Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 83
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Stopp tyven!

Publisert over 10 år siden

Stopp tyven er mitt anrop til Kristelig Folkeparti.

Senterpartiet er igjen på banen med angrep på det tradisjonelle bondesamfunnet,hvor gårdene lå som perler på en snor langt hovedveiene,og denne gangen gjelder mitt ærende Senterpartiets angrep på Odelsloven.         Litt etter hvert har man lirket og lirket og helst gått så stille i dørene,at godtfolk ikke har merket raidingen mot bygde-Norge i distriktene.          Nationen har  presentert skjebner som utsettes for såkalt odelsfrigjøring,et positivt ord med et negativt innhold ,og som betyr å sette Odelsloven ut av kraft.                                                                                                                    Det verst tenkelige for bønder i utkantstrøk må være,at når de reiser ut for å finne levemåten,og industriarbeidsplassen der går konkurs,og så har de også mistet gården å vente tilbake til.              Derfor sier jeg- STOPP TYVEN AV GÅRDER I BYGDENORGE !                                                            Nedleggelser av grendeskoler,nærbutikker,bensinstasjoner osv.følger i kjølvannet av nedleggelsene av gårder. Sånn er Livet hadde et innslag om at i mange grender er det bare pensjonister igjen,og de samles i bygdas cafe.

Jeg har nylig her på verdidebatt vist til årsrapport for 2008(siste tilgjengelige tall) som viser en gjennomsnittlig nettoinntekt etter fradrag av renter og kår på hele 746  200 kr. i sentrale strøk av Østlandet.       Da er attåtjobben for bondens make regnet med og statsstøtten.                   Småbrukarlaget vil endre fordelingsprofilen på statsstøtten og fordele frigjorte midler til distrikter hvor gårder er truet av nedleggelse.          Bondelaget vil ikke være med på det.                                      Heller ikke KrF har markert seg til støtte for Småbrukarlaget.                                                              Men Høyre har svært tydelig vært på banen mot dagens jordbrukspolitikk.                                 Tidligere stortingsrepr. i Næringskomiteeen Thorbjørn Hansen hadde svær overskrift i Aftenposten 6/2.2008 "KYNISK og HÅRREISENDE".       Det gjaldt Senterpartiets påtrykk for å skjerpe bo/driveplikten,som de klarte å få igjennom.                                                                               Videre viste Michael Tetzschner i artikkelen Frigjør BygdeNorge! i Aftenposten 13/6.2008 til at landbruksminister Terje Riis Johansen bevilget seg selv 107 000 kr.mer  i jordbruksstøtte.                      

Ikke rart at Kristelig Folkeparti ikke har fremgang som ikke tar affære overfor det ugudelige i å trakassere bondesamfunnet i utkantNorge hvor det er mangel på attåtjobber for bondens make å støtte seg til. 

Partileder Dagfinn Høybråten.        Jeg utfrodrer deg til å svare på  hvorfor KrF ikke følger Høyre i å markere seg i mot dagens jordbrukspolitikk,men slår følge i Senterpartiets fotspor.       

Gå til innlegget

Noa.

Publisert nesten 11 år siden

Thor Heyerdahl har utdypet temaet Noa og storflommen i sin selvbiografi -I Adams fotspor.

Han bygget en sivbåt,Tigris, på hele 34 meter med bistand av mennesker som enda kunne det håndverket fra gammelt av.    Og det var i siste liten,for Saddam utslettet hele sivsumpområdet og grunnlaget for menneskene som bodde der.    Heyerdahl lærte der at sivet må skjæres i august,for da har det en beskyttende hinne som gjør at det ikke synker.   Sivbåter var vanlig transportmiddel, men Tigris var bare en småbåt i forhold til transportskipene som var i bruk  oldtiden.   "Lasten kunne være alt fra tømmer,kobber,elfenben,murstein,huder og tekstiler,til korn,mel brød,melkeprodukter,vin eller husdyr."    Så bygget da også Noa sin sivbåt tilpasset anvist dimensjon og var rede for storflommen.

Det var selvfølgelig ikke bare Noa som reddet seg og sine ved å være ombord i en sivbåt da flommen kom.    Verdens eldste epos som er funnet,Gilgamesj,handler om den samme fryktelige flommen,og der finnes flere kilder.    "Ingen ante at sumererne hadde eksistert inntil en ekspedisjon fra Pennsylvania-universitetet startet utgravninger av Nippur-pyramiden og fant et bibliotek på 35 000 leirtavler,deriblant originalutgaven om syndfloden.

Beretningen  fulgte altså med i Abrahams åndelige bagasje. Om han skrev den ned selv eller den ble en del av en muntlig tradisjon og ble skrevet ned senere vet man jo ikke. 

Gå til innlegget

Fare for guffen ettersmak.

Publisert nesten 11 år siden

Jeg har ikke fått med meg opptakten til at aspektet med at overgripelser kom på banen,men det var sikkert naturens ordning til skrekk og advarsel.    Men kan det ikke bli sten til byrden for offeret å hvirvle opp og anmelde overgrep gjort for mange år siden,slik det somtid kan oppfordres til? Kanskje har overgriperen hatt det verre enn offeret i mange tilfelle,og kanskje er det offeret som vil få vond ettersmak om det legger ut om overgrep gjort for mange år siden.     Har vi ikke ofte nok hørt ordene fra Bibelen om at :

Gå til innlegget

Forsker går.

Publisert nesten 11 år siden

Det vises til førstesiden i Nationen i dag.--- "Irettesagt forsker går. Forsker Svenn Arne Lie i Nilf slutter etter å ha fått munnkurv både fra departementet og egen ledelse."--- Nilf er Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Forsker Svenn Arne Lie  hadde en artikkel i Nationen i febr.då.---"Spår vestlandsbrukets død" Landbruksforsker frykter at det ikke vil være bønder på Vestlandet om 15 år".

Mer til jordbruket er ikke det som kan stoppe nedleggelser i utkantstrøk med mangel på attåtjobber å støtte seg til. Haken er FORDELINGEN av støtten.    Har noen observert at en KrFpolitiker har opponert mot overprioriteringen av bønder på gode gårder?    Hvorfor kommer ikke Stortingspolitikere fra Vestlandet og Nord-Norge og andre  utkantstrøk på banen mot det som kan bevises å være en ukristelig fordelingsprofil ?     Er det bukker i blant oss som passer havresekken,som finner det bekvemt å tie urettferdig fordeling  i hjel?

Leder av Norsk Bonde og Småbrukarlag satte store ord på forslag om en omprioritering nylig,også fyldig presentert i Nationen.

Bevis på ekstraforpleining av sentrale jordbruksstrøk:Driftsgranskninger fra Nilf 2008 Rekneskapsresultat.    "Nettoinntekta er samla arbeidsvederlag og forrentning som familien oppnår,etter frådrag av betalte gjeldsrenter og kår."

"Gjennomsnittsinntekta i flatbygdene på Austlandet hadde kr.746 200 i nettoinntekt i 2008."

Den lave inntekten i jordbruket som presenteres i media blir til på følgende listige måte. Gjennomsnittet pr. årsverk,som ikke inkluderer attåtjobben.   Føler kristenmedia seg kallet til å komme på banen,f.eks. med et intervju med Småbrukarlagsleder Ole Anton Teigen.

Gå til innlegget

Livreddende informasjon.

Publisert nesten 11 år siden

Nyhetsspeilet_no november 2009 skriver om kolloidalt sølv som naturens eget antibitikum. Det ble utkonkurert da antibiotika kom på banen,men utviklingen av resistente bakterier har stimulert til bruk av sølv i gjen. Vi har jo lest at nybyggerne i Vesten puttet  sølvdollar i melken for at den skulle holde seg lenger,og at lapis(sølvnitrat) ble dryppet i nyfødtes øyne for å hindre infeksjon. Dessuten dreper sølv også virus og sopp.  Artikkelen viser også til at sølv er et sporstoff ,som kunstgjødselen ikke inneholder så jorda utarmes .  Jeg har nå gitt dere en stafettpinne i hende. Gå inn og les selv. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere