Kåre Kvangarsnes

Alder:
  RSS

Om Kåre

pensjonist

Følgere

Publisert over 2 år siden

Beklager at jeg kom i skade for å poste den samme videoen som i hovedinnlegget

Gå til kommentaren

Takk for at du tok opp avtalen

Publisert over 2 år siden

Erna kan ikke la en så viktig sak som berører vår selvstendighet som nasjon til bl.a. å bestemme  vår innvandringspolitikk overlates til demokratisk behandling og folkelig innflytelse. FNs Migrasjonsavtale/ Marrakeshavtalen søker å gjøre all immigrasjon  ønskelig og noe positivt. EUs og FNs interesser er globalisme og undergraving av nasjonalstaten. Erna og Støre har de samme mål. Pressen også. De kan ture frem på denne måten fordi pressen totalt svikter sin oppgave og  ikke bryr seg i å  opplyse saken, men opererer som lydige ekkoer av det multikulturelle dogmet og sannheter og  lar denne  saken gå behendig   under radaren. De dekker seg nok bak at avtalen ikke er juridisk bindende. Vi vet hva det betyr når det gjelder FN( og EU).

Den økende  folkelige motstand mot innvandringens" velsignelser" gjør at denne avtalen ikke må få for  mye  oppmerksomhet. Det er slik MSM også opptrådte under EU-kampen. I følge alternative media søker avtalen i kjent stil også å strupe pressens omtale av migrasjon og innvandring som noe den har plikt  til å skrive positivt om. Den saken er vel allerede i boks fra før og allerede godt gjennomført i europeisk MSM.  

Uten de alternative mediene hadde vi antagelig ikke blitt litt  kjent med denne saken. De har  opplyst om og drøftet avtalen i mange artikler. Jeg legger ved en video fra Sverige hvor det også har vært bom tyst om avtalen blant politikere og gammelmedia. Den er fra et svensk alternativ medium:

 En professor og en annen person blir intervjuet og forteller om intensjonsavtalen og informerer hva avtalen kan kunne komme til å innebære for nasjonalstatene hvis dens intensjon i verste fall skulle komme til å bli gjeldende politikk. De diskuterer også globalismetenkningens vanvidd som ligger bak denne avtalen.  Det er ganske skremmende konsekvenser de tegner opp og de følger dette vil kunne få for nasjonalstater, demokrati og velferd hvis avtalen skulle bli gjennomført etter intensjonen.

Kristne naive utopister i ulike leire  som gjerne vil gå i Jesu fotspor- kunne ha godt av å se denne videoen. Deres varme verdier kan lett gi iskalde resultat.  

https://www.youtube.com/watch?v=3BRRZ7My3Wg

Gå til kommentaren

EU og Global Pact for Immigration

Publisert over 2 år siden
Une Bratberg – gå til den siterte teksten.
Merkel går av som leder av Kristendemokratene (CDU) i desember­, etter dårlige delstatsvalg i Bayern og i Hessen, og fortsetter som forbundskansler til neste valg.  Hun har styrt Europas største økonomi i 13 år, og vært den ubestridte Mor Europa.

Takk og pris at hun snart går av. Den nesegruse og ukritiske  beundringen for EU som Vårt Lands kommentator i kjent stil   legger for dagen virker på meg  like bevisstløst som det tilsvarende hatet mot Trump.  Total mangel på forståelse av at nasjonalstaten, velferdsstaten og demokratiet er uløselig forbundet med hverandre. Motarbeides nasjonalstaten til fordel for EUs globalisme, svekkes nasjonalstaten og dermed demokratiet med velferdsstat.  Resultatet ser vi med Brexit, Italias gryende opprør mot Brüssels tvangstrøye og statene i Øst-Europa som ikke vil legge seg under forsøk på  overkjørsel og trusler  fra Merkel &CO. De gjenværende restene av demokrati i EU -systemet kunne ikke ha eksistert om EU-pampene fikk realisert sin drøm og mål  om Europas Forente Stater. Oppløsning av nasjonalstatene ville blitt et Europa uten demokrati og internt kaos som bare kunne holdes sammen på lang sikt gjennom en form for diktatur. Et diktatur vi ser konturene av allerede i EUs politikk.  

EU er først og fremst et angrep på nasjonalstatsstanken. Det samme er FN som nå setter inn det mest alvorlige angrep på selvstendige nasjoners berettigelse i vår historie gjennom intensjonsavtalen Global Pact for Immigration   som skal  signeres allerede i desember. Avtalen søker å gjøre all migrasjon lovlig og ønskelig og gi fulle rettigheter til migrantene så snart de har valgt land de vil emigrere til.

 Og det uten at denne avtalen overhode er diskutert i pressen og andre media eller av de politiske partiene. De eneste media som har dekket dette er de alternative nye mediene.  Pressen har totalt sviktet sin oppgave overfor befolkningen når de ikke verken informerer eller diskuterer denne skjellsettende avtalen for vår fremtid. Det samme har de politiske partiene. Regjeringen vil signere avtalen får vi vite, FRP har tatt dissens. En underskrift er ikke juridisk bindende heter det, men dette er også tvilsomt når det kommer til praksis. Skriver en under, vil den kunne få alvorlige konsekvenser for vår eksistens som selvstendig nasjon. Som alle avtaler med FN ville den etter hvert føles bindende og innearbeides i norsk lovverk og byråkrati, som alt annet som kommer fra FN. Dessuten er det allerede sterke krefter som ønsker nedbygging av nasjonen til fordel for fri flyt av alt. 

Globalistene har det travlere enn noen gang . Det gjelder å handle raskt og uten at befolkningen er klar over hva som skjer. Pressen bør skamme seg. Erna er den som bør skamme seg mest. I Sverige er  globalisttenkningen allerede så innarbeidet at de trolig vil underskrive uten en gang å ha etablert en ny  regjering og uten at avtalen har vært oppe til politisk vurdering. 7-8 frihetselskende land har allerede sagt fra at de ikke vil signere avtalen da den setter deres selvstendighet i fare. 

Kanskje Vårt Lands kommentatorer kan informere oss om  avtalen? Det må i alle fall være en viktig grunn til at den er blitt en ikke-sak for journalistene. Den grunnen bør helst være meget god når de velger å ikke informere eller kritisk  ta stilling til den.    

        

Gå til kommentaren

Svar til Sultan

Publisert over 2 år siden
Shoaib Sultan – gå til den siterte teksten.
Men hvilke spørsmål Kvangarsnes egentlig kommer med eller viser feil i noe av det jeg skriver ser jeg faktisk ikke. Feilaktige påstander om hva jeg har lagt ut eller ikke på sosiale medier endrer ikke på saken. Bare to ord om den saken. Jeg la ut to bilder som noen har satt sammen av barn som fengsles i USA idag, og et bilde fra barn i konsentrasjonsleire i Tyskland. Jeg mener det reiser et helt relevant poeng om barn i konsentrasjonsleire som dømmes som grupper og uten lov og dom. Så skjøte jeg at mange oppfattet det som at jeg sammenlignet det som skjer med Holocaust, og da fjernet jeg det. Vær gjerne uenig i det, men ikke lyv om hva jeg sier.

Kvangarsnes påstår også at jeg er tyst i saken om Aisa Bibi, men der har han enten ikke fått med seg en langt rekke artikler jeg har skrevet om saken, eller så lyver han. Det å ikke vite noe om alt annet jeg har skrevet er helt ok normalt, men skal man forsøke å komme med et såpass stygt angrep som han kommer med mot meg vil jeg foreslå at man kanskje gjør et minimum av forarbeid. Det bør man nesten kunne forvente.

Fakta taler for seg selv. De bildene du la ut- kunne ikke misforståes. Det var en ren hitling   hvor du misbrukte de to bildene som en illustrasjon  av Trumps politikk og som utløste påfølgende  protester.  Utslag av dårlig dømmekraft og usaklig retorikk. Jeg har nok ikke løyet noe om dette som du prøver deg på.

I min kommentar om den avlyste markeringen for Asia Bibi har jeg aldri uttalt at du har vært tyst om Asia Bibi og hennes dødsdom. Det har heller ikke Vårt Land vært eller andre media, men min kommentar kunne kanskje tolkes dithen, noe som vile være ganske sensajonelt om ikke Asia Bibi skulle få støtte i vestlige medier i en så avskyelig sak. Like sensjonelt ville det være om du som en av MDGs profiler i Oslo ikke skulle ha  kunnet støttet hennes sak offentlig.  Ennå er det nå ikke så galt fatt. 

Min kommentar om dette var en kommentar til Jotuns kommentar om saken hvor hun spør hvorfor det ikke var mulig å få til en markering for Asia Bibi etter at en pakistansk kvinne i Oslo tok et initiativ til dette. Til dette svarer du bare at du selv ikke oppfattet at det kom noen trusler om at noen skulle sette i gang bråk eller at noen satte frem generelle trusler, men du nøyer deg med å si at det var en" noe rar sammensetning" av personer(og origanisasjoner?) som hadde meldt sin interesse for å delta.  Dette er i så tilfelle  en helt annen fremstilling enn den som initiativtaker hevder og som førte til at hun avlyste. Ellers har saken vært omtalt og forklart på alternative medier. Ex-muslims of Norway var påmeldt og det skapte nok røre hos en del muslimer, sekulære som troende, og  kanskje også hos såkalte antirasister- og var kanskje  en hovedårsak til bråket/uenigheten som gjorde at markeringen måtte avlyses? Sterke motsetninger blant disse gruppene antagelig.

Når jeg etterlyste sympatierklæringer så gjaldt det altså for den pakistanske kvinnen i Oslo som tydeligvis, og noe uvitende kanskje , kjørte hodet inn i et vepsebol mellom ulike grupper/ eller enkeltpersoner av  muslimer og ex-muslimer. Men dette kjenner du nok bedre til enn jeg. 

Ellers var det godt å høre at du er i mot de  blasfemilovene i Pakistan. Jeg regner også  med at du også  er i mot både skrevne og uskrevne blasfemilover eller forsøk på å etablere slik lover og at du tar avstand fra alle forsøk på å straffe eventuelt  blasfemiske ytringer som gjelder din egen  andres religion. Det er din egen religion som har skapt og  skaper de voldsomme reaksjonene i så måte. Noe må være galt med den og en del av dens tilhengere.    

 


 

   

Gå til kommentaren

Jaglands "demokrati"

Publisert over 2 år siden
De neste fire årene vil Europarådets kampanje kunne inspirere praktikere og beslutningstakere ved å lære av alle de som lykkes, og som har gode løsninger i praksis. Kampanjen skal vise fram alt det pågangsmot, den kompetanse og innovasjon som finnes i europeiske
klasserom i møte med vår tids store demokratiske samfunnsutfordringer – populisme, diskriminering, utenforskap, ekstremisme, migrasjon og mye mer.

Vi skjønner tegningen. Skoleverket( som alle samfunnsetater) er allerede godt rustet til å frisere elevenes og undervisningspersonellets meninger om hvilke oppfatninger de bør ha. Kritisk og selvstendig tenkning utenfor de vedtatte sannheter og det rådende paradigmet ønskes ikke utviklet og belønnes derfor ikke . Så mye for Jaglands demokratiutvikling.    

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere