Knut Rasmussen

Alder: 82
  RSS

Om Knut

Pensjonert lektor fra vgs (matematikk, fysikk og data) som er interessert i kristendom

Følgere

Full renselse i Midtøsten

Publisert nesten 7 år siden

En repetisjon av hendelsene på Masada og i Kambodsja.

Mange av oss nordmenn har vært i  Gaudalest i Spania og besøkt minisamfunnet opp i berget.

Mennesker bodde her oppe i flere generasjonerm sålenge  beleiringen varte. Vi forlater alltid stedet i den forvissning at dette vil nok aldri skje  igjen.

I disse tider er igjen 40 000 mennesker som har flydd opp på berget for å redde livet.

Det er full renselse i beste Pol Pot stil.

Det er ikke bare jøde og  kristne, men også muslimer med en feil tro som skal fjernes.

Er det en felles forståelse i befolknineg, uavhengig  partiertilknytning for  hvem  fienden er og hvordan  barbariet skal bekjempes?

Hvis vi ikke  så står vi svakt når barbariet står utafor vår stuedør


Gå til innlegget

Hitler og komiske Ali

Publisert nesten 7 år siden

Slik gå det når venstresida er uten moralsk kompass

Hitlers dødskult og komiske Ali.

Det begynner å gå opp for noen av hver hvilke dystre utsikter vi har i midtøsten. (SIAN kan legges ned nå)

Vi vet at halvparten av den muslimske befolkning bor i vestlige land. De har rømt fra dikaturer og noen av disse mest farlige vil være med på å destabilere mange vestlige  land.

Når det er så vanskelig for Isreal å kjempe for sin sikkerhet, så blir det uhyre vanskelig for oss når vi skal kjempe mot barbariet utafor vår stuedør.

Hvorfor skal  Isreal utføre denne skitne jobbe med å fjerne rakettene. Hvorfor kunne ikke FN  gjøre det, på samme måte som de fjernet de kjemiske stridsmidlene i Syria?,

Når bombene faller i Gaza så vrimler det av fotografer som skal ta de beste bilde av ofrene.

Hvorfor tar  de ikke  bilder andre steder fra hvor slike hendelser forekommer?

Nei, det er bare her de slipper til  fordi Isreal er et demokratisk land.

Islamisme er en totalitær bevegelse som er like farlig som nazisme og komminisme,

Jødene og kristne overlevde både kommunisme og nazisme, men utryddes av islamismen.

Hvordan er det mulig at barbariet har slik framgang?

Vi har sett at den gudløse venstresida uten moralsk pass lar seg forføre gang på gang.

Den største ondskap fikk vi se når 2 bomber (fly fullt opp med mennesker) raste inn i tårnene i New York.

Alle demokratiske mennesker skjønte at vi måtte nedkjempe barbariet.

Lovverket mot terror ble iverksatt, bare ikke i Norge. Grunnen IKT-systemet var ikke på plass!

Hva om vi hadde iverkssatt terrorberedskaploven da?

Vi fikk krigen mot Afganistan og Irak. Hvorfor ble krigen så langvarig og skulle koste så unødig mye?

Jo det var den  komiske Ali som dukket opp og fortalte at seieren var innen rekkevidde.

Sadam Hussein klarte å overbevise venstresida om at dette var en urettferdig krig.  Derfor klarte han å mobilisere millioner av nyttige idioter.

Dette ser vi gang på gang at venstresida støtter de værste kreften Pol Pot, kommunisme osv.

Hvorfor innser ikke Hamas at de har tapt og legger ned våpnene.

Her er det komiske Ali som klarer igjen å overbevise venstresida om at det er en rettferdig krig.

Derfor trekker krigen ut og Hamas trekker sin befolkning med seg inn i døden. Presis som Hitler gjorde det, Han nektet å innse nederlaget.

Media får oss til å heie på Hamas planer om å fjerne jødene fra kartet.

Skulle ikke forundre med om det blir et nytt holocost.

Gå til innlegget

Hat mot Isreal fra en biskop.

Publisert nesten 7 år siden

Hvorfor er deler av DNK fiendtlig innstilt mot Isreal? Er det jødehat? Nei det er den nye teologien.

Hva er det som kjennetegner kristne mennesker?

Andre skal si : se hvor de elsker hverandre broderlig.

Det kan man ikke si om kirkemedlemmene i  dagens situasjon.

Den  nye teologien  fører til splittelse og mye uro.

Mange sannheter er satt opp ned i våre dager. Det skal ikke hete Vår Far, men Vår Mor.

Vi skal tilbe Abrahams og  Ismail Gud, ikke Abrahim, Isak og Jakobs Gud. Som kjent er Ismail stamfar (12 stammer) til palestinerne/araberne

Det er palestinerne som er Guds folk og de skal føres inn i de hellige land

Hvilken plass jødene er tiltenkt er usikkert. Palestinerne skal hjelpes fram, mens jødene skal motarbeides (boikott). 

Det heter ikke lenger : Kom til meg (Jesus), så skal dere få hvile. 

Nå heter det : Kom til oss. Vi lemper på noen bud, så skal dere få hvile. Dette må jo kalles for forførelse .

Disse nye tankene kom vel inn  med  at kvinner kunne bli prester og biskoper. Det kan også være at mange av de  venstreekstreme (m-l ere) gikk inn i prestestillinger  hadde betydning for denne utvikling . 

Resultatet ble en teologi som skulle gi rettferdighet her og nå,  ikke   i det kommende (min gjenløser se Jobs bok). Det er blitt en aggressiv teologi, en som vil gjennomføre endringene raskt.

I koranen står det at Jesu er en profet. Det er noen likhetspunkter mellom koranen og bibelen som gjør at en vil en prøve å smelte sammen islam og kristendomen til en religion: kristlam. Vi har dermed fått bare en religion og  religionskriger blir en umulighet.

Denne sammenslåingen vil være fullført på markeringen av 1000 års minne på Stiklestad i 2030. En er iferd med å rive ned symbyler. For eksempel saken om Hellig Olav er en sadist.

(Fjernet av moderator pga påstander som ikke medfører riktighet)

Det tar tid å implimenterer denne nye teologien, fotfolket er "trangsynte" og "kalde" ovenfor det nye.  De må enten omskoleres eller en må få inn yngre folk som har mer romslige holdninger. 

Ja det er mange som er  skuffet og  har meldt seg ut av kirka. Mange føler at kirka er blitt frarøvet  en

Gå til innlegget

Den nye teleogien i DNK

Publisert nesten 7 år siden

En etterfølger av Ottesens innlegg

Den nye teologien og fruktene. 

Jeg prøver med dette å orientere meg om det nye tankesettet i teologien. 

Jeg må jo si med en gang at jeg ikke er skolert.

Vår hjemvendte helt ble mottat av en begeistret folkemengde, mens ALLah AKBAR gjaldet. Han uttalte seg jo at hans beretninger var troverdig.  Han var professor og derfor snakket sant! Og jeg som trodde at det var kristne som var programmert til å tale sant.

Ære være han hvis han har lindret smerter for mange mennesker.

Utgangspunktet var overhøring av gudstjeneste i Nidarosdomen.

Det var vektlegging av Abraham og Ismails Gud. Etterkommere av Ismail (med 12 stammer der og) var jo araberne og også palestinerne.

Vi tror jo på Abraham, Isak og Jakobs Gud og det trodde jeg også var DNK teologi. 

Har det foregått et skifte her?

Jødene valgte bort frelsen mener noen , så nå er det palestinerne som er Guds hellige folk Det er de som skal føres inn i det hellige land. Hvor skal jødene da gjøre av seg da?

At en prioriterer et folkeslag framfor et annet er vel helt ukristelig.

Paulus sa at her  er det  ikke jøder eller greker, ikke kvinne eller mann, men her er vi ett i Kristus.

Her demoniserer man jødene som man har gjort i hundrevis av år.

Igjen skal jødestjernen på, ikke på menneske. men på varer.

At Høyre også går inn for det er en gedigen skuffelse.

Jeg trodde at når det siste regnet kommer, DNÅ, så vil det komme over alle folkeslag også jødene.

Er dette også feil?

Det er en skam at Isreal  alene må gjøre den skitne jobben  med å demilitarisere Gaza.

(Hvis ikke Isreal hadde konfiskert langdistanserakettene på skip som ble bordet i fjor og hvis de ikke hadde Iron Dome.  ville vi kanskje titusenvis av døde i en by truffet av "hjemmesnekrede" raketter.)

Hvis det hadde vært tale om et annet land, ville det ha vært en FN oppgave.

Ved nedskytning av passasjerfly, ville man gjøre alt for å hindre gjentakelser.

Telaviv flyplass ble stengt pga rakettene fra Gaza, men ble noen FN tiltak igangsatt?

FN fikk gjennomført en ødeleggelse av kjemiske stridsmidler og på samme vis skulle disse farlige raketten bli uskadeliggjort.

Vår hjemvendte helt foreslo hvite helikoptere (hvite busser) for å hlelpe befolkningene. 

Skulle ikke  FN iverksette evakuering av befolkningen i Gaza?

Vi ser at media hausser opp jødefiendligheten. I Euorpa nå gjaller det rop i gatene : Jude, jude feige Schwein, kom heraus und kampf allein. I beste Gobbels stil.

Jødene tvinges igjen ut av Europa til Isreal (det er ennå 6 mill som ikke har kommet hjem), de skal ha nye boplasser, steinene og rakettene faller igjen og vi i Vesten skal igjen bygge opp Gaza. Når skal dette ta slutt?

Når alt dette skal evalueres så vil det felles en tung dom.

Gå til innlegget

Kriseberedskap 24 juli 2014

Publisert nesten 7 år siden

Kriseberedskap i Norge 24 juli 2014

Overhørte krisemøte og  omtale om mulig trussel mot Norge innen kort tid.

Når mulige raketter bir trerttet mot oss, får pipa annnen låt.

Vi har hatt en nedskytning av passasjerfly over Ukraina og alt blir gjort for at dette ikke skal skje igjen

Rakettene fra Gaza har gjort lutrommet over Isreal  usikkert og også  stengt

Nå må alle hjelpe til for at Isreal kan uskadeliggjøre disse rakettene.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere