Kjetil Landrog

Alder: 41
  RSS

Om Kjetil

Jeg er en sosialdemokrat, agnostiker og liberal i verdisyn. Er moderat i utenrikssaker og tilhenger av internasjonalt samarbeid. Er utdannet med to bachelor og en executive master. Jobber som generalsekretær i Arkivforbundet. Liker å reise og spise god mat. Er glad i kultur som film, teater, gallerier og bøker. Har ambisjoner om å også like å trene.

Følgere

Enig med Bondevik!

Publisert rundt 10 år siden

Selvsagt har Bondevik rett. KrF har de senere årene vært tydelige i sin sentrumsprofil selv om det nok har hellet noe mer mot høyresiden enn mot venstresiden (budsjett og senere regjering i mesteparten av tiden mot høyre).

Men KrF og Ap har også mye til felles.

Matlary viser ikke til noen politisk begrunnelse eller "noe nytt". Mao det har ikke skjedd noe annet enn at Matlary selv nok har gått mer mot Høyre. Det er jo realt nok. Men å gi inntrykk av at et lokalpolitisk valg i Mandal eller KrFs sentrumstilnærming vs Ap/Høyre er begrunnelsen tror hun vel ikke på selv en gang!

Om hun var så opptatt av krisendemokrater hvorfor nevner hun ikke at flere av disse (vesteuropeeiske kristendemokrater) har sittet i regjering med Ap i sine land? Hvorfor nevner hun ikke om fallet kristendemokrater hadde i Italia (korrupsjon og mafiakontakter). Hvorfor ikke noe om det negative katolske kristenfendumentalister spiller i eksempelvis Polen. Er det veien å gå for et moderat sentrumsparti i Norge? Neppe. ^

En skulle forvente at nummer to på stortingslisten til Oslo KrF (ikke mer enn 2 år siden) kunne være mer politisk begrunnende enn sludder og vås over å velge KrF bort. Særlig da veivalg i KrF ikke har endret seg en dugg siden hun satt som statssekretær i Utenriksdepartementet.

Gå til kommentaren

Merkelig begrunnelse for utmelding!

Publisert rundt 10 år siden

Jeg synes Matlary bommer. At hun kan være mer til høyre enn KrF er nok godt mulig, men da burde hun brukt den argumentasjonen. Der hun faglig er sterk (selv hatt henne som foreleser og veileder) er i sikkerhetspolitikken. I den generelle politiske debatten finner jeg henne ikke som spesielt tung.

Når hun viser til andre land med kristendemokrater (som hun ville KrF skulle gå etter) er det land der Kristendemokratene for det første er langt større, for det andre har en profil som faktisk er sentrumsorientert i den økonomiske og sosiale politikken og for det tredje er partier som kan sitte i regjering både med økonomisk liberale partier, sosialliberale partier, grønne eller sosialdemokrater.

Eksempler på det er mange. De siste er jo i Tyskland der kristendemokratene kanskje er som sterkest. Der styrte Merkel i fire år i regjering med Sosialdemokratene. Samme så en i Nederland før Kristendemokratene gikk i regjering med Høyre (med støtte fra Wilders) satt de i flere år i regjering med Arbeiderpartiet i Nederland. I dette landet er til og med Kristendemokratene liberale i verdispørsmål, eksempelvis homofile rettigheter.

Hvilke bevegelser er det så Matlary ønsker å vise til som norske KrF bør gå etter? Når de kristendemokratiske partier som er av betydning (særlig i vest-europa) faktisk har styrt med Arbeiderpartiet (Matlary skriver sosialister) og står til venstre i mange sosiale saker og også i verdipolitikken. Mao er jeg uenig i at kristendemokrater som regel er "rene høyrepartier". Det som har gjort dem så store er jo at dette er partier med en klar sosial profil.

Hva med norske KrF? Har profilen virkelig endret seg så mye siden sist... Lilletun var jo gladest da Ap var med på budsjetter. At KrF kan samarbeide med Ap har sjelden blitt avvist så sterkt som å sitte i regjering med FrP. Har virkelig KrF snudd så mye på dette siste 15 år. Jeg har ikke det inntrykket.

For ei som kan så mye om sikkerhetspolitikk som Matlary burde jo en også være opptatt av at de partier som kan stå for en seriøs internasjonal politikk (unntakk av de mest ekstreme i KrF vs Israel/Palestinia) kan samarbeide. Dette gjelder Ap, KrF, Venstre og Høyre som i mange saker jobber bra med praktiske løsninger det være i forhold til EØS, EU-saker, Nato, FN etc. I saker der FrP og SV er på motsatt linje ofte enn de mer fire moderate partiene i utenriksspørsmål. Selv om det neppe er tilstedeværelse i Afghanistan som får en til å velge KrF antar jeg. Eg likar ikkje bombar er vel en kjent setning fra Haugland som kanskje sier mye, og som således er av annen dimensjon enn hva Matlary er kjent som.

Det Matlary kunne gjøre om hun har interessen er jo å vise til hva KrF bør stå for i praktisk politikk. Dvs, hva skal KrF mene om skatt. Hva skal KrF mene om private aktører i helse. Hva skal KrF mene om sosiale spørsmål. Skal KrF gå i retning av hva Nederlandske eller Tyske kristendemokrater har orientert seg hen (dvs mer folkelige og moderate) eller spisse mer kristenkonservatisme og være haleheng til FrP-Høyre styret? Det siste er neppe hva som ville preget et "europeeisk kristendemokratisk parti".

Forøvrig er jeg enig i de som deler KrF inn i fire grupper. De som både er økomomisk og sosialt liberale. De som er økonomisk til venstre og sosialt liberale. De som er økonomisk liberale men konservative og de som er til venstre økonomisk men konservative. Inger-Lise Hansen var både økonomisk liberal og sosialt liberal. Hva hun gjorde i KrF kan en saktens lure på da Høyre som parti alt finnes. Hun tapte nok mye støtte i KrF på at hun både støttet en liberal verdiprofil samtidig som hun tok til orde for å se mot FrP-Høyre. Da mistet hun nok de støttespillere som lener mer mot Ap enn Høyre i den økonomiske politikken samtidig som hun ikke hadde base blant de som står nærmere FrP i praktisk politikk på flere felt.

Gå til kommentaren

SV, Ap, Sp og KrF

Publisert rundt 10 år siden

Ofte vil disse partiene jobbe bra sammen i kommunene da de sakene som der behandles blant annet er sjenkepolitikk, kollektivtrafikk, sosialhjelp og omsorg.

Jeg tror SV vil få mer til sammen med Ap. Forskjellene har gått ned senere år og det har blitt satset mer på barn og skole.

Derimot er det nok et ønske fra Ap om at de moderate i KrF vil se mot rød-grønt. Men folk som lederen i Oslo KrF eller lederen i Sarpsborg KrF som synser om helbreding av homofile eller som har andre ekstemsynspunkter gjør nok at de fleste i Ap vil se rødt. SV er tross alt ikke som FrP, da de fleste i SV er moderate. Så noe problem for Ap har det ikke vært i disse 6 år. Jeg håper Hareide vinner frem i KrF og at jobb nummer 1 i årene fremover er å løfte de fattigste, være en pådriver for en mer rettferdig fordeling også internasjonalt for å nevne noe. Dette får en ikke til med FrP.

Gå til kommentaren

Fritatt fra sin legning

Publisert rundt 10 år siden

De fleste med kunnskap om dette, dvs. norske psykologer advarer sterkt mot den form for forsøk, og anbefaler folk å akseptere homofile, og homofile sin homofili. Jeg går ut ifra norsk psykologiforening kan mer om folks psyke enn ekstreme tolkninger av en tro.

At kristne bruker så mye tid på homofile er snedig da det burde være langt mer fokus på seg selv. Hvorfor så lite fokus på at mange heterofile ektepar går i oppløsning? Hvorfor så lite fokus på de som har sex før ekteskapet? Hvorfor så lite fokus på de som kun vil bli rikere og ikke er opptatt av å fordele verdier (som vel også var svært viktig for Jesus å formidle).

Forøvrig kan menigheter ha hvilke regler de vil for meg iforhold til hvem de vil ha som sine forkynnere. Om f.eks lederen av KrF er gift eller lever i "synd" får partiets egne tillitsvalgte synse og mene hva de vil om. Noe annet er å formidle ovenfor unge homofile som har vokst opp i et hjem preget av svart-hvitt syn på verden at det er noe galt med dem. Det har ført til som vi vet at mange ikke orker å leve lenger. Slik oppvekst fortjener ingen unge i dagens norge. En kan ikke gjemme seg bak sin religion og late som om homofile ikke finnes, og at legning er selvvalgt. Ei heller at det er noe en kan bli fri fra. Dette advarer da også fagpersoner mot.

Gå til kommentaren

Flere forbund mener dette

Publisert over 10 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.

Det svært lite sannsynlig at noen i det hele tatt, at vanlig oppgående mennesker mener at virkeligheten er slik.

Det er nok slik at flere forbund er av samme mening da de gir valgkampstøtte. Og støtten blir gitt på bakgrunn i et fagligpolitisk samarbeid og felles synspunkter. Syn som høyresiden er imot og dermed vil det for LOs medlemmer bli mer krevende om det blir en høyreledet regjering. At velferden ikke raseres er jeg enig i, men en skal ikke lenger tilbake enn 2005 da det var store kutt i sykehjem og skole - samtidig som skattelettene var store for de rikeste. Løftet i kommunesektoren (velferd) kom ikke av seg selv. Det var et politisk valg på hva som var viktigst. At ledigheten er rekordlav og at sysselsetningen i privat sektor går superbra er heller ikke en selvfølge.

Det fagligpolitiske samarbeidet mellom både NHO-LO men også regjeringen spiller inn. Det spiller en rolle at fagbevegelsen også de utenfor LO dras inn i høringer og prosesser på et tidlig tidspunkt.

Så får du kalle tøv og historieløst så mye du vil. Men de som er aktive i LO er ikke dumme tross alt selv om du går langt i dette da du hevder det er "ingen forskjell" i hvordan partiene opptrer i saker som omhandler arbeidsfolk.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere