Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 83
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Hurra.

Publisert nesten 11 år siden

Hurra.    Småbrukarlagets leder Ole Anton Teigen får stor overskrift i Nationen i dag: "Vil omfordele bondepenger."   Småbrukarlaget vil høvle av statlige støttemidler og omfordele fra f.eks. Jæren  og flatbygdene i Trøndelag og på Østlandet til "fjell-og fjordbøndene".  Forslaget betyr 30 000 mer til melkebønder i Nord-Norge, og 20 000 mer til  sauebonder  , i følge Teigen.   Ikke noe svermeri for småbrukerne,men en begynnelse som har dominoeffekt.       Det er mangel på attåjobber i utkantstrøk som avfolker bygdene,så grendeskoler og nærbutikker mm. har måttet legge ned.

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Regnskapstall for 2008(siste tilgjengelige tall) viser: "Gjennomsnittsbruket i flatbygdene på Austlandet hadde kr.746 200 i nettotinntekt i 2008".  Nettoinntekten er familiens inntekt etter fradrag av gjeldsrenter og kår.

Gå til innlegget

Spår Vestlandsbrukets død.

Publisert rundt 11 år siden

Forskeren Svenn Arne Lie ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning(Nilf) spår Vestlandsjordbrukets død i Nationen den 22 febr. Her og Nå intervjuet Lie og statssekretær i Landbruksdepartementet,Ola T. Heggem.

Jeg har tidligere her på bloggen vist til at i mange år har godseier Løvenskiold toppet lista over de som mottar direkteinnpåkonto  jordbruksstøtte,siste oversikt var på 1,4 mill.kr.     Høyre har oppdaget overfavoriseringen av bønder på gode gårder på bekostning av mindre gårder i utkantstrøk hvor det attpåtil er mangel på attåtjobber å støtte seg til.          Michael Tetzschner skriver i Aftenposten den 13.juni 2008  om at landbruksminister Terje Riis Johansen ved jordbruksforhandlingene ga 107 000 mer i støtte til storbonde Terje Riis Johansen,og at han totalt mottar 1,3 millioner kr. i statlige tilskudd,subsidier og råvareinntekt i 2009.

Mens KrFglaner i veggen og spør seg selv om hva gikk galt,så har i hvert fall Høyre tatt til motmæle mot overprioriteringen av bønder på gode gårder.

Over til Høyre.

Gå til innlegget

Diktatorisk styring

Publisert rundt 11 år siden

Kjære Stortingsrepr. Rigmor Andersen Eide.Næringskomiteen.

Undertegnede er av de som pukker på at skal KrF gjenreises ,så må det fokuseres på saker hvor velgermassen er opprørt over å bli overkjørt og tiet ihjel,når den vet den har vektige saker på hjertet.         Det finnes mange slike saker,men jeg skal nevne en som hører under ditt ansvarsområde.        Det gjelder diktatorisk innblanding ved ønske om å opprette fjøssamdrifter,som kan stoppe fraflytning,nedleggelse av skoler,butikker osv.   

Regelverket sier at det ikke kan være fler enn 5 deltakere i en samdrift,men ofte kan kvotene den enkelte har ,ikke være store nok til at bare 5 deltagere gir lønnsom drift. 

Du kommer fra et fylke med mange mindre gårder,hvor det er et være eller ikke være om de selv får bestemme et  opplegget for fjøssamdrifter. Økonomisk trygghet er jo en forutsetning for å starte opp.   Jeg vet at du har vært positivt opptatt av forholdene for fjøssamdrifter.      Det er vel kjent at Norges Bondelag er støttespiller for både antalls-og avstandsbegrensning.

Landbruksdirektør i Rogaland,Jon Ola Syrstad, viser til ,vedrørende melkepolitikken,at bygder som Forsand,Strand,Hjelmeland og Suldal vil være borte om 10-15 år om utviklingen fortsetter uten at tiltak settes inn. Du har altså gode støttespillere på fylkeslandbrukskontoret i Rogaland

Gå til innlegget

Ikke nytenkning akkurat.

Publisert rundt 11 år siden

Det gjøres herved oppmerksom på at Anita Apelthun Sæle har en drivende god analyse i Norge i Dag)i dag den 3 januar.( idag.no)vedrørende pågående debatt,startet av  Inger Lise Hansen med støttespiller Knut Arild Hareide og flere etter hvert.       Hun ble ikke overasket over Inger Lise Hansens utspill.      Hun har observert tendensen gjennom politiske møter,hvor begge har representert.

Gå til innlegget

Agitasjon.

Publisert rundt 11 år siden

Agitasjon om at konservative kristne må "omvende seg" for å redde KrF ved å gjøre det mere tiltrekkende for flere,preller av som vann på gåsa,så lenge Partiet heter Kristelig Folkeparti.   At noen gidder å fortsette med slik agitasjon er ganske utrolig.

Vi vet at tiden trenger faste former,og vi er oss vår oppgave bevisst der.

Å være åndelig født er også å ha oppdaget at Gud Herren ikke er  glansbildesøt.                           Han er streng og apellerer til Gudsfrykt.   

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere