Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 84
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Svar til Daniel Krussand.

Publisert over 1 år siden

Sammenling med våre misjonærers virken.

Da får de ordene du siterte en annen ramme.

Som apostlene, måtte våre misjonærer på feks. Madagagskar, forkynne Jesus og hans lære,og om noen tok til troen eller hadde en frelsesopplevelse, var det grunnlag for å døpe og gi trosopplæring.       Når voksne kom til tro,måtte det jo bli voksendåp,og som vi vet ble de døpte voksnes spedbarn døpt og innlemmet i Kirkens hverdagsliv. Voksendåp og barnedåp fulgtes ad gjennom århundrer til Troen gjennomsyret samfunnene.Gå til innlegget

FN har skjønt at årsaken til klimaendringene skyldes at vi har forstyrret den fine kjemiske koordineringen i naturens ordning,og at vi må tilbake til den.

Vedrørende jordbruket gjelder det å regenerere skadet jord av kunstgjødsel,sprøytemidler og pakking av tunge maskinhjul. Derfor kalles "FNjordbruket" regenerativt jordbruk.                                          Det er også kriseberedskap å ruste opp matjorda til hver eneste avkrok, til å bære uten å være avhengig av butikker.                                             Flere norske bønder drifter regenerativt. Mest kjent er pensjonert bonde på Horgen gård ,Trond Qvale,Nes i Viken. Rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling på Jæren,Dag Jørund Lønning,er vel kjent.   Siste gang FN minnet oss på sitt anliggende var høsten 2019. Det handlet om å endre driftsmåten i jordbruket og satse mer på belgfrukter.Det ble overskygget av kommunevalgkampen,men Dagsnytt atten rakk et innslag med 4 kjente miljøaktivister i panelet. ,og flere aviser presenterte med store bokstaver.

En skulle tro at alle ivret for en så treffsikker løsning for klimaet,men nei. Misjonstidende nr. 3,2019,hadde tema jordbruk.Det Norske Misjonsselskap driver regenerativt i Thailand. En bondeautoritet,sa at han ikke tror et jordbruk uten kunstgjødsel vil bære nok til å brødfø den globalt økende befolkningsveksten. Men FN legger vekt på at det regenerative gir større avling,enn det med kunstgjødsel,fordi det satses på å utvikle humuslaget.Det fanger også Co2 til jord ved hjelp av fotosyntesen. Nåværende driftsmåte snur humuslaget oppogned med ploging. Medarbeider i FNs klimaprogram Stefan Schwarzer, er medforfatter av boka "Die Humusrevolution".                                           TVprogrammet Sannheten om været  ,som gikk på NRK2 den 24.05.2020 presenterte internasjonale forskningningsmiljø og forskning tilknyttet kjente universitet. Etter historikk og situasjonsbeskrivelse av nåtiden kom forskjellinge modeller for løsning på klimakrisen,også for landbruket. Ploging ble snakket ned.                                                        Det teknologisk jordbruket banker på døren med roboter og andre digitale løsninger. Det har mer presis utregning for kunstgjødsel,så det brukes mindre. Vel og bra det, men det regenerative satser på å reparere jord som er skadet av kunstgjødsel og sprøytemidler.                                     Selvforsyningsgraden i Norge er under 50%,så rundt halvparten av maten vi konsumerer er importert. Det skal ikke mer til,enn en tørkesommer, og land som skaffer oss basisvarer får nok med å brødfø egen befolkning,at vi får merke det. Vi har fisk nok,men det tar tid å dyrke frem tilbehør som poteter,og kornmat.


Gå til innlegget

Om prester skulle gå inn på prat om dåpsforeldres tro vil være som å sette poteter i snøen.En umulighet.

Les dette fra Romerbrevet 2:14-16 og døm selv.  "For når hedninger som ikke har loven,av naturen, gjør det den sier ,er de sin egen lov.De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter  . Om det vitner også deres egen samvittighet, når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem.Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg i menneskene ,slik jeg har forkynt i mitt evangelium."

Jesus ga dåpsbefalingen. Det ble jøder,de første kristne som først skulle etablere det  i gudstjenestelivet. De måtte også finne en erstatning for sabbaten på lørdag. Det ble Jesu oppstandelsedag,søndag.De hadde iboende det rituelle fra gudstjenesten i jødedommen. Hva var mer naturlig,enn å inkludere spedbarna dåpsermonien. De var vant med omskjærelsen på den 8.dag som paktstegn. Gud vet om de oppfattet dåpsbefalingen som paktstegn for en ny pakt ?   Metodistkirken betrakter dåp av spedbarna som et tegn på innvielse til kristendommen.

Det er noe kunstig over tale om tro før dåp ,i vår tid hvor de fleste er barndøpt..Det oldkirken som måtte ha tro før dåp. Når voksne kom til tro,måtte det jo bli voksendåp,som var med hel neddykkelse.Hva så med familie som kom med og etterkommere? Kan noen tenke seg at de jdekristne,skulle utelate spedbarna fra dåpspraksisen? Det var dem helt fremmedkulturelt. Så blir historien ,at voksendåp og barnedåp fulgtes ad gjenom århundrene til vi ble kristne bredt over. Kanskje kommer misjonærtid i Vesten igjen:

Jeg er både barnedøpt og voksendøpt. En omvisning i Domkirken i Tondheim ga meg noe å tenke på.Vi ble vist et dåpskar for barnedåp med hel neddykkelse.Det må regnes med at klimatiske forhold endret dåpspraksisen til overøsing.

Jeg har selv vært med på stor fokusering på troen ,uten forestilling om at aposteltiden kan  sammenlignes med våre misjonærer liv. Det må først forkynnes til tro før dåp. Om apostlene gikk rett på sak og døpte de som kom til tro med engang,fordi Jesus var så fast i sin befaling om å døpe,vet ikke jeg. Men er ikke det tenkelig?,og så kom oppfølgingen i det praktiske liv.


                       

Gå til innlegget

Når er det fullt her?

Publisert over 1 år siden

Ingen har nådd frem med anmodning om konsekvensanalyse for matsikkerhet grunnet den rause innvandringspolitikken.

Importen av landbruksvarer i 2017  var på 63,7 milliarder. Milliardvekst i importen av matvarer i fjor.Nationen 02.03.2018. Redaksjonen får klipp.

Importen av landbruksvarer i 2018 var på 66,5 milliarder. Rekordvekst i importen. Nationen 07.03.2019.

Norge er avhengig av soya fra Brasil som ingrediens i kraftfor for å øke produksjonen.Det brukes til husdyr, fjærkre og oppdrettsnæringen.Likevel er vi på dundrende underskudd.

Brasil er brutal mot befolkningen for å skaffe nok soya for eksport. En hel landsby ,til og med kirken, ble rasert,er en av historiene som er kommet offentligheten for øre. Soya betyr sult I Brasil.KariGåsvatn.Nationen 10.02.2018.

Selvforsyningsevnen i Norge er altså farlig lav. Vi er avhengig av fred og åpne handelsruter og land som kan eksportere. Har lest at i alle fall et land,Etiopia tar jorda fra småbønder for å skaffe basismat for eksport.  

Forsvaret frykter matsvikt.Klassekampen. 08.01.2016.    

Det sløses enormt med korn og ris på verdensbasis. 20 % av kornet(kliet) skilles ut ved utmalingen til hvittmel.Det meste går til grisemat.       Mølle sentralen opplyste våren 2016, at deres 3 møller i Skien,Buvik og Vaksdal  skiller ut 7,2 tonn kli pr time ved utmalingen  til hvittmel. Også kimen skilles ut. Hva det betyr for folkehelsen er ikke målbart.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere