Kjell Nødland

Alder: 6
  RSS

Om Kjell

Stavanger

Følgere

Har jobbet mye med denne påstanden i det siste og setter pris på om andre har innspill!

Jødedommen opererer ikke med to åndsmakter. Satan blir sett på som en medhjelper til Gud. Hans rolle er å teste mennesker og han blir kalt Anklager. Han har heller ikke noe egen fri vilje. Les mer om det på DMT.no.

Kristendommen har Gud og Satan som motpoler og med Satan som en selvstendig ond åndsmakt.Bilbelen taler mye om den kosmiske kampen. Den taler også om et opprør i himmelen, der Satan leder an.Det var en stor overraskelse for meg å oppdage denne forskjellen.

Hentet fra:

http://ejmmm2007.blogspot.no/2007/05/jewish-demonology-demon-origins.html

The authors of works like I Enoch and Jubilees make the first attempts to account for the existence of the demonic by drawing upon the cryptic passage in Gen. 6 about the antediluvian "Sons of God" who copulate with mortal women and produce the race of nefalim, "fallen ones." The "Fallen Angel" thesis proves immensely popular in Early Judaism and many non-canonical works reiterate and elaborate on this idea, eventually bequeathing this tradition to both Christianity and Islam.

Rabbinic and mystical Judaism, however, essentially rejects this idea. While there are many portrayals of angelic "willfulness" in Midrash, the idea of fallen angels rebelling against God virtually disappears from later Jewish literature.

Gå til innlegget

Satan og jødedommen

Publisert over 5 år siden

Her ser dere hva det Mosaiske trossamfunnet i Oslo mener.Mitt spørsmål er hvorfor jødedommen og kristendommen er så uenige på dette punktet?

Hvordan ser jødedommen på "det onde"? Gud er allmektig, Han har skapt alt som eksisterer og kan gjøre alt. Han har skapt mennesket og gitt det fri vilje til å handle. Alle er født gode i utgangspunktet med et potensial for å gjøre det gode. I religiøs forstand kan man si at "det Gode" er å gjøre det som er Guds vilje og "det Onde" er å gjøre det som er imot Hans vilje. Vi tror derfor ikke at "Godheten" og"Ondskapen" er krefter eller makter i seg selv, men er resultat av valg som mennesket gjør. Vi bruker derfor ikke begrepet "Djevel" i jødedommen som en kraft som motarbeider Gud i verden. Ordet Satan er riktignok et hebraisk ord som kommer fra verbet "lehastin" som betyr "å gå imot". Dette ble brukt om motstandere i en rettssak, og altså ikke i religiøs forstand. Hvordan ser mennesket på livet? Er det godt eller er det ondt? Kanskje det hadde vært best for mennesket aldri å være blitt født? Disse spørsmål har alltid beskjeftiget religiøse tenkere, også de jødiske, og svarene har vært meget forskjellige. Jødedommen heller sterkt til det optimistiske. Jøders tro på det gode har vært med til å holde livsviljen og livsgleden i hevd gjennom 2 000 års eksil, med all den elendighet, forfølgelse og menneskelig fornedrelse folket har opplevd i løpet av sin historie. Grunnen til denne ukuelige optimisme har vært et grunnsyn om Guds godhet, og takknemlighet over det innhold som Han har gitt våre liv. Denne godhet vil vi ikke tillate at blir ødelagt av onde mennesker og deres urett, selv om vi ikke skal late som om ondskapen ikke eksisterer. Da ville vi ikke kunne bekjempe den.
Gå til innlegget

Englene i jødedom og kristendom

Publisert over 5 år siden

Forskjellig syn?

Har forstått at englene i jødedommen ikke har fri vilje, mens englene i kristendommen har det?

Gå til innlegget

Helge S. og FrP og pressestøtte og god moral?

Publisert nesten 6 år siden

Som ikke må ties ihjel her?

http://www.nettavisen.no/mener/eks-sjef-far-18-millioner-fra-pressesttte-bedrift/3423160149.html
Gå til innlegget

Holocaust og profetier

Publisert rundt 6 år siden

Oppfyllelse av profetier i GT

Har gjennom tidene vært et stort stridsspørsmål. Jeg holder selv på å lese GT og har kommet til Danielsen bok. Jeg.har ikke funnet noe som profeterer Holocaust, men mye i GT som handler om at jødene blir straffet pga sine synder og dyrking av andre guder. Kan Holocaust i denne settingen tolkes som Guds straffedomstolen mot jødene?
Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere