Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 83
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Her kommer noen eksempler på hva Høyrepolitikk står for.Vi har hørt gjentatte ganger at regjeringen gir mest skattelette til de store og minst til de små. Det vet jeg mindre om.

Men jeg vet hvordan Høyre praktiserer Høyrepolitikk overfor primærnæringene jordbruk og fiske. Men hvordan har det seg med partiprogrammet opp mot virkelighetens politikk?

1.Vedrørende fisket.NRKnett.Drømmen om havet,16.september,2018 intervjuet to jenter som går på fiskerfaglinja vg i Honningsvåg.De frykter at det blir for dyrt å etablere seg som fisker så de må søke seg til de store trålerne,for nå vil regjeringen strupe til for de mindre fiskebåtene .Hittil har det ikke vært mulig å slå sammen kvoter for de minste sjarkene under 11 meter.Men nå foreslår Fiskeridepartementet en endring på det. Forslaget har møtt massiv motstand fra kystfolket og kystfiskerne,at man vil ta fra dem selvstendighet på grasrotnivå.

Som bekjent var det trålerflåten som raserte det tradisjonelle kystmønstret og fiskeindutrien. Den mest kjente kvotebaronen er Kjell Inge Røkke.

SVrepresentanten Torgeir Knag Fylkesnes hadde et følelsesladet innlegg om kampen om kysten under Trontaledebatten nylig ,med  støtte til kystfolket og kystfiskerne.

2. Høyre demonstrerer samme storkarsaktighet når det gjelder jordbrukspolitikken. Det er en kjent sak at gårder er lagt ned grunnet økonomisk underprioritering ved fordelingen av den statlige jordbruksstøtten,i år på over 15 milliarder. Nå proriteres å bygge storfjøs med løsdrift og robot. Samtlige partier har vært med på å utvikle større gårder for det skulle tjene produktiviten,men det har ført til en selvforsyningsgrad på rundt 50%,fordi så mye matjord ble liggende brakk i utkantstrøk,når bønder og skoler og nærbutikker osv.forsvant.

Under nåværende regjering har nedleggelsestakten økt. Tørken i år ga oss ny oversikt.Det er utviklet storgårder med for det meste utenlandske sesongarbeidere. Den ene etter den andre av storbønder sto frem og proklamerte at de har hatt milliontap.Men hvordan går det an,når media melder om så lave inntekter i jordbruket. Jo,inntekten oppgis i gjennomsnitt og pr.årsverk,så hvor lite de mindre tjener brukes til å jevne ut for de store.

I Stortingets Spørretime den 17.januar i år,fortalte landbruksminister Jon Georg Dale,at det er satt ned et utvalg som skal vurdere både konsesjonsloven og odelsloven.Ønsket er at de som forpakter jord skal få kjøpe den.Det høres tilforlatelig ut,men de som forpakter bort jordveien sin,ble tvunget til det av økonomiske grunner og ville ikke selge i håp om å få komme tilbake til slektstedet. 

SV tror ikke kristendom,men SV gjør kristendom på området jordbruk og fiske.

Gå til kommentaren

svar til Kersti Zweidorff.

Publisert over 2 år siden

Media har meldt at Russland ,grunnet sanksjoner, ruster opp jordbruket til å bli selvforsynt og satser på økologisk produkter.

Russland vet selvfølgelig hvor dårlig det står til hos oss.Forsvaret frykter matsvikt,var en artikkel i Klassekampen den 8.desember,2016.Blir det krig må forsvaret få av matlagrene først.

Blir det krig kan vi ikke stole på fisk nok heller,for fiskeflåten trenger drivstoff,og matjorda uten kunstgjødsel vil ikke bære stort.

Programleder Sigrid Sollund,nevnte FNs siste om klimaet I Dagsnytt atten i kveld,at vi ikke har mange årene å snu på.Hun nevnte for politikerne,at de har visst om den negative utviklingen for klimaet imange år og spurte om hvorfor de ikke gjorde mere mens det enda var tid.

Norge har så lite å by på nå. Hvis potensielle flyktninger visste hvordan det står til,så kanskje de betakket seg og fant ut at det er bedre i flyktningeleirene,nå når det tegner til å bli en løsning i Syria etter hvert.


Gå til kommentaren

Svar til Sylo Taraku.

Publisert over 2 år siden

Ingen nevner at selvforsyningsgraden i Norge er 41%,når import av råvarer som soya fra Brasil til dyre/fjærkre/fiskeforing regnes med.Forøvrig har den ligget rundt 49 -50%  i de siste årene,i følge Landbruksdirektoratet. Rundt halvparten av maten vi spiste i fjor var altså importert. Selvforsyningsgraden beskriver hvor stor andel av matforbruket som kommer fra norsk produksjon av kjøtt og fisk. Fisken som selges til utlandet,regnes derfor ikke med.

Så lenge det er fred kan vi skaffe fisk nok til egen befolkning,og det går greit å leve på fisk og poteter,vet vi som var småbarn da 1940-45krigen brøt ut. I år er Ukraina landet som forsyner oss med matkorn.

Vi kjenner ikke til klimaet videre.Om det blir en årviss tørke,og landene Norge importerer matvarer fra får nok med å brødfø eget militæret og befolkningen forøvrig.

Er det ikke like så greit å ta inn 100 000 innvandrere,så er vi ferdig med for og i mot . Litt ekkelt er det jo å tenke på personer som kommer fra det øvre sjikt,som kan betale smuglere, og å tenke på etniske nordmenn som neglisjeres. Nylig handlet det om de som ikke er skoleflinke,men arbeidsflinke.De får det ikke lettere når innvandrere skal integreres.Ellers kjenner dere til,like godt som jeg,verdig trengende i dette landet.

 

Gå til kommentaren

Du er ikke oppdatert om høyrekreftene.

Publisert over 2 år siden

Vedrørende fisket,så er kysten nærmest avfolket fordi trålerflåten har tatt over.      Kjell Inge Røkke er en såkalt kvotebaron.

I og med at trålerne tok over rammet det fiskeindustrien  på land.Når arbeidsplassene forsvant måtte ungdommen reise bort for å finne levemåten.

Høyre var ikke alene om denne utviklingen,men Høyreregjeringen har hatt 5 år på å snu utvikligen,men har nå forslag om å stramme ytterligere til for kystbefolkningen.

NRK nett den 16.september,2018.Drømmen om havet. NRK intervjuet to jenter,Eleonora og Vårin ,som går på fiskerfaglinja på Honnongsvåg vg. De frykter at det blir for dyrt å etablere seg som fisker,så de må søke til de store trålerne,for nå vil regjeringen strupe inn for de mindre fiskbåtene også.

Hittil har det ikke vært mulig å slå sammen kvoter på de minste sjarkene under 11 m., men nå foreslår Fiskeridepartmentent  endring på det. Forslaget møter massiv motstand fra kystfolket og kystfiskerne. De mener forslaget vil presse opp prisene på kvoter og og gjøre det enda vanskeligere for unge fiskere å komme inn på markedet.

Vedrørende jordbruket ser vi same utvikling til storgårder med drahjelp fra den store statlige jordbruksstøtten .Over  15 milliarder I 2018.

Samtlige partier på Stortinget har vært med på å avvikle det tradisjonelle jordbruksmønstret.Men avviklingen har eskalert i de 5 årene Høyreregjeringen har hatt Landbruksdepartementet.Nå er det satt ned et utvalg som vurdere konsesjonsloven og odelsloven.Det er vanskelig å tenke seg at motivet ikke er ment å tjene ytterligere utvikling til storgårder. Er det godslignende tilstander Høyre ønsker seg med sesongarbeidere som skal leve på staten om vinteren,og utlendinger som reiser hjem da.

                                                                   

Gå til kommentaren

Beklagelse.

Publisert over 2 år siden

Jeg skrev at samtlige stortingspartier har vært med på politikken som førte til nedleggelse.Det er sant,med unntak av at Line Henriette Hjemdal i forrige stortingsperiode gjorde noe så oppsiktsvekkende som å  at elder fjøs for 15-25 kuer må fornyes  fremfor å satse på nye storfjøs. "Vil ha redningsaksjon".Nationen 25.februar 2017. 

"Investeringsmidla må tilpassast dei lokale ressursane. Ikkje alle kan bygge for 50-60 kyr.Det må bli meir differensiering av tilskota slik at ein kan fornye gjennomsnittsfjøsa,,seier ho."

"Mykje av graset ligg spreidd g på små areal som ikkje egnar seg for 50-60 kyr.For store deler av landet er fornying av bruk med 25 kyr avgjerande for idareføre mjølkeproduksjonen,seier Hjemdal,som vi ha meir støtte til den typen bruk."

Dette er stikk motsatt det som er på moten.Store fjøs med opptil 100 kyr og langtransport av melka fra Rogaland til byene.

Men KrFrepr. Hjemdal ble ikke gjenvalgt og fikk derfor ikke fulgt opp sin visjon. 

   

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere