Kåre Kvangarsnes

Alder:
  RSS

Om Kåre

pensjonist

Følgere

Reblikk til Evje

Publisert over 5 år siden

Du reiste ned til Judea/Samaria for å mer kunnskap, sier du. Og den kunnskapen du fikk bekreftet vel bare de sympatier til palestinernes sak du allerede hadde fra før du reiste, vil jeg tro. Ikke særlig originalt. Videre sier du at det er din kristenplikt å stå opp for urett. Jo flott det, men problemet er at du ikke nevner med ett ord noen urett begått mot jøder i området. Jesus ville nok pekt på både urett mot både jøder og palestinere, tror du ikke det? Så din trang til å så opp for urett generelt , brukt som argument i denne konflikten, tror jeg ikke vi skal ta så alvorlig.

Kunnskap har du nok av, det er ikke der problemet ligger. Ingen sted i verden er så plastret med Tv-kameraer og journalister. De fleste for å prøve å dokumentere overgrep fra Israel sin side.Ingen konflikt er det skrevet så mye om, og ingen konflikt har ligget så lenge uløst.

Til liks med våre politikere, har du kunnskap, men mangler innsikt. Så lenge du ikke ser at Islam spiller hovedrollen i denne konflikten, og at det da følgelig er en religiøs konflikt og ikke priimært en konflikt om landområder, så reagerer du som du gjør. Palestinerne og araberne ellers er muslimer. De erkjenner dette som en religiøs konflikt. Eksisterer det en kvadratmeter med israelsk land i dette muslimske området, har Koranen spilt falitt. Det er hovedpromissen. De arabiske lands  halstarrighet mot Israel og deres ditto utnytting av sine palestinske brødre som brekkstang i sin kamp mot Israel, er den vonde åndsmakt vi står overfor. Til nå har ingen klart å handskes med dette hatet. Ditt bidrag er å hive deg på dette ensidige hatet. Så får du kalle ditt engasjement så kristelig som du vil.

Gå til kommentaren

Gråtebrev fra Evje

Publisert over 5 år siden

Brevet fra Evje gir et godt innblikk i hvordan , utrolig nok,en del kristne ser på konflikten. Et mer hatsk, ensidig og demoniserende  angrep på Israel, er det lenge siden jeg har lest. Man kan undre seg over hvordan man kan ha en slik utrolig empati med den ene part i konflikten, mens man overser djevelskapen som blir utført hos den andre part.

.At Evje har vært ledsager for Kirkenes Verdensråd er da enda mer besynderlig. Kirkenes Verdensråd står vel offisielt for dialog og ikke ensidig fordømmelse, eller? Kanskje Evje har sett for mange Hamas-videoer? Ikke vet jeg. kanskje Evje helst vil at det er Israel som skal legge seg på slaktebenken og la seg frivillig slakte?

Det Evje tydeligvis ikke har forstått er  det grenseløset hatet mot  Israel en finner i mennesker og land i Midtøsten og også i økende grad hos oss.Mot et slikt hat hjelper hverken kunnskap eller resonnering. Dette  hatet   representerer en åndsmakt som kjører fornuften i grøfta. Slik også hos Evje.

Gå til kommentaren

Skremmende utvikling

Publisert over 5 år siden

som Hårstad påpeker, når det gjelder retten til ytre seg kritisk til "fredens religion" og ellers stille seg negativ til innvandring av millioner av muslimer til Europa  som har denne "fredens religion" med seg i bagasjen.

Hårstad viser til utførte og planlagte  maktmisbruk overfor Pegida-medlemmer i Tyskland. Den amerikanske islamkritiske nettsiden Jihad Watch,hevder i en artikkel at Cameron i St.br. har foreslått å innføre en lov som bringer "islamofobi" og hate speech mot islam/muslimer på linje med anti-semittiske angrep på jøder. 

Dette innebærer nesegrust knefall for muslimers  påtatte offerrolle i de vestlige samfunn fra en av de mektigste vestlige ledere. I disse flykningetider går utviklingen raskt, og om ikke lenge kan vi sikkert forvente liknende forslag fra Hareide, Erna,Støre og Trine.

Artikkelen i Jihad Watch kan du lese her:

http://www.jihadwatch.org/2015/10/uk-anti-muslim-hate-crimes-to-be-recorded-separately-says-cameron#comments

 

Gå til kommentaren

Sjølvsensur eller ikkje

Publisert over 5 år siden

,ein kan ikkje ha tillit Vårt Lands skriverier og analysar av religionar/religiøst stoff nården redaksjonella lina er å ikkje formidle noko som kan verke støytande på oss som er truande, og då i særklasse skrive noko som kan oppfattast støytande om Islam .

Eit uttrykk for dette ser vi tydeleg i avisa si haldning overfor den enorme tilstrøyminga av  muslimske flyktningar og migrantar til Europa og vårt eige land. Utfrå det eg har lese i Vårt Land, kan eg ikkje sjå at VL  har ytra eit negativt eller kritisk ord til dette, men i staden berre lagt seg på den populistiske og ansvarslause godhetslina. Eit slikt syn skal liksom vere meir kristeleg, meir moralsk.. Negative konsekvensar skal berre teiast stilt om. Eventuelle negative sanningar om migrantstraumen vert feia under teppet i tråd med det heilage ytringsansvaret.

Ikkje særleg meir  kristeleg, spør du meg. Slik sett, har VL si redaksjonelle line fått utilsikta, men alvorlege konsekvensar for truverdet til avisa. I alle fall slik eg ser det.

Gå til kommentaren

Og hvilket kurs skulle vi så sende

Publisert over 5 år siden

Njål Kristiansen på?? Etter slik jeg oppfatter kommentaren din til Kahrs, kunne du ha god bruk  for et antimobbekurs.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere