Kåre Kvangarsnes

Alder:
  RSS

Om Kåre

pensjonist

Følgere

Publisert over 5 år siden

Du sier om din deltagelse på antiradikaliseringskurset:

"eg spurte representanten for PST hva de visste om hva som skjer i norske moskeer, og om det var noe i den kritikken som fremsettes av enkelte, der det påstås at moskeene opererer med en skjult agenda, der de i virkeligheten støtter terror og er et arnested for radikalisering av unge muslimer.

Representanten fra PST avkreftet at dette er tilfelle. Tvert imot så arbeider både moskeene og såkalte "kultursentre" aktivt for å forhindre radikalisering, og det var tydelig at det var en god dialog mellom PST og disse miljøene."


Du kan vel ikke i alvor mene at PST-representanten skulle bekrefte overfor deg eventuelle problemer/mistanker eller andre negative saker når det gjelder imamenes forkynning/arbeid overfor menighetene? Det er jo politiets sikkerhetstjenester vi snakker om her.

Gå til kommentaren

Avnskog

Publisert over 5 år siden

har vært på kurs og kan i kjent stil betrygge oss nordmenn om at norske imamer og moskeer jobber hånd i handske med norske myndigheter mot radikalisering.

Personlig kan jeg ikke feste lit til et så naivt utsagn, der han frikjenner alle norske imamer og moskeer med et pennestrøk. Det er vel i stil med utsagnet om at " islam ikke har noe med islam å gjøre". Jeg lurer hva Hårstad ville si til  Avnskogs  "Norway"- utsagn ?

Da fester jeg mer lit til  en som har inngående kjennskap til tematikken: Hege Storhaug sier bl.a. dette i en artikkel på Human Rights no:

"Hvorfor føres Rabitamoskeen opp på terrorliste?

Det foruroligende ved Rabitamoskeen er i disse terrortider at flere nå kjente terrorister har hatt tilhørighet der, som den venstreradikale som Anders Cameroon Østensvig Dale, som konverterte i Rabitamoskeen. Nå står han på FNs terrorliste relatert til al-Qaida. Videre handler det om Hassan Abdi Dhuhulow, Nairobiterroristen, som var svært aktiv i flere år på nettstedet til Rabitamoskeen, islam.no, der han uforstyrret fikk promoterte en av verdens verste terrorister gjennom tidene, Anwar al-Awlaki. En tredje er Abu Ayub, som gikk til selvmordsangrep i Bagdad i sommer. I tillegg har en rekke andre jihadister/terrorister hatt tilhold i moskeen. Hvorvidt Emiratene er kjent med disse forholdene er umulig å vite. Jeg tar det dog som en selvfølge at PST har notert seg dette med interesse. Det samme gjelder at det kan synes som om det er samlet inn penger av Rabitamedlemmer, som ikke har gått til de såkalte hjelpekonvoiene til Syria, men til terrorister i samme land. Mens forstander Basim Ghozlan benekter forholdet, gjorde ikke leder av Rabita Unge, Hossam Belkilani, det da han ble tatt med buksa nede."

Sistnevnte tar jeg også for gitt at PST kjenner til, men om Emiratenes tjenester har fått dette med seg, er umulig å vite.

Det sentrale kan være følgende: Emiratene valgte i fjor å følge Saudi-Arabias beslutning om å definere Egypts muslimske brorskap som en terrororganisasjon. (EU og USA, med mange flere, har gjort det samme, men ikke Norge.) Brorskapet har hatt sin base i Egypt med forgreininger verden over, og terrorgruppen Hamas er en militær gren av Brorskapet. Vi har lenge ment at Brorskapet fremst moské i Norge er Rabita, dette ikke minst ut fra at forstander Basim Ghozlan åpent viser sin begeistring for Brorskapet i Egypt og promoterer Morsi som den ”legitime” lederen av landet, som her på Facebook-profilen sin."

Jeg vet selfølgelig ikke om Hege S. har sine ord i behold når det gjelder alt som er sitert over, men hvis halvparten er sant , så har jo Avnskog et forklaringsproblem.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden

Til Robin Haug og andre av hans likesinnende.

Jeg har slengt inn en og annen kommentar i ny og ne her på verdidebatt det siste året og vel så det.Mest interessert har jeg vært i å følge debatten om islam. Mest skuffende har det vært å se at noen debattanter som jeg oppfatter har bekjent seg til kristendommen, ikke ser ut til å ha hverken vilje eller evne til å se at denne religion og ideologi er nedbrytende overalt den får en sterk stilling, uansett om vi kaller den moderat, mainstream,klassisk eller militant, men som likevel lar seg fasinere. Jeg er ingen islam-ekspert, men jeg kan lese og skrive og jeg kan følge med i nyheter. Noe mer burde ikke være nødvendig for se den nedbrytende kraft i denne religionen.

Personlig ville jeg tro at det å være kristen og leve i et opplyst demokrati i seg selv ga en garanti for at totalitære ismer og ideologier lett kunne  avsløres. Men dette er selvfølgelig ønsketenkning. Dette kan vi se  også på verdidebatt som ellers i samfunnet, der kirkeledere, kristne politikere, talsmenn for kristne origisasjoner, osv, behendig nekter å sette fingeren på noe negativt om islam.

Tyskland var det mest opplyste land i Europa. Likevel var det nettopp der nazismen fikk grobunn og jødehatet sin kulminasjon.Kunnskap er viktig selfølgelig, men i vår tid er tvilen og relativismen opphøyd som ideal, dermed står enkelte også maktesløse   når det gjelder å avsløre det som utgir seg for å være  en velsignelse for menneskeheten , men er det motsatte.

I disse dager utspiller det seg et drama i Paris,men selfølgelig ikke bare i Paris. Hele Frankrike er i knestående, land og folk står nærmest maktesløse og landets ressurser tappes i kampen mot det kaoset som  sakte men sikkert rykker inn i hver eneste by og hver eneste gate. Det samme ser vi fra andre land i Europa.

Mange her på verdidebatt har forutsett en slik utvikling og mange har brukt det frie ord til å prøve å overbevise gjennom fri debatt at islam representerer en fare og har en iboende kraft som er den som nettopp nå utspiller seg i Europa, samtidig som de har vært nøye med å understreke at dette ikke er en kamp mot muslimene som gruppe, men mot ideologi. I dette arbeidet har Robin Haug, en person som jeg oppfatter som ateist, vært en av de fremste og mest utrettelige her på verdidebatt. I sin kamp viker han ikke en millimeter når det gjelder å stå frem for den frie tanke og den frie debatt. Det har vært imponerende og en berikelse å følge ham.

Noen tanker i en urolig tid.

   

Gå til kommentaren

Har du ikke

Publisert over 5 år siden

lært noe av historien? Islam har okkupert deler av Europa før som du vet. Hvis du ikke vil lære av historien, så kan du kanskje lære noe av Jan Hårstad her på verdidebatt? "Naive norskinger"som han med rette ynder å kalle oss.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden

Men skjønar du ikkje at  du med innlegget ditt promoterer  Lova med alle sine bod og all sin trelldom? Lova fører berre til lovtrelldom og ikkje fridom i Kristus. Lova har den verknad at du forbannar deg sjølv og i dette tilfellet gjer at du tar inn over deg all verdens synd, og skuldkjensle for migrantar og flyktningane? Gud er tydelegvis ikkje fornøgd med deg, og så går du ut og refsar deg sjølv og andre kristne for at vi ikkje gjer nok godt. Dette er ikkje evangeliet. Dette er moralpreik/lovtrelldom og tener berre til at du ikkje ser deg frelst og dermed må du kompensere med å gjere godt. Men har du tatt imot frelsa , så er du alt frelst, du treng ikkje streve deg i hel i ny trelldom. Du kan ikkje gjere deg fortent til eiga frelse. Då tar du sjølv æra og set Jesus til sides.

Gud har all makt , men har enno ikkje tatt den fulle kontroll, seier Paulus ein stad. Det er ikkje Gud som har sendt terroristar   som straffedom mot folk og land  for å servere dei på eit fat for oss kristne så vi kan omvende dei. Det klarer han godt utan mi og di hjelp. Djevelen har enno ikkje lagt inn årene, men han veit at det nærmar seg slutten for hans regjeringsmakt , og  nokre av krampetrekningane hans ser vi i Paris.

Skal vi som kristne då sleppe å gjere godt? Nei, sjølvsagt ikkje. Men overspente og utbasunerte lovgjerningar gjev inga frelse. Den har du  i det Kristus gjorde for deg , og du kan kvile i det.

I dette lyset kan du då trygt engasjere deg for flyktningane på den eine eller andre måten, dersom du kjenner deg kalla til det. Ikkje i moralistisk tvang, men fordi  du vil det.

Det var alt eg hadde på hjertet.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere