Kåre Kvangarsnes

Alder:
  RSS

Om Kåre

pensjonist

Følgere

Publisert over 5 år siden

Eg synest Gury Lian er noko overspent over nokre/mange? kristne sine haldningar og manglande innsats og hjertevarme for våre potensielt nye landsmenn som strøymer inn over grensene

Du bagatelliserar og den aversjon som mange av oss- kristen eller ikkje kristen- kjenner andsynes flyktningesaka og islam ,og du underbyggjer ditt engasjement med det som kan sjå ut som høvelege bibelord, for liksom å gni bodskapet inn. I det siste har det norske folk, men då kanskje mest mynta på kristne, fått mange slike bodskap frå både kyrkjefolk og politikarar. Den seinaste versjonen fekk vi frå våralles kjære Hareide i Krf., der han i eit intervju i VG seier at Jesus ikkje er einig i regjeringa sin flyktninpolitikk, og då så, kva skal ein stakkars kristen då seie, når sjølvaste Jesus har sagt kvar skapet skal stå, også i flyktningesaka.

Men det har sjølvsagt ikke Jesus uttalt seg noko om.  Di haldning er sikkert typisk for mange kristne, men endå fleire av dei gode humanistane og venstresida elles, så du har sikkert mange med deg . Likevel synest eg ikkje det du skriv er nødvendigvis god kristendom, når du først brukar kristendom i denne saka..

Personleg meiner eg at det du skriv eigentleg minner meg litt om Moses som tordnar mot folket for å refse deira misgjerningar. Du verkar som du er ute etter å skape dårleg samvit og dreg eigentleg i tvil om vi som ikkje kommuniserer grenselaus offervilje og godheit i denne saka, fortener å kalle oss kristne.

Så kan ein spørje: Er ei slik overstrøymande godheit i ei spesiell sak nødvendigvis motivert utfrå berre kristen nestekjærleik? Eller ligg der og ein snev av kristen trelldom i all denne overspente godheita? Eg trur nok ja. Er det ikkje slik at mange kristne ikkje synest dei er gode nok, ikkje har gjort seg fortente til frelsa.?Mange kristne meiner at vi må no ha gode gjerningar å vise til på dommedag, elles slepp vi ikkje inn. Men som kristne har vi alt fått vår dom av Kristus. Han har alt frikjent oss!.Men ein vil eigentleg frelse seg sjølv. Verket på Golgata vart ikkje nok. Problemet er at då vert dei gode gjerningane lovgjerningar/TRELLDOM og Bibelen beskriv slike gjerningar som dei farisearane var spesialistar på.

Om du kjenner det slik, veit eg sjølvsagt ikkje  noko om...

Nei, slapp av. Gjer det du meiner er best i denne saka. Men hugs: dei gode gjerningane frelser ingen, og dei som er verkeleg gode og usjølviske er dei gjerningane vi gjer i takksemd for alt Kristus gav oss, og dei gjerningane vi ikkje treng å utbasunere frå fjelltoppane, slik som farisearane.

Håper du ikkje tek dette ille opp,men det var nokre tankar eg gjorde meg etter innlegget ditt som var svært velskrive.

Gå til kommentaren

Fullstendig enig,

Publisert over 5 år siden

Bjelland. Det Israel utsettes for fra verdenssamfunnet, norske utenriksministre, ledende kirkeledere, enkelte humanitære organisasjoner og venstresiden, kan vel bare beskrives som mental terrorisering. Mantraet er : Israel må... , Israel bør...., Israel skal..... ,... boikott israelsk.

Gå til kommentaren

Dansk Tekst-TV i kveld

Publisert over 5 år siden

Melder følgende:

SAMARBEID MED TROSSAMFUND ER OVER:

"Samarbeidet mellem Københavbs kommune og det islamiske Trossamfund er over.

Det blev besluttet torsdag aften på et møde i Borgerrepræsentationen, hvor et forslag om at udelukke den muslimske forening fra alt samarbejdemed kommunen blev vedtaget med 30 stemmer for og 23 stemmer imod, skriver Berlingske.

Kontroversen har stået på i to måneder.

Islamisk Trossamfund afviste at tage afstand fra, at jøder er etterkommere av svin og aber, at homoseksuelle  fortjener dødstraf, og at der ikke skal være ligestilling mellom kønnene. Dermed var det farvel til samarbejde med Københavns kommune"

,

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden

Charlie Hebdoe's tidligere redaktør ,Phillipe Val, uttalte seg i Jyllandsposten i januar 2015, om det spesielle syn på muslimer at islamkritikk skulle være synonymt med kritikk, og derav  stigmatisering av borgere. Han karaktiriserte dette som en løgn som medfører at islams demokratiske problem får lov  til å vokse. Å ikke forvente at ikke muslimer er i stand til å ta inn over seg grunnprinsippene i vestlige demokrati, er den virkelige stigmatiseringen, sier han.Kritikk av islam kan ikke føre til økt radikalisering, for hvordan kan man da forklare framveksten av radikal islam i land etter land på andre kontinent der islam er totalt dominerende? Videre sier han til oss europere: " Hold om  med å hykle, se tingene i øynene, dere vil ære muslimeme ved å gjøre det" (Kilde: "Islam den 11. landeplage, Hege Storhaug")

Det ser ut til at  vi er redde for å kritisere islam, men hvis vi  da mot bedrevitende lar  det være fordi det blir for belastende, er vi vel egentlig med på å fremme denne underrykkende religionen som er selve antitesen av kristendom og menneskelig frihet. Ikke rart at det skapes forvirring når man snakker  om å være" kristen muslim".Ikke rart at islam er blitt den hurtigst voksende religion i Europa.

Flott at vi da har folk som her på tråden, er "heil ved"  som kan motvirke den åndelige forrvirringen som Per Steinar Steinar Runde så elegant og overlegent  tar et oppgjør med i sitt innlegg. Det er også befriende å lese Pedersen's og Holt's kommentarer når tåkepratet tar overhånd.

Gå til kommentaren

Kohn beretter

Publisert over 5 år siden

selfølgelig med autoritet om jødehatet og konspirasjonsteoriene om jødene i førkrigstidens Tyskland. Han bruker så dette som bakteppe for å advare mot  hat og fremmedfrykt som han mener utspiller seg i dagens situasjon, og da tenker han først og fremst på muslimenes stilling i Norge og ellers. Han mener tydeligvis at de samme type løgner blir servert om dem som løgnene mot jødene, og bruker netthets mot islam og muslimer og et enormt antall google-treff på ord som "radikal islam", "islamisering", "muslimer" som et bevis på at noe av det samme som foregikk mot jødene i førkrigstiden i Europa nå også kan ramme muslimene. Likens at noen advarer mot borgerkrig p.g.a. den enorme innvandringen( f.eks.Sverige,Tyskland,Frankrike)og påfølgende islamisering.

Jeg er enig i at vi som er kritiske til denne enorme innvandringen, alltid må vokte oss vel for å gli over i hatrollen mot muslimene som gruppe da de er mennesker som oss og skal behanles med respekt og likeverd. De som får lovlig opphold skal behandles som alle andre borgere.

Det er likevel noe som skurrer i Kohn's argumentasjon når han bruker løgnene om jødene som bakteppe for å advare mot gruppetenkning og fremmedfrykt overfor muslimer. Antisemittismen og løgnene den baserte seg på, var  og er en irrasjonel frykt for jøden, en frykt som som bygger på løgner som ikke hadde eller har  rot i virkeligheten. Det fikk uttrykk som ekkelt rasehat og resultatet kjenner vi alle. Holocaust.

Innvandringsskepsisen mot muslimer, derimot, retter seg ikke mot muslimer som sådann, men mot det som de har med seg i bagasjen,nemlig islam. Frykten for islam og islamisering er en rell frykt for at samfunnet i stadig større grad skal bli islamisert. Denne frykten vedkjenner jeg meg fordi jeg ser på islam som en ideologi som slavebinder mennesket til ufrihet, kjønnsegregering og kvinneundertrykkelse og at den i sitt vesen, er rasistisk og agressiv over annerledestenkende. Jeg påberoper meg retten til å argumentere mot  denne ideologien som jeg ikke ønsker skal få en dominerende rolle hverken i samfunnsliv,politikk eller på annen måte.

En kan gjerne kalle dette fremmedfrykt, men det gjelder altså frykt som er rasjonell da vi ser nærmest i alle land der islam får innpass at den personlige friheten og menneskerettighetene ellers kommer under press. Hege Storhaug gir i sin nye bok et skremmende bilde av Malmø/Rosengård der hun lar to kvinner fortelle om livet der og utviklingen de siste 30 år. Et slikt samfunn ønsker jeg ikke at vi skal kunne få her , hverken for  mine barn eller barnebarn eller  for andre nordmenn og fremtidige innvandrere. Vil en så stemple dette som rasisme og fremmedfrykt, så får så heller være. I denne avstandstagen mot islam lever jeg i godt selskap med nålevende  frihetselskende menn og kvinner, og historiske personer som Churchill,   Voltaire, Thomas Aquinas,David Hume,Bertrand Russel, Carl Jung og Carl Grimberg for å nevne noen.

Jeg er enig med Kohn, vi må alle ta avstand fra fremmedfrykt og hets, men det må ikke hindre oss i å tale ut mot ideologier og religioner vi mener er samfunnsnedbrytende og totalitære, selv om det skulle støte grupper eller enkeltindivid. En har full anledning til å ta til motmæle og argumentere for sitt syn.

 På den andre siden er det heller ikke historisk redelig å bruke løgnene om jødene for å kritisere islam- og innvandringsskepsis.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere