Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 83
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Ta i bruk TV

Publisert rundt 11 år siden

DagenMagazinet 15.jan.dekker konferanse i Fredrikstad om de usynlige barna av foreldre med alkoholproblemer.    IOGT,Tryggoppvekst,Arbeiderbevegelsens Rus-og Sosialpolitiske Forbund mfl. var der.    Referatet melder at mellom 160 og 230 000 barn lider under foreldrenes drikking. 

Det må satses enda mere på generell forebygging hos barn og ungdom for å hindre at de faller i samme grøfta som nevnte foreldre .   Undervisning i skolen har vist seg å ikke være nok.  

TV må tas i bruk i både barne-og ungdomsprogram.           

Kvinner vet at den dummeste måten å møte noe farlig på er å ikke informere sine barn om farene.     Norske Kvinners Nasjonalråd, tok konsekvensen av det og sendte ut en resolusjon fra et landsmøte  om at kortfilmer om farene ved å begynne med rusgifter må bli like vanlig som kortfilmer om fjell-og sjøvettregler .  

Kjære KrF. Dere får en takknemlig velgerskare om dere følger opp nevnte og andre behov som velgerne venter at politiske partier skal hjelpe dem med. 

Gå til innlegget

Svar.

Publisert rundt 11 år siden

Jeg rakk ikke å svare deg,Elias Per Vågnes, før siden gikk ut.

Jeg har ikke annet nytt for hånden om Abraham ,enn tidligere nevnte bok av Gunhter S.Wegener.    De som fulgte Abraham inn i nomadevandringen var jo av sumerslekt selv  ,og de hadde nok med å overleve  på den lange nomadevandringen,som først gikk langs elven Tigris til byen Mari,hvor følget oppholdt seg en tid,skriver Gunther S.Wegener. Men hva ble evt. skrevet da Abraham og følge omsider kom til ro?

Videre skriver forfatteren  om Mosebøkene,at ingen vil kunne påstå at de helt og holdent er Mose verk. Hans død beskrives jo også der. Min kommentar:Mange av de hygieniske forskriftene synes å være ugjennomførbare for et nomadefolk på vandring.    Er ikke kommet så langt i boka enda, at jeg har fått bekreftet det jeg mener å ha hørt ,at Moses ansatte skrivere.

Men De Ti Bud er selvfølgelig kommet til som beskrevet.             Ettersom loven er skrevet på "hjertets kjødtavler" i skaperverket,er sikkert lovens intensjon nedskrevet i andre kilder også, f.eks. i Hammurapis lov.

Jeg ville bare tipse om boken,slik andre tipser om musikklinker osv. Jeg ser ikke noe poeng i å føre noen debatt videre. Vi kjenner til det vi trenger å vite  av den lange historiske tråden frem til Jesus og pinsedagsunderet. Det kan ingen  debattant ta fra oss,selv om noen har rett i enkelte korrigerende detaljer og fliserspikkeri.

Gå til innlegget

Abraham som historieskriver.

Publisert rundt 11 år siden

Rent tilfeldig kom jeg over boken,Bibelens historie av Gunther S. Wegener,oversatt av prof. Johan B.Hygen. Som bekjent kom Abraham fra byen Ur i Mesopotamia.  Sumerkulturen regnes for å være den vestlige verdens vugge,skriver forfatteren,og at de  har en slags "kjepphest" ,og det er å skape orden.  Etter at de har festet seg i landet med byer og omland,begynner de å skape orden i omverdenen og i kosmos.De deler året i 12 måneder,dagen i 12 timer og timen i 60 minutter. Sirkelen deles opp i 360 grader,mål og vekt fastlegges og stjernenes baner fastsettes .Ordningen gjelder den dag i dag,like fullt som for 5000 år tilbake. 

Sumerne var lite krigerske ,men opptatt av kunst og kultur. Velkjent er kong Hammurapis lov.De knadde teglstein av leire og lot det tørke i solen og bygget byer med det. De smykket  veggene med malerier og kunstferdige mosaikker.De laget våpen av bronse og smykker av sølv og gull.De oppfant vognen og rokken og --- skrivekunsten . Rimeligvis var derfor Abraham skrivekyndig og har skrevet de første nedtegnelser om jødefolket. Historien om Adam om Eva er skriftlig nedfelt i sumerkulturen. Symbolspråk.

Hvordan kan man vite alt det positive om sumerkulturen?   I 1929 sto en sensasjon i de største avisene i verden: Arkeologen Wooley har under haugene i Ur funnet spor etter syndfloden. Ruinene der bragte for dagen de nevnte om funn av  kunstskatter osv. Hvert år gikk Eufrat og Tigris over sine bredder og gjorde landet fruktbart,men engang  må det har vært en storflom som la i ruiner.  Sannsynligvis var det flere gjennom årene,fordi der fantes flere lag, som viste at de bygget opp igjen.

Landet var som en fruktskål,så det er ikke rart at krigerfolk ønsket å erobre dette landet. Abraham ble reddet fra utslettelsen ved åpenbaringen om å dra bort fra sitt folk og land. Men sumerfolkets kultur og kunnskap ble med i hans bagasje.

Alt dette vet jo teologene. Det skal sies til deres ros,at de har vært så opptatt med at det handler om leve i nåtiden med Jesus som frelsende midtpunkt i det,at det er sjeldent å lese noe om det nevnte.

Gå til innlegget

Regin

Publisert rundt 11 år siden

Vera Henriksen har skrevet mange bøker med islandsk sagalitteratur som kildemateriale.         Det siteres fra Bodvars saga.Om opphavet. "Det var makter som rådde,og maktene kalles Regin. Guder og alver har opphav i Regin.Men det har jotner også,og alle andre vetter og illvetter.  Det var Regin som skapte verden.  Og til å begynne med var det fred maktene i mellom.Men en volve seidet slik at  gudene gikk fra sans og samling."      Endetidsopplegget kan inngi tanke om inspirasjon fra Johannes Åpenbaring. Ragnarokk.

Det sier seg selv at vikinger på handelsferder og tokt  skapte en fortellertradisjon før den skriftlige tok form.  Handelsferder  fra Østersjøen og helt ned til arabiske land,Serkerland, forteller om godt utviklede kulturer . Tøyer,prydbelagte våpen og smykker sto høyt i kurs som byttevarer. Vikinger på tokt tok med seg kristne treller,særlig fra Irland. Sagaen forteller at Egil Skallagrimsson ble primsignet hos kong Adalstein av England for å kunne bli opptatt i hans hær.

Gå til innlegget

Uklarhet

Publisert rundt 11 år siden

KrF må ta i betraktning  ,at rimeligvis kan mange,særlig eldre,betakke seg for å stemme KrF ved neste valg.    Det er forskjell på å akseptere  åpne homofile som ikke lever sexmuligheten sin ut,  og  homosexuelle som lever den ut i partnerskap eller på løs basis. 

Vi kan jo ikke ta en saks å klippe bort ord som  legger  stener i veien for selvet vårt.  Paulus er jo helt klar i Galaterne  5.16." Jeg sier dere:Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur.For vår onde natur står med sitt begjær Ånden i mot,og Ånden står  i mot vår onde natur.De to ligger i strid,slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil."

Jeg er overbevist om at endel eldre mennesker som var unge før den såkalte homofile frigjøringsbølgen kom,opplevde en splittelse(bifili) og homofile følelser i overgangsalderen,men samfunnsprofilen ga ikke rom for å slippe slikt løs. Helsepersonell i "gamle dager" lærte at det kan være naturlig med homofile følelser i overgangsalderen før driftsleiet har funnet sin form,og at restriksjoner mot homosexuell praksis  kan tvinge driften i heterofil retning for de flestes vedkommende. Det blir en kunstig utklekking av homosexuelle hvis ikke dette aspektet ikke inkluderes.

Ungdom må få slippe å belastes med at de er skapt sånn og må være sånn resten av livet om de erfarer homolile følelser i overgangsalderen.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere