Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 83
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Svar til Johannes Taranger.

Publisert over 2 år siden

Svaret ditt viser hvor lite media har brydd seg om å informere om kartet i terrenget når det gjelder jordbrukspolitikken.

For det første ,oppisjonen ber ikke om større bevilgninger til jordbruket,men en annen fordeling av milliardene,i år over 15 milliarder. Underprioriteringen av mindre og mellomstore gårder tvinger frem nedleggelser,som jeg har fremhevet flere ganger her på vd.

En fylkeslandbruksdirektør viste i Nationen i desember 2017 at over halvparten av melkeprodusentene  i hans fylke fremdeles har båsfjøs og at det gir en god pekepinn på hva en må satse på fremover. Melkegårder med løsfjøs og melkerobot går foran å øke støtten til mindre-og mellomstore gårder for å stoppe nedleggelsestakten . Det er en skjebne bak hver eneste en på de gårdene som måtte legge ned hittil iår. En bonde fortalte meg,at kyr ligger 18 timer i døgnet.De står ikke og drøvtygger.

Noe av det verste jeg har observert er at små melkebønder ien dal ville berge seg ved å slå seg sammen i samdrift. Regelverk stoppet det. Som i en diktaturstat ble det bestemt at det ikke skal være fler enn 5 enheter i en samdrift. Det ble opprør mot dette,for somtid matte de være flere for tilsammen å få lønnsom kvote for driften. Like så kom det en avstandsbegrensning om at ingen må bo mer enn 12 km fra fellesfjøset. Daværende landbruksminister og leder i Norges Bondelag sto avbildet som konger på haugen i Bonde og Småbruker,organ for Norsk Bonde og Småbrukarlag, og en av dem proklamerte :"Det skal ikke være mer enn 5 deltagere i en samdrift."

Jordbruket og fiskeoppdrettet bruker kraftfor ,hvor soya og annen importert råvare er hovedingrediens.Det gir overproduksjon på noen områder,men det er falsk trygghet å produsere på grunnlag av at Norge er avhengig av åpne transportveier over lange avstander.

Jeg kunne fylle på videre på hvorfor det er så viktig for landet å få KrF i Landbruksdepartementet ,eller stå på vippen for å få landet på rett kjøl for matberedskapen på norsk jord.KrF må ikke bli låst inne og tiet i hjel.

Knut Arild Hariede vet nok mer enn han gir uttrykk for når han sa i Nationen den 19.oktober :"Landbrukspolitikken er blant årsakene til at KrF ikke kan regjere med Erna Solberg, og regjeringen mangler helhet i distriktspolitikken."


Gå til kommentaren

Ubrukte muligheter,Marius Holm.

Publisert over 2 år siden

FNs klimakonferanse i Bonn i november 2017 vedtok en treårig klimaplan for jordbruket. Det siteres fra Nationen 18.november,då:" I den vedtatte klimaplanen står det bla. at det skal jobbes med å øke karbonlagring i jord,forbedre jordtilstand og sikre vannkvalitet."

Nationen  den 29.oktober,då. utdyper dette gjennom intervju med forsker ved Norsk Senter for Økologisk Landbruk(Norsøk),Reidun Pommeresche og fylkesagronom i Buskerud . "Økt karbonbinding i jorda handler også om om å få en større andel humus i jorda i form av ulike planterester og karbonrike molekyler.Halvparten av innholdet i humus og mold er i dag karbon.Undersøkelser viser imidlertid at humusinnholdet   i Norge er på vei ned."

Jeg kan også vise til en artikkel i Nationen 07.05.2017 av Kari Gåsvatn."Avlingen som ble en sensasjon. Hun nevner boken "Die Humusrevolution" av en medarbeider i FNs klimaorganisasjon UNEP,som ledes av tidligere SVleder Erik Solheim.

Ole Jacob Christensen skriver ofte i Bonde og Småbruker,organ Norsk Bonde og Småbrukarlag om "humusrevolusjon" i Franrike,hvor han har studert og kjenner nevnte sak godt der. 

Det foregår altså en globalt gryende humusrevolution,men den bæres ikke frem på mediavinger.

Jeg ville bare gi deg litt innputt  som du kan nøste videre på.

Gå til kommentaren

Var aborturter vanlig i jødisk kultur?

Publisert over 2 år siden

Salomos Høysang nevner aborturter.

Jeg betviler at det var i vanlig bruk.Det gjaldt jo å få sønner som soldater.Men Salomo med sine 300 koner kunne vel ha ført til overbefolkning om livet skulle gå sin naturlige gang.

Gå til kommentaren

Carl Wilhelm Leo.

Publisert over 2 år siden

Du er helt på jordet hvis de tror at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke har opponert mot  nedleggelsen  av gårder under"Høyregjeringen "av klimagrunner.

Nei,du,manglende opposisjon skyldes at partiene støtter storbruksprofilen som har i seg å underprioritere små og mindre gårder,så de må legge ned. De har begge hatt landbruksministre som beviser det.

Derfor er ikke landbrukspolitikken noe argument for å støtte Hareide.Vi kan vente oss en fortsatt storbruksprofil med Ap og Sp også.

Noe rart hendte i våres. Små og mindre gårder ble tilgodesett under vårens jordbruksoppgjør,så det ble ytret takknemlighet I Nationen.

Gå til kommentaren

Redningsplanken finnes,men den fornektes.

Publisert over 2 år siden

FNs klimakonferanse i Bonn i november,2017 vedtok en treårsplan for jordbruk som fanger CO2 til jord;altså økologisk jordbruk.Nationen 18.11.2017.

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har gjentatt dette I både øst og vest,men det er som det ikke når frem.

Jeg vet ikke hvem du er,Carl Christian G. Andersen, om du er mer lydhør,enn både politikere og journalister som jeg har sendt avisklipp om saken til.

Torgeir Havik har svart meg med en artikkel " Jordsmonn som karbonlager",som var hans kronikk i Adresseavisen for 8-9 år siden.Han er sentral i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag,men Naturvernforbundet sentralt responderer ikke.

Medarbeider i FNs miljøorganisasjon UNEP(leder Erik Solheim),Stefan Schwarzer, er medforfatter av boka "Die humusrevolution",som handler om det  samme,men også om å reparere utarmet kunstgjødseldrevet jord.

Dere har ikke unngått å lese om Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling på Jæren.Rektor  Dag Jørund Lønning har skrevet Jordboka,som er i klasse med Die Humusrevolution.Tilbake til naturen.

Det sier seg selv at hvis hele verden ble tvunget til økologisk drift,så ville naturen begynne å reparere klimaet av seg selv.

Pensjonert journalist i Nationen,Kari Gåsvatn, reflekterer i Nationen 09.06.2018.  Mens vi venter på regnet.     "Selv blant bønder vil få snakke om karbonfangst i jord.Er det fordi det går dårlig i hop med et landbruk basert på kjemi og ensidig drift.Eller fordi teknologi har mer appell enn å bygge humus?


Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere