Kåre Kvangarsnes

Alder:
  RSS

Om Kåre

pensjonist

Følgere

Solveig Wahl

Publisert over 5 år siden

er i harnisk over at f.eks Kvinlaug og noen av oss på tråden her ikke kan se at også jøder i Tyskland ønsker muslimer velkommen og yter frivillig bistand til dem. Samtidig påpeker hun riktig at de også  selfølgelig frykter nynasistene som nå får en oppblomstring p.g.a den voldsomme og ukontrollerte innvandringen.Oppblomstring av hat mot muslimer skulle da være et bevis for at muslimene er de nye jøder.Også jøder i Norge i har stått frem for å forsvare flyktningeflommen i humanitetens namn. Samtidig har også muslimer i Norge og sikkert i Tyskland stått frem og advart mot at vi tar inn alt for mange av flyktninger og migranter.

Dette  viser at noen muslimer og noen jøder kan se på  likt  på det som skjer.

Men dette er ikke hovedbildet. Går vi på nettet og ser hva som skjer i f.eks. land som Tyskland , Sverige, Storbritania og Frankrike, så er det  hatkriminaliteten nettopp fra muslimer mot jøder som øker kraftig, i takt takt med økt muslimsk innvandring og innflytelse. Jødiske anslag mot muslimer, eller anslag mot muslimer fra den etniske befolkningen i Europa, hører vel heller til  sjeldenhetene, selv om vi også ser dette øker p.g.a masseinnvandringen som politikerne har stått maktesløse overfor. Å finne eksempel på at jødene nå er den gruppen som føler seg mest utsatt nettopp p.g.a islamittisk forfølgelse, er en sannhet som er mer fremtredende i f.eks.  Tyskland ,enn den sannhet at det er  muslimer som  blir mest utsatt for hatkriminalitet. En annen ting er det at det er en stadig sterkere motstand i befolkningene mot den enorme innvandringen. Den retter seg selfølgelig mot muslimer som er i stort flertall, og også i stadig større grad mot de politikere som har latt dette skje.

Når Wahl da blir opprørt på muslimenes vegne og tydeligvis kan tenke seg å kalle muslimene i Europa "de nye jøder", så er dette mest basert på føleri  enn empiri. Ikke rart da at hun blir frustrert.

Gå til kommentaren

Manipulasjon

Publisert over 5 år siden

Hege Storhaug uttaler seg i en artikkel i 2010 om den besnærende påstanden fra venstresiden om at muslimene er "Europas nye jøder" Her et utdrag av hva hun uttaler:

"At venstresiden, sammen med ortodokse muslimer, prøver å manipulere opinionen til å tro på falskneriet om at situasjonen nær sagt er motsatt; at muslimene er ”Europas nye jøder”, er en av vår tids mest makabre manipulasjoner. Dette sier jeg klart og tydelig i Rundlurt, og til min store glede fikk jeg full støtte av idéhistoriker Trond Berg Eriksen i hans anmeldelse av boken i Morgenbladet. Eriksen er blant annet en av forfatterne av det tunge verket, Jødehat– antisemittismens historie fra antikken til i dag

Eriksen avviste analogien til oppseilingen av jødeforfølgelsen på 1930-tallet blant annet som ”tankeløs”:

(…) analogien mellom muslimer i våre dager og jøder i mellomkrigstiden (er tankeløs). Skal man få et slikt regnestykke til å gå opp, forutsetter det at man ikke vet noe håndfast om noen av delene. Påstanden om at muslimene er Europas nye jøder, er mildest talt temmelig upresis. Bildet av ”den evige muslim” som en ny versjon av ”den evige jøde” i Klassekampen (14. mars 2009) ble nok tegnet som et argument mot diskriminering av fremmede – altså i beste mening – men er blitt stående som eksempel på antijødiske affekter. At tegningen så brukes for å renvaske grupper som i sine egne hjemland driver fascistoid, antisemittisk propaganda i stort omfang og gjennom alle medier, gjør ikke saken bedre. Verken nazistenes ekteskapslover, arbeidslivsregler, konfiskering av eiendom, Krystallnatten eller holocaust er noe muslimene i dagens Europa behøver å frykte. Analogien er derfor mer enn haltende. Høyres Per-Kristian Foss gikk i den samme fellen med begge bena. Så Klassekampen står ikke alene. Storhaug slår med rette hardt ned på begge."

Det kan ikke være tvil om at denne påstanden som mange i denne tråden ser ut til å trykke til sine hjerter, er en forfalskning av historien og den aktuelle situasjon i Norge og Europa.

Å gjenta en slik manipulasjon, har den effekt å stoppe all diskusjon og offentlig ordskifte om islam og muslimsk innvandring  som fremmedhat og rasisme.

Gå til kommentaren

Billig

Publisert over 5 år siden

retorisk triks fra Gullberg som stempler islamkritikere og folk som ellers vil få kontroll på en innvandring som i lengden vil føre til store problemer både i Norge og Europa ellers, som rasister a la  førkrigstidens jødehatere. Ganske komisk, men også demagogisk og historieløst.  Ta heller for deg Wichstrøms artikkel og tilbakevis det du mener er feil heller enn å dra  rasismekortet slik at du selv kan stå igjen som en godhetens apostel,

Gå til kommentaren

Glimrende

Publisert over 5 år siden

oppsummering av den historiske og  faktiske situasjon. En skal ha store skylapper dersom en skal kunne fornekte Wichstrøms treffsikre analyse. Dessverre vil nok de fleste av  våre politikere avvise analysen fra Wichstrøm. Derfor kan vi vel si at det finnes ingen vilje eller evne fra dem til å ta kontroll, hevde vår nasjonale grenser, vår selvstendighet. Dette til tross for at folket har sagt nei til EU to ganger.  

Gå til kommentaren

Tvangskristendom

Publisert over 5 år siden

"Hva venter egentlig Sylvi Listhaug av kirken i forhold til asyl og flyktningepolitikk? Et speilbilde av Frp's politikk og holdninger? I så fall må kirken ha vært svært uanselig og anonym, eller så må Listhaug ha misforstått det mest sentrale i det kristne budskap om nestekjærlighet, omsorg for de forsvarsløse og svake, flyktninger fra krig og forfølgelse, og de fattige."

Sørlie bruker Bibelen som Bondevik, Hareide og Trine Grande. Jeg er ikke hverken prest eller teolog, men etter fattigslig innsikt i kristendommen/ Guds ord, kan jeg ikke se at det finnes noen plikt til at vi som kristne skal hjelpe alle som har det vondt, hverken i vårt eget land eller i fjernere land. Vi har heller ingen plikt til å hjelpe/elske våre fiender. Skulle det være slik at du har plikt til å hjelpe alle som har det vondt i vårt eget land og i verden ellers, så måtte  jo du bruke  alle  dine økonomiske ressurser og all din tid til  å avhjelpe andres lidelse. Alle skjønner at en slik tvangskristendom basert på du skal... og du må... ville føre til uholdbare tilstander både for enkeltindividene, familiene, samfunnene og landene. Det ville bli et tvangssamfunn/teokrati som ville ført til ufattelig lidelse. Kristendomen er ikke bygd på tvang , slik som  f.eks. islam. Vi blir frelst av nåde alene, ikke av tvangsgjerninger. Men det er en  slik tvangskristendom Sørlie er talsmann for når han sier vi har plikt til å hjelpe "flyktningene"  Skit da i at samfunnet sine ressurser i uhorvelige mengder blir ofret og mange må lide for vår "godhet". For en dag vil det føre til at vi blir bedre mennesker.. Gud sier jo at vi har plikt til å hjelpe. Om samfunnet så går nedenom og hjem i min streven etter å bli god og snill, så får det heller være. Jeg har i alle fall sikret meg en plass i det evige liv.

Personlig synes jeg det var befriende av Listhaug å manne seg opp og tale Roma midt i mot.Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere