Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 83
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

KrF som husmannsplass.

Publisert rundt 11 år siden

Det har vært nødvendig for KrF å sette ned et strategiutvalg for å fremme en politikk som kan tiltrekke seg flere velgere.

Har KrF fungert som en husmannsplass i terrenget og tapt på det ,når de uten videre har avvist saklig opposisjon med vektige løsninger,som kunne ha løst både det ene og det andre av samfunnfsproblemer, men som der og da ikke var på moten,men forut for sin tid?

Gå til innlegget

Ionisert kolloidalt sølv.

Publisert over 11 år siden

Medias presentasjon av aksjonen mot svineinfluensavaksinering guidet oss til adresser  som står sammen om Aksjonen. En av dem er www.nyhetsspeilet.no. Der presenteres et alternativ til vaksinen --- ionisert kollodialt sølv . Det nevnes som naturens eget antibiotikum,som rimelig nok  ble fortrengt og for en stor del glemt da penicillin ble patentert  og masseprodusert.           Det kan synes som sølv som medisin kan ha sin renessanse nu når bakterier utvikler resistens mot antibiotika. Nevnte sølvforbindelse nevnes som effektiv ved brannskader og brukes i aktuelle sykehusavdelinger,sikkert også på andre områder i helsevesenet som ikke er gjort kjent gjennom media. Nevnte artikkel viser til bruk ved skader hvor det gjelder å sy på en finger eller en tå,som slenger med etter en skade.                                                                                      Videre at grekerne kjente til sølvets preserverende effekt og "foret" vintønner med sølv,og at farmerne ute på prærien la en sølvdollar i melkespannet så melken skulle holde seg lengre.

Jeg deltar ikke i fakkeltog mot influensavaksinen,men er glad for presentasjonen om at legene har noe i bakhånd  mot infeksjoner nu når vi kan være litt skremt av at bakterier har utviklet resistens og blitt veldig farlige for oss.

Nyhetsspeilet forteller om at japanerne verdsetter sølv,og at det stadig dukker opp nye produkter som inneholder sølv som bakteriedrepende substans og nevner bla. sølv i plasten på enkelte kjøleskap for å redusere bakterieveksten.,og at Toyota har utviklet et ratt som inneholder sølvpartikler.

Så hadde Vårherre altså noe godt i bakhånd for oss enda engang.

Gå til innlegget

Bredere plattform

Publisert over 11 år siden

Vedrørende Inge Lise Hansens markering av at KrF må være "et parti i bredden",så er det flere saker med en avgjort kristen profil,som ikke er møtt med åpenhet  i KrF.    Jeg har flere ganger nevnt slike saker her i  Verdidebatt og tillater meg enda engang å nevne det,når det nå er en enda sterkere knagg å henge saken på.

Naturmedisin, biologisk medisin,er etablert i det private behandlingsapparatet bredt over i hele landet. Et av flere reiregg, er leger som er utdannet i utland det er naturlig å sammenligne seg med,og som ble undervist om biologisk medisin i studiet der. Det handler om å velge skolemedisin eller biologisk medisin alt etter hva tjener pasienten best i hvert enkelt tilfelle. Det handler ikke om forfølgelse av skolemedisinen,men om positive supplement som alle vet trenges,jamfør sykehuskøene og kirurgi som  en nødutgang fordi skolemedisinen ikke helbredet til bunns . Ukebladene har flommet over av helbredelseshistorier etter behandling med biologisk medisin,så ingen opplyst person kan være i tvil om at her er det et potensiale å bygge på. Og det er vel kristelig nok å inkludere Vår Herres apotek i Skaperverket skulle en tro. Det finnes endel legesentra og privatklinikker hvor leger samarbeider med alternativterapeuter,og det akademiske miljøet på området er mer enn villig til å være konsulenter for politikerne.

KRUTTET SKAL IKKE FINNES OPP PÅ NYTT.Det er en forsinkende omvei å vise til at det trengs mer forskning på området. Basisforskning er unnagjort i og med at biologisk medisin ble  inkludert i både universitet og sykehus ute i Europa, og at der finnes et akademisk miljø med tidsskrifter mm.

Vi skal ikke skyte en pil etter Inger Lise Hansen som har åpnet for at lobbyistorganisasjoner kan få komme frem med sitt ærende. Det som ikke har livets rett på det området også ,kan man jo skyte en pil etter.

Gå til innlegget

Hvem skal flytte steinen?

Publisert over 11 år siden

Kjære partileder Dagfinn Høybråten.

Nationen har nylig lagt ut liste over mottagere av den statlige jordbrukssstøtten for 2008. Den viser  ,som i flere tidligere år ,at godseier Carl Otto Løvenskiold er i toppsjiktet . I 2008 fikk han over 1,4 millioner kr.i direkte utbetalt støtte. Støtten beholdes uavhengig av inntekt fra attåtjobben,som er rikelig  for godseieren. Det er stort rom for å høvle på toppene når det gjelder jordbrukssstøtten.

Bønder i utkantstrøk,hvor det er mangel på attåtjobber,må kanskje forpakte bort gården sin og reise bort for å finne levemåten. Bo/driveplikten er deres stein i skoen. Naboer kan med loven i hånd forsøke å tilegne seg jordveien deres. Kanskje har noen av dem mistet jobben de reiste ut til også,og må inn på trygdevesenet. Det er like vondt for disse å bli forfulgt av et politisk system som vil ta fra dem fedrenegården,som det ville være for deg og meg å miste hjemmet vårt.

Fordi KrF ned gjennom årene ikke har hatt gnist til å gå i mot underprioriteringen av små/mellomstore gårder i distriktene,er det vanskelig å tro på at KrF har skiftet sinn på det,selv om partiprogrammet nå kan gi inntrykk av en forbedring på området.  Runde positive formuleringer  er jeg redd,kan vise seg som pynten på kransekaka-helt livløse i den praktiske politikken.      Våger KrF å gå i mot Senterpartiet,som står bak skjerping av boplikten i Stortinget i våres? Kristen dagspresse ville sikkert mer enn gjerne referere deg på det.     Våger KrF å gå i mot innblanding i bøndenes frihet til å bestemme hvor mange som kan delta i en fjøssamdrift? Antallsbegrensning om at bare 5 bønder kan slå seg sammen  fremmer nedleggelser,da det  kanskje trengs flere enn 5 for å ha stor nok kvote for et økonomisk grunnlag å satse på .     Våger KrF å gå i mot at deltagere i samdrifter ikke må bo mer enn 17 km.fra fellesfjøset(12 km da Sponheim var statsråd) De arrangerer  selvfølgelig en arbeidsforeling,f.eks. med 1 uke hver i fellesfjøset,så det blir ikke dekk-og dieselbønder av dem.      Nevnte anslag mot "melkepolitikken" tvinger frem nedleggelser(og det var kanskje meningen?),og bønder på større gårder står kanskje parat til å kjøpe opp kvoter for salg. Nå bæljes det om overinvesteringer på den fronten ved at store kvoter krevde store fjøs og dermed ble det stor gjeld. Meningen er kanskje å få staten til å hjelpe til gjennom jordbrukssstøtten. Det er en annen vei å gå også,at bøndene som ble tvunget til å selge kvoten sin,kan få kjøpe den tilbake og bli medeiere av gjelden i en fjøssamdrift. De kan sikkert bidra med noe inntekt fra andre produkter på gården sin. Landbruksdirektør i Rogaland,Jon Ola Syrstad, advarer mot dagens "melkepolitikk,at hele bygder kan forsvinne som selvstendige enheter.Bonde og Småbruker nr.6.2005.

Gå til innlegget

Naturens apotek

Publisert over 11 år siden

Vårt Land melder om gode resultater i Kina med urtemedisin mot svineinfluensa.

Det er et tankekors at det kristne Vesten i så stor grad har neglisjert naturmedisinen,så vi må gå i lære hos kineserne. Ikke få nordmenn har fått alternativ skolering der. Naturmedisinen(biologisk medisin) er jo egentlig et religiøst anliggende å inkludere  som en viktig del av Guds skaperverk. Legemiddelindustrien har gjort viktige oppdagelser,så  optimismen fortrengte kanskje tanken på naturens apotek som supplement. 

NRK1 hadde nylig en serie URT,som fokuserte på dansk forskning med gammel klostermedisin.  En av legene som informerte om dette viste til at få leger har kunnskap om urtemedisin. men det behøver ikke å gjelde leger som er utdannet i Europa. Norske leger ,som var utdannet der,forteller at biologisk medisin var inkludert i studiet. Noen av disse har lagt et reiregg for samarbeide med naturterapeuter uten legeutdannelse her og for selvstendig praksis.

Mange mennesker er desperate når de oppdager at deres sykdom ikke kan helbredes med vanlig legemedisin og søker land og strand rundt etter alternativer. Det er en forunderlighet at ikke noe politisk parti har hatt antenne for å lytte til de som viste til etablert  biologisk medisin i utland som det er naturlig å sammenligne seg med,hvor kjemoterapien går hånd i hånd med biologisk medisin,alt etter hva tjener pasienten best.     Kruttet skal ikke finnes opp engang til,og det er ikke nødvendig med primærforskning her. Den er unna gjort for lenge siden.

Naturkost er en viktig del av biologisk medisin. Det ligger i ordet sivilisasjonssykdommer,at det er modernismen som har påført oss dem. Betenk  hva vi gjør med kornet. Det mineralrike skallet fjernes for å skaffe hvittmel,og det meste av kliet går til grisemat. Ellers får enhver tenke over hvilke  andre forhold som kan rettes opp i deres liv med tanke på sivilisasjonsykdommer.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere