Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 83
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Høyre og primærnæringene.

Publisert over 2 år siden

Statsråd Jan Tore Sanner.

Vi har trivdes med Høyre i ledersjiktet,likandes folk,men vi har anførsler mot regjeringen når det gjelder primærnæringene. Vedrørende fisket,så er kysten nærmest avfolket fordi tråler- flåten har tatt over.Kjell Inge Røkke er en såkalt kvotebaron. I og med at trålerne tok over ,rammet det fiskeindustrien på land,og når arbeidsplassene forvant så måtte ungdomen reise bort for å finne levemåten,og god matjord ble liggende brakk og gro igjen.

Høyre har ikke vært alene om denne utviklingen.Et stort Arbeiderparti har ikke satt foten ned så smalt i bakken og Kristelig Folkeparti liksom bare sitter på med de større partienes opplegg. uten å kny. Bevislig fører regjeringen storbruksprofilen videre.

NRK ,Drømmen om havet,16.sept.2018 intervjuet to jenter,Eleonora og Vårin som går vg på fiskefaglinja. De  frykter  at det blir for dyrt å etablere seg som fisker ,så de må søke seg til de store trålerne,for nå vil Regjeringen strupe inn for de mindre fiskebåtene også. Hittil har det ikke vært mulig å slå sammen kvoter på de minste sjarkene under 11. meter.Når foreslår Fiskedepartementet endring slik at det kan skje.Forslaget har møtt massiv motstand fra kystfolket og kystfiskerne.De mener at forslaget vil presse opp prisene på kvoter og gjøre det enda vanskeligere å for unge fiskere på markedet.SVs Torgeir Fylkesnes har vært på banen med dette.

Vedrørende jordbruket ser vi samme utvikling til storgårder, med drahjelp fra de over 15 milliardene i statlig jordbruksstøtte. Økonomisk underpriortering av mindre-og mellomstore gårder førte til nedleggelser og fraflytningfraflytning,så grendeskoler,nærbutikker,meierier,næringer som drosjer, frisører osv.forsvant. Samtlige stortingspartier har vært med på dette. Det skulle tjene produksjonen,men nå er selvforsyningsgraden nede på 41%(2017),fordi det tradisjonelle jordbruksmønstret ble rokket. Gud vet om det var bukker som har passet havre sekken der. Poenget nå,er at med denne regjeringen er nedleggingstakten bare økt.

På dette grunnlaget er det Høyre vi ta sin del av migranter etter Angela Merkels ønske,enda halvparten av maten vi spiste i fjor var importert.Migranter betyr vel personer som hadde råd til å betale smuglere.

Stortingets spørretime den 17.jan.2017.viser at det er satt ned et utvalg som skal vurdere odelsloven og konsesjonsloven. Enhver skjønner hvilket kaos det kan bli om odelsloven faller.

 

Gå til kommentaren

Paulus lar seg ikke tie i hjel?

Publisert over 2 år siden

Den eneste grunnen til å bringe treenighetslæren på banen,er at den er grunnlag for kristenforfølgelse,og det bevislig på ikke holdbart grunnlag.

Paulus var en skriftlærd,så hans repetisjon om at Gud i jødedommen er en`, er ikke mer å diskutere.

Innspill som bildet med drueklaser og andre er sinnrikt tenkt ut,men kan ikke gi grunnlag for å sette et rødt kryss over Paulisitatene jeg nevner.

Gå til kommentaren

Bemanningen i barnehager.

Publisert over 2 år siden

Takk for viktig informasjon om virkeligheten bak kulissene.Du gir oss en anskulelse over en normal hverdag i en barnehage vi ikke kan glemme.

Et spørsmål .Hva hvis oppegående normale kvinner som er arbeidsledige på en eller annen statlig støtteordning, blir henvist til en barnehagejobb i stedet for å motta trygd? Hvor stor er forskjellen mellom lønn i barnehagen og det som mottas i trygd ? Det er selvfølgelig forskjell på hva de arbeidsledige får i støtte ,men jeg reiser spørsmål om mellomværende og tipper at hverken stat eller kommune taper stort på arbeid for trygd der. Vi kvinner er født til omsorg for barn; trenger ingen utdannelse for basisarbeidet der. Flere hender til å ta forefallende oppgaver som følger med barn overalt,vil også frigjøre utdannet personell til å  utfolde det spesielle de har å gi.

Det er mye snakk om å få innvadrerkvinner i arbeide. Det kan virke noe brutalt med full arbeidsdag for de som kommer fra en kultur hvor kvinnens plass er i hjemmet,men hva med å begynne med en 4timersdag,eller 6 timers.

Her er det i alle fall et sted å begynne integreringen.

Gå til kommentaren

Forstår jeg det rett,så betrakter Islam treenighetslæren som blasfemisk,og at trenighetslæren ligger i bunnen for kristenforfølgelse,for blasfemi gir grunnlag for dødsstraff i Islam. Vel, det er teoretisk her,for de muslimene vi kjenner fyker jo ikke på oss med anklager om vranglære.

Jeg finner ikke noe grunnlag for å bli martyr grunnet treenighetslæren heller,for den er et kunstprodukt til hjelp i en vanskelig tid. Jeg er ikke noen lærd person,men snapper opp litt her og litt der,og jeg har fått med meg at Treenighetslæren ble vedtatt på kirkemøtet iNikea i år 326. Rimeligvis har den da virket som en komposisjon i flere åtier før det,med røster for og i mot.

Treeninghetslæren ble en redningsplanke ,som en solid buffer som nøytraliserte alle alle røster som ville inn å påvirke med sitt syn;f.eks. gnostikerne.Og læren har holdt oss sammen til denne dag,så den må ha kommet på himmelfrekvensen.

Men den er strengt tatt ikke Pauli lære.Han holdt på den jødiske tradisjonen om at Gud er suveren og en`. Til og med Jesus markerer dette da han sier;"Men den og time kjenner ingen,ikke englene i himmelen,og heller ikke Sønnen,men bare Faderen."Matteus 24,v.36.

Romerbrevet 3,v.29:"Eller er kanskje Gud bare jødenes Gud?Er han ikke Gud også for de andre folk?Jo,også for dem,så sant som at Gud er en`."

1. Timoteus 2,v.5:" For det er en` Gud og en`mellommann mellom Gud og mennesker:mennesket Kristus Jesus,som ga seg selv som en løsepenge for alle."

 

Gå til kommentaren

Fra over 60 år tilbake.

Publisert over 2 år siden

Jeg minnes noen ord fra min ungdoms pinsemenighet,som jeg ikke har funnet roten for.

Det var noe om først må det hellige folk (eller var det land)bli knust og så skal enden komme.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere