Kåre Kvangarsnes

Alder:
  RSS

Om Kåre

pensjonist

Følgere

Publisert over 2 år siden
Magne Kongshaug – gå til den siterte teksten.

Takk, det samme!

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Når ein blandar gjerningar og lydigheit(disippelskap) inn i frelsa, har ein alt redusert og forvanska evangeliet. Så enkelt er det. Ein slik bodskap er ikkje kristendom, men det er dessverre det som vert forkynt dei fleste stader. Så får du berre  reagere med sinne og meine kva du vil om det.  

Gå til kommentaren
Magne Kongshaug – gå til den siterte teksten.

Men Gud har jo tilgitt alle våre synder ved Jesus stedfortredende død på Golgata? Ja, men bare han/hun som mottar tilgivelsen i tro og levere deretter går fri!

Tilgivelse og blanke ark er tilgjengelig for alle som lar seg omvender til lydighet mot Kristi og Guds ord! - Men de som fornekter Evangeliet, om ikke i ord, så ved livsførsel, vil Gud dømme -før eller senere, Ifølge Guds ord.  

I Norge har vi ein kristen kultur, men dei færraste er kristne. Som kristne kan vi ikkje forvente at ikkje-truande og/elller  myndigheitene/dei styrande skal kunne trugast til å tru ved trugsmål om Guds dom over folk og land. Sjølvsagt skal ein kunne advare mot at eit liberalt abortsyn kan ha konsekvensar både for samfunnet og synet på menneskeverdet og elles advare mot mangt fordi det kan få eller får skadelege konsekvensar for individet og samfunnet.  Drap er då heller ikkje akseptert i lovverket i alle land. Og alle har rett til liv , heiter det visst i Menneskerettserklæringa.  Derfor utgjer sjølvsagt abort m.a.  eit moralsk problem, anten ein er kristen eller ikkje. 

Gud driv ikkje og dømer menneska eller nasjonar  for synd i dag eller grip direkte inn i dette, slik han gjorde med nasjonen Israel i bibelsk tid. Men synd har konsekvensar i seg sjølv og gjer noko med oss, slik som om  eg stadig lyg om noko eller nokon. Det vi sår, haustar vi i dette livet. Men vi veit og  at  Gud let  det regne både på rettferdig og urettferdig i dette liv.. Å vere kristen er slik  ikkje nokon garanti for at det skal gå deg godt i dette livet med omsyn til såkalt lykke og framgang.   

Så til evangeliet som du etter mi meining forvrenger og forvanskar(sjå det siterte) Evangeliet er for alle som tek imot det i tru og som såg  seg som fortapte syndarar. Evangeliet har ikkje noko hefte i seg eller noko vilkår, men berre trua på kva Jesus gjorde for den truande på Golgata. Den glade bodskap. Når du slik vert frelst i tru ,er all synd tilgjeve ein gong for alle og fullstendig, og for Gud er du kvit som snø og Gud dømer deg ikkje lenger etter di synd, men om du trur på frelsesverket der Han ofra seg sjølv for deg og gjorde opp di synd. Å bli frelst er ikkje å etterkvart leggje av seg all synd i lydigheit og eige strev. Ingen kan det. Då har ein ikkje forstått evangeliet eller trudd fullt ut på det.  Det var derfor frelsa berre er for syndarar som ikkje lit på sitt eige, men har full tillit til at ein annan  i ufatteleg  kjærleik og Nåde har gjort den jobben heilt og fullstendig. Frelsa er ufortent og av Nåde. Det same er vandringa, livsførselen  og livet etter frelsa .Di eiga vandring/livsførsel  kan ikkje gjere noko frå eller til på frelsa. Ho ligg fast frå den dag du tok i mot ho. Om du verkeleg forstod og  lit på det.

Kvifor forvanske noko som er ein så fantastisk og radikal bodskap? Det kan vel ikkje vere slik at evangeliet er at Gud frelste oss vilkårslaust og ufortent og dersom vi syndar og ikkje er lydige etter at vi er komne til tru  så skal vi fram for domen under trugsmål om straff fordi vi ikkje med eige strev har halde oss lydige og syndfrie? Å hevde/antyde dette er å forvrenge evangeliet og impliserer  at det at  Gud sona mi skuld ,var eit forgjeves offer frå Gud si side. Dette er ikkje kristendom. Men religion som nærast  all anna religion. 

Eg meiner det var viktig å få dette fram, og vel er det vel ikkje heilt urelevant for trådens tema heller? 

   

   

Gå til kommentaren

En meningsmåling viser nå at 85% av de spurte ikke kjenner til FNs Migrasjonsavtale. Erna sender en statssekretær for om noen dager  å underskrive avtalen i Marrakesh til øredøvende taushet fra pressen og et uvitende folk (og en saueflokk av politikere som trolig ikke har satt seg inn i avtalen) 

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

"Svenske tilstander" er jo også en mental tilstand- svært utbredt hos liberalister i mange land- ikke bare i Sverige .

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere