Knut Rasmussen

Alder: 82
  RSS

Om Knut

Pensjonert lektor fra vgs (matematikk, fysikk og data) som er interessert i kristendom

Følgere

Publisert over 3 år siden

Dette ble postet feil under innlegg.

Dette er resyme av Derek Prince

Israell forekommer i bibelen 2500 ganger i det GT og 79 ganger i det NT, mens kirke (menighet) er ikke nevnt noen ganger. Så vi skjønner at for en kristen så må  Israel ha stor betydning. Noen mener at jødene fikk sjansen for 2000 års siden, men de grep den ikke. Erstatningsteologien  (erstatte Israel med kirken) førte til ekstra  store lidelser for jødene.

Hele historien om Isreal ble profitert (forutsagt):

1) Slaveriet i Egypt

2) Utfrielsen fra Egypt i løpet av 1 døgn

3) Lovnader om Kanaan

4) Overgitt til gudeløshet i  det lovede land

5) Etablering av Jerusalen som jødenes senter

6) Nord Israel ble bekjempet og befolkningene ble ført t fangenskap til Assyria

7) Likeså Juda ble bekjempet og jødene ble ført i slaveri til  Babylon

8) Ødeleggelse 1. tempel

9) Jødene  vender tilbake fra fangeskapet i Babylon (1. diaspora)

10)  Ødeleggelsen av 2. tempel

11) Utvandringen til mange land . (2. diaspora)

12) Jødene lider under stor forfølgelse

13) Samling  fra alle  land til nyopprettet Israel og språket hebreaisk ble innført etterhvert.

14) Samling all land i krig mot Isreal.

15) Gud åpenbarer  seg i sin herlighet for hans folk.

16) Messiah etabler Guds rike på jorden.

13 av profetiene er oppfylt i minste detalj.

Når  80% av profetiene i bibelen er oppfylt, så er det vel stor sannsynlighet at også de 3 siste vil bli oppfylt?

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Grunnen til at man ikke kan helbrede alle er på grunn av mangel på tro, vantro som Jesus uttrykker her.

Jesus svarte: «Du vantro og vrange slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten!» 18 Og Jesus talte myndig til ham, den onde ånden fór ut, og gutten ble frisk i samme stund.
   
 19 Da disiplene ble alene med Jesus, spurte de ham: «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» 20 «Fordi dere har så lite tro», svarte han. «Sannelig, jeg sier dere: Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: ‘Flytt deg herfra og dit!’ – og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Det er galt å bruke regnbue-flagget. Regnbuesymbolet er hentet fra bibelen og betyr noe helt annet, snarere motsatt.

I 5.Mosebok står det skrevet.

Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det onde.

16 Gjør du som jeg pålegger deg i dag, så du elsker Herren din Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskrifter og dommer, da

skal du leve og bli tallrik.

Herren din Gud skal velsigne deg i landet du går inn i og legger under deg.

17 Men om ditt hjerte vender seg bort og du ikke er lydig, men lar deg rive med så du bøyer deg og tilber andre guder og dyrker dem,

18 da kunngjør jeg dere i dag at dere skal gå fullstendig til grunne. Dere skal ikke få leve lenge i det landet du går over Jordan for å innta.

19 I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere.

Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve.

Det er gjennom den nye pakt som født på ny, at vi unnslipper forbannelsen.

Dette er et symbol på at Gud aldri skal straffe mennesker mer (som ved Syndfloden),  men øse ut velsignelsen ( bli i overflod eller vær tallrike) og ikke et symbol på mangfoldet eller variasjonen.

Jeg har ikke noe imot homofile og partnerskap mellom enkjønnede.

Men det er galt å promotere, legge tilrette noe som ethvert barn skjønner er unormalt.

Mange parntnere av enkjønnede har en livsstil med mange partnerskifte er skadelig. Å bli forlatt en rekke ganger fører til det "broken heart"  en sykdom som det ikke finnes noen kur for.

Denne livsstilen forkorter livet med 22 år i gjennomsnitt. Når det står på  tobakkeskene advarsel om at livet forkortes med 8 år, så burde man advare mot slik livsførsel med mange partnerbytter.

Som et resultat ser vi at det er stor usikker om kjønnsidentiten til barn når barn eksponeres for dette i tidlig alder.

Noe som var et marginalt fenomen ( 0-1%) er blitt slik at 10-20% vil skifte kjønn.

Når følelsene tar over så blir det lett feil.

Parallellen er matallerigi som 1-2% av befolkningen er rammet av. Nå viser det seg at mat og slanke hysteriet har tatt helt av og nå mener 10-20% at de har matallergi.

Dette er problematisk.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Ordsp17.15

15 Å frikjenne en skyldig (i seksuell synd og å skryte av det,Pride).

eller å dømme en som har rett (seriøse kristne som tar Bibelen alvorlig)

Herren avskyr begge deler.

Isaia 5,20

Ve dem som kaller det onde godt

og det gode ondt,

de som gjør mørke til lys og lys til mørke,

bittert til søtt og søtt til bittert!

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Ironien her er at alle de som klager  på predikantene har et sugerør i statskassa.

Svein-Magne Pedersen sparer staten for store utgifter med å gjøre mennesker friske og skulle ha egentlige ha støtte økonomisk som et helseforetak.

Men som  Hove skrev i Dagen så er dette en åndskamp. 

Angrepene mot Svein-Magne forutsetter at Gud ikke fins og da kan man si at det predikantene foretar seg er som magi, trolldom.

(Bibelen kaller slike menneske som ikke tror på en Gud for dumme.)

Men å promotere Satan det kan VG gjøre.

De gjør det gjennom metallmusikerne som er satandyrkere med å anmelde  og promotere konsertene deres.

Mange av disse selvmedisinerer seg med dop og alkohol og pådrar seg livsstilssykdommer og får en tidlig død.

Det er den australske psykologiprofessoren Dianna Theadora Kenny ved University Of Sydney som har prøvd å finne svaret på myten bak 'The 27 Club' (musikere som døde da de var 27 år red.anm) og rockedøden.

Janis Joplin (bildet), Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Brian Jones og Jim Morrison er blant de mest berømte musikerne som gikk bort i en alder av 27 år, og har sånn sett vært viktige navn bak opphavet til 'The 27 Club'.

Størst risiko for selvmord blant metalmusikere, satandyrkerne.

Når du bruker drop så slipper du djevelen inn i livet ditt og han kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. 

Jesus sier at han er kommet for at vi skal ha liv og overflod. Joh.10.

Det er tragisk at så mange unge ved hjelp av VG lar seg forføre av Satan.

Jeg har et tips til  at media slutter å forfølge lysets barn og skriver om mørkes barn.

Her kan VG redde mange liv hvis VG omvender de frafalne fra Satan (djevelen).


Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere