Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 83
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Åge Kvangarsnes.

Publisert over 2 år siden

Takk for svar,at du ikke bare går sløvt forbi

Krf har fått korporlig straff for å late som KrF ikke kjenner til ibogainbehandlingen ,ved å tape velgeroppslutning år etter år. Hadde KrF gått inn for å etterprøve opplysningen og apellen om å følge opp ibogain og annen biologisk medisin som  er univeritetsfag i tilslutning til medisinstudiet i land det er naturlig å sammenligne seg med,så hadde partiet vært i toppsjiktet på meningsmålinger. Men det koster å være banebryter,som kanskje bare den med kall kan fremme.

Hvis du slår på google-ibogain vil du finne mye ,side opp og ned om ibogain.

Norsk Helseinformatik(NHI)som utgir Norsk Elektronisk Legehåndbok(NEL) skriver om ibogain:Det er registret 19 dødsfall relater til ibogainbehandling utenfor Vest-Afrika I perioden 1990-2008.Oppdatert 17.12.2014.

Til sammenlignin kan vises til artikkelen-Like mange dør av metadon som av heroin;der står det -"Rundt 40 personer  dør nå årlig av metadonrelaterte overdoser.Dette er en utvikling vi er bekymret for,sier Thomas Clausen,professor ved Senter for rus-og avhengighetsforskning(SERAF).Du finner hele artikkelen på google.

Norsk helsemyndighet kan gå til dekket bord vedrørende ibogain.Forskningen er unnagjort;den ligger til grunn for Dr.Vorobievklinikkens arbeide.På fruktene skal treet kjennes.

Min primærkilde er May Bente Kvamme i Bergen,som skrev i media om at hun tok med sin heorinavhengige sønn,Alexander til ibogainbehandling  i Nederland for å ha prøvd alt.Jeg kontaktet henne og dermed var jeg" på kjøret" for ibogain.

Anlov Mathisen som er kjent fra media som talsmann for narkomane skrev i en artikkel at narkomane på Plaza har en drøm om å bli behandlet med ibogain.

Gå til kommentaren

Fagperson for ibogain i Norge er

Publisert over 2 år siden

psykolog Marianne Kaspersen,som driver en barneklinikk  Klæbu.

For spesielt interesserte,"Ibogain-assistert behandling av stoffavhengighet". av Marianne Kaspersen og Halvard Hårklau. Psykologisk Tidsskrift nr. 1.2009.

Gå til kommentaren

Olaug Bollestad.  

Midt i all hengivelse til å hjelpe de alle svakeste,så har jeg tidligere skrevet til KrF om en effektiv hjelp ved avrusing av både røykere,alkoholikere og narkomane ved rotbarken på busken  thebornante ibogaine,som vokser i jungelen i Sør-Afrika.

Det er så lett å bevise ibogainets helbredende virkning,for symptomene på narkomani er så groteske,at når pasienten våkner opp etter 1 behandling med ibogain nesten eller helt uten abstinenser og stofftrang, så har det skjedd et mirakel. Ingen kan forklare virkningsmekanismen,men kanskje finnes den hos han som blir kalt legekunstens far,Hippokrates,men som er blitt borte på veien. "Sykdom elimineres gjennom midler som fremkaller lignende symptomer." Forstå det den som kan,jeg forstår det ikke.

Men prinsippet er likt helbreder likt . Ibogain er et opioid og brukes av sjamaner i pygmekulturen til reiser og rituelt av folket ved seremonier. De som praktiserer lehekunstens helbredelse fra rusgifttrang ved ibogain,er altså som bonden,avgjør driftsmetoden etter høstens resultat.

Det finnes kursteder for ibogainbehandling,drevet av legfolk,men jeg anbefaler      Dr Vorobievklinikken i Serbia. Dr.Vorobiev  har en stab med helsepersonell,og en helseundersøkelse avgjør om søkeren kommer til ibogainkuren. Også legmannssteder ber om nylig tatt EKG ved søknad om opphold. En norsk kvinne med hjertefeil døde i Puerto Rico,som ikke var så nøye med,eller ikke visste om medisinske forholdsregler.

Olaug Bollestad. Neste gang du tar til tastaturet for å skrive om hjelp til de aller svakeste,som alle vi andre også er grundig kjent med,så betenk ,at du vet om ibogain,men ikke har gjort noe for de aller svakeste på rusområdet.

Det er en profetisk jobb å gjøre ,for du må ta en runde med Helsedirektoratet,som er blitt anmodet om å sende en heorinavhengig til dr.Vorobiev med legefølge for selv å følge en behandlingsreise.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

En takk til Steinar Runde som hever oss over føleri og svermeri til en saklig oversikt.

Det er vel fordi du er lege at du ser mer helhetlig fremover og setter en diagnose på situasjonen innvandring og forordner medisinering.

I det siste er det fremkommer flere forhold som dummer oss litt ut. Musad Gharahkhani har fått oss til å tenke over at det er pengefolket i fjerne land som kan finansiere en asylreise hit. Folket på det jevne må selvfølgelig pent bli der de er, eller ty til flyktningeleirene.Så vår bestandighet på å" hjelpe de som trenger det mest" har fått en knekk.  Du har også argumenter  om kvoteflyktninger ,og du har jo rett i at de som sitter i gode leire er vel forsørget.Rimeligvis blir det fred i hjemlandet engang ,og hvis leiren har skolegang,så er det vel enklere å leve der,enn å komme hit til fremmedspråklig. Din opplysning om at innvandringe årlig koster på nivå med uttak fra oljefondet,mens det i media daglig klages på nedskjæringer til de aller svakeste etniske nordmenn,vitner om unnlatelsessynd eller religiøst svermeri.

I det siste har også Landbruksdirektoratet satt en kjepp i hjulet for innvandringen ved å vise til at Norge ikke er selvforsynt på matvarer.Nationen 02.03.2018.Videre fra Nationen.Selvforsyningsgraden er rundt 41%,medregnet import av ingredienser i kraftfor,som brukes i oppdrettsnæringen,og for husdyr og fjærkre.Ellers årlig rundt 50%. Halvparten av det vi spiste i fjor var importert og kostet 63,7 milliarder kr.                                                                                                                                                   Vi er altså avhengig av åpne transportveier for å overleve.Og er tørkesomre kommet for å bli, er det ikke sikkert at landene vi importerer fra har overskudd å selge.

Steinar Runde,jeg har tatt en stor dose av din medisin,som kommer til å arbeide imeg videre.Takk.

Gå til kommentaren

FN har lansert klimaløsningen.

Publisert over 2 år siden

Denne uken er det 1 år siden FNs klimakonferanse i Bonn,14-16-november ,2017,som vedtok en treårig plan for jordbruket som skal jobbe for å øke karbonlagring i jord,forbedre jordtilstand og sikre vannkvalitet.Nationen 18.11.2017.

Det er en gryende humusvekkelse internasjonalt,og så vidt meg bekjent er det bare pensj. journ.Kari Gåsvatn,som fremdeles har en spalte annenhver lørdag i Nationen,som har skrevet om det.Hun bor i Paris og fanger opp internasjonalt.

FNs medarbeider i miljøorganisasjonen UNEP(leder Erik Solheim),Stefan Schwarzer. er medforfatter i boka DIE HUMUSREVOLUTION.                                                  En forsker ved det franske landbruksinstituttet Inra,reiser verden rundt med foredrag om den nye utviklingen på jordbruksfronten.Begge opplysningene er av Kari Gåsvatn i Nationen 07.05.2017.

Rektor Dag Jørund Lønning ved Høgskulen for Landbruk og bygdeutvikling er ute i samme ærende og har skrevet JORDBOKA til orientering.Han ble konfrontert med at det tar lang tid å utvikle kompost til gjødsel."ikke med vår metode",svarer han.

Norsk senter for økologisk forskning(NORSØK) hadde artikkelen"Klimaløsningen kan ligge under føttene våre" i Nationen den 29.10.2018.Forsker Reidun Pommeresche redegjør for hvorfor jord er så viktig når det gjelder å binde mest mulig karbon.Hun hevder også at karbonbinding øker fruktbarheten i jorda.

Det handler altså om å erstatte kunstgjødsel med naturlig gjødsel,f.eks. naturgjødsel,biokull og kompost(permakultur).

Jeg har skrevet tidligere om dette her på vd. Men nå blir det reprise i anledning biskop Kari Veitebergs appell,og fordi jeg ser at ingen andre har meldt "FNkordbruket."

Et spørsmål toner frem om hvorfor ikke ledende politisk myndighet på landbruksfronten og bondeorganisasjonene har fremmet FNoppdraget.

Det synes som det er noe sjokkerende i å bli anmodet om å slippe det lettvinte jordbruket av i dag.

"Selv blant bønder vil få snakke om karbonfangst i jord.Er det fordi det går dårlig i hop med et landbruk basert på kjemi og ensidig drift? Eller fordi teknologi har mer apell,enn å bygge humus?" Kari Gåsvatn,Nationen 09.06.2018.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere