Kåre Kvangarsnes

Alder:
  RSS

Om Kåre

pensjonist

Følgere

Publisert over 2 år siden

Nei. Dårlig uttrykk.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Støtter Jotun fullt ut. Klart vi vil høre dine og andres meninger så lenge de ikke er brudd på noen lovparagrafer. Ellers blir det jo bare korrekt oppgulp for det meste å ta stilling til for debattantene. At du blir refusert av og til er jo bare tegn på at du av og til utfordrer de korrekte meninger, så det får du ta som en kompliment egentlig. Så kan det jo egentlig vel hende at det kan være saklige  og formelle grunner til  å bli refusert. Men noen meningsparadigmer skal løftes frem i dag. De kjenner jo du godt til. Men trist utvikling er det. Ikke ytringsfrihet som er frihet til å hevde det  noen andre ikke liker. Intellektuelt sett er det en falitterklæring å gå bort fra dette- ikke minst av en kristen avis.      

Gå til kommentaren
Knud Skov – gå til den siterte teksten.
Det er en tid til å høre på evangeliet - og en dag vil det bli for sent. Dette gjelder for meg og mitt liv - at jeg må være klar til å møte Jesus som en dommer som enten dømmer for evig straff eller evig liv med ham. Det gjelder også for alle andre - både min familie må jeg være sammen med på juletid - og naboer, kolleger og flyktninger og ... at også for dem er det en nådes tidshusholdning - og så er de under dom. De som ikke tror på Jesus som frelser, gir Bibelen et løfte om å måtte dømmes til fortapelse, ved ikke at ville høre og tro på evangeliets nåde. Advent tester og prøver oss - for at vi skal miste selvtilfredshet og fornyet takknemlighet til Jesus og misjonsoppdrag.

Som troende får jeg heller blandede følelser ved den denne teksten som selvsagt er godt ment fra innleggsforfatterens side. Jeg oppfatter dessverre egentlig teksten som mest et gledesløst budskap til både de troende og andre som ikke tror- eller  "sløve" kristne. Gud følger med selv den frelste og du må passe på at ditt liv  leves verdig til å holde deg i frelsen, for du  kan  aldri være trygg i den. Du skal frem for dommen til slutt. Dette er vel  ikke kristendom etter min mening, 

Hvorfor ikke forkynne det glade budskap  og fortelle oss hva Kristus har gjort for oss nå i julen? I dette ligger både  mulighet og sjanse til frelse for den synder som kjenner seg fortapt og glede og takknemlighet for Jesu vilkårsløse frelse og håp  for den som alt er kommet til tro. Ikke trusler om dom for både frelst og ufrelst. Jesusbarnet kom til Verden for  at Verden skulle få en sjanse til frelse for syndere først og fremst, og ikke som en moralsk vokter over våre liv. Synden er ikke først og fremst hvordan vi lever våre liv, eller hvordan vi feirer jul, men at de fleste ikke vil tro på Ham. Foruten det er vi alle syndere, om enn ikke alle er fortapte syndere. Troen på hva Han har gjort for oss er det som er snublesteinen. Jesus gikk den smale vei for oss, slik at veien nå ligger  vidåpen og brei for den som tar i mot julens glade budskap om frelsen. Frikjent for all  skyld og dom, men under evig Nåde. Noe gladere budskap er vel ikke gitt denne Verden? Hvorfor ikke få det frem, nettopp i julen da folk for engangs skyld fyller Kirkene?    

  

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Kvifor  er Humanetisk Forbund så bekymra for ei skulegudsteneste for elevane medan dei ligg paddeflate når det gjeld kritikk av islam og islamsk påverknad og ideologi i samfunnet vårt?

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Vårt forsvar mot denne mørkeblå bølgen av nasjonalisme må bli innlegg og debatter i full offentlighet slik at høyreradikale holdninger vi hadde på 1930 og 40 tallet, ikke får vokse seg større. Vi må si tydelig i fra at Kristendommens budskap er kjærlighet, nåde og fred. Vi har plikt til å hjelpe, ikke å dømme eller fordømme. Kristendommen skal bygge "broer" og ikke murer. Vi med Kristen tro og overbevisning har et særlig ansvar for skaperverket og gi en bedre og reinere jordklode, hav og luft, videre til våre barn og etterkommere.

Å trygge  nasjonen og vår nærmeste neste er myndighetenes første og fremste oppgave. Uten det går nasjonen i oppløsning. Nasjonalstaten er også et gudegitt prinsipp i Bibelen. Les  f.eks. om Babels Tårn i Bibelen. Det mest ukristelige vi kan gjøre for å undergrave nasjonalitetsprinsippet er å holde på slik som innleggsforfatteren gjør. Fordømme og stemple de som vil opprettholde en mest mulig homogen nasjon og slik bevare samfunnslimen og verdiene våre. Felles for de som taler og tordner  om" den kristne plikten "alle" i samfunnet (kristne og ikke-troende) har til å hjelpe alt og alle, fjern og nær ,og bringe flest av dem hit uten konsekvensetisk tenkning om følgene av deres varme politikk og såkalt kristne verdier, er at disse trolig  ikke har kjennskap til evangeliet eller erkjent noe av det for sitt eget liv. Kristendommen er for disse først og fremst en plikt til å gjøre noe godt og stappe andre full av dårlig samvittighet dersom de ikke har den samme oppfatning om dette. 

Felles for disse er også at de stort sett gir blaffen og ikke tar medansvar for økt overfallskriminalitet, knivstikking og  økte motsetninger, ghettofiseriing og paralellsamfunn, kvinnediskriminering, kjønnsegregering, religiøs sosial kontroll,osv. som deres "varme verdier" og toleranse for intoleransen medfører. 

Når det gjelder dette ,er de tause og  kalde som is. Men veldig indignerte når såkalte "populister" og "høyre-radikale" påpeker dette for dem.       

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere