Kjetil Landrog

Alder: 41
  RSS

Om Kjetil

Jeg er en sosialdemokrat, agnostiker og liberal i verdisyn. Er moderat i utenrikssaker og tilhenger av internasjonalt samarbeid. Er utdannet med to bachelor og en executive master. Jobber som generalsekretær i Arkivforbundet. Liker å reise og spise god mat. Er glad i kultur som film, teater, gallerier og bøker. Har ambisjoner om å også like å trene.

Følgere

LO er demokratisk

Publisert over 10 år siden
Stefan Winther – gå til den siterte teksten.

Du skriver det egentlig fint selv. 53% stemte på Ap. Det betyr at 47% ikke gjorde det men de er fremdeles med til å betale og støtte LO’s finansiering og oppbakning til Ap.

Det er helt greit å stå sammen – det er en rett vi må verne om. Men det er ikke nødvendig å blande fagforening og partistøtte. Det vil være langt bedre for demokratiet om de 53% av medlemmene i LO meldte seg inn i Ap og støttet de den veien rundt og ikke gjennom fagforeningskontingenten. Det skjønner flere og flere fagforeninger. Heldigvis.

Nå er det slik at forbund i LO og LO er bygd opp demokratisk. Fra folk som gjør en innsats på bedrifter/arbeidsplassen og avdelinger. Det er de som på kongresser og landsmøter bestemmer hva de gir i støtte. Og de gjør det fordi de på mange felt deler Aps holdninger og standpunkter. At ikke alle som er medlem i LO stemmer Ap er jo riktig.

Hva er det å være nøytral? Vil det si at Fr.p og Høyres holdninger til rettigheter og arbeidsfolk skal likestilles med Ap eller SVs? Betyr det at en ikke tar standpunkt? Eller at en kun jobber for enkeltsaker, selv der enkeltsakene er det samme som å jobbe mot Fr.p og Høyre?

Ellers synes jeg det er snedig å ha en fagforening som kun skal bygge på det å være kristen og fritenkende... poenget er jo å være flere sammen på en arbeidsplass eller ha nok styrke ved å ha gode jurister og hjelpeaparat der ute. Å være knøttliten og spre sine medlemmer over alle områder gir alt for liten spisskompetanse til å være til hjelp om problemene oppstår. Da hjelper det ikke kun å tro på høyere makter.

Gå til kommentaren

Er ikke kritikkverdig

Publisert over 10 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.

Problemet er bare at LO yter betydelig bidrag nettopp til Stoltenbergs regjering. Det er her slikt blir problematisk - meget problematisk. Ja, dette er så spesielt og prinsipielt kritikkverdig at det er betimelig at bl.a. Vårt Lands redaktør tar opp temaet til drøfting.

Det er bra at vanlige arbeidsfolk kan yte støtte sammen for å påvirke i felleskap. Det være for å ha en regjering som jobber for arbeidsfolk og ikke imot. Det er en grunn til at mange som er medlem av LO, men også andre fagforeninger som sykepleierforbundet eller undervisningsforbundet i større grad stemmer Ap enn andre grupper. Dette fordi Ap ligger nærmere dem enn høyresiden som i prioriteringer gjør arbeidslivet tøffere for å gi de aller rikeste enda mer i lommen. Ved sist valg stemte 53 prosent av LOs medlemmer på Ap. Ved valget i 2005 stemte over 70 prosent på en av de rødgrønne partiene av medlemmene i undervisningsforbundet. Hvorfor gjør de det? Kun for fagforeningsfradrag? Neppe. Dette har med syn på privatisering, konkurranseutsetting, svekkelse av arbeidsmiljø, satser på ledighetstrygd, midlertidige ansettelser med mer.

Det er bra at folk som er organisert har et parti som tar vare på deres hverdag. Istedet for å sutre over en god politikk for arbeidstakere kunne en kanskje heller oppfordre høyresiden til å la være å føre en politikk som svekker arbeidsfolks rettigheter?

Sjefsredaktøren plumper ut i en klassisk høyreretorikk og viser klart hvor han står politisk. Nemlig godt plassert på høyresiden.


Gå til kommentaren

Enig!

Publisert over 10 år siden

Ingen voksne hadde funnet seg i å ikke få i seg nok næring. Mange sliter med konsentrasjonen og får lite igjen for de siste timene. Dessuten blir de mer urolige og forstyrrer andre barn som vil lære.

En del vil hevde: "Foreldrene har ansvaret". Derfor skal ikke samfunnet stille opp... jeg er uenig. Det er ikke greit å se på at en av fem barn ikke har med seg matpakke, og at flere av de som har med har dårlig næring med seg.

For å ha gode resultater i skolen trenger en også god konsentrasjon og ro. Gode matvaner hjelper på læringen og minsker uro og ukonsentrasjon.

Gå til kommentaren

Skammelig av Simonnes

Publisert over 10 år siden

Synes det er skammelig av en i Vårt Land å drive slik klassisk høyreretorikk. Det er bra at folk i Norge organiserer seg både arbeidsgivere og arbeidstakere. Dette er et godt tiltak for å ha et organisert arbeidsliv i Norge.

Selv om LO er klart størst blant arbeidstakere er det også en voksende fagforeningsskare i forbund utenfor LO, f.eks i Akademikerne eller i Unio. Også disse vil nyte godt av fagforeningsfradrag. Også prester og andre i kirken som er organisert nyter godt av fagforeningsfradrag. Også de prestene som er medlem i fagforening utenfor LO!

At regjeringen som vårt land støttet fra 2001-2005 ville fjerne hele fradraget for fagforeninger, og ha en mer fientlig innstilling til fagforeninger og de som er medlem der forstår jeg mer nå, da også KrFere driver med ensidig populistretorikk mot LO og fagforeningsmedlemmer.

At KrF f.eks var med på å øke egenandelen for syke, kutte i ledighetstrygd i takt med at ledigheten økte - samtidig som de aller rikeste fikk store skatteletter viser vel hvem kristne arbeidere ikke bør gi sin stemme til iallefall. Vil en ikke ha Høyres eller FrPs fagforeningsfientlige politikk i aksjon er ikke KrF eller Venstre partier å gi sin stemme til.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere