Kjetil Landrog

Alder: 41
  RSS

Om Kjetil

Jeg er en sosialdemokrat, agnostiker og liberal i verdisyn. Er moderat i utenrikssaker og tilhenger av internasjonalt samarbeid. Er utdannet med to bachelor og en executive master. Jobber som generalsekretær i Arkivforbundet. Liker å reise og spise god mat. Er glad i kultur som film, teater, gallerier og bøker. Har ambisjoner om å også like å trene.

Følgere

Har religiøse mennesker krav på forrang?

Publisert over 7 år siden

De siste årene har det vært flere debatter rundt religiøses krav på tilpasninger som gjør det lettere for dem, samt forslag fra politikere som vil vise større hensyn til religiøse. De som skal rammes er ikke-troende.

Mest aktuelt er Høies forslag om at alle leger må utføre omskjæring på gutter, som for flere leger blir feil da det kan gi komplikasjoner, og at inngrepet ikke er nødvendig på friske barn. Argumentet fra Høie på å tvinge dette på alle og ikke kun på de som vil, er trolig å sikre full dekning for dette landet rundt. Dessuten er ikke kvalene for ikke-troende så viktig, da rettighetene til religiøse foreldre (muslimer og jøder er viktigere).

I reservasjonsdebatten er det derimot mulig for leger å reservere seg. At religion her spiller inn sier seg selv, da de leger som har vært mest fremme i å reservere seg er leger med en sterk kristen (og konservativ) tro. Det å gjennomføre en opperasjon (omskjæring) skal det ikke kunne reservere seg mot, mens det å henvise en pasient til et sykehus skal være lov. Religiøses rett til å reservere seg blir satt først.

Debatten rundt hijab i politiet for få år tilbake var også i samme spor. Rettighetene til særlig muslimer som ville vise sin tro ble vektet som mer viktig, enn at ikke-troende som møter politiet skulle ha en følelse av å bli nøytralt møtt. Ta en homofil som har blitt utsatt for hat-kriminalitet. Ville den personen føle at en politi med hijab hadde religiøse meninger som mente at homofili er galt? Kanskje ville han det. Men det var ikke så viktig for de politikere som ville at religiøses rett til å vise sin tro skal settes først.

Debatter om alt fra salmesang i skolen, avslutning i gudstjeneste, kristendomsvekting i krle-faget etc. er mindre viktige saker for mange, men er igjen debatter der det som oftest er mer viktig for de troende å få sine verdier og aktiviteter igjennom, enn at de som ikke er troende føler seg mest ivaretatt.

Norge er et sekulært land, men også i Norge er det debatt rundt hvem som skal ha forrang, de religiøses rett til å vise sin tro og gjennomføre den til punkt og prikke - også da det har konsekvenser for ikke-troende (annerledes troende).

Selv mener jeg det er viktig at politiet og rettsvesenet er nøytralt. Selv mener jeg at leger ikke kan pålegges å utføre operasjoner som kan ha negative skadevirkninger kun for å tekkes religiøse foreldre. En god mellomløsning kunne jo være at de leger som vil utføre slike opperasjoner fikk gjøre det, og at det ble spesialisert på enkelte sykehus. Selv mener jeg at alle pasienter, uansett tro har rett til å få henvisning til et sykehus, enten det gjelder kunstig befruktning eller abort. Selv mener jeg det blir feil å nekte fengsler og andre institusjoner å servere svinekjøtt, bare for at noen ikke kan spise det. Da må det serveres både og.

Rådet for dyreetikk kritiserte for noen år siden hvordan halal-slaktning foregår, og mener at dyrevelferd bør være viktigere enn hvordan religiøse ønsker å slakte dyrene på. Slike debatter med økt fokus på dyrs vel og ve vil trolig øke i tiden fremover.

I et samfunn med mange religioner er det viktig at religiøse får leve ut sin tro. Men det bør ikke skje på bekostning av ikke-troende, med at de får innskrenket sine rettigheter. Jeg ser med uro på at politikere, intensivert med nåværende regjering i større grad setter religiøses behov enda mer forran enn i dagens regelverk.

Gå til innlegget

Hvorfor avvikle vinmonopolet?

Publisert rundt 8 år siden

Forskning fra Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan viser at det hvert år i Finland dør over 3000 personer på grunn av alkoholrelaterte skader. Tallet i Danmark er om lag 2500. I Norge kun 400. Hvorfor skal Norge få finske eller danske tilstander?

Vinmonopolet vil neppe overleve vin i butikk
Vinmonopolet er en suksess. Det har bidratt til at alkoholkonsumet i Norge er langt lavere enn i andre land. Dessuten har vinmonopolet et svært godt utvalg med høyt kompetente medarbeidere som gir gode råd. Få hadde vel trodd at Norges suksess med lave alkoholdødsfall og alkoholskader ville føre til at flere partier ville gå til valg på å avvikle vinmonopolet. SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) viser til at dette vil bety en økning i tilgjengelighet på hele 1500 prosent.  

SIRUS viser også til at salg av vin i nærbutikkene vil medføre en økning i trafikkulykker og økt blind vold. Mange tror nok at vin i butikk kan være et supplement til Vinmonopolet og at enkel tilgang til hverdagsrødvinen fra nærbutikken kan gå hånd i hånd med et bredt utvalg av viner fra Vinmonopolets butikk. Men Vinmonopolet vil neppe kunne overleve med vin i butikk konkluderer SIRUS med. Administrerende direktør i Vinmonopolet Kai G. Henriksen skriver også i siste vinbladet at rundt 80 prosent av salget er enklere, rimelige viner. Og han skriver videre at om dette salget forsvinner til nærbutikkene vil det bli betydelig dårligere utvalg på brennevin og prisen ville gått opp og dermed igjen krav om å legge dette også inn i butikk.

Nå har også Venstre tatt etter Frp i uansvarlig ruspolitikk
Fr.p har gått til valg på et alkoholfrislipp over lengre tid. Ønsket der er at folk skal kunne kjøpe vin og sprit på nærmeste dagligvare døgnet rundt. Og til langt lavere pris selvsagt. Høyre har et ønske om å ha pol i butikk der tilgangen er mindre – og slik jeg ser det bidra til en start der alkohol med sterk alkoholstyrke gradvis innføres i butikk fra vinmonopolet.

Overraskelsen for mange var kanskje at denne debatten også gikk på Venstres landsmøte der flere i ungdomsbevegelsen ønsket total avvikling. Dette fikk de godt på vei med seg landsmøtet på når de gikk inn for å selge vin på nærbutikken. Og flere i unge venstre jublet da de kom nærmere å legge ned vinmonopolet og erstatte det med et statlig narkotikamonopol der folk skal kunne kjøpe diverse narkotika. For de av oss som har vært aktive i ungdomspolitikk senere år er ikke Venstres uansvarlige ruspolitikk særlig overraskende. Der er det en slags liberalistisk ideologi som tolkes dit hen at folk må få gjøre hva de vil. Argumentasjonen er at folk skal ta sine egne valg. Problemet med argumentasjonen er at de ikke vil diskutere at en slik politikk også skader andre enn den som selv ruser seg.

Alkohol rommer tredjepart
Barn velger ikke foreldre. Det er alt i dag mange barn som lider under foreldres alkoholmisbruk. Hadde alkoholen kun angått den som drikker ville mine argumenter mot totalt frislipp vært færre. Tilfellet er at alkohol også rammer tredjepart, enten barn eller andre, som rammes når alkoholen bidrar til en økning av ulykker og blind vold.

Europa ser til Norge. For flere der fikk rødvin i strupen når forskning fra WHO påviste at hele 600.000 europeere dør på grunn av alkoholskader hvert år. Og dødsårsaken til én av fire menn under 30 år skyldes alkohol. Eksempelvis dør 10.000 mennesker hvert år i trafikken på grunn av andres fyllekjøring. De som rammes hardest er likevel barna: Om lag ni millioner barn lever i frykt og utrygghet fordi en av deres nære og kjære drikker.

Der 2500 hvert år i Danmark pga alkoholskader. I Norge 400. 
Men heldigvis er ikke Norge av de land der alkoholproblemene er størst. Forskning fra Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan viser at det hvert år i Finland dør over 3000 personer på grunn av alkoholrelaterte skader. Tallet i Danmark er om lag 2500. I Norge kun 400.

Alkoholen er innarbeidet godt i norsk kultur. For mange av oss er det en glede å kose seg med en vellagret tequila eller en god rødvin til maten. Et forbud ville medført storstilt smugling og hjemmelaging. Selv synes jeg dagens alkoholpolitikk i all hovedsak er god, selv om vi nok kan gjøre mer. Det er en viktig holdning at vi ikke trenger å ha alkohol på bordet for at kvelden skal bli hyggelig. 

Men også her i Norge har vi utfordringer og kan gjøre mer for å minske misbruket, samtidig som det fortsatt er tilgjengelig med visse restriksjoner. Tiltak det bør sees mer på slik jeg ser det er skjenketid, holdningskampanjer, tydeliggjøring på at idrettsarrangementer skal være alkoholfrie og fortsatte høye alkoholavgifter og et vinmonopol.

Hvorfor ikke bare forby alkohol?
Tidligere leder i KrF Dagfinn Høybråten har i alkoholdebatten vært en modig mann. Han er av de som har reist spørsmålet også rundt alkoholmisbruk og kommet med forslag på tiltak. KrF har i samarbeid med Ap mye av æren for det forliket som over tiår har bidratt til at vi i Norge har en annerledes alkoholpolitikk enn ellers i Europa. Dette er en for viktig sak til at det bør kunne forhandles bort, men vi kan jo ikke være sikre, når KrF klistrer seg opp til de tre partiene som vil svekke vinmonopolet. Dagens regjering bestående av SV, Sp og Ap er tydelige på å fortsette en restriktiv alkoholpolitikk og dermed også den beste garantien for at vinmonopolet får bestå. For det å kjempe for reguleringer er ikke alltid det mest populære. En må våge å ta upopulære valg. 

Flere på høyresiden svarer eplekjekt følgende når det vises til forskning som tydelig viser at økt tilgjengelighet vil føre til økt misbruk: ”Men hvorfor vil ikke dere i Ap forby alkohol?" I stedet for å støtte opp om et system som beviselig har redusert alkoholskader og heller tenke på tiltak som ytterligere kan redusere dem – vil de kaste alt på båten. De vil føre en politikk som all forskning forteller vil mangedoble misbruket og dermed bidra til at flere barn vokser opp i et hjem preget av rus. For ikke å snakke om økningen i blind vold og ulykker begått av rusede personer. For dem er alternativet enten totalt frislipp eller totalt forbud. Norges restriktive alkoholpolitikk med alkoholavgifter, lavere tilgjenglighet både i forhold til sted og tid skal med andre ord vrakes. 

Håper for barnas skyld en restriktiv politikk vil ligge fast etter valget
Selv finner jeg høyrepartienes argumentasjon for økt frislipp på alkohol som lettvint og egoistisk. For kunnskap om skadene ved deres frislipp vet de alt om. Men de bryr seg ikke. Det er de voksnes behov for enklere tilgang på vin og sprit som skal prioriteres fremfor de som blir skadelidende av et økt alkoholforbruk. Det er å håpe på at dagens restriktive politikk vil ligge fast også etter valget. Først og fremst for barnas skyld. 

Gå til innlegget

Før var det homofile som ble angrepet fra kirken. Nå har fokuset snudd. Den nye gruppen som skal angripes er de av oss nordmenn som jobber innen oljesektoren.

Endelig enes mørkemenn fra sør med liberalere i nord for å være klisjeaktig. Kirken som før var mot gasskraftverk er nå mot konsekvensutredning. Olje- og gass kan ikke kombineres med fiske mener kirken. Selvsagt er det befriende at kirken en gang i blant samles og tør å angripe også høyresiden (Høyre og Fr.p). Derfor er SV glad. Selv om Ap også dras med som et parti som ikke vil ta vare på skaperverket.

Selv synes jeg dette er et tegn på at kirken i Norge er på ville veier. De har ikke kompetanse eller kunnskap om olje- og gass. Det er det andre i staten som sitter på kunnskap på. At det er befriende å samle kirken i felles sak er nok en god indremedisin, men kirken i Norge vil ikke bli den bevegelsen kirken har hatt i eksempelvis Sør-Amerika. Jeg tolker dette mer som at kirken er på søken etter en identitet.

Men også de som jobber i olje- og gass kan vel komme til himmelen? Eller synder de i å gjøre sitt arbeid, slik kirken egentlig sier. Er det å jobbe i bransjen eller være leverandør ukristelig? Isåfall snakker vi om mange hundre tusener av oss nordmenn. Men alle synder jo som det sies - men nå på grunn av sitt arbeid er nok tungt for enkelte å svelge.

At Fr.p truer med å kutte støtten til kirken kan jeg forstå. For det er jo rart med et vedtak som så til de grader går på tvers av hva Fr.p står for. Dessuten rart å blande inn hva en bør stemme i valg - og ikke stemme. Anbefaling ved valg er jo ikke hverdagskost i kirken. Selv om det kanskje er å komme etter, da flere påstår at en i muslimske miljøer har gjort dette lenge.

Men Fr.p er jo litt hykleriske synes jeg. For de sa lite når kirken gikk samstemt med dem mot homofile rettigheter. Da var SV arge. Tenkt at kirken kan blande religion og politikk. "Huff og huff" sa SV den gangen. Nå mener SV kirken bør bli mer politiske. Fordi kirken tar noen SV standpunkt. Kanskje derfor en burde ha et klart skille mellom tro og politikk? Eller for å sitere presten i Sarpsborg på 1. mai. "Hadde Jesus levd ville han stemt Arbeiderpartiet".

Godt valg.

Gå til innlegget

Steng ekstreme skoler!

Publisert over 8 år siden

Leste nå i Varden en artikkel vedrørende Kvitsund gymnas. Der har lektor Eivind Gjerde laget et hefte med flere ekstreme påstander, eksempelvis at homofili kan helbredes. Jeg mener en slik skole bokstavlig talt er livsfarlig.

Når en skole får lov til å la lektorer lage hefter som trolig kan føre til psykiske problemer med alle konsekvenser det kan føre til så forteller jo det om en kultur der "stopp" og "moderasjon" ikke eksisterer. Det ser jo ikke ut som denne skolen har noen som har vært i stand til å holde tilbake.

Når muslimske skoler har blitt nektet å starte har det blitt argumentert ut ifra integrering. Jeg har ikke noe mot kristne skoler så fremt de ikke er ekstreme og farlige for elevene.

Særlig på skoler på lavere årstrinn kan holdninger om helbreding være farlig. At elevene også lærer at onani er synd gjør jo at de ikke engang får et naturlig forhold til sin egen kropp. At en slik skole kan holde på i Norge i 2013 synes jeg er skremmende. At skolen også fordømmer samboere, gjengifte etc. viser i det minste at det er den smale sti som fører frem til lykke i livet.

Politikere må selvsagt her ta et ansvar. Skolen må stenges!

Les hele hefte på 53 sider her

Gå til innlegget

Hva er seriøs tro og hva er tullball?

Publisert over 8 år siden

Leste nylig kronikkene til Janne Haaland Matlary og kronikken til Jonas Gahr Støre. Matlary startet "hardt" i sin første kronikk med å latterliggjøre de som tror på aura og lyskilder - og er i harnisk over at Støre tyr til katolikk-kortet.

Jeg synes dette var artig lesning. Som tidligere statsviterstudent og medlem av seminar (for oppgaveinnlevering) til Matlary er det som oftest artig å lese hva hun mener. Best er hun på sikkerhetspolitikk og internasjonale konflikter.

At jeg som agnostiker i likhet med Matlary også synes det er pussig at folk kan snakke med dyr, se aura og slikt - gjør jo ikke at jeg samtidig synes at den katolske tro fremstår så veldig troverdig og fornuftig. Den har jo kommet til en viss størrelse basert på tilfeldigheter gjennom krig, makt og historiske begivenheter. Det er jo ikke foruten grunn at folk der Spania f.eks. koloniserte både i Asia og Sør-Amerika er katolikker, mens land de holdt fingrene fra ikke deler denne trosretningen.

Hvorfor skal den katolske tro, eller kristen tro ha så stor troverdighet fremfor andre trossamfunn? Fordi den er etablert? Fordi den står sterkt i vår verdensdel? Fordi mange er medlem av trossamfunnene?

Når Støre påpeker en del uheldige konsekvenser av den katolske tro så kan vel det umulig være noe mer "ille" enn å mene at et av faremomentene i Norge er at flere tror på lyskilder og aura?

Hun skriver også at det er staten vi stoler på, staten som er det norske gudssubstitutt. Hva mener hun med det? De fleste av oss er vel kritiske til deler av norsk lovgivning og hvordan ting og tang gjøres - men de fleste vil vel også hevde at Norge er et godt land å bo i der "staten" fungerer og at en av grunnene er at vi er sekulært styrt med god armlangsavstand til kirken. At staten styrer kirken er her ikke debatten, poenget er at kirken ikke styrer staten.

En bør uansett ikke gjemme seg bak en tro synes jeg. Har en politiske meninger basert på sin tro - uansett hvor sterkt den står må en tåle et kritisk søkelys. For de som rammes av dårlig lovgivning det være ift prevensjon, lovgivning ift homofile, skilsmisse etc. så holder det jo ikke at de med makt gjemmer seg bak sin private tro - for det er jo de andre (folket) som rammes.

Spennende således er det at det for få dager siden etter 14 års debatt frem og tilbake endelig blir tilgjengelig prevensjon til en rimelig penge i Filippinene. Den katolske kirken stod mot selvsagt - og landet er i store problemer på grunn av at mange fattige har vært låst i en "barnefelle". Som i de fleste land der den katolske kirke fortsatt står sterkt ift politisk gjennomslag lider Filippinene. En kan vel hevde at flere land ville kommet lenger, både i fattigdomsbekjempelse, hiv-aids og andre problemsaker om flere land var som Norge der vi er mer sekulære.

Takke seg til politikere eller folk som tror på lyskilder eller tusser og troll, så lenge de ikke bruker sin "overtro" til å presse på andre et levesett med regler og lover nedover hodene på folk. Overtroen som Haaland Matlary tror på må hun også gjerne ha - og dele med mange - særlig nyinnflyttede til landet. Og grunnen til at mange katolikker flytter til sekulære Norge er det nok en grunn til. Kanskje er leveregler, levestandard og måten vi gjør ting på ikke så ille å reise til og leve i når alt kommer til alt?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere