Kjetil Landrog

Alder: 41
  RSS

Om Kjetil

Jeg er en sosialdemokrat, agnostiker og liberal i verdisyn. Er moderat i utenrikssaker og tilhenger av internasjonalt samarbeid. Er utdannet med to bachelor og en executive master. Jobber som generalsekretær i Arkivforbundet. Liker å reise og spise god mat. Er glad i kultur som film, teater, gallerier og bøker. Har ambisjoner om å også like å trene.

Følgere

Direktevalg av biskop?

Publisert rundt 6 år siden

Hvorfor kan ikke biskoper velges for fire år på åremål i samme valg som kirkevalget? Jeg tror det hadde fått opp valgdeltakelsen og bidratt til at den viktigste stillingen for mange medlemmer hadde vært mer i tråd med medlemmenes ønsker.

Ved kommunevalg stemmer en både på kommune og fylke. I Oslo både for byen og bydelen. Hvorfor ikke også ved kirkevalg også kunne gi sin stemme på biskop for sitt bispedømme? Jeg tror det hadde bidratt til høyere valgdeltakelse og at biskopene i større grad må ut med sitt syn før en blir valgt. Dessuten er det jo en fordel om en ikke sitter "til pensjonsalder".

Hvem som skal på kirkemøter er jo også viktig. Men der er det mange kandidater og vanskelig å orientere seg. Fordelen ved dette valget er at en stort sett kan stemme på lister. Vil en ha en verdikonservativ politikk, noe midt på treet eller en liberal kan en de fleste steder velge på det. Men hvem som er øverste leder i sitt bispedømme betyr mye både for ansatte men ikke minst medlemmer av kirken.

Eksempelvis kan en hevde både tidligere og nåværende biskop av Tunsberg bidro til å bli valgt på noe gale premisser der en første fremsto mer konservativ enn hva hun var, mens nåværende fremstod mer liberal enn hva han er. Dette ville vært mer krevende i et direktevalg da en måtte være mer tydelig på hvor en står i vanskelige konfliktlinjer i kirken.

Dessuten kan en ved å kun sitte en valgperiode bidra til at biskoper som endrer standpunkt, som jo er klokt for tenkende mennesker, enten få fornyet støtte av medlemmene for sin nyorientering eller få beskjed av medlemmene ved valg at de ønsker en biskop som mener noe annet.

Gå til innlegget

Regjeringen ønsker sammen med Venstre og legge opp til søndagsåpne butikker. Resultatet er at søndagen for enda flere arbeidstakere blir som en hvilken som helst annen dag. For KrF må jo dette være det største nederlaget på flere tiår.

Jeg er av dem som er overrasket over at KrF ikke har fått presset regjeringen til å oppgi ønsket om å gjøre søndag til en hvilken som helst annen dag. Regjeringspartiene som ellers hevder de står for norske verdier og tradisjoner vil gjøre søndagen til nok en shopping-dag der folk kan handle klær og annet. Resultatet vil føre til at flere blir presset til å jobbe på en dag de heller ville vært med familien, gått til kirken eller gjort andre gjøremål en gjør på en litt annerledes dag.

Norge er jo litt unike. I mange andre land kan en shoppe rundt alle dager, til alle døgnets tider. Men er det et mål? Har disse landene mer suksess på verdiskapning, lykke og samfunn enn vi her i Norge?

Måling gjennomført av Respons Analyse viste for litt siden at hele 75 prosent av folket ikke ønsker å gjøre søndag til en hvilken som helst annen dag. At fagbevegelsen rasler med sablene overrasker ikke. Også for dem vil jo dette medføre press på flere arbeidstakere som må jobbe i dager de nå har hatt fri. Og fritid blir jo sett på som en viktigere verdi av stadig flere. "Work-balance" er det nye mantra der folk skal klare å kombinere jobb med familie - og samtidig har litt tid til fritid. Dette blir jo vanskeligere for de som skal jobbe i dagligvarehandelen som i 2013 telte hele 90.000 arbeidstakere.

Hvorfor vil Fr.p, Høyre og Venstre gjøre dette? Jo, fordi friheten slik de ser det er at folk skal få handle det de vil når de vil. Disse partiene har jo ingen ting til overs for argumenter fra fagbevegelsen om at fritiden blir vannet ut. Det å bekjempe arbeidsfolk er jo for disse høyrepartiene et poeng i seg selv. At de også overser at arbeidsgiverorganisasjonene er mot er kanskje mer pussig, da de forteller resultatet kun vil gi økte priser og også de er bekymret for sine ansatte. Men at det ikke overbeviser er jo på grunn av sine landsmøtevedtak. For i disse høyrepartiene er jo som nevnt friheten til å få det en vil når en vil en svært viktig sak. For det er jo frivillig å handle og ha en jobb er det ikke? Men så enkelt er det selvsagt ikke for mange av de som er avhengig av sin jobb og for å beholde sin stillingsbrøk må ta de vakter de blir tildelt.

Men at KrF ikke har veto i en så overgripende sak, som jo er hundreganger av større betydning enn mikroskopisk endring av RLE-faget eller den pinlige saken frem og tilbake med reservasjon overrasker. Er virkelig KrF så dårlige forhandlere at de ikke valgte helligdagen som en viktig kampsak? Kan KrF virkelig fortsette å være støtteparti for en regjering som fjerner søndagen som en viktig dag her i Norge? Hva skal isåfall være smertegrensen til Hareide og KrF om dette går igjennom?

Gå til innlegget

Bondevik legitimer menneskesynet til Hagen

Publisert over 7 år siden

Jeg tolker Bondevik dit hen at han hvitvasker Fr.p under Carl I. Hagen. Noen av oss mener fortsatt at Fr.p er og bygde opp sitt parti på å spille på fremmedfrykt og på å stigmatisere enkeltgrupper, særlig de med innvandrerbakgrunn.

Bondevik angrer kanskje på at han ikke hvitvasket Fr.p den gangen slik at Fr.p kunne støttet Bondevik og sørget for noe mer oppslutning totalt for de "borgelige" slik at Bondevik kunne være statsminister i noen år til?

Nå angrer Bondevik på at han var så uforsonlig med Carl I. Hagen. Hagen var særlig "sår" over at Bondevik angrep hans menneskesyn. Et syn som Bondevik den gangen argumenterte på hvordan Hagen og Fr.p angrep enkeltgrupper og nørte opp under fremmedfrykt. Og nestekjærlighets argumentet gikk jo på mangelen Fr.p hadde på å gi støtte i bistand og hvordan det ble omtalt fra Fr.p den gangen.

Er det slik å forstå at Bondevik nå mener at Fr.p ikke gjorde dette og at Hagen urettmessig ble satt i en negativ bås? Mener nå Bondevik at Fr.ps måte å uttale seg om innvandrere under Hagen var helt grei? Mener Hagen at måten Fr.p omtalte innvandrere og andre grupper på ikke sier noe om menneskesyn?

En kan saktens lure. Nå ønsker Bondevik på sine eldre dager å forsones med meningsmotstandere. Men er det grunn til å mene idag at Hagen ville vært en god Stortingspresident? Jeg tror ikke Hagen hadde behersket en slik rolle, og det ville for mange vært ille at en som hadde bygd opp sitt parti, mye pga et negativt syn på innvandring men også andre grupper skulle kunne inneha et så viktig verv for landet.

Selv synes jeg at Fr.p fortsatt er et parti som sender kommunikasjon der de skal vinne velgere som har fremmedfrykt. De har folk i stortingsgruppen som går ut med sterke ord, og så har de sine i regjeringen som har en mildere ordbruk. Historisk er det vel ingen tvil om at under Hagens tid var innvandrersaken et godt velgerkort som partiet også utnyttet i spissformuleringer. Spissformuleringer som nører opp under fordommer som enten alt ligger der eller som ble bekreftet av Fr.p.

At partiet selvsagt også av og til hadde rett, og at partier som Høyre og Ap har endret sin politikk i mer restriktiv retning er jo også en side av saken. Men på dette feltet er jo KrF på en helt annen side politisk sammen med Venstre og SV i å være mest mulig positiv til å si ja til å la flere asylsøkere få ja, bosette flere flyktninger etc. Og partiet er jo også i dag på helt annen side enn FrP i forhold til syn på bistand. Er det slik at fordi Fr.p har blitt striglet ( iallefall på regjeringsnivå) så er historien til partiet da det ble styrt av Hagen uvesentlig?

Og ikke minst. Hvorfor er det viktig for Bondevik å forsones med Hagen? Er det fordi Bondevik nå har blitt gammel og vil ha fred i sinnet? Er det fordi han angrer på at han ikke fikk en ny periode som Statsminister? Eller er det rett og slett et mål for Bondevik at KrF skal knyttes tettere til Fr.p og da også politisk?

Gå til innlegget

KrFs Hans Olav Syversen tåler ikke kritikk

Publisert over 7 år siden

KrF liker ikke at Ap er mot KrF politikk. Ved å gjenta uenighetene på KrFs seier i samarbeidsavtalen mellom KrF og regjeringen øker Ap avstanden til KrF sier Syversen. KrF ønsker ikke kritikk av de endringer KrF har fått gjennomslag for. Spesielt.

At Ap er mot KrF politikk er vel ikke så rart. Det å sette pasienten først er en typisk Ap-sak. Ikke bare en Ap-sak egentlig. De fleste partier har samme standpunkt, også Høyre om det ikke var for at KrF vant saken i forhandlingene.

At Ap i likhet med biskopene er mot å endre religionsfaget i skolen er neppe heller så veldig rart, da Ap i større grad enn KrF har respekt for folk av ulik tro og ikke-tro. KrF kan jo ikke mene at politikken KrF får gjennomslag for ikke skal få kritikk og motstand av de som mener politikken er endringer i gal retning?

At KrFs Syversen tar opp kull og jordvern har liten troverdighet. Saken er jo at KrF ikke klarer å vinne debatten i folket om reservasjon og religion i skolen. Dermed ønsker de at partier som står på folkets side skal holde kjeft, for å blidgjøre KrF. Et parti som ikke har gått Ap i møte, og har bestemt seg for å være støttehjul til Fr.p og Høyre denne stortingsperioden. Hva Ap har å vinne på å "blidgjøre" KrF kan en saktens lure på. Og det skal kun gå en vei - "KrF skal fortsette å presse inn seiere som opprører folk og får hundre-tusener ut i gatene, Ap skal ti stille i KrF respekt".

Syversens måte å opptre på i forhold til å ta debatt om politikk (ikke ønske debatt) er jo en refleks som ikke er et parti i et demokratisk land verdig synes jeg. At KrF beskylder Ap for arroganse er veldig spesielt. For et mer arrogant parti enn KrF finnes vel ikke. Hva er respekten for folk med andre meninger, annen tro eller ikke-tro? Hvor er omtanken for kvinner i en sårbar situasjon? Eller hva med hvordan homofile har blitt behandlet av partiet i år etter år? Hvem er det som er arrogant?

Mitt forslag til KrF er å godta at også verdipolitikk er viktig i andre partier, og at KrF ikke er alene om å mene at de har den beste verdipolitikken i Norge. Folk i Arbeiderpartiet liker ikke KrFs verdipolitikk, og det gjør da heller ikke de fleste velgere da KrF kun har knappe fem prosent oppslutning. Om KrF ønsker å se mot Ap, er det pussig at privatskoleavtalen mellom de rød-grønne og KrF ikke lenger betyr noe for KrF nå som det er en ny stortingsperiode. KrF vil sammen med høyresiden gjennomføre store skatteletter i denne stortingsperioden. Mest til de som har mest. Men de fikk nå litt mer vekting av kristendom i RLE (KRLE-faget) og en opprivende debatt om legers mulighet til å reservere seg.

Et Ap-KrF samarbeid? Tviler på det, for Syversen har ingen intensjoner om å møte Ap på halvveien eller et reelt ønske om å se mot venstre. For når har KrF gått Ap i møte? Det har KrF selvsagt ingen intensjon om, og ei heller deres kjernevelgere.

Gå til innlegget

KrFs helsepolitisk talskvinne Olaug Bollestad går nå inn for å gi spiral til kvinner fra 16 år og oppover. Hun vil også gradvis gjøre prevensjon gratis til kvinner. Jeg ble positivt overrasket.

Hun viser til et pilotprosjekt i Tromsø der aborttallene har gått ned. Jeg også tror på virkemidler som kan få ned abort-tallene, da det selvsagt er bedre å ikke bli uønsket gravid, enn å ha kvalene med hva en gjør om en først er gravid.

Hun sier blant annet dette til Dagsavisen: – Vi vil gradvis innføre gratis prevensjon til kvinner opp til 24 år. Det skal gis sammen med bedre informasjon og veiledning, forklarer helsepolitisk talskvinne Olaug Bollestad.

Denne pragmatiske tonen til KrF er ny, og om KrF beveger seg enda mer i positiv pragmatisk retning kan jo det føre til at verdikonflikten mellom Ap og KrF blir mindre. Fra før er jo disse partiene enige om ruspolitikk, bistandsarbeid og viktigheten av velferd som ikke er kommersielt, men til for alle - uansett økonomi.

Så langt er både Ap og SV positivt innstilt, mens Venstre er skeptiske da de ikke ønsker at slikt skal være gratis.

Dette viser jo synes jeg hvor langt til høyre Venstre er når forebygging ikke vektlegges - samtidig som partiet ønsker tut og kjør i ruspolitikken. Kostnadene blir langt lavere tror jeg om en satser på forebyggende tiltak - fremfor å reparere.

Det jeg ikke er enig med Bollestad i er at enkelte leger skal nekte å sette inn spiral. Er en lege så er en lege, mener jeg, og de burde finne seg en annen jobb om de ikke klarer å sette pasienten først.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere