Kjersti Melkersen

Alder: 68
  RSS

Om Kjersti

Følgere

Privatisering er temaet!

Publisert over 8 år siden

De to løpende debattene om abort og legers reservasjonsrett har en fellesnevner, nemlig det faktum at tro, etikk og moral har blitt privatisert i Norge, og nærmest tabu å snakke om.

Det er umulig å skille disse sakene helt fra hverandre. Samfunnets påtvungne privatisering av tro, moral og etikk er det overordnede temaet her, som gjelder både for abortloven og reservasjonsrettens truede stilling. Abortloven viser at etikk og moral har blitt privatisert. Når loven sier at det er kvinnens rett å bestemme abort, ja da er det samfunnet som har overført sin gudgitte plikt til vern om liv til enkeltmennesker. Dette er en blodig urett fra samfunnet sin side overfor alle sine innbyggere, inkludert gravide kvinner, fedrene og deres ufødte barn. Samfunnets svik overfor enkeltmennesker er himmelropende, når kvinner blir overlatt til seg selv å ta umenneskelige valg fordi samfunnsstrukturene ikke støtter liv, men død. Som altså abortloven viser med all tydelighet. Man kan vel nærmest si at kongen (storting og regjering) har abdisert på dette viktige feltet. Jeg vil sammenligne det med å legge ned vårt organiserte forsvar og overlate til envher borger å forsvare seg selv i tilfelle angrep utenfra. "Det er ditt liv og din kropp, du har rett til å forsvare deg hvis noen prøver å drepe deg! Staten skal ikke blande seg inn i ditt privatliv!" Staten sier i virkeligheten det samme til en gravid kvinne. "Du kan ikke regne med vår støtte hvis du skulle finne på å bære frem et barn du ikke har råd til å forsørge selv! Vi har lagt våpenet i din hånd, nemlig abortloven, så det er ditt ansvar og din rett å gjøre det som er mest økonomisk lønnsomt i din situasjon! Vi vasker våre hender (i dyp respekt) og opprettholder budsjettbalansen. Have a good life!"

Gå til innlegget

Totalitær regjering?

Publisert nesten 10 år siden

Stortinget har, nå i fellesferien, sendt ut et lovendringsforslag på høring om å avgiftslegge miljøvennlig drivstoff. Denne loven vil, om den blir vedtatt, effektivt forhindre at drivstoffet kommer på markedet i Norge.

Med denne høringen, som er lagt midt i ferietiden, synes jeg at de rødgrønne mister siste rest av troverdighet i miljøpolitikken. Dette drivstoffet, som ifølge dagsrevyen nå i kveld, kan fjerne alt forurensende utslipp i trafikken, skal altså ikke få sjansen på det norske markedet. Loven skal bankes igjennom før høringsresultatene rekker å komme på bordet, slik vi har sett det tidligere. Drivstoffet skal ikke selges avgiftsfritt, nei! Staten skal ha avgiftene, koste hva det koste vil! Men, noe stemmer ikke her.... Ikke noe salg, ingen inntekter fra avgifter heller.... De totalitære tendensene til denne regjeringen blir mer og mer fremtredende. Det hele ser ut til å være en prestisjesak. Regjeringen har nå en glimrende sjanse til å gjøre noe virkelig stort for miljøet, men nei. Nå ser det ikke ut til at drivstoffet kommer i salg på grunn av avgiftene, det blir for dyrt. Miljøet taper, og statskassa taper. Dette ser ut til å bli en tap-tap-situasjon! Regjeringen vil i siste instans tape på dette også, det er ikke lenge til valgkampen begynner.

Gå til innlegget

"Licence to kill"?

Publisert nesten 10 år siden

Det ser ut til at menneskeverdet er et tema som engasjerer. Kampen mot abortloven er ikke tapt. Premissene for abotloven og dagens abortpraksis må på bordet igjen. Denne debatten bør vi holde liv i lenge, og med mange flere debattanter.

Vi kan alle forestille oss situasjoner hvor ansvarlige folk blir tvunget til å gå imot egne overbevisninger, og må velge mellom liv og død. Her er det snakk om enkeltmenneskers valg. Det er helt klart at leger og for eksempel soldater kan komme i etiske dilemmaer, som ivolverer vurderinger av menneskeverd. Ofte har man da valg mellom to onder. Står man alene i situasjonen vil det kanskje i ekstreme tilfelle oppleves umenneskelig.

Vår nasjon har valgt -på demokratisk vis- å legalisere drap på mennesker, i og med abortloven. Lover i andre land som f.eks. tillater autanasi, barmhjertighetsdrap, er på lik linje.

Jeg velger å sidestille provosert abort og autanasi, fordi det i begge tilfelle innebærer at enkeltmennesker på lovlig vis er gitt mulighet til å vurdere andre menneskers verdi, med sikte på å avgjøre liv eller død.

Jeg er ingen filosof, hverken på hobbybasis eller skolert. Men et umulig filosofisk og moralsk dilemma blir det for meg, når et mennske, selv på lovlig vis, kan se seg selv i stand til å heve seg over og avgjøre et annet menneskes verdi og rett til liv.

Abortloven er dypt urettferdig mot 16.000 mennesker som drepes hvert år i Norge. Detter er legalisert kriminalitet. Uttrykket kriminalitet relaterer jeg da til naturretten og De ti bud.

Vår menneskelige og medfødte rettsfølelse (naturretten?) tilsier at ingen kan ta seg til retten å drepe andre mennesker.

Denne naturretten, som jeg tror er felleseie for menneskeheten, er nettopp et av menneskets adelsmerker. Vi har medfødte anlegg for å utvikle empati og samvittighet. Vi tar vare på hverandre. Selvom mennesker dreper hverandre, og dyr også tar vare på hverandre til en viss grad, så er samvittigheten og empatien noe spesielt for mennesket som art. Vi dreper ikke, uten i ytterste nød, og kun for å redde mange eller flere andre. Eller?????

Vi diskuterer hvilke egenskaper et menneskefoster skal ha for å få lov til å leve opp. La oss heller snu spørsmålet på hodet:

Hvilke egenskaper og verdi skal et menneske inneha, som gir det rett til å avgjøre liv og død - utenom noen kvalifisert nødssituasjon? Hvor får det sitt mandat fra? Har vedkommende tatt seg til det selv? Har noen andre gitt mandatet? Ja, urettmessig, i og med abortloven!

Er staten høyt nok hevet over oss til å beskytte alles rett til liv? Eller må vi lenger opp? Den norske stat består av enkeltmennesker som liker å se seg selv som likestilte individer. Er vi det? Har vi lik verdi? Eller tillater vi uten videre (i og med abortlovens "licence to kill") at noen vilkårlige hever seg høyt over oss andre, inkludert de yngste og sykeste blant oss?

Hva tilsier at legen er mer verdt enn et daggammelt foster? Egentlig? Relasjoner, intelligens, stilling, posisjon, fullmakter? Det meste av dette gjelder verken for foster eller små barn. Men hever det legen over barnet på noen måte?

Når legen en gang blir 90 år gammel, er det en 40-åring som står over sykesenga hans og takker for livet sitt, som hang i en tynn tråd, siden moren hans var veldig ung da hun ble gravid. 90-åringen var abortlege den gang, og moren ombestemte seg i siste minutt. Nå er det i 40-åringens makt å avgjøre om livet skal avsluttes her og nå, eller forlenges enda en tid. Han kjenner til historien....... Her kaller kanskje 40-åringen på en høyere instans, et overordnet referansepunkt, som sier: Du skal ikke drepe. For en lettelse! (tenkt scenario)

Gå til innlegget

Det absurde abortnorge

Publisert nesten 10 år siden

Stadig flere barnløse reiser utelands for å finne surrogatmødre, mens mange tusen friske barn aborteres årlig i Norge. Levedyktige embryo kastes vekk mens barnløse fortviler. Provoserte senaborter er snart jevngamle med premature barn.

Jeg sitter hjemme og ser på NRK1, Barn for enhver pris, mandag 4. juni kl. 19.45-20.40. Verden, og ikke minst den norske politisk korrekte holdningen til abort fremstår mer og mer absurd. Mange reiser etterhvert verden rundt for å skaffe seg barn på måter som ikke er lovlig i Norge og Sverige. Fattige surrogatmødre lar seg utnytte og tjener penger på å bære frem og føde barn for rike mennesker fra veslige land. I Norge blir mange levedyktige embryo (barn)kastet vekk og mange tusen levedyktige fostere - barn! - abortert og drept hvert år. Internasjonalt og i Norge diskuteres nå hvor den øvre aldersgrensen for nemdbehandlet abort etter 12. svangerskapsuke skal gå, etter at det kom frem i offentligheten nylig at man i Norge har abortert fostere nær opp til grensen for levedyktige premature fødsler. Man setter jo alle ressurser inn på å redde premature barn helt ned til ca halvgått svangerskap, og godt er det. Legevitenskapen og moderne teknikk har gjort at mange flere overlever en for tidlig fødsel.

Det absurde i alt dette er at det i vårt lille land praktisk talt ikke er mulig å få adoptert nyfødte barn! Løsningen på et uønsket svangerskap er i Norge aldri å fullføre det for siden å adoptere bort barnet, som jo har livets rett. Mennesker som ønsker seg barn, men ikke kan få det på gamlemåten, fortviler over alle bortkastede embryo som nå blir betraktet som meget verdifulle! Still markedsverdien av disse embryoene opp mot alle aborterte barn som blir verdsatt til null eller minus!

Hvor lenge skal galskapen få fortsette? Når skal man i Norge lage lover og ordninger for å ta vare på liv i stedet for å drepe barn som ikke passer oss? Menneskeverdet er ikke noe vi kan bestemme. Det er gitt av Gud, og kan ikke graderes!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere