Kåre Kvangarsnes

Alder:
  RSS

Om Kåre

pensjonist

Følgere

Skyldig!" Hilsen Tilsynet for høy moral"

Publisert over 2 år siden

Jeg erklærer meg herved skyldig til fortapelsen og ukristelig   på alle punkt: populist, brun  nasjonalist, EU-motstander, antiglobalist, islamkritisk, innvandringskritisk,  FN-kritisk, velger på høyresiden, Listhaug-sympatisør, fordømmende,tror på Gud som først årsak og skaper, diktatorisk, undertrykkende, lite nestekjærlig, underlagt mammon, i besittelse av dårlig moral.   

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Hvor står dette i Bibelen? Bønn er vel ikke noe som vi er pålagt og som vi plikter å gjøre. Hvorfor må du legge på oss slike krav , når vi ikke har dem. 

Ikke det at jeg er i mot bønn. Men vi er rettferdiggjorte ved korset og evangeliet. Bønn kan ikke bidra med det. Lov og nåde kan ikke blandes. Da blir det Lov.

Vi må omvende oss og be om tilgivelse, sier du(for alle vår forsømminger) Vi er jo alt tilgitt, for 2000 år siden- av troen alene. Er ikke det kristne livet også av Nåde?

Jeg stiller ikke disse provoserende spørsmålene for å kverulere, men fordi det er utrolig mye enkelte kristne og også kirken mener vi må gjøre(og mene). Til slutt blir det krav og oppfordringer  om det ene og det andre som forhindrer mennesker å søke evangeliet og tro at de er er bra nok til å ta i mot det og aller minst kunne kalle seg kristne når de ikke klarer å leve opp til dette. 

Det er den eneste beveggrunn for min ikke så positive  kommentar.       

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Kristne er like forskjellige som andre. Nokre er ukritiske,nokre kritiske, nokre sinte , nokre jattar med, nokre står opp og seier i frå, nokre er aktive, andre er passive, nokre har det vondt, nokre har det godt, nokre er politisk interesserte, nokre er det ikkje, nokre er fattige, nokre er rike, nokre er store syndararar, nokre tøyler seg, nokre snur det andre kinnet til, nokre svarar med sammme mynt, nokre er glade givarar, andre er gniarar, nokre har si største glede i alt godt dei kan gjere og sine eigne gjerningar, andre har si største glede i det Jesus har gjort for dei, nokre er mest  sjølvrettferdige og ukjærlege, andre er mest  kjærlege og tilgjevande , nokre  er kristne som erkjenner sin natur og dårlege vibbar, nokre er godheitstyrannar, nokre er gledesdreparar, nokre spreier gode vibbar rundt seg, nokre er fordømande, nokre er overbærande, nokre fryktar ein straffande Gud, nokre har fred med Gud og er sett fri  for eige strev,  og dei fleste er ein kombinasjon av alt dette.... 

Men sams for oss alle  er dersom er vi er frelst ved det det frie evangeliet, og ikkje etter eit gjerningsevangelium, er vi under Guds Nåde. 

Når Skeie skriv slik han gjer, finn eg lite av dette nådeevangeliet att i det han skriv. Men heller det som er blitt kyrkja sin bodskap der dei først og fremst vil fortelje oss korleis vi skal vere og kva vi skal gjere og meine. For meg er det stort sett ein bodskap som har religiøsiteten i sentrum og Kristus og den glade bodskap i periferien.

Der Kristus er, er det fridom, seier Paulus. Stå opp for sanninga- for den skal  setje dykk fri- seier Jesus. Det er ikkje tordenen frå Sinai og Loven som set oss fri, men Guds Nåde og at vi snakkar sant om oss sjølve og  mennesket (og samfunnet). Vel du å seie i frå, om ikkje anna enn her på Verdidebatt, eller til presten, så står du i noko av denne sanninga. La deg ikkje trykkje ned eller ha dårleg samvit for det, i alle fall. Jesus kunne og vise vreide, ikkje minst mot dei  religiøse som ville leggje bører på det folket dei skulle tene. Og slik er det i dag og. Kristne er borgarar i det samfunnet vi lever, og har både rett og plikt til å bekymre seg over samfunnsutviklinga. Også å seie klart i frå kva dei meiner- om dei orkar. Dei som gjer det i sannings ånd, er like kristne som dei av ein eller annan grunn ikkje vel å gjere det. Sjølv om vi altså frå mangt eit kristeleg hald vert møtt med peikefingeren.  Kristne er ikkje nødvendigvis berre kristne som syng salmar og halleluja heile dagen. Vi er samfunnsborgarar og, og  vi vel sjølve korleis vi vil engasjere oss i dette. Vi treng ikkje ei kyrkje som bekymrer seg over bekymrarane og som siler myggen , men sluker kamelar.   Gå til kommentaren

Konklusjonen

Publisert over 2 år siden
William Grosås – gå til den siterte teksten.

Youtube-kirken

Petersons største svakhet ligger etter min mening et annet sted: Som Kierkegaard og hele den eksistensialistiske tradisjonen trenger han ikke Kirken som et fysisk, lokalt forankret fellesskap der troen formidles materielt gjennom vann, vin og brød. Soldaten jeg traff den gangen på Haakonsvern har i dag et helt annet syn på kristendom og bibel enn før han begynte å lytte til Peterson. Men dåp er han foreløpig ikke interessert i. Når resten av livet leves på nettet, hvorfor må det da være annerledes med troen? 

Som Kirke er vår utfordring at svaret på dette spørsmålet ikke kan gis gjennom et intellektuelt resonnement via Youtube og Facebook. Hva det vil si å være menighet kan bare erfares i fysiske og lokale fellesskap. Og derfor bør nattverden som kirkens konstituerende handling i vår digitale tidsalder være viktigere enn noen gang. Brød og vin kan ikke formidles digitalt.

En sikkert  god og riktig  gjennomgang av mye  Peterson står for. Konklusjonen ovenfor er ikke overraskende, men likevel skuffende. Guds kirke på jord er vel ikke samlingen av alle  kristne en finner innenfor bestemte kirkesamfunn eller menigheter eller andre mindre eller større kristne fellesskap. Da ekskluderer antageligvis innleggsforfatter  millioner av mennesker som er kommet til personlig frelse gjennom å høre eller lese evangeliet, men likevel ikke tilhører et større eller mindre kristent fellesskap eller kirke. Men dette  syn er dessverre det offisielle syn i  i de stor verdenskirkene. Personlig tror jeg det er helt feil og ubibelsk.

Ellers er jeg i grunnen mest enig med den ellers skeptiske Frøland som noe sarkastisk kanskje sier at troen er en gave og at noe annet enn å si "1000 takk!" krever ikke Gud av oss. Det han krever har han alt oppfylt for den som tror med hjertet.    


Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Fint at Humanetisk Forbund driver kritikk av uheldig religionsutøvelse. Karismatikken har da også vært gjenstand for en mengde innlegg fra f.eks. Levi Fragell og andre  her på Verdidebatt.

Men jeg kan dessverre ikke dy meg for igjen å nevne hvorfor i all verden Humanetisk Forbund ikke også  retter et kritisk blikk mot  en annen stor og voksende  religion i Norge- islam. Og da mener jeg ikke slik den fortoner seg langt borte , i f.eks Saudi-Arabia. Det skulle være nok å ta av når det gjelder dens menneskesyn, dens syn på vantro, homofili, kvinner, segregering av kjønnene, religiøs  uniformering av barn og kvinner, barn som faster, menneskerttigheter,  religiøs-sosial kontroll, haram og halal i yrkeslivet, osv.

Jeg er ikke ute etter å avspore din debatt om den kristne karismatikken. Den skal få   fortsette uforstyrret for meg. Men etter min mening har Humanetisk Forbund lite troverdighet når det gjelder kritikk av uheldig religionsutøvelse dersom de lar være å rette søkelyset mot den mest voksende religion i Norge-islam.


Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere