Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 83
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Jeg håper de som arbeider for såkalt homofil frigjøring tar med det.

En eldre lege sa til en jente som kom til han om homofile følelser,at hun skulle vente og se om hun vokste det av seg.Hun gikk til Dagsavisen ,fordi det virket så utenfor allfarveien,og avisen slo det stort opp.

Eldre leger står på at naturlig forekommende og forbigående homofile følelser i overgangsalderen kan forekomme,så tiden må få vise om det er snakk om ekte homofili.

Det blir en kunstig utklekking av homoseksuelle hvir de unge ikke får bredspektret informasjon. I ildperioden for såkalt homofil frigjøring var muligheten for bifili,vanligvis heller ikke med. Forkynnelsen var svart/hvit, enten heterofil eller homofil. Skapt sånn og må være sånn,og kunne påføre ungdommer unødvendige traumer. Montro om ufullstendig informasjon kan være årsak til selvmord ,som ble tillagt motstanderne som holdt igjen for fri utfoldelse.                                                                                       Media meldte at det er prosentvis flere skilsmisser blant homofile ekteskap,enn blant heterofile.Kanskje det skyldes mangelfull informasjon om livets mange farveartede oppkomme,som gjorde at de trodde seg homofil grunnet vranglære,og så vokste de det av seg.

 

 

 

Gå til innlegget

Naturvern er på moten.Men det gjelder ikke matkornet.

Mer enn merkelig ,at personer med intelligens til å ta en doktorgrad,ikke forstår så pass at det er farlig å forstyrre naturens ordning når det gjelder matemnene våre?

Sykdommer som var en sjeldenhet i førkrigstiden er vanlige nå,så som kreft,sukkersyke og hjerteinfarkt mm. Mange lidelser skyldes sivilisasjonen,så som forurensning og solskader som ikke fantes før.

Kornet som har vært basismat så langt vi vet ,ble kalt Gudslånet,for menneskene var avhengig av gode kornår;ellers ble det å male bark  å blande ut med eller å sulte.

Nå sørger mølleteknikken for å skille ut det ytre laget,kliet og kimen,så kornkostholdet er hovedsakelig basert på hvittmel.Selv det som kalles grovbrød,består for det meste av 50% hvittmel;jeg har undersøkt på brødposer i butikken.                                                   Enbonde fortalte meg om et jordstykke med kålrot som fikk klumprot. Han sendte inn jordprøve som viste mangel på mangan.Det ble satt til og vips var klumprota borte på neste års avling. Jfr. jernmangel og anemi.Vårt helsevesen måler ikke alle grunnstoffverdiene i blodet.Det sendes prøver til Danmark som foretar en bredspektret undersøkelse.Vet ikke mer om det. Har hørt det av en dame,som fikk utført det for 30 år siden.                                                                                                      Det er over 100 grunnstoffer.De utgjør det som er oss og fungerer som i en en kjemisk fabrikk ingen kan gjennomskue til bunns. Kliet er mineralrikt.                                                                                          Men verst er det at kimen fjernes.Det er ikke målbart hva tap av den fører til. Når noe fjernes fra matemnene og fremmedstoffer,kalt tilsetningsstoffer settes til, så stikker det kjepper i hjulene for den fine kjemiske koroordineringen i kroppen og gir sine symptomer.

Særlig farver er det advart mot.Jeg klippet fra VG om at tilsetningsstoffer som er forbudt i hundefor,er tillatt i kjøpegodter for barn.

Gid du innser hvor farlig det er å forstyrre skaperverket ,så grundig som det gøres i dag,før du ligger der i sykesengen.

 

 

Gå til innlegget

"Revolusjonerende jordbruksmetode fanger Co2 til jord."Dagbladet 25.april,2018.

Det handler om å ikke pløye jorda og derved sette det rike biologiske  mikrolivet i det øverste laget opp ned.Det gir også større avkastning.

Jeg har tidligere skrevet om at FN leder an i jordbruk som fanger Co2 til jord med kildehenvisninger. Her i Norge og i artikkelen er det rektor Dag Jørund Lønning som leder hen i JORDBOKA.

Selvfølgelig er det noen som opponerer både blant jordbruksfagfolk og miljøorganisasjoner,men det er da så enkelt å bevise ved å studere høstens avling .

Fra artikkelen om en naturlig driftsmetode.Bonde Hellek Mathias Berge i Telemark har nesten sluttet med kunstgjødsel og bruker en vekstskifteteknikk som gjør at plantene ernærer neste års vekst. Han sår gras og kløver sammen med kornet og disse overtar åkeren etter at han har tresket .Da sørger de for fotosyntese utover hele vinter og tidlig vår. Når han har erter som hovedvekst gir det masse næring til kornet året etter.Ettersom disse belgvekstene fanger nitrogen fra lufta ved hjelp av solenergi trenger han ikke å tilføre noe større av gjødsel.

Den våkne leser har oppfattet at den nye jordbruksmetoden er en redningsplanke.

Gå til innlegget

Stortingets Spørretime den 17.januar røper det.

Steinar Reiten,KrF:"Men jeg har også selvfølgelig lest (regjerings)plattformen nøye og legger merke til at regjeringen vil ha liberaliseringer av konsesjonsloven,utrede konsekvensene av å avvikle odelsloven og grunnlovsvernet av odelsretten ,samle landbrukslovgivningen i færre lover og avvikle konsesjonsplikten og boplikten på eiendommer."

Statsråd Jon Georg Dale.FrP."Stortinget har så seint som i juni,og i tilleggsmerknad i desember, vist til at det framleis kan vere behov for endringar i konsesjonslova,f.eks. for å sørgje for at folk som i dag driv jordbrukseigedomar,i større grad kan eige dei eigedomane dei driv. Det er eit utgreiingsarbeide som er i gang,og som regjeringa vil ta stilling til,men som en ein prinsipielt avklarar,og kor ein ser på slike endingar i plattforma. "

Er du med så du ser hvor det bærer hen med Høyre,FrP og Venstre i førersetet ?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere