Kjetil Landrog

Alder: 41
  RSS

Om Kjetil

Jeg er en sosialdemokrat, agnostiker og liberal i verdisyn. Er moderat i utenrikssaker og tilhenger av internasjonalt samarbeid. Er utdannet med to bachelor og en executive master. Jobber som generalsekretær i Arkivforbundet. Liker å reise og spise god mat. Er glad i kultur som film, teater, gallerier og bøker. Har ambisjoner om å også like å trene.

Følgere

Hagen og FrP hadde en stygg ordbruk

Publisert over 7 år siden

Mitt poeng med å ramse opp disse sitatene er å vise at det særlig i retorikken til FrP har vært et mål i seg selv å skape et negativt bilde av våre nye landsmenn, særlig muslimer. Dette er synet på innvandring - der en skaper et overdrvent bilde av hvordan muslimer i Norge er og hvordan flertallet av dem vil agere. En bygger opp murer og skaper et skremselsbilde. Neppe hva en kan forvente av en som vil være stortingspresident. Og i den konteksten forstår ikke jeg at Bondevik er den som har noe å beklage til Hagen.

Om noen bør beklage er det jo Hagen - altså beklage til muslimer for hans svært stygge ordbruk. Beklage til homofile for hvordan han har angrepet dem (blant annet sagt det bryter ned samfunnet). Beklage til alenemødre etc. De politikere som stod opp mot Hagen har derimot ikke noe å beklage synes jeg.

Så er jo diskusjonen hva er et menneskesyn? Det kan en nok ha ulike filosofiske eller etiske meninger rundt. Men i en generell debatt vil jeg si at det å skape et skremselsbilde av enkeltgrupper og sette folk opp mot hverandre tyder på et menneskesyn på den negative siden. Foruten å angripe muslimer har jo Hagen også andre grupper som homofile som også ble angrepet. Ikke så ulikt hvordan høyreradikale øst i Europa fortsatt holder på. En kan være glad Hagen ikke hadde makt tross alt, og at FrP ble reformert etter at han gikk av.

Sitater fra Carl I. Hagen
* Et samfunn uten etniske minoriteter er et samfunn i harmoni.
Hagens aksiom fra Dagsavisen 4. september 1997.

* Integreringen er problematisk, og jeg frykter et muslimsk flertall i Norge om det fortsetter, med sharialover og det som verre er. Hagen hadde flere gullkorn på lager under talen i Alfaz del Pi, Spania, ifølge Dagbladet.

* Hadde det ikke vært for innvandrere hadde det ikke vært boligkrise i Oslo. Carl I. Hagen i sin tale under valgkampåpningen i Oslo 1999, referert av NTB 15. august samme år.

* Noen har sagt at det som nå skjer er begynnelsen på tredje verdenskrig. Fundamentalister overtar land med befolkningsstrømmer over landegrensene. Etterhvert skjer opptøyer, som vi nå ser i Frankrike. Det snakkes om 30 000 rekrutterte selvmordsbombere. Via Aftenposten etterlyser Frp-formannen i november 2005 en bedre beredskap mot muslimsk fundamentalisme i Norge etter opptøyene i Frankrike og stadig nye selvmordsbombere rundt i verden.

* Ytringsfriheten var underordnet respekten for krigsherren, voldtektsmannen og kvinnemishandleren Muhammed som myrdet og aksepterte voldtekt som erobringsteknikk. Hagen tilspisser forholdet mellom etnisk norske og hele det muslimske samfunnet i Norge i sin bok «Ærlig talt».

* Carl I. Hagen, i en tale til den kristne menigheten Levende Ord: «Vi kristne er veldig opptatt av barn. La de små barn komme til meg, sa Jesus. Jeg kan ikke skjønne at Mohammed har sagt det samme.» «.I tilfelle han måtte ha sagt det samme, måtte det være: - La de små barn komme til meg, slik at jeg kan utnytte de i min kamp for å islamisere verden.»

«De har, på lik linje med Hitler, klarlagt for lenge siden at den langsiktige planen er å islamisere verden. De er på god vei, de er kommet langt inn i Afrika og er på god vei i Europa.» «...og da må vi ta til motmæle.»

Sitater fra andre i FrP (noen ble senere kastet ut, andre har fortsatt topp-verv)

Sitater fra andre i FrP:
31.1.03: Per Sandberg, TV2: «Forskjellige raser, religioner og kulturer må ikke blandes hvis vi skal ha et harmonisk samfunn i Norge.»

25.6.03: Per Sandberg i en pressemelding: «Denne regjeringen og Bondevik er sammen med Stoltenberg, Halvorsen og Pedersen, indirekte ansvarlig for hvert drap og hver kriminell handling asylsøkere og andre med fremmedkulturell bakgrunn måtte stå bak.»

13.4.04: Ulf Erik Knudsen, Dagbladet: «Blodhevn var en integrert del av vår kultur som vi ble kvitt allerede i middelalderen. Vi ser nå at en del fremmede kulturer er i ferd med å bringe forkvaklede æresbegrep og blodhevn tilbake til Norge.»

1993: Jan Simonsen, Frps landsmøte: «Vi kan ikke akseptere at en hvilken som helst afrikaner får et sugerør ned i vår egen statskasse.»

27.04.95: Øystein Hedstrøm, Aftenposten: «Om 100 år vil det bo 13,2 millioner innvandrere fra den tredje verden og 3,3 millioner nordmenn i Norge. Kun én av fem blir nordmenn.»

30.09.96: Øystein Hedstrøm, Aftenposten: «De fjernkulturelle kan danne sitt eget parti og overta regjeringsmakten i landet når det om 100 år er over én million fjernkulturelle i Norge.»

27.06.99: Øystein Hedstrøm, Dagsavisen: «Der kristne og muslimer, jøder og arabere og andre forskjellige kulturer lever sammen, preges tilværelsen av drap, narkotika og annen type kriminalitet.»

Gå til kommentaren

Fremmedfrykt var grunnmuren til FrP

Publisert over 7 år siden

At FrP ble bygd opp som et parti skyldes jo mye deres fokus på innvandring og deres spissformuleringer som helt klart nørte opp under fremmefrykt. Og det var jo dette som var bakgrunnen for at Bondevik (med flere politikere) tok sterk avstand fra Hagen og FrP den gangen. Men har dette endret seg? Viser ikke historien til FrP at det var fremmedfrykt som løftet FrP og ga partiet støtte også blant velgergrupper i "arbeiderklassen". Velgere som ellers i økonomiske spørsmål ofte ville ligget i "arbeiderpartiets" område.

Målinger viser jo også at innvandringssaken er svært viktig for FrP velgere og tillitsvalgte - ja faktisk den viktigste. Der skiller de seg klart ut fra andre velgere og tillitsvalgte i andre partier.

En skal selvsagt ikke glemme bistandsdebatten heller, der FrP i mange år argumenterte med at "vi må bruke penger på oss selv først". Dette selv om 99 av 100 kroner alt gjorde det. Er det å kritisere egoismen i å ikke dele med de som har mindre noe å beklage bare det går nok år? Burde det ikke vært Hagen som beklaget sine uttalelser? For meg virker det pussig at Bondevik beklager at han var uforsonlig med Hagen/FrP, da det fra mitt ståsted var noe av det mest positive med Bondevik, nemlig at han tross alt holdt en armlengdes avstand til FrP. Og FrP har jo forandret seg noe etter at Siv Jensen overtok.

At FrP har fått Arbeiderpartiet og Høyre med på en strengere innvandringspolitikk er jo ikke bare negativt selvsagt. Men partiet har jo gått langt lenger i ordbruk enn dagens politikk. Eksempelvis har jo Hagen til og med lest opp brev med krav fra en innvandrer som viste seg å være ren fiksjon.

Nå går folk i stortingsgruppen ut og vil nekte ulovlige innvandrere helsehjelp etc. noe som jo er å gå langt om folk er syke. På regjeringsnivå til FrP er det stille. Dette er dagens FrP som dobbeltkommuniserer og sender ut "følere" til sine kjernevelgere. Er dette greit for partiet KrF?

Fra artikkel i VG oktober 2013: Det betyr at Frp må fokusere på det ene punktet hvor deres velgere skiller seg fra resten, innvandring.

- Deres velgere er gjennomgående mest opptatt av innvandringspolitikken. Det vil være en viktig sak for dem.

Undersøkelse viser innvandring viktigst for FrP tillitsvalgte

Fra 2006: 1 av 3 FrP velgere har innvandring som viktigste sak for å støtte FrP.

Gå til kommentaren

Enig

Publisert over 7 år siden
Jon Magne Lund – gå til den siterte teksten.
Solberg-regjeringen har satt ny rekord i å skade menneskerettighetene og vårt lands anseelse i utlandet.

Jeg er sjokkert over regjeringen. Nå stemte ikke jeg Høyre, men på utenriksfeltet har jeg alltid sett på Høyre som et stabilt og trygt parti. At de nå mer enn noen regjering i etterkrigen har øderlagt Norges anseelse og rykte - iallefall ut denne stortingsperioden er nesten godt gjort. Og med kommentarer fra Solberg om at hun ikke nødvendigvis vil gratulere fremtidige vinnere av fredsprisen forteller jo at denne regjeringen egentlig vil ha prisen ut av Norge - til Luxembourg for eksempel?

Norge har jo nå så mange økonomiske interesser at det å trå Kina, eller Russland, USA etc. på tærne nok ikke er helt uproblematisk. Kina derimot tester ut Norge for å se hvor langt de kan strekke strikken. Dette er erfaringer og metoder de vil bruke mot andre land fremover. Norge har dermed ikke bare skadet Norges interesser men gjort det mer vanskelig for andre land på Norges størrelse.

Gå til kommentaren

Den svake er kvinnen

Publisert over 7 år siden
I møte med statsmakten er vi alle temmelig svake.

Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: Neste gang er det kanskje spedbarnsomskjæring som er det lovpålagte helsetilbudet leger tvinges til å delta på og erklære som riktig. Hvor kommer de unge hippe nettateistene til å stå i den saken?

Det er kvinnen og ikke legen som er den svake part mener jeg, og i det offentlige helsetilbudet fortjener ingen pasienter å høre av sin lege at det en ønsker å gjøre ikke er noe legen har samvittighet til. Å være fastlege er ingen menneskerett.

Det å tvinge leger til å utføre religiøs omskjæring av små barn er ikke heldig. Selvsagt enda mer ille at enkelte barn blir omskjært av folk uten kyndig kunnskap, men på sykehus bør i utgangspunktet kun de med medisinske grunner for omskjæring få utført dette - og en bør være myndig og ønske det selv. Å tvinge kirurger til dette er slett ikke bra.

På samme måte bør folk også slippe å utføre en abort eller gi kunstig befruktning om det strider mot legens samvittighet. Å henvise videre derimot er en helt annen sak, så lenge det er en pasientrettighet.

Til det med media. Jeg synes saken ble svært godt belyst gjennom nesten et halvt års debatt og artikkel på artikkel. Alle har fått kommet ut med sitt syn. Folk flest er mot at fastleger skal kunne reservere seg, og har selvsagt ut fra all informasjon tatt et velbegrunnet standpunkt.

Jeg synes debatten i denne tråden er sutrete, og gir preg av at Ap er "ufine" som argumenterte for sitt syn, og hadde folket med seg. Om KrF vil ha folkets støtte får de argumentere for sin sak, og se om det forslaget vinner støtte. De har en noe større motbakke naturlig nok, da det kun er fem av 100 velgere som liker partiet godt nok til å stemme på dem.

Gå til kommentaren

Merkelig argumentasjon

Publisert over 7 år siden
Anders Tyvand – gå til den siterte teksten.
Statlig overstyring av trossamfunn og trosfrihet forbindes vanligvis med helt andre politiske ideologier.

Nå er ikke jeg enig med Snoen i at all religionsstøtte bør støttes kun av medlemmene, men skjønner ikke hva du mener med dette... altså hvordan kan Snoen mene at staten skal styre trossamfunn om han mener de skal få mene det de vil - bare uten å være bunnet av å få støtte? Ved å ikke få støtte vil jeg anta at en i større grad vil våge å gjøre det motsatte av hva storsamfunnet mener er ok eller ikke verdimessig, og kunne våge å ta flere upopulære standpunkter. Så vil de medlemmer som er enig med mer konservativ tolkning søke de menighetene, mens de som ønsker mer bredde og mangfold vil få sine medlemmer. Jeg tror ikke nødvendigvis at dette vil fungere i Norge, som et lite land, og der folkekirken står sterkt som samlingspunkt i viktige begivenheter (som Snoen "latterliggjør" Eskil Pedersen for å være en del av. Men Pedersen er neppe alene om dette. Og så lenge mange ønsker å benytte kirken i viktige livsmarkeringer vil det neppe være det store behovet (medlemsmasse) til frikirker der alt må betales av egne lommer. Men en kan jo klare mye med lojal menighet. Smiths Venner i Vestfold er jo godt eksempel på det, men er neppe en modell som kan virke overalt, da folk flest trolig har bedre ting å bruke penger på enn å lønne pastorer og slikt.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere