Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 83
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Kristin Ørmen Johnsen.

Publisert over 2 år siden

Kontantstøtten hjelper ikke de som har så stor boliggjeld, at mødre må ha full jobb for at familien skal rekke rundt. Jeg kan forsikre deg om at det er naturstridig og vondt å sette bort 1åringen sin i en barnehage for selv å gå til kassa på KIWI. Hva kan gjøres for gjeldslavene med 1åringer? Hvorfor må jeg minne deg om disses situasjon som er samfunnets husmenn,mens  du ramser opp  om kontantstøttens fordeler?Hva med å få anledning til å være hjemme med babyen til den er 2 år?

Gå til kommentaren

Silje Ask Lundberg.

Publisert over 2 år siden

Du kaster stein fra glasshus på Krf.

Jeg tør minne deg om at FNs klimakonferanse i Bonn i novemeber 2017 vedtok en treårsplan for jordbruk,som skal arbeide for et jordbruk som fanger CO2 til jord;altså økologisk jordbruk.Hvis hele verden ble tvunget inn på det ville naturen få grunn til å reparere seg selv.

Klimaendringen skyldes at vi satte kjepper i hjulene for naturens ordning,så nå må vi gå veien tilbake og rette opp til pakt med naturen.

Medlem av Naturvernforbundet i Trøndelag,Torgeir Havik har skrevet en artikkel :JORDSMONNET SOM KARBONLAGER. Den har stått I Adresseavisen Ta en prat med Torgeir Havik du og studer artikkelen  og kom så tilbake  om dugnad for å følge om FNvedtaket.

Krf har heller ikke løftet en finger for å sette fart på FNvedtaket etter taushet  mediene å dømme.

Gå til kommentaren

Også Paulus presiserer det. Efeserne,kap 4.v.6:En herre,en tro,en dåp,en Gud og alles Far,han som er over alle og gjennom alle og I alle.                                                                                                                                                

Romerbrevet kap.2.v.14-16: For når hedninger som ikke har loven,av naturen gjør det den sier,er de sin egen lov,enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav står skrevet I deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet,når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem.Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg I menneskene,slik jeg har forkynt I mitt evangelium.

At Guds rike finnes inne i oss,sa jo også Jesus.


Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden


Den lave selvforsyningsgraden I Norge må også tas I betraktning når asyl-og kvoteflyktningpolitikken vurderes. Halvparten av maten vi spiste I fjor var importert. Nationen 02.03.2018 hadde storoppslag om dette på første side.                                                      
Der kom det også frem at selvforsyningsgraden I Norge  bare er 41,9%; da regnet med import av soya fra Brasil som ingrediens I kraftfor ;ellers er den 49.2 %. Kraftforet holder Norge I gang; det brukes I oppdrettsnæringen og I fjærkre-og husdyrhold.Det er ikke grasproduksjon nok til husdyra .I år får vi demonstrert hvordan årets klima gjør vondt verre. Kraftforet er medvirkende til overproduksjon av kylling og svin;til tross for overproduksjon så er vi I så stor underbalanse I matveien.

Forsvar frykter matsvikt. Klassekampen 08.12.2016.

Hva om det blir global tørke,så eksportlandene får nok med å brødfø egen befolkning. Vi er også avhengig av fredstider.Kaos I transportveier er I motsatt fall en sikker vei til hungersnød.

Flyktninger og migranter kan risikere å gå fra vondt til verre ved å søke seg til Europa.                         

Gå til kommentaren

Høyre har proklamert satsning på rusomsorgen.Det er ikke mulig å skaffe behandlingsplasser og personell for tusener I en håndvending.

Men Unge Høyre er velkommen til å delta i kampen for en behandling av rusavhengige som ikke trenger  store innsatsen.

Naturmidlet Ibogain er et naturmiddel som raskt og effektivt løser fra stoffavhengighet . Det er utviklet fra rota på en busk som vokser I Afrika,tabernanthe iboga,og er et opioid som brukes av sjamaner I pygmekulturen mfl.,og I rituell sammenheng I befolkningen.

Hvordan kan et opioid hjelpe I avrusningsprosessen for et opioid.Ingen vet svaret,men tar det bondsk ved å vurdere driftsmåten utifra høstens resultat. For faktaforhold er at de som får en ibogoainkur våkner opp fra "reisen" etter 1 dose og  20-40 timer uten stofftrang,eller den er så redusert,at klienten har en spaserstokk over kneika. Symptomene på abstinens er så groteste,at det er lett å konstatere forvandlingen.

Kanskje finnes forklaringen hos legekunstens far Hippokrates:"Sykdom elimineres ved midler som fremkaller lignende symptomer." Likt helbreder likt.

En norsk kvinne døde av ibogainbehandlingen på et kursted I Puerto Rico for noen få år siden.VG. Hun hadde hjertefeil,og var så uheldig å velge et kursted,som ikke kjente til det mest elementære,at pasienter med hjertefeil ikke behandles med ibogain.Det er vel kjent at den som søker om behandling,må vedlegge en EKG av ny dato.

Norsk Helseinformatikk(NHI) som utgir Norsk Elektronisk legehåndbok(NEL),har om ibogain:"Det er registrert 19 dødsfall relatert til ibogain utenfor Vest-Afrika I perioden 1990-2008."Oppdatert 17.12.2014.

Tusener  har dødd av Metadon I samme periode.

Helseministeren og Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget er tause som graven overfor utfordringen om ibogain.

Jeg har tillatt meg å foreslå for øverste helsemyndighet I Norge. At to leger fra en rusavdeling får ta med seg en narkoman til Dr.Vorobievklinikken I Serbia for ved selvsyn å konsstatere virkningen av ibogain. De må kjenne til hvilke tilstander som ikke godtas ,f.eks. leverskader og hiv og som tidligere nevnte hjertefeil.Klinikken har helsekontroll før den rusavhengige aksepteres for behandling,som også kan omfatte alkoholikere og røykere. Det finnes kursteder som drives av legfolk,og som er mye rimeligere,enn klinikker,men jeg foreslår en klinikk med leger ,sykepleiere og annet helsepersonell.Men som en dispril virker uavhengig av hvem som gir den,så og med ibogain.Så kurstedene drevet av legfolk har sin misjon.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere