Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 84
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Kamuflasje

Publisert over 12 år siden

Faktaforhold om jordbrukspolitikken har vært kamuflert i årtier.

1. Det siteres fra KrFprogrammet for 2005-2009 om Landbrukspolitikk s.30 :"at produksjonsavhengige støtteordninger fortsatt skal utgjøre en viktig del av de offentlige støtteordningene til landbruket." Oversatt til forståelig norsk betyr produksjonsavhengig støtte at støtten gis pr.kg produsert,slik at de største gårdene som har flest kg å selge,også får mest statsstøtte. Henvendelse om endring i programmet for 2009-2013 ble ikke tatt til følge. Arealstøtten gis pr. dekar. Nevnte storgårdsprofil viser seg i offentlig liste over mottagere av statlig jordbrukssstøtte. VG 20.07.07 offentliggjorde støttelista for 2006,som er siste oversikt jeg har.Godseier Carl Otto Løvenskiold toppet lista med nesten 1,4 mill.kr.  At småbonden avspises med smuler er en medvirkende årsak til nedleggelser av gårder og bortforpaktninger i utkantstrøk hvor det er mangel på attåtjobber å støtte seg til.

2.De fleste bønder på lettdrevne gårder i sentrale strøk har attåtjobb. De har altså inntekt fra gården + statsstøtte+ attåtjobben. Attpåtil har kanskje ektemake/samboer egen inntekt. Støtten beholdes uavkortet uansett hvor mye bonden tjener på attåtjobben.Henvendelser om å sette et tak på hvor mye en gård kan motta i støtte er ikke tatt til følge i Krf. Et tak kunne frigjøre midler som kunne settes inn i nevnte utkantstrøk. Å berge gårdene der,betyr behov for grendeskoler,barnehager,nærbutikker,posthus,bensinstasjoner osv. Det nevnte er bare en flik av anførsler mot jordbrukspolitikken. Interesserte bør henvende seg til fylkeslagene for Norsk Bonde og Småbrukarlag  i aktuelle distrikter.

Underprioriteringen av bønder i det tradisjonelle jordbruket i distriktene hvor gårdene lå som perler på en snor langs hovedveiene,har gjort dem til økonomiske flyktninger i eget land. På det grunnlaget vil Senterpartiet skjerpe bo/driveplikten,så de som forpakter bort jordveien står i fare for å miste den også oppå at de kanskje er blitt arbeidsledige fra jobben      som de reiste ut til.

Det er verdig og rett at bonden får komme tilbake til gården med øremerket støtte til økologisk drift.

Gå til innlegget

Bifili

Publisert over 12 år siden

LLH forklarer seg selv som Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Hvorfor inkluderes ikke bifili i debatten? Detr for smalsporet å bare skrive om "de homofile".

Det eksemplifiseres. En Søndagsavis slo for noen år siden nokså ubarmhjertig opp med fullt familienavn om en ungdom som tok sitt eget liv. Han var homofilt samboende,men kom i forhold til en pike som ble gravid. Altså var han bifil,men skjønte ikke det,for den vinklingen har vært et ikketema. En annen avis meldte for en tid tilbake om en samboende prest,som avsluttet det lesbiske samboerforholdet og la prestekjolen på hylla. Bifi

En lokalavis presenterte et sukk fra en tidligere stortingsrepr. Han fikk ikke renominasjon.Han regnet med at det kunne skyldes at han flyttet fra kona og tre barn og ble homofilt samboende.Bifile kan snu kappa etter vinden.

Det er viktig å informere ungdommen om at homofile følelser i overgangsalderen slett ikke betyr,at det er signaler om de er "dømt" til å være homofile resten av livet.

Det er en kjent sak at følelseslivet kan være noe labilt i overgangsalderen,før det har funnet sin endelige form. Å sette i gang homosex i nevnte fase,kan føre til sementering der.

Enhver kan tenke seg hvor viktig det er med programmering  med Guds ord i nevnte fase av livet.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere