Kjetil Landrog

Alder: 41
  RSS

Om Kjetil

Jeg er en sosialdemokrat, agnostiker og liberal i verdisyn. Er moderat i utenrikssaker og tilhenger av internasjonalt samarbeid. Er utdannet med to bachelor og en executive master. Jobber som generalsekretær i Arkivforbundet. Liker å reise og spise god mat. Er glad i kultur som film, teater, gallerier og bøker. Har ambisjoner om å også like å trene.

Følgere

På hvilken måte?

Publisert over 7 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Vi for vel inderlig håpe at Krf holder seg milevis unna norges mest arrogante parti som heter AP.


Hva er arrogant med å stå opp for sin politikk? Er det ikke det en forventer av alle partier. At Ap synes sin politikk er best, er vel ikke arrogant?

Gå til kommentaren

Bra utspill fra biskopene.

Publisert over 7 år siden
Helge Simonnes – gå til den siterte teksten.
Men det er uklokt om politikere ikke lytter til nyanserte og godt begrunnede innspill, om de så skulle komme fra biskoper.

Biskopene i Norge har i større grad enn KrF akseptert at vi lever i et samfunn bestående av flere religioner og ikke-troende. Etter at Norge ble dømt for å ha en form på faget som ikke-troende følte seg støtt av (hvordan kristendommen ble vektet og utført i klasserommet) ble jo faget endret til RLE. Fortsatt mest vekt på kristendommen, noe som ikke er så rart med kristendommens historiske plass og størrelse i Norge, men det så ut som de aller fleste var fornøyde med hvordan faget ble vektet og utført.

Men i KrFs programkomite, var de ikke fornøyd. Her var det viktig å øke andelen kristendom, og trykke ned de andre religionene, samt kutte ut livsnøytrale emner og verdier. Derfor fikk de jo også dette til i avtalen med høyrepartiene ved samarbeidsavtalen kommende fire år.

Jeg synes dette er et godt eksempel på KrFs manglende respekt og toleranse for folk med ikke-tro eller annen tro enn kristendommen. Det er skuffende synes jeg at partier med en større aksept for at folk er forskjellig lot seg presse av KrF i også denne saken. Nå reagerer jo ikke kun biskopene, men også lærerne som har faget samat flere foreldre.

Endringen ser ut til å ha få tilhengere, men det betyr jo lite for KrF. Er det riktig politisk av KrF, ja det er det kanskje, da deres velgere er mer kristenkonservative enn folk flest. Men for Høyre og Venstre er dette neppe en vinnersak blant deres urbane velgere. Nok en sak på at særlig Høyre ikke har en verdipolitikk som er tilpasset sine egne velgere, og en vil nok som i reservasjonssaken få nok av eksempler på at høyre-lærere eller høyrevelgere er imot dette også.

Gå til kommentaren
Det enkleste, men ikke alltid det beste er at mannen trår til.

At mannen også bør steriliseres er jeg enig i, det er nok et enklere inngrep, men jeg skrev ikke noe om det tema i mitt hovedinnlegg.

Gå til kommentaren

Tror du tar feil Simonnes

Publisert over 7 år siden

Er selv med i Arbeiderpartiet. Valla står blant de aller fleste ganske svakt. Hennes "nyanserte" synspunkter rundt reservasjon blir kun møtt med hoderisting blant folk i Ap, men begeistrer kanskje de i KrF og blant andre borgelige som er enig med henne i sak. Giske hjelper hun iallefall ikke, da han utvilsomt med sin dyktighet som politiker gjør seg bedre og vil ha en sterkere posisjon uten Vallas hjelp. At Valla selvsagt har mange synspunkter som er spennende å lytte til er jeg enig i. Hun er ei dame som evner å tenke nytt og komme med ideer. Noen ganger er jeg enig, andre ganger uenig med henne. Men posisjonen hun har i Ap er slik jeg oberverer det svært lav, faktisk så lav at de hun vil kjempe for trolig taper mer på hennes støtte, enn de vil vinne.

Gå til kommentaren

Politikken ligger fast

Publisert over 7 år siden

Jeg tror ikke noe på Ap/KrF samarbeid. Dette pga verdipolitikken. KrF er partiet som nærer en verdikonservativ linje, Ap står trygt plassert på vediliberal linje. Den linjen står både kristne og andre troende i Ap bak. Om lederen i Ap er atteist, agnostiker eller kristen vil mao ikke endre politikken.

Selv stemmer jeg Ap, og verdiene og holdningene betyr mye der. KrF er et parti jeg har stor respekt for, men kunne aldri stemt på. Ei heller godtatt at Ap la bort sine holdninger i KrF rettning når det gjelder manglende respekt for ikke kristne, manglende respekt for homofilt samliv, manglende tillit til at kvinnen selv skal bestemme i abort, restriktive holdning på eggdonasjon, restriktive holdning vedrørende medisin/forskning etc.

Det er ikke for ingenting at Ap er partiet for mange kristne. Hvorfor? Fordi Ap er partiet som har minsket ulikhet, jobbet for rettferdig fordeling og like muligheter. Dette liker mange kristne. Mange synes også det er flott at partiet tar upopulære valg, dvs. og si nei, og være restriktive til det gode for folkehelse (rusmidler, prostitusjon). Og det er partiet for arbeidsfolk.

Og at Ap og KrF er enige i mye er selvsagt riktig. Det være i alkoholpolitikk, bistand og svakest stilte. På den annen side ser en at de stedene KrF er sterkest, er også der de er "blåest". Et KrF som snur seg mot Ap, vil nok miste mange velgere, særlig på sør-vestlandet. For både Ap og KrF vil et fremtidig samarbeid fungere dårlig. I budsjett derimot er det mulig, men ikke i helheten. Jeg tror ikke på noe rød-gult samarbeid. Men at ledende politikere, blant annet i KrF skulle ønske det kan hende. Men igjen, det vil slå beina av deres velgergrunnlag, noe en så skjedde med "KrF" i Danmark for noen år siden.

KrF klarer seg best som et verdikonservativt parti, som kjemper for verdier/holdninger som flertallet i folket ikke har (men som noen har - og flere enn 5 prosent). Som et sentrumsparti som er moderate i de fleste andre spørsmål, det være skatt/velferd. Der de ikke bør være moderate er i saker som anngår kristenlivet og Israel for å ta to saker. Ap derimot kan ikke som et moderne sosialdemokratisk parti finne sammen med et parti som må ha verdikonservatisme som sin bærebjelke.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere