Kjetil Landrog

Alder: 41
  RSS

Om Kjetil

Jeg er en sosialdemokrat, agnostiker og liberal i verdisyn. Er moderat i utenrikssaker og tilhenger av internasjonalt samarbeid. Er utdannet med to bachelor og en executive master. Jobber som generalsekretær i Arkivforbundet. Liker å reise og spise god mat. Er glad i kultur som film, teater, gallerier og bøker. Har ambisjoner om å også like å trene.

Følgere

Er Kvarmes syn vemmelig?

Publisert over 9 år siden

Per-Kristian Foss - en kjempe i Høyre og åpen homofil mener dette. Dette pga Kvarmes konservative bibeltolkning. Jeg er i homosaken selvsagt på linje med Foss, men synes ikke det er ok å bruke slike merkelapper på de en er uenig med.

Ole Christian Kvarme er ingen folkekjær biskop. Flere i Oslo kirken var selvsagt negative til å få en så konservativ leder den gangen han ble utnevnt - og gleden vil nok være stor da han får en utskifting. Men er nå rollen til en religiøs leder å være populær og godt likt? Neppe.

LES MER OM FOSS SINE SYNSPUNKTER I VÅRT LANDS NETTUTGAVE

Selv er jeg ikke troende, men har respekt for at folk står på konservative standpunkt, også der en bruker sin tro til å belære folk om hvordan de må leve sine liv (for å leve som gode troende). Det jeg ikke aksepterer er når folk blir truet med vold etc. og der troen gir grobunn for dette, men dette gjør slett ikke Kvarme. Kvarme sier at han mener homofilt samliv er synd, og at homofile ikke kan leve sammen som gode kristne, eller ha stillinger i kirken.

Han om det tenker jeg. Dette er hans tolkning, og flere deler hans syn. Jeg derimot får bare bekreftet mine fordommer mot kirken og flere andre trossamfunn også (eksempelvis Islam) når deres ledere kommer med uttalelser. Men få av oss bryr oss vel så mye om dem eller hva? Vi har jo en ekteskapslov i Norge. Homofile blir akseptert. At kirken henger etter er vel på mange måter naturlig. Når har kirken vært progressiv?

Selvsagt finnes det kristne ledere som er liberale og folkekjære (dette henger jo ofte sammen) da de fleste av oss liker meninger vi selv har. Men vi må også ha respekt for de som mener noe annet.

Selv synes jeg Kvarme burde fokusere mer på de som er samboere i mange år før de gifter seg (blir de nektet å være prester?) og de som har vært skilt etc. For fordømmelsen i folks levevaner bør jo ikke kun rettes mot en liten minoritet, når majoriteten ofte bryter med det "hellige" ekteskapet Kvarme argumenterer for. For min del er det de norske lover og rettigheter som gjelder alle - uansett tro som betyr noe. Men jeg skjønner jo godt at de kristne homofile som vil få annerkjennelse og markering i kirken ønsker det. Jeg ønsker dem lykke til - men håper de vil ha respekt for at folk med andre tolkninger ikke gir dem støtte. For selv om kirken henger etter - kommer de jo etter i sak etter sak noen år etter oss andre.

Gå til innlegget

Salmesang i kommunestyret?

Publisert over 9 år siden

Jeg trodde det var en spøk da jeg leste at en synger salme før møte i Grimstad. Men skjønte jo raskt at slikt er det nok enkelte steder i bibelbeltet. Å tvinge igjennom en sang til sin gud før et politisk møte er spesielt - selv i 2012.

Derimot trodde jeg ikke det var en spøk da jeg leste kommentarer fra KrF og FrP som fortsatt vil ha salmesang før kommunestyremøte! Det må da finnes en rekke andre sammenhenger hvor de kan be til sin gud eller synge sanger til sin gud - enn de minuttene det tar før et kommunestyremøte tenker nå jeg?

Hvorfor er det så viktig å påtvinge sin tro på andre politikere med et annet trossyn (eller ikke tro)? Jeg synes FrP og KrF-representantene i Grimstad mangler respekt for andres tro og verdisyn.

Når saken er slik - at hele 7 forlater møte og først kommer tilbake når sangen er over, så viser jo det hvor splittende dette er. Hele poenget med en felles sang må vel være å forene? Når dette kun virker splittende, og skaper et VI og DEM, er det vel på tide å si at nok er nok?

For selv i bibelbelte går det vel fremover - selv i et noe mer bedagelig tempo? Ordfører Hans Antonsen fra Venstre kommer med et fornuftig forslag. Start med noe fra kulturskolen. Godt forslag synes jeg. Da får barna noen å øve seg på - og politikere ser hvor viktig penger på kultur og kunstopplæring er. Dessuten er det noe som alle kan samles om. Kanskje kan et av barna til og med spille en salme? ;-)

Gå til innlegget

Direktevalg av biskop?

Publisert over 9 år siden

Etter fiaskoen med direktevalg av bispedømmerådene og menighetsrådene (kun 13,47 prosent deltok) er det vel på tide å tenke nytt. Den personen som folk bryr seg om er vel sin biskop, evt. sin lokale prest.

I valg på rådsmedlemmer var det umulig for mine statskirkemedlemmer å finne ut hvem de skulle stemme på, selv om de aktivt søkte informasjon om dette. Hun ene venninnen min stemte så kun på de som var 35 år og yngre. En annen kamerat valgte mer kvinner da de kanskje var mer "liberale".

Uansett er det merkelig å velge folk kun ut fra alder og kjønn, da informasjon om kandidater var svært vanskelig å oppdrive både ved valget i 2011 og i 2009. Jeg tror en av grunnene er at de som står på listen ikke "brenner" så veldig for å bli valgt inn, og at folk ikke forstår hvorfor det er viktig hvem som sitter der.

Hadde en derimot hatt valg direkte på biskop tror jeg engasjementet ville økt. All debatt som har vært senere år med Stålsett, Kvarme, Bondevik, Skjevesland, Riksaasen Dahl og Fiske (etc.) tilsier jo at dette faktisk er en sak folk bryr seg om.

Hadde en hatt valg mellom to-tre kandidater i en toppstilling ville jo mer saker der de står både organisatorisk men også teologisk bli gjenstand for oppmerksomhet.

Et mer radikalt forslag er jo at en velger prester for en lenger periode selvsagt. Hvem som er prest betyr jo mye, da makten ligger f.eks i om en vil gifte folk (om de har vært skilt for eksempel) og andre debattsaker som har vært. Lokalsamfunnet bør jo bestemme om presten skal være konservativ, moderat eller liberal i verdisyn. Motargument er jo trygghet for sikker arbeidsplass, men det å være religiøs leder skiller seg vel tross alt ut fra andre jobber synes jeg.

Gå til innlegget

Abort selv om overgrep?

Publisert over 9 år siden

Jeg er for at kvinnen skal ha det avgjørende ordet, men synes det er bra at folk har konsekvente standpunkter.

Å være mot abort på grunnlag av at livet starter ved unnfangelsen, og at abort derfor alltid er galt synes jeg er et greit standpunkt. Å være for abort i 95 prosent av tilfellene, men for om den biologiske faren har gjort overgrep - blir da å straffe en uskyldig. Jeg forstår dette argumentet. Sånn sett må jo kun abort være greit om det er fare for kvinnens liv, eller om det er påvist at fosteret er hjernedød. Bortsett fra det skal svangerskap gjennomføres.

Jeg derimot mener at kvinnen skal ha avgjørende ordet, og at forbud mot abort vil ha flere negative konsekvenser. Derfor er jeg tilhenger av dagens abortlovgivning. Det betyr ikke at abort bør være en enkel avgjørelse, og særlig i egenskap av at en kommer stadig lenger i forskning og medisinsk utvikling, noe som gjør at foster i stadig tidligere stadiet kan overleve. Dessuten ser jeg med skepsis på et samfunn der foster med downs blir valgt bort - og at vi får et samfunn der naturlige variasjoner forsvinner i jakten etter at alle skal ha "perfekte" barn. Også ei med downs er perfekt mener jeg.

Når lederen av KrFU i Hordaland går ut med et standpunkt som er tydelig og klart reagerer jeg på at lederen i KrF slår det ned. Eller er det slik at det er greit med abort i noen prosent av tilfellene i KrF? Hvor går i såfall neste grense? I Sverige er jo en enda større gruppe i Kristendemokratene tilhenger av selvbestemt abort. Er dette veien også for KrF? Jeg tror derimot at dette er av de områder KrF ikke bør snu på, da slike spørsmål bør være evigvarende og ikke bestemt ut ifra år til år.

Gå til innlegget

Kirkevalget er en vits

Publisert rundt 10 år siden

Når knapt noen gidder å bruke stemmeretten ved kirkevalget og det er komplett umulig å finne ut hva kandidater står for bør dette legges vekk.

Når kun noen få prosent stemmer ved dette kirkevalget er det ikke representativt nok. Dessuten virker det spesielt å velge religiøse ledere på samme dag og i samme lokale som en velger folkevalgte. Det gir for mye inntrykk av at vi i Norge blander sammen brød og sirkus.

Ikke mulig å vite hva de står for. Det en vel vil vite er hvor konservative eller liberale de ulike kandidatene er. Hvordan står en i spørsmål knyttet til å være bred eller smal? Utydelig eller sann?

For å være relevante har blant annet biskoper synset på alt fra olje- og gassleting, kollektivtrafikk og annet innen energi og miljø som vel må sies å være i ytterkanten av hva disse har kompetanse innenfor. Men går ut ifra at en fortsatt kan være kristen og jobbe innenfor leverandørindustrien til olje- og gassnæringen eller være med å bygge plattformer. Sikker skal en ikke være. Hvorfor diskuterer en slike politiske saker og ikke mer tolkninger av bibelen? Det er vel ikke en kirkelig sak å synse om konsekvensutredning? Kompetansen i kirken er vel tilnærmet lik null på dette eller?

Det er lite refs fra folk i kirken. Det meste går på homofile som består av vel 2-3 prosent av folket og som noen innenfor kirken til stadighet må angripe. Lite fokus er det derimot på skilte, sex før ekteskapet, utroskap etc. som vel treffer en langt større gruppe av folket. Hvorfor er det så lite fokus på 97 prosent av folket og deres livsførsel? Har den norske kirken sluttet å fortelle folk hvordan de bør leve? Paven i Roma gjør jo dette.

Jeg vet ikke. Har ikke fasit. Ikke er jeg medlem av statskirken, og ikke er jeg kristen. Men en del av det norske samfunnet er jeg nå tross alt og organiseringen og subsidieringen (forfordeling til stadighet til den norske kirke) av kirken er jo også en del av hva dagens kommune- og fylkestingsvalg handler om.

Leste at Helga Pedersen ikke vil fjerne statskirken og hun fremstår fornøyd med at det idag blir nok et dårlig valg ved kirkevalgene. Selv vet jeg om folk som kun stemmer på de yngste. Selv ville jeg trolig stemt kun på menn født før 1940, da engasjementet neppe øker i folket før det først blir verre.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere