Knut Rasmussen

Alder: 82
  RSS

Om Knut

Pensjonert lektor fra vgs (matematikk, fysikk og data) som er interessert i kristendom

Følgere

Åndskampen mot satankreftene er begynt.

Publisert rundt 3 år siden

"Homobevegelsen kjemper for retten til å elske hvem man vil. Mørkemannsbevegelsen kjemper for retten til å hate hvem man vil. 

Det er ikke særlig vanskelig å vite hvilken av de to bevegelsene man skal holde med."

Mørkemann eller møkkamann er lov å si , men ikke mokkamann, neger osv.

Det er den nye moralen som gjelder  og det er nå lov å røke ut disse "hatefulle menneskene".

Ordsp17.15
15 Å frikjenne en skyldig (i seksuell synd og å skryte av det,Pride).
eller å dømme en som har rett (seriøse kristne som tar Bibelen alvorlig)
Herren avskyr begge deler.
Isaia 5,20
Ve dem som kaller det onde godt
og det gode ondt,
de som gjør mørke til lys og lys til mørke,
bittert til søtt og søtt til bittert!

Nå skal disse mørkemennene røkes ut som uanstendige mennesker.

Aftenposten skriver foraktelig om en uanstendig jente som er god å spille forball, men har perverse tanker.

Her støtter 21 av 22 spillere Pride-markeringen. Én nektet.

Den konservativt kristne Lyn-spilleren Hilde Gunn Olsen (26) har ingenting imot å spille på lag med homofile, men nektet å være med på Pride-markering. – Jeg kan ikke gå god for den kampanjen.

https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Her-stotter-21-av-22-spillere-Pride-markeringen-n-nektet-257613b.html

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Ja dette er en åndskamp.

Se hvordan kirka tenkte i 1983 og hvilke kvantesprang som har foregått.

"Natt til 4. Juli 1983 erklærte pastor Hans Bratterud i sendingen til Oslo Fullevangeliske Kirke (OFK) sin nærradio at "homofile burde fjernes fra ledende stillinger, at homofili er den verste av alle synder og at den ene synd uvilkårlig fører den annen med seg. Bratterud sa også at stortingsrepresentant Wenche Lowzow burde fjernes fra sin stilling fordi hun er homofil." (Aftenposten 5.10.1983)


I dagene og månedene som fulgte fikk utsagnet stor oppmerksomhet i norske medier. Tirsdag 5. juli 1983 hadde Dagbladet saken, med sitatet “Fjern homofile toppledere” som forsideoppslag. I oppslaget er også daværende leder for Åpen Kirkegruppe, John Haavardsholm, sitert om at ÅK vurderer å anmelde Bratterud. Dette ble starten på det som kulminerte i den første domfellingen med hjemmel i straffelovens paragraf §135a, som i 1981 ble utvidet til å inkludere diskriminering av eller hatefulle ytringer mot homofile."

Og til i våre dager hvor man er iferd med å slippe alt løs, med hyldesten i Pridetog.

Nå skal alle få slippe løs sine legninger. 

Fri er en totalitær bevegelse og vi vet ikke hvordan dette ender.

Og det er ingen motstemmer  alle omfavner dette.

Det nye er innføring av  polygami og det passer jo med våre nye landsmenn som praktiserer flerkoneri og barneekteskap.

Slik var det også med kommunismen.

Der var det ingen motstemmer .

Internasjonalen.

Opp, alle jordens bundne trelle!

Opp I, som sulten knuget har!

Nå drønner det av rettens velde,

til siste kamp det gjøres klar.

Alt det gamle vi med jorden jevner:

Opp slaver, nå til frihet frem!

Vi intet var, men alt vi evner,

til rydning for vårt samfunnshjem

Hvem var det som kunne være imot at slaver kunne slippe fattigdom.

Det var ingen motkrefter og barbariet overtok.

Slik vet vi ikke hva Fri kommer til å tre over hodene på oss av regler og holdninger.

I Aftenposten ble en konservativ kristen fotballspiller hengt ut fordi hun ikke hyldet Pride.

Ja åndskampen mot satan er begynt.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Regnbuen blir her satt som et symbol for å bli tallrike og ha overflod (velsignet).

Fra 1 mosebok 9:        

Jeg oppretter min pakt med dere: Aldri mer skal det skje at alt kjøtt og blod blir utryddet av vannet fra storflommen. Aldri mer skal en storflom komme for å ødelegge jorden.»

Guds pakt med Noah

9 Gud velsignet Noah og sønnene hans og sa til dem: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden!

12  Og Gud sa:

«Dette tegnet setter jeg

for pakten mellom meg og dere

og hver levende skapning som er hos dere

i kommende slektsledd til alle tider:

13 Jeg setter buen min i skyene,

den skal være et tegn på pakten

mellom meg og jorden.

14 Når jeg samler skyer over jorden

og buen blir synlig i skyene,

15 da vil jeg tenke på pakten

mellom meg og dere

og hver levende skapning,

alt kjøtt og blod.

Aldri mer skal vannet bli til en storflom

som ødelegger alt kjøtt og blod.

16 Når buen viser seg i skyene,

vil jeg se den og tenke på den evige pakten

mellom Gud og hver levende skapning,

alt kjøtt og blod på jorden.»

17 Gud sa til Noah: «Dette er tegnet på den pakten jeg oppretter mellom meg og alt kjøtt og blod på jorden.»

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

STATISTIKK.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Det er galt å bruke regnbue-flagget. Regnbuesymbolet er hentet fra bibelen og betyr noe helt annet, snarere motsatt.

I 5.Mosebok står det skrevet.

Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det onde.

16 Gjør du som jeg pålegger deg i dag, så du elsker Herren din Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskrifter og dommer, da

skal du leve og bli tallrik.

Herren din Gud skal velsigne deg i landet du går inn i og legger under deg.

17 Men om ditt hjerte vender seg bort og du ikke er lydig, men lar deg rive med så du bøyer deg og tilber andre guder og dyrker dem,

18 da kunngjør jeg dere i dag at dere skal gå fullstendig til grunne. Dere skal ikke få leve lenge i det landet du går over Jordan for å innta.

19 I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere.

Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve.

Det er gjennom den nye pakt som født på ny, at vi unnslipper forbannelsen.

Dette er et symbol på at Gud aldri skal straffe mennesker mer (som ved Syndfloden) men øse ut velsignelsen ( bli i overflod eller vær tallrike) og IKKE ET SYMBOL MANGFOLD ELLER VARIASJON.

Jeg har ikke noe imot homofile og partnerskap mellom enkjønnete.

Men det er galt å promotere, legge tilrette noe som ethvert barn skjønner er unormalt.

Mange parntnere av enkjønnete har en livstil med mange partnerskifte er skadelig. Å bli forlatt en rekke ganger fører til det "broken heart"  en sykdom som det ikke finnes noen kur for.

Denne livsstilen forkorter livet med 22 år i gjennomsnitt. Når det står på  tobakkeskene advarsel om at livet forkortes med 8 år, så burde man advare mot slik livsførsel med mange partnerbytter.

Som et resultat ser vi at det er stor usikker om kjønnsidentiten til barn når barn eksponeres for dette i tidlig alder.

Noe som var et marginalt fenomen ( 0-1%) er blitt slik at 10-20% vil skifte kjønn.

Når følelsene tar over så blir det lett feil.

Parallellen er matallerigi som 1-2% av befolkningen er rammet av. Nå viser det seg at mat og slanke hysteriet har tatt helt av og nå mener 10-20% at de har matallergi.

Dette er problematisk.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere