Kjell Bjarne Sandvik

Alder: 69
  RSS

Om Kjell Bjarne

Følgere

Hva nå lille NORGE!

Publisert over 4 år siden

 

1 Kol 1,16 For i ham er alt blitt skapt,
i himmelen og på jorden,
det synlige og usynlige,
de som troner og de som hersker,
både makter og myndigheter –
alt er skapt ved ham og til ham.

Vanskelig å tenke på i valgkampens hete og når en skal sette sammen en Regjering som skal tjene landet i 4 år for når Gud innsetter er det for en valgt periode og Han har ikke for vaner å bryte sine ordninger. Så da tross av hvor mange muligheter sydde Han sammen de som skulle representere Han Gud Fader her på jorden  i denne perioden H, FRP, Krf og Vnstre og alle burde være seg beæret av den grunn. Det viser at Han var sopass fornnøyd med det dere hadde leverte frem til nå så Han fornyet kontrakten. Ikke et øyeblikk må dere tenke noen av dere at atbryter dere den kontrakten for å søke noe bedre så får dokker noe bedre. Nei dette blir en periode uten ultimatum men der alle må gi litt å få litt og til Hareide det er ikke Sylvia og FRP som er dine motstandere men du kommer til å brottes med Herren selv og det blir en kamp du aldri kan vinne. 

Gå til innlegget

Jesus kommer snart igjen!

Publisert over 4 år siden


Et enkelt regnestykke!
At endetiden er nær er vel mange troende enig om men hvor nær da blir mange nett så fjern.
Gud har gitt oss et sikkert tegn i hvilken tidsperiode dette skal skje men dagens ledere planlegger flere hundrede år fremover i tid, tid vi ikke har.
Gud taler til folk idag som både ser og tror at beretningen om FIKENTREET er et sentralt endetidstegn. Mange troende holder beretningen om fikentreet for å være et bilde på staten Israels opprettelse i mai 48 men de fleste kan ikke ha lest beretningen ferdig.
Luk 21, 29-33 sier; Lær av fikentreet!
Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og alle trær: 30 Så snart de springer ut og I ser det, da vet I av eder selv at nu er sommeren nær. 31 Således skal også I, når I ser dette skje, vite at Guds rike er nær. 32 Sannelig sier jeg eder: Denne slekt skal ingenlunde forgå før det skjer alt sammen.
Jesus ber oss altså se på fikentreet og de andre trær. Det er interessant å se at etter at Israel igjen gjenoppsto som nasjon, så har en rekke kolonistater og nasjoner fått sin frihet. Om vi skulle se på et verdensatlas fra rett etter siste verdenskrig, ville vi finne land som: Sovjetunionen, Jugoslavia, Belgisk Kongo, Fransk Algerie, Britiske Rhodesia osv. Hele Afrika, bortsett fra Etiopia, var under ulike stormakter. Tilmed et så stort land som India var under Britisk herredømme. Nå har alle disse landene fått sin frihet og selvstendighet. Disse er de andre trær som Jesus taler om. 
Her trekker jeg frem ordene (ser) og (slekt) for meg da blir dette mere alvor-samt når vi vet at Gud selv har satt vår menneskealder til 70 år og stor styrke 80 år. Dette setter en ramme ikring ende-tidsspørsmålet.
Selv om vi nå er inne i den tidsrammen nå er der to grunner til at vi muligens ennå har noen år å jobbe i.
Først og fremst vil Gud at mange av sitt folk skal finne en plass å bo og komme hjem til i Israel, der er deres beste beskyttelse, for det andre vil Gud skille klinten ifra hveten igjennom en verdensomfattende vekkelse. Ånden i den vekkelsen blir så radikal etter Ordet at det blir rett og slett for mye for mange av de som kaller seg for troende og de vil falle ifra. Andre igjen, som vi har sett ned på vil fatte nytt mot og blir frelst i hopetall, Jesus kommer snart å henter en renset Brud.
Vi befinner oss altså innen en tidsepoke på 70-80 år, plusser vi på 70 år til 1948 får vi år 2018 det sier oss at Jesus kan komme hvilken dag om helst og om vi legger til de som ser kan dette ennå være mulig.
Herifra må vi la fornuften bare fare for i år 2033 vil de 2000 år som vi nå kaller nådens tidsalder være til ende og vi går over i tusenårsriket. Det eneste usikkermomentet her er om nådens tidsalder også strekker seg igjennom de syv trengsels åra også noe jeg personlig har vondt for å tro.
Grunnen er at det er vi troende som er bærere av DHÅ her på jorden og med det Hans muligheter til å virke her. I det øyeblikk vi blir rykket

opp i skyen for å møte Jesus er min forståelse den att det er DHÅ som er kraften bak først å reise opp de døde i Kristus for så at vi med dem får møte vår Frelser i skyen. Det er også DHÅ som bor i den enkelte troendes som både er kraften som tar oss hjem og er pantet på vårt Himmelske Borgerskap, uten DHÅ nærvær på Jorden vil det da si at kraften og nåden er fraværende på jorden og verden er gått inn i de syv trengsels åra som følger av Brudens opprykklese.

Ut av alle disse tallene er det mulig å få 2 regnestykker som gir de noenlunde samme tallene. Da blir 1948 + 70 +10 stor styrke - 7 = år 2028. Går vi ut ifra at i år 2033 er det gått 2000 år siden Jesus døde på korset og bryter vi ikke da Guds eget Ord om at 1dag er som 1000 år vil det i 2033 ha gått 6000 år siden skapelsen og vi skal da gå inn i 1000års Riket. Trekker vi da ifra 7 år ifra 2033 får vi år 2026,uansett hvilke vi velger indikerer det at vi har kort tid igjen å arbeide i.

Ja vi kjenner til Jødenes tidsrekning men jeg setter Jesu død på Korset for mye nærmere og mere korrekt utgangspunkt for vårt tidsrekning. Rom 5, 6-7 sier;  6 Da vi ennå var svake, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.  7 Selv for en rettskaffen mann ville vel neppe noen gå i døden. Eller kanskje ville noen våge livet for en som er god. Jesu død på korset setter et utmerket utgangspunkt for vår tidsregning

Vi kan fortsette med å være egoistiske og selvsentrerte og

bare tenke vi og vårt å hva jeg har fått til men
personlig tror jeg Gud ville sette større pris på om vi
omprioriterte våre fremtidsplaner, tiden er ikke inne for store kirkebygg som binder opp manges kapital i tiår fremover. Likeså dyre hytter her hjemme å i Syden og hus som binder ens kapital opp i 20 år frem i tid så tienden og de Hellige gaver har vi ikke råd til.
Leiren til de fattige vokser, Jødene skal hjem og verden skal evangeliseres, mange ting som er viktigere nå en de tingene som ovenfor er nevnt.
Når jeg nevner alle disse godene som mange skaffer seg har det en vel begrunnet hensikt, for en troende er det ingen sak vi blir rykket i sky bort ifra all gjeld og problemer men de av våre som ikke har tatt imot Jesus og ikke blir med i opprykkhelsen og blir arvinger til våre etterlatte goder blir ganske kjapt satt på livs prøve. Når vi er borte går det opp for de at vi med vårt gnål hadde rett og velger å bli martyrer eller lar de seg binde frivillig opp til dyrets merke 666 for å gjøre seg bruk av arven, i så fall er vi medskyldige til å knytter dem opp til en evig fortapelse?

Dette er en enkel og kanskje primitiv utrekning men den gir oss ikke noe rom til å slå seg på brystet å si vi har tid nok, nei vi skulle ha skiftet gir for lenge siden. Det står skrevet ja vi skal ikke vite tid eller time men vi skal kjenne tiden og rammen i den tiden gjør at vi må begynne å tenke helt nytt for mest sannsynlig i løpet av en 10 års periode er alt over og vi er Hjemme i Himmelen. Synes du tide har gått for

de siste årene vil du finne å se at en sann omvendelse og engasjement er det som redder deg og kanskje dine, legger du deg bakpå vil du en dag oppdage at dine kjære er dratt og du står der ensom alene, tiden er gått ifra deg .
Men midt i all elendigheten finnes der enda en mulighet men den er dyrekjøpt, som martyr må du lide men seierskransen er vel vert det, et evig liv med Gud i himmelen, ikke som en lang ferie men i evighesters evighet, AMEN.
PS. nå er jeg selv i Israel og det er kommet meg for øret at vår tidsregning mest sannsynlig er ca 4 år feil så når vi regner år Jesu fødsel var Han allerede 4år. Dvs. at nådens tidsalder kan være år 2029 i stedet for år 2033 og det vil indikere år 2029 som Tusenårsrikets inntreden og da igjen Opprykkhelsen i ca 2022 som kan gi oss bare ca 5år å jobbe i.

 

Gå til innlegget

Regnbuen Guds tegn til oss Hans Barn!

Publisert over 4 år siden

 Regnbuen Guds pakt mellom all skapningen og Gud!

Guds pakt og løfter til oss mennesker er ufravikelige, Selv Gud kan ikke fravike denne åndelige forordningen. Om Gud skulle fravike, avskrive disse forordningene, ville det være ensbetydende med at Han avskrev og fravek Seg Selv.
Bibelen sier: 1. Moseb. 9: 13. Min bue har jeg satt på skyen, den skal være tegn på en pakt mellom Meg og jorden.
Regnbuen er ikke et hvilket som helst tegn, selv om det er et faktum at okkulte bevegelser har tatt regnbuens farger i bruk i sine loger, og mange brukerregnbuen som logo på forskjellige, uverdige og nedbrytende virksomheter. Noe som ikke hører hjemme på det bibelsk identiske nivå. Regnbuen er et symbol, et tegn, et merke, et segl, på Guds pakt mellom jorden, jordens beboere og Ham, Gud Selv, på at jorden aldri mer skal straffes ved en vannflom! Amen!

Et utdrag fra en artikkel skrevet av en nyervervet Face book venn som jeg stiller meg bak.
Artikkelforfatteren skriver at Regnbuen er ikke et hvilket som helst tegn selv om det er et faktum at okkulte bevegelser har tatt regnbuens farger i bruk i sine loger, og mange bruker regnbuen som logo på forskjellige, uverdige og nedbrytende virksomheter. Det får i alle fall meg til å forstå at dette er et verk av den onde og at han vil nyttiggjøre seg til fulle den forvirringen den skaper. Ved å få oss til å fokusere på alle disse organvisjonene blir vår oppmerksomhet dradd bort ifra at dette er en hellig pakt mellom Gud og alle oss mennesker som blir trampet på. Det skulle være den største selvfølgelighet for en troende å gå i tog under reinbuens farger men den onde har klart å kuppe reinbuen og gjort den til sitt banner og er blitt et tegn på synd. Et banner som tråkker på Guds løfte og ord å det får konsekvenser for oss troende.

Løftet står fast men spillereglene er blitt litt forandret kan en vel si, det som var tegnet på en freds pakt er blitt et symbol på ondskapen i verden, det får konsekvenser. En kategori i den gruppen er de homofile og lesbiske å som nå er på full fart inn i den Norske Kirke med like rettigheter som vanlige heterofile. Nå har nå mitt forhold til DNK vært heller laber helt siden 12-13 års alderen men etter jeg blei frelst i 79 har det for meg vært en død kirke.

Ganske tidlig gav Gud meg en oppgave og studere dåpen og det tok meg igjennom GT, NT og kirkehistorien og siden har den bare vært et substitutt til den Originale Guds Menighet.

Siste spiker dro jeg ut etter jeg begynt beskjedent å vitne, nei måtte ikke komme her for de var både konfirmert og døpte så de hadde alt i orden. Dette begynte virkelig å plage meg og jeg begynte å tenke på far og mor er de virkelig frelste for det var ikke et Guds Ord hjemme unntatt Julaften. Fikk en bekreftelse av far etter en historie han fortalte at jo de var nok frelste men den slo bare fast att det går an å bli frelst om en bare er en kirkegjenger også.
Men hva med alle de som går ikring og tror de er frelste bare de er barnsdøpte og konfirmert, nei for i dagliglivet fornekter de å da er de det heller ikke.
Men nå er siste sjanse til å komme seg ut er du en troende, Jesus kommer snart for å hente sin brud er du da i åndelig live. Endetidens urenheter er på full fart inn i våre kirker og krever like rett med de troende og mange plasser er de alt kommet inn. Som troende har du ingenting å hente der lengre og kommer Jesus igjen mens du er sammen med de ser Han ingen forskjell for advarslene har vært så mange at Han tar det forgitt at du står på deres side å bare drar og du blir bare latt tilbake sammen med dem, du må velge for Gud har forlatt DNK for lenge siden. Logisk når synden kommer inn flytter Han ut, nådetiden renner snart ut sett deg ikke i en posisjon slik at du blir igjen er det Himmelen du vil ha til ditt neste HJEM.

 

Gå til innlegget

Jesus vårt store forbilde!

Publisert rundt 5 år siden

 

 

Jesus virket å være som alle andre barn men to ting skilte Han ifra oss alle andre, unnfanget ved DHÅ og var var bærer av DHÅ i hele sitt liv. Det at Han var bærer av DHÅ ifra mors liv gav Han en unik fordel innfor Gud Fader i Himmelen. Var ikke gamle karen før Han allerede kunne lære andre så de forundret seg noe ikke vi får del i før vi har bed Jesus inn i våre hjerter så DHÅ flytter inn og ja det kan skje i meget ung alder nå også.
Ser vi på Jesu liv frem til Han blei døpt i Jordan fungerte Han som et vanlig menneske selv med DHÅ hvilket spill for galleriet blir det da ikke når mennesker hevder å fungere i og fungerer i gaver som bare DHÅ deler ut til hvem Han etter de har mottatt Kristi Fylde ved å begrave sitt gamle synde liv der i dåpen, der barnedåp og konfirmasjon betyr nada.

 14 Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn.15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
    16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Hadde disse 3 versene fungert opp igjennom årtiene hadde vår verden sett mye annerledes ut idag men pga vår snillisme slik at vi lot denne villfarelsen leve videre da lyset blei slått på ved forrige århundreskiftet er vi der vi er idag.

Hva jeg mener med det, ja på den tiden kan vi si evangeliet med Jesus som Frelser blei igjenoppdaget og med troende dåp der den nyfrelste begravde sitt gamle synde liv og fikk del i Kristi Fylde. Men istedet for å avsløre bedraget som hadde pågått i århundrer lot vi det i vår feighet fortsatt leve side om side med sannheten og gjør det fortsatt.

I klartekst når lyset blei slått på iring 1900 tallet skulle ilden bredd seg som i tørt gress men pga all feighet eller kall det hva dere vil fikk løgnen fortsatt leve sammen med sannheten og det høster vi til fulle nå. Det jeg her sier er at den kraftlause Lutherske lære med frelse i barnedåpen og med stadfestelse i konfirmasjonen fikk fortsette uten videre motstand og får fortsette i vår tid viser seg i vårt land i dag og er på vei inn i trosbevegelsen også.

Så tilbake til Jesus der ser vi at Han fungerte i noen oppgaver når Han var rundt om, Han underviste disiplene sine noe som er lagt til bibelskoler og noe til menigheten for det meste nå. For det andre helbredet han de syke og satte de plagede fri noe som det ser ut til å være forbeholdt noen få nå. Om feil undervisning eller mangel på undervisning er tilsiktet for å gjøre seg selv mere viktig skal jeg ikke si noe om er nok at jeg bare nevner det. Jeg selv måtte bli så frustrert at jeg spurte FAR selv selv om jeg viste svaret svarene for jeg møtte en vegg. Svaret jeg fikk var; Dere ber ille og enda har dere ikke bedt OM (vi ber Han gjøre noe i Jesu Navn) noe i mitt Navn. Et svar jeg trengte å høre akkurat da for å komme videre.

Hvorfor fordi jeg hadd mistet så mye pga andres vantro at jeg nesten begynte å tvile på min egen men en nådig Gud gav meg alle svarene jeg trengte som jeg visste men som jeg nå på nytt vil ved Guds hjelp finne en vei å dele med dere.


Som før er skrevet etter å ha blitt døpt der i Jordan begynte Jesus sin gjerning, mye av tiden gikk med til å undervise læresvein-ane , helbred de syke og Han lærte dem hvordan det skulle gjøres. Han lærde dem å binde å løse, ta autoritet over onde åndsmakter for å kaste dem ut. Han gav dem lignelsen om fikentreet om hvordan også vi kan befale ting å dø i Jesu Navn og det vil dø. Jeg vet for jeg har selv vært med om det. Og dette er det noe alle troende skulle vært drillet/opp lærd i ifra vi tok imot Jesus. Dette kommer under Misjonsbefaling Jesus gav oss, gå ut i hele verden og noe som var ment for oss alle men noe som det ser ut til er forbeholdt noen få og holt innenfor de respektive kirkevegger.

Disippel gjøring i de menigheter jeg har vært i har vært helt fraværende, i gjennom ca 3år gjorde ikke Jesus stort annet en å lære opp sine læresvenner i alt de trengte til for å kunne fungere i misjonsbefalingen slik den krevde ved selv å demonstrere den igjennom det Han lærde og igjennom handlinger på Ordet. Man kan spør seg hvorfor dette ikke blei åpenbart her i lille Norge før nesten Han selv kommer igjen, Heldigvis har jeg sett til Statene.

På grunn av denne mangelen på opplæring blei også de troendes bønneliv en katastrofe uten kraft og til tider okkult, det var da voldsomt sier du kanskje ja kan være fine å høre på slike bønner og høres kanskje riktige ut men å be Jesu om å gjøre noe som en person ikke vil sjøl vil være med om er ikke annet en okkult. Sakt på en enkel måte da Jesus utbasunerte sitt Det Er Fullbrakt der på Korset så vart alt tilveiebrakt, frelsen, helbredelse, utfrielse, kjøpt fri ifra loven forbannelse, sitt navn gav Han oss og Han sendte den Hellige Ånd for å ta bolig i alle dem som inviterte seg inn i sitt hjerte men det å ta imot alt dette må hver enkelt menneske gjøre selv.

Johannes 1 sier:  12 Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud.

 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker!16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 O15g disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18 og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske.»

Rom 10, 8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.  9 For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 

Jakob 2:   18 Noen kan si: «Den ene har tro, den andre har gjerninger». Vis meg da din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger. 19 Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde ånder tror det – og skjelver! 20 Vet du ikke, du du

 

 

uforstandige menneske, at tro er til ingen nytte uten gjerningene? 21 Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble erklært rettferdig?

Ved å få Åndens åpenbarelse over disse versene vil en se klart at hvert enkelt menneske har ansvar for sin egen frelse, med hjertet tror en og med munnen bekjenner vi oss til frelse. Den mest normale veien for oss troende er igjennom våre vitnesbyrd så de igjennom dem kommer til tro, vi blir deres vei til å kunne tro. Uten våre vitnesbyrd ville de ikke ha noen forutsetninger til i komme til tro den undervisningen vi/jeg fikk på skole var uten ånd og liv bare en historie fortelling. Noe annet blei undervisningen på søndagsskolen av Birger redningen for meg for der var Ånd i fortellingene.

Men utover det personlige vitnesbyrdet har vi også bønnens vei men det er vesentlig hvordan vi ber, unisont omtrent over hele fjøla blir det bedt slik, å Jesus du som er så stor og sterk, kjøpt oss fri ifra ditt og datt ja ingenting er umulig for deg frels og helbred Hans og Per, Gurrina og Olga i Jesu Navn Amen! Satirisk ja men sett dere ned og virkelig lytt til mange av de bønnene som blir bedt så vil du høre det selv og hva er så galt med slike bønner, ja Jesus har som før skrevet tilveiebrakt alt der på korset det er opp til hvert enkelt menneske å selv ta imot frelsen og ved våre hender legedom og utfrielse. Jesus kan ikke lengre for Han gav oss sitt Navn å bruke og sendte DHÅ for å bo i våre hjerter så vi skulle fortsette der Han måtte slutte. Ja vår kraft idag behøver ikke å stå tilbake noe for den Mesteren selv jobbet i når vi ber i, tar autoritet over en sykdom eller åndsmakt og ber i Jesu Navn.
Kol 2 9 I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede, 10 og i Kristus, som er hode for alle akter og myndigheter, har også dere fått del i denne fylde. 11 I ham ble dere omskåret, ikke med menneskehånd, men med Kristi omskjærelse, da dere la av det legeme som er under synden. 12 For i dåpen ble dere begravet sammen med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde. 13 Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre synder. 14 Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. 15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

Kan forstå folk som hevder seg å være troende for de dem er opplært til å tro det ikke forstår disse versene for de er ikke i besittelse av DHÅ og har ingen forutsetning til det men at Åndsfylte troende neglisjerer og ikke bringer videre sannhetene i disse versene og de som er belyst ovenfor er meg helt ubegripelig. Har prøvd i små doser ved mange anledninger å dra igang noe og om ikke annet for å få en reaksjon men møtes med en knugende stillhet. Men skal Gud få sin innhøstning må det komme en forandring i begge leire, Ordet og Jesus må få den plassen og oppmerksomheten de rettmessig skal ha. Omveier, kompromiss og rett vranglære må bekjempes, ikke bare av noen få men av hver sanne troende. Ordet må få bli vår veileder igjen ikke det vi med menneskers vaner og
erfaringer er opp lærd til å tro, bare ved å forkynne ordet aktiveres den kraft og troen som
gjør at mennesker blir helbredet og kommer til TRO.

Gå til innlegget

Vær en Ordets gjører!

Publisert over 5 år siden

 

Vær Ordets gjører.

 

Misjonsbefalingen Markus 16,
15 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18 og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske.»

Lukas 9 sier; Han kalte sammen de tolv og gav dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer.  2 Så sendte han dem ut for å forkynne budskapet om Guds rike og helbrede syke. 

 

Jeg vet dette blir et ramaskrik og mange som vil føle støtte men noen må gjøre Uriasjobbene av og til og dette blir en av de.

Etter å ha blitt helbredet mange gonger selv og fått be for noen som også blei helbredet stoppet det liksom opp det hele for meg selv og andre når jeg ba. For min egen del var jeg vel klar over årsaken, ulydighet men det kunne jeg vel ikke si om alle andre som ber for syke uten resultat eller kunne jeg det.

Jeg blei også klar over hvorfor så få bønner blir besvart men først etter en lang tid i frustrasjon og å bli ignorert sokket jeg til Gud, hva er/gjøres galt? Svaret kom ganske så kjapt, dere ber galt og enda har der ikke bedt om noe i Mitt Navn.

Før vi går videre slår vi opp i Jesaia 53, 4 Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. 5 Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom.

Herifra er bare to ting som gjelder TRO eller vantro, i Misjonsbefalingen gir Jesus oss Kraften og autoriteten til å gå ut å forkynne evangeliet og helbrede de syke og i Kol 2, står det skrevet;

  1. 8 Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og stammer fra grunnkreftene i verden, ikke fra Kristus.  9 I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede, 10 og i Kristus, som er hode for alle makter og myndigheter, har også dere fått del i denne fylde. 11 I ham ble dere omskåret, ikke med menneskehånd, men med Kristi omskjærelse, da dere la av det legeme som er under synden. 12 For i dåpen ble dere begravet sammen med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde. Kvier meg for å skrive det men her er det nok ikke snakk om noen barnedåp.

Velger en å tro på det som ovenfor er skrevet vil vi se at å be Jesus frelse og helbrede noen er bortkastet energi og vender tomme tilbake. Hvor vanskelig det en er å fornye vårt/sitt sinn så må enten den som trenger til helbredelse hvis han har del i kraften ta autoritet og i Jesu Navn ta autoritet over sitt problem eller gå til noen som har den autoriteten. Jesus har allerede gjort sin del når det gjelder både frelse og legedom der på Korset, kan ikke gjøre noe mere.

Så da for at et menneske kan bli frelst må da personen som vil bli få seg forkynt evangeliet om Jesus til frelse enten ved at han finner veien selv eller at andre vitner for han og på det grunnlaget kommer til tro og på sin egen frie vilje velger å gjøre Jesus til sin Frelser og Herre.

 

 

Bønner til Jesus om frelse og helbredelse kan i ytterste konsekvens være trolldom, hva vet vi om et menneske vil bli frelst eller helbredet? Jesus selv spurte om mannen ved Betes-da dammen om han ville bli frisk selv om det var innlysende at han trengte til. Nei å be til Jesus om at Han må frelse og helbrede den å den gagner ikke annet en vårt eget kjøtt men skal det bli vekkelse i Norge og ellers i verden så må vi sjølve ut av vår egen komfort sone og begynne å by på oss sjølve for er vi kristne har vi vel noe å vitne om! 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere