Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 84
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Flere veier fører til fjellets topp

Publisert over 2 år siden

Det er en forunderlighet at det kristne landskapet vitner om forskjellig dåpssyn,mens de er i samme kilde.

Tankebygningen om at Den norske kirke ikke er er på historisk grunn med dåpssynet sitt,slo sprekker på en omvisning i Domkirken i Trondheim. Vi ble vist et dåpskar fra da det ble praktisert hel nedykkelse av dåpsbarna.Dåpsfont for hel neddykkelse finnes i gamle stenkirker. I den over 800 år gamle stenkirken på Nesodden ligger et pent utsmykket messingfat over den opprinnelige åpningen i dåpsfonten. Rimeligvis var det kalde kirker som endret praksisen med hel neddykkelse av dåpsbarna. Dåpen kunne gå på helsa løs; verst der hvor det ble praktisert neddykkelse tre ganger.

Dåpspraksis for voksne som kom til tro, vet vi fra NT,feks.om Filip og hoffmannen.Apgj.8.38. Når voksne kom til tro,måtte det jo bli voksendåp og kan ikke brukes som argument mot dåp av spedbarn.Det viktige er hvilken praksis som ble etablert for neste generasjon.

Jødene var vant med omskjærelsen på den 8. dag som paktstegn for Den gamle pakt,med familien som vitner.Jesus valgte dåp som innvielsestegn."Gå derfor ut og gjør alle folk til mine disipler,i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Matt.28,19-20.

Paulus tok Jesu ord om å døpe først og lære etterpå på alvor. Han døpte fangevokteren og hans hus ,som inkluderte tjenerskapet ,på fangevokterens tro.Det var noe panisk over å vekke alle til dåp der nattestid,som om Paulus og Silas var innstilt på å flykte snarest mulig.Apgj. 16.  

Det er en forunderlighet at det kristne landskapet vitner om forskjellig dåpssyn,mens de er i samme kilde. 

Frelse ved Jesus Kristus og åndsdåp oppleves overalt og hele tiden,uavhengig av dåpssyn og menighetstilhørighet.

                                                                                        

Gå til innlegget

Feil om dåp.

Publisert over 2 år siden

Bibelsitatene som Daniel Krussand skriver under Dåp II er skrevet i en urkirkens misjonærtid.

Når voskne kom til tro, måtte det jo bli voksendåp.                                 Situasjonen må sammenlignes med våre misjonærers.De må jo forkynne Jesus ,så folk kommer til tro og blir døpt. Voksendåp og barnedåp samtidig.

Noen hevder at dåpen ble et paktstegn som avløste omskjæringen som paktstegn. Dåpen ble praktisert med hel neddykkelse av både voksne og barn, og ble praktisert gjennom århundrer,etterhvert som kristenmisjonærene vant mennesker for troen.

Metodiskkirken døper barna som en innvielse til kristendommen.

I gamle norske stenkirker står det dåpsfonter som tyder på hel neddykkelse av spedbarna.Nå ligger et dåpsfat over åpningen. Men når og hvorfor kom endring  praksis med hel neddykkelse av spedbarna? Det hevdes at det skyldes det kalde klimaet her nord,som førte til forkjølelser og lungebetennelser grunnet  kalde kirker. 

Historien om fangevokteren og hans hus som ble døpt nattes tid.Ap.gj.kap.16.,Viser at Paulus fulgte Jesus til punkt og prikke.Dåpsbefalingen.Familien fulgte husherrens standpunkt.

Det er grunn til å være forsiktig med å dømme hvem som er utenfor eller innenfor,når delvis kirkefremmede kommer med barnet sitt til dåp. Romerbrevet ,kap. 2,versene 14-16 vitner om det.                                    "For når hedninger som ikke har loven,av naturen gjør det den sier,er de sin egen lov,enda de ikke har loven.De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter.Om det vitner også deres samvittighet,når deres tanker,enten anklager eller forsvarer dem.Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer  det som skjuler seg i menneskene,slik jeg har forkynt i mitt evangelium."

Det er så vanlig at mennesker erfarer Guds rike på det indre plan og orienterer seg i pakt med det .                                       


Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere