Kåre Kvangarsnes

Alder:
  RSS

Om Kåre

pensjonist

Følgere

I en visst to år gammel 9-minutters video fra Youtube gir Ghanas president den franske presidenten på besøk i Ghana , en vennlig, men åpenhjertig leksjon i de negative virkningene den gavmilde franske bistanden, og bistanden generelt fra de rike land, har på Ghanas utvikling og Afrika.Den ghanesiske presidentens lille tale til Macron er helt andre toner enn det vi er vant til å høre fra norske godhetspolitikere om bistanden, især fra Krf-ere og Erna, og utenriksminister Søreide, ja, det meste av det politiske etablissementet og norsk presse- som helst skal ha seg frabedt kritiske antydninger mot bistands- og også migrantpolitikkens enorme kostnader for skattebetalerne og landet vårt. Men nå har altså en afrikansk statsleder ettertrykkelig satt skapet på plass, skal vi tro youtube.

Det er heller dårlig lydkvalitet på videoen ,men det mest overraskende  i disse tider , er kanskje at den ikke er blitt sensurert og fjernet fra youtube?

Det er tross alt den selveste Macron, erkeglobalisten i Europa, som får høre skarp kritikk av den vestlige bistandspolitikken som i følge den ghanesiske presidenten har stikk motsatte virkning enn det som kanskje var intensjonen, nemlig hjelpe fattige land ut av fattigdom.

I stedet er den blitt et hinder for utvikling og selvfølelse og bidrar til at befolkningen i Afrika, især de unge ressurssterke, legger ut på den farlige ferden til Europa for et bedre liv enn det deres hjemland kunne gi dem, til tross for mange afrikanske lands enorme naturressurser. Bistandspolitikk og veldedighet har bidratt negativt til utviklingen av landene og Afrika som helhet, hevder presidenten.

Tybring Gjedde i FrP kom i clinch med utenriksminister Søreide da han kritiserte Regjeringens bistandspolitikk og regjeringens stadig økende gavmildhet til globale organisasjoner /bistand nå nylig i Stortinget. Han ble tatt moralsk ned av Søreide og forlot talerstolen i sinne.

Det er på dette nivået norsk debatt fungerer om de hellige kuene som migrantpolitikk, klimapolitikk, bistandspolitikk , FN, osv.

Det handler egentlig om "den gode moral". Et rikt land må gi av sin overflod, noe de flest er enige i. Men vilke virkninger bistanden har, er sekundært ser det ut til.

Når vi hjelper, kan nasjonen se seg selv i speilet med god samvittighet, i alle fall politikerne. De kan i tillegg sole seg i glansen i utlandet. Erna er blitt den rene popstjernen i de globalistiske kretser når hun deler ut milliarder til alle gode formål "på vegne av den norske befolkningen", som hun ofte sier når hun tar lederskap i de såkalte "giverkonferansene". I disse krisetider , også for vår nasjon,har hun vært særlig aktiv.

Men en afrikansk president sier altså noe helt annet om bistanden og hva den har betydd for Afrika og migrasjonen av ressursterk ungdom i hans eget land. Og det til presidenten av Ghanas vennskapsland og dets president, Macron.

Noe kanskje å tenke på, selv for KRF-ere som nærmest har gjort det for en kristenplikt å få hånden på rattet i bistandspolitikken når de har vært i regjering, og som innehar ministerposten for bistand nå også.

Som jeg har hevdet i innlegg før på Verdidebatt: Kristne politikere fremstår ofte som de minst kritiske og minst måteholdne med folkets skattepengene når de kan sendes ut av landet. Det er ikke videre kristent spør du meg.

Talen til Ghanas president snakker om negative konsekvenser av denne gavmildheten. Konsekvensene av gavmildheten med skattepengene våre , om den er aldri så velment, bør være det viktigste. Ikke hvordan "den glade giver" føler at han har gjort noe godt med andres penger. Det kan da på det verste fremstå som en slags narsissisme.

Nå må store grupper i vårt eget land stramme inn livremmen, og fremtiden er usikker som aldri før. Dette ser likevel ikke ut til å affisere norske regjeringspolitikere til måtehold med folkets penger når det gjelder bistandspolitikk, til liks med andre FN spørsmål. Er du kritisk er du radikal nasjonalist, fremmedfrykter, eller du har alvorlige mangler i ditt menneskesyn. Det sømmer seg ikke for en kristen å stille seg kritisk i disse spørsmålene. Kudos til de politikerne som tør å utfordre den kompakte majoritets korrekthet i disse tider.

Ghanas president er ikke den første som hevder kritiske toner om bistandspolitikken, men sjelden har jeg hørt det med en slik autoritet og åpenhjertighet adressert til en vestlig leder som i hans lille tale til Macron.

Gå til innlegget

Som samfunnsborger, kristen og oppvokst i et demokrati med tilhørende friheter, som nå dessverre innskrenkes, er det for meg helt logisk og nødvendig å kritisere den rå og nasjonsoppløsende globalismen som våre ledende politikere med Erna som fanebærer ,og som MSM-journalister og den offentlige kristenhet også ukritisk forfekter. For journalister og politikere som ytrer seg mot FN og noe av dets arbeid eller noen av deres verdensomspennende og sterkt pengesløsende organisasjoner , må de regne med stempling og mistenkliggjøring som usolidariske og usunne nasjonalister og det som verre er.

Debatten rundt regjeringsmedlemmer som i disse krisetider har funnet det nødvendig å flagge sine FN-pins hver gang de er i  media, har fått velfortjent kritikk i sosiale medier og i de alternative mediene Dok.no og Resett.no. 

Det er et sunnhetstegn og ikke det motsatte at denne kritikken er kommet frem i de frie mediene. Det er også et sunnhetstegn for ytringsfriheten, i motsetning til den kompakte majoritets forsøk på mistenkliggjøre og stemple kritikken og de personer som har stått i front for den. FN har vært nærmest en hellig ku for lenge.

Men det er all grunn til å kritisere både FN- politikk og pengesløsingen og inneffektiviteten  i vår bistandspolitikk. Riksrevisjonen har da også gjort ettertrykkelig nettopp det.

 Det er all grunn til å kritisere vårt Storting og vår regjering som har underskrevet FN-pakten om å arbeide for gjøre all migrasjon lovlig og instruert pressekorpset om hvordan de skal positivt omtale  all migrasjon. Uten knapt en eneste innsigelse fra vår politisk korrekte 4.statsmakt og politikere med noen unntak i FRP.

Det er all grunn til å kritisere den rå globalismen som vår statsminister bedriver når hun pøser penger ut på såkalte gode formål når hun reiser rundt i verden- som oftest i FN- eller EU-regi. Milliardene sitter løst da.

 Det er all grunn til å kritisere henne for  hennes ubendige vilje til bruke våre skattepenger på å leke økonomisk- og humanitær stormakt. 

Det er all grunn til å kritisere Erna for hennes usunne mingling med de globalistiske lederne i EU og pengestøtte til deres politikk som har som mål å skape Europas Forente Stater og dermed et ledd i  den større globaliseringen. 

Det er all grunn til å kritisere vår statsminister for at hun i utlandet er talskvinne for "more global governance" når dette ikke er klarert her hjemme. Folket har sagt nei to  ganger til dette i  folkeavstemminger. Nei til EU-medlemskap og mye av det EU står for.

Det er all grunn til å ta et oppgjør med politikerne og spesielt den nåværende regjering ,som i løpet av den perioden de har hatt makten, har klart å si nei til 18 forslag til å forbedre vår matberedskap og vår medisinske beredskap for eventuelle krisetider. Udugelighet til fordel for FN-organisasjoner og hjelpen -vil -alltid -komme- utenfra. Fred og ingen fare.   

Det er all grunn til å kritisere WHO og dens manglende evne og vilje til å varsle om pandemien som var på vei til tross for deres enorme mottatte økonomiske ressurser

Det er all grunn til å kritisere det FN-regisserte klimahysteriet og de "worst-case-scenarios-" som våre politikere og vår offentlige kristenhet  ukritisk har malt  opp for oss- ikke ulikt Al Gore's  grønne skremselspropaganda og nypuritanisme som viste seg å være nettopp det.

FN-pinsene med sine bærekraftsmål, Agenda 30, som hver for seg kan være gode, forutsetter "global governance" til fortrengsel for internasjonalt samarbeid mellom selvstendige stater med  sjølråderetten i behold. 

Det må bli et autoritært samarbeid der de små nasjoner må legge seg under de større ,hvor pisken er økonomiske straffetiltak mot de som ikke innordner seg, ikke ulikt det systemet EU opererer etter.

Norske politikere som bærer denne FN-pinsen vil ikke få min stemme. De demonstrerer hvor deres lojalitet først og fremst ligger. Også nå i krisetider. Det er egentlig en undergraving/svekkelse  av nasjonalstaten. 

Fra et kristent og bibelsk  synspunkt, er  nasjonalstaten den beste garantist for demokratiet. Demokrati og demokratiske friheter kan ikke eksistere godt  i et globalt  system. Det vil måtte bli autoritært, slik vi også ser at debatten blir fra motstandersiden når Helgheim i FRP tenker høyt om disse tingene. Selv Selbekk blir moralsk  tatt ned når han på forsiktig vis ytrer aldri så lite  støtte til noe av Helgheims høytenkning. Debatten om dette minner meg ikke så lite om Vårt Lands(Alf Gjøsund) kritikk av Selbekk i Dagen da han møtte opp i Resetts sommerfest for et par år siden. Da ble noen av de 10 bud brukt mot Dagens redaktør. 

Nærhet er essensielt i et demokrati. Samarbeid mellom selvstendige nasjoner er det beste. FN har blitt tildelt  altfor mye makt. Norske politikere må våkne opp. Det vil trolig ikke skje før velgerne selv  våkner opp og stemmer dem ut.  Nytenkning er høyst påkrevet i en krisetid.    

Gå til innlegget

Jeg ble litt oppgitt og flat da jeg leste biskop Atle Sommerfelds orientering i Vårt Land, 18.04.-20 om et nytt dåpshefte som han vil skal være utgangspunkt for debatt blant medlemmer i kirken fremover. Initiativet er bra selvsagt, for debatt er velkomment ,men etter som jeg leste videre i orienteringen om hva han som konstituert preses i Kirken, legger i dåpen, så ble jeg etter hvert litt «sjokkert» over hans lille teologiske utlegning om hva han legger i vanndåpen.


Jeg må skynde meg å si at jeg selv er barnedøpt og medlem av Kirken, men at jeg ikke lenger mener at vanndåpen hører til for den troende i vår tid, men at vanndåpen var nødvendig og påkrevd for de Messiastroende jøder: Den som trodde, måtte også la seg døpe. Det var et påbud. Den som ikke tok vanndåpen ville gå fortapt, så sant ikke omstendigheten gjorde det umulig å bli døpt. Røveren på korset er jo et slikt unntak.

Vår  apostel , Paulus, som taler direkte til og for oss i dag  i Nådens tidsalder, utnevnt av Jesus selv, døpte noen få i sin tidlige gjerning. Men sluttet så å døpe, for det tok fokuset bort fra Jesu fullstendige verk med oss på korset. Dessuten skapte dåpen mye splid , slik den gjør nå også.

Evangeliet trenger ingen handling  eller tillegg som du skal utføre, annet enn den indre personlig hjertetro på det evangeliet står for. Jeg tror likevel ikke at det er noe galt å la seg døpe når en i god tro ser på det som en symbolsk handling som en gjerne vil gjennomføre for sine barn.

 Men noe frelsende er det ikke i dåpsvannet, selv om DNK til dels hevder dette. Alle som er døpt er ikke nødvendigvis frelst, og ikke alle som er frelst, er døpt. Alle barn er i utgangspunktet Guds barn, døpt eller ikke, så må de selv ta stilling til evangeliet når de blir modne nok til det og vil det selv.

Utgangspunktet mitt  var altså dette da jeg leste Sommerfelds tanker om dåpen i Vårt Land. At Kirken mener dåpen er ytterst viktig, vet vi jo, og kirken er vel ikke altfor begeistret for Paulus, tror jeg , til tross for at han er den apostel som ble utnevnt av Jesus til å være vår apostel og vår  lærer i evangeliet.

Det som forbauset meg var noen av Sommerfelds uttalelser om dåpens symbolikk ,hvor han gjør et forsøk på også å sette dåphandlingen inn i en  politisk korrekt ramme, etter min mening da . Ikke overraskende, kanskje, i denne tid, hvor kirken også gjør mye for å presentere Jesusbarnet i juleevangeliet som først og fremst et flyktningbarn i tråd med verdenskirkenes globalistiske føringer og den grønne nypuritanismen som til dels har fått  forrang foran  det enkle og frie nådeevangeliet som Paulus forkynner oss i dag.

Her er noen av de formuleringer i artikkelen til biskop Sommerfeld som jeg mener først og fremst ligner nærmest politisk språkbruk og overtolkninger i forbindelse med Kirkens vanndåp/barnedåpen:

-Gud velger spedbarnet og alle som søker dåp og gir dem en bærekraftig relasjon til seg i liv og død.(uthevet av meg)

-dåpsvannet synliggjør vår nære relasjon til alt levende og hele naturens mangfoldige livsutfoldelse.

- i dåpen bringes menneskets storhet inn i sitt økologiske hjem med alt levende og minner oss om vår avhengighet av alt levende for å leve.

 -Dette mangfoldet (av de døpte) vi er en del av gir oss mindre grunn til å frykte dem som er annerledes enn oss.

Det er kanskje ikke så mange som vil reagere på noe av dette i dag. For meg ligner det på et lite  forsøk fra vår konstituerte preses på å mikse politisk korrekthet-nå også i inn i dåpshandlingen.

Gå til innlegget

Skaff deg et nytt folk ,Emil Andre Erstad!

Publisert 11 måneder siden

Erstad går i sitt innlegg "Eit ansvarslaust Europa" i kjent stil ut mot Europas elendige folk og politikere til forsvar for Erdogans frekke islamisme og utpressningspolitikk.

Vi kjenner igjen polemikken. Europa har ingenting gjort eller ofret. Til tross for  at migrasjonen trolig koster bare et land som Norge fra 200 til 250  milliarder for året i følge journalister i Finansavisen.

 De politiske og kulturelle kostnadene, motsetningene og polariseringen. Økt gjengkriminalitet, overfallskriminalitet og  paralellsamfunn, religiøs kontroll og kvinnediskriminering, manglende integrering, konflikter og spetakkel om vår kultur og verdier, med nedstengning av tradisjonell ytringsfrihet som resultat. 

 Erstad fremstår i sitt innlegg  som pave Frans og  lederen av Kirkenes Verdensråd, den nye biskop Fykse Tveit, som i skrift og tale har teppelagt det europeiske folk som lite rause og fulle av fremmedfrykt som må ta seg sammen. Med deres vanvittige politiske  tolkning av Bibelen og Jesu nestekjærlighet som brekkstang, passer det dem ikke å snakke om konsekvensene, men heller holde seg oppe i skyene i en hellig virkelighetsflukt som det sømmer seg for selvutnevnte apostler.

Det nåværende folk har Erstad ingen empati med. Erdogan som har invadert Syria og skapt den aktuelle flyktningstrømmen med sin ekspansjonspolitikk ,er det det europeiske folk som skal ta kostnadene for. 

I de rike arabiske gulfstatene med sine milliardskyskrapere og luksushotell er det god plass. Likeens i Saudi-Arabia hvor en tipp-topp moderne teltleir med plass til 3 millioner mennesker står tom det meste av året.   

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere