Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 83
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Svar til Njål Kristiansen.

Publisert over 2 år siden

Du etterlyser detaljer vedrørende de gjennom årlig brukte 250 milliarder på innvandring.Så vidt meg bekjent har ikke Statens Sentralbyrå(SSB) presentert detaljer om det.Om har gjort det til media,så er det i hvertfall ikke presentert omfattende der.

Det er som det ligger en kollektiv sjenanse mot å utlevere noe der,og det er bra.


Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Det passer jo egentlig på en revyscene ,når kristne skal demonstrere kristendom med å godkjenne at pengefolk får innpass her som de alle svakeste ,mens fattigfolk må pent være i leirene. Det er jo Jesus lære satt på hodet.

Jeg våger den påstand at å skape levelige forhold i leirene med nok mat,klær og skolegang ,er Jesus lære i praksis.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Det er bare det Morten Christiansen,at Masud Gharahkhani har satt ord på det vi mange også skjønte,at det er pengefolket i fjerne land som reiser en asylbilett hit for seg eller en tenåring i håp om familiegjenforening. Dem ikke å klandre;vi  ville ha satset selv om vi hørte om vidunderlandet Norge,langt der nord.Ingen reiser til Island.

Nylig så vi på TVnyheter om moren som reiste først og så ventet  nesten 2 år på familiegjenforening,og gjensynsmøtet på Gardermoen.

Så hvem er mest Lasarus?Selvfølgelig flyktningeleirene. Med nok mat og skolegang for barna der,kan de ha det bra mens det ventes på fred I hjemlandet,som de skal være med å bygge opp igjen,med vår hjelp.Mens leirer uten skolegang etterlater seg analfabeter.

Det er noe kunstig over å ta kvoteflyktninger hit til et fremmed land og språk  og oppfølgingen her. 

Daglig melder media om nedskjæringer for nordmenn. I dag står det med stor overskrift  på NRK net.om nedleggelse av skoler,så barna må busses lange veier.Vet du hvilken slitasje det er?Det var bedre om de fikk skole pr.Tv. Har du fått med deg hvordan husleie tar nuven av beboerne i kommunale leiligheter i Oslo?

Du vet ,at innvandrerregnskapet viser,at årlig brukes det omtrent nettotilsvarende det som tas ut av oljefondet.


Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Kirken har også plass for " samvittighetslæren" hos Paulus i Romerbrevet kap.2,versene 14-16,som er en medplattform for folkereligiøsiteten.

"For når hendninger som ikke har loven,av naturen gjør det den sier,er de sin egen lov,enda de ikke har loven.De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter.Om det vitner også deres samvittighet,når deres tanker,enten anklager eller forsvarer dem. Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg i menneskene,slik jeg har forkynt i mitt evangelium."

Gå til kommentaren

Svar på derfor trenger i EU.

Publisert over 2 år siden

Knut Arild Hareide hadde en refleksjon imedia som er verdt å nevne.Han mente at Norge  bør benytte reservasjonsretten i EØSavtalen mere.

Jeg har et ankepunkt i avtalen som absolutt må bli anket.Det gjelder tilsetningsstoffer til mat og drikke.Norge hadde en streng tilsetningspolitikk,men med EØSavtalen fikk vi plutselig E-stoffer i mat og drikke,som før var utenkelig å gi konsesjon for.

Jeg trodde det med EØS sto fast,men så kommer Hareide om minner om at det er det ikke.

Den observante leser i media har fått med seg at tilsetningsstoffer,også i godterier kan gi hormonskade til fostret. Tenker på det når media melder om nye fosterskader og sjeldne avvik, og nå om en baby med et avvik,som er det første av sitt slag i verden.                                         Nylig var det storoppslag om et tvillingpar i Nord-Norge som ble født så altfor tidlig med noe med hormonsforstyrrelse,og historikken om hvordan prematurtiden på sykehuset var,og om hvordan kommunen nå

 stiller opp med støttepersonale for familien.

Det kan jo også være at naturen kaster foster,som ikke er friskt,og vi med moderne midler kan redde det ,til et liv med permanent behov for omsorg. Jeg husker at  hvis en ku kastet kalven,så sa man at kanskje det var noe galt med kalven.

Men er det ikke galemattis da å fortsette med en unatur,som kanskje gir komplikasjoner til barnet og ekstraomsorg for familier og kommuner.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere