ingen abort aksepteres unntagen i spesielle tilfeller.

Hvis man innleder et forhold, må man ta konsekvensen at det kan bli barn, og da skal man forplikte seg til sammen å oppdra barnet opp  til 12 års alder.

En vil da oppnå at familier stiftes i 20 års alderen og derved oppnå mer stabile forhold.

Knut Rasmussen

Gå til innlegget

Hekser finnes de i våre dager?

Publisert over 9 år siden

Hekser finnes de i dag?

Vi besøkte heksemuseet på Vardø sist sommer og det gjorde et sterkt inntrykk.

Det er en  myte som må avlives: det var også menn som ble brent på bålet.

En vanlig oppfatning var at vedkommende stod i ledtog til djevelen og at de kunne kaste forbannelser over andre mennesker.

Det var vel det siste som var det mest skremmende og kunne lamme lokal samfunn med skrekk og gru.

En ble brent på bålet fordi han hadde spådd  brannen i Vardø .

Løsninga var altså å brenne mennesker på bålet slik at de ikke kunne spre mere frykt.

Selv om kristendommen var vel befestet i landet, hersket det mye overtro blandt folk flest på 1600 tallet.

Selv i min generasjon  når jeg vokste opp, ble det fortalt slike historier og vi var redd for mennesker som kunne kaste forbannelser over omgivelsene.

Under vår vandring i museet spøkte jeg med folk rundt meg og spurte om hekser fantes i våre dager.

Da var det en som svarte :I våre dager  slipper vi fri.

Dette svaret ga rom for ettertanke.

Er det noen som forbanner medmennesker  i våre dager?

Er vi tilbake til kunnskapsløshet og overtro. Det var en som meldte fra om han hadde  en ufo. Det var månen vedkommende hadde sett.

Som det står har vi en tunge som kan spre gift.

I mildere form er vel mobbing en forbannelse.

Vi har fått flere medier å spre negativ omtale og det er et alvorlig problem for den  det går ut over.

I min generasjon kunne vi barn ha en rolig oppvekst, det var ikke mange skilsmisser.

Vi kunne skape drømmer om hvordan framtida ville bli og vi skjønte hvilke forutsetninger som skulle til kunnskap og barnetroen 

I dag er det ganske vanlig at par skilles.

Hvilke konsekvenser har dette på barna?

Det faller harde ord under et oppbrudd og og i værste fall blir det rettsak. Mange karaktiserer eksen som uhyre eller djevel. Barn blir unnfanget i kjærlighet, men når skilsmissen er et faktum, kan barna oppfatte denne unnfangelsen som en misforståelse ja  at det var ingen hensikt at jeg skulle bli født.

Å bli født uten hensikt kan føre til eksistensielle problemer.

De 1 og 2 bud er fundamental for oss i den kristne krets.

Å trå utenfor de rammer som er Guds plan for fører  til store omkostninger.

Det andre bud om at du skal hedre din far og mor er en lakmustest.

Hvis vi ikke klarer å oppfylle dette budet vil det føre til forbannelse, men hvis  vi  klarer det, til  velsignselse.

Det er ikke bare omgivelsene som lider, men denne forbannelsen vil ha konsekvenser for 2 eller 3 generasjon.

Jeg prøver å finne årsaken til at mange gjør det dårlig på skolen og det store frafallet her.

Kan det være at mange barn kastes ut i en voksenverden før de er klar for det.

Dette trigger starten på pubertet for jenter allerede helt ned i 8 års alderen.

Kvinner har et begrenset antall egg og de vil ta slutt når de er 30 år?

Og det er jo da de fleste tenker på å stifte familie.

Vi får en kortere barndom og en eldes fortere?

Barn må tidlig takle  vanskeligheter og store deler av hjernekapasiteten må brukes til krisehåndtering.

Vil mange vokse opp med fragmentert hukommelse og  videre mange vil få et dobbelt verdisett et anvendt  hos mor og et annet verdisett  hos far?

Blir vi grenseløse av dette og tilslutt er det  bare fengselsmurene som setter grenser?

Mange vil være nødt til å ha et dobbel bokholderi når det gjelde sannheten.

En oppgitt advokat oppfordret klienten til bare å si sannheten. Vedkommende respondererte: hvilken versjon vil du ha av sannheten.

Er oppveksten så tøff at du får hjerneskader av det?

Kan dette forklare fallet i kunnskap, at mange faller ut av skolen og arbeidsliv  og videre den altfor tidlig demens hos eldre.

Lakmustesten på en langt og godt liv er om du kan oppfylle det 2 andre bud.

Hvis du forbanner dine foreldre vil du selv være forbannet og også dine etterkommere 2 -3 generasjoner.

Hvis du hedrer dine foreldre vil du være velsignet som det står i budet.

Er det være mye forbannelser utgytt  som følge av at mange familier oppløses.

Det jødiske folk har vært et forfulgt folk, men indidiuelt kan de vise til store personligheter gjennom i historia. 

Vi kan nevne  personer  som Josef,Moses,Ester, Daniel og videre stor dyktighet i bankvesen og vitenskaper.

Noen forklarer dette ved at etter jødisk skikk så øser de rikelig ut med velsignelser over familien.

Barn som vokser opp har et anker i Gud og har en plan for livet.

Vi vet at Satan regjerer i samfunnet.

Det manifisterer i mye ondskap som slippes løs i våre dager. Vi har fått brente kirke og okkulte drap. Det siste er et hallowendrap.

Det er en gåte for meg at hallowen feires. Denne har jo opphav i keltisk kultur som handler om  menneseofringer. Det er som å be overlevende fra Holocost å feire Hitlers fødselsdag.

Avisene er fulle av sodomisme  og porno . Det siste er korte episoder hvor poenget er bøføling av kvinnekroppen.

Hvilket signal gir dette til potensiell overgrepsmenn?

Her må media virkelig skjerpe seg.

Onde tunger mener at umoral er en villet politikk for da vil de kunne øke sine budsjetter. Videre at nivillering i skolen er også er en villet politikk fordi da får de en dummere befolkning å hanskes med.

Med prevensjon vil unge kunne utsette stifting av famile til 30 årene. 

De får da et rikt kjærlighetsliv som det heter. I gamle dager kaltes slike for horer og horebukker.

Resultatet er 30 % blir sterile av kjønnssykdommer.

Når de endelig  stifter familie etter en lang singeltiværelse vil de være noen store egoister som vil da være ubrukelig til å oppfostre barn.

I den forbindelse kan en være fristes til å foreslå:

Det er bare kondom som tillates som prevensjon.

Ingen abort aksepteres unntatt i spesielle tilfeller.

Hvis man innleder et forhold, må man ta konsekvensen av  at det kan bli barn og da skal man forplikte seg til å oppfostre barnet opp  til 12 års alder.

En vil da oppnå at familier stiftes i 20 års alderen og derved oppnå mer stabile forhold.

Knut Rasmussen

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere