Kjell Bjørn Veland

Alder: 72
  RSS

Om Kjell Bjørn

Litt om meg selv.

Jeg vokste opp i en liten bygd der alle kjente alle.
Jeg hadde kristne foreldre som lære meg om Jesus og det bibelen lærte om han.
Dette fikk jeg også tidlig lære om da jeg gikk på søndagsskolen og i skolen også.
Det var ingen kirke i bygda vår så alt som hadde stort sett med kristen aktivitet var på bedehuset.
Jeg var bevist i min barnetro på at jeg ville hører Jesus til.
Jeg var ca 12 år gammel da jeg gled gradvis fra han, og gikk ut i den kalde ugudelige verden, og sølte meg skikkelig til, men som den onde og de elder guttene sa, at dette var virkelig å leve livet, det var altså en løgn.
Jeg kom tilbake til Jesus da jeg var 20 år gammel og har fått lev med han i gods dager som i de onde dager.
Jeg ser meg selv som ingen ting har i meg selv og ser at jeg har alt i Jesus.
Jeg tror at jeg ligger i graven til han roper meg på navn ut derfra og gir meg et herlighets legeme som er evigvarende.
Dette legemet er da likt med Jesus herlighets legeme som han også fikk da han døde og sto opp fra de døde.

Følgere

om åndsdåp

Publisert nesten 8 år siden

Litt om hva Øyvind Andresen mener om åndsdåp.

 

”{Denne hellighetsopplevelse gir man forskjellige navn og kaller den f. eks "den annen velsignelse" (second blessing) "åndsdåp", "fornyelse", "åndsfyldeopplevelse", "helliggjørelse", "dåp i tunger og ild", "den fullstendige selvhengivelse", og mange andre uttrykk. De forskjellige retninger er ikke enig om man når fram til personlig syndfrihet: noen hevder at de blir syndfrie ("opprykkelse av synderoten"), andre nøyer seg med å hevde at de kommer inn i det såkalte seirende liv og ikke lenger behøver å synde, selv om man nok kan falle og undertiden også faller (om man faller, må man da søke "fornyelse" i opplevelsene). Men tross denne uenighet er tendensen over alt den samme: selve hellighetsopplevelsen skal være noe som har retning som personlig syndfrihet. Derfor kaller vi den terminologisk: perfeksjonisme.}

 

 Er læren om en slik hellighetsopplevelse grunnlagt på Skriften?

 

 Svaret er et radikalt nei. Det finnes overhodet ikke spor eller antydning til noe slikt i hele den Hellige Skrift.

 

 Man kan da spørre: hvordan er disse retninger kommet på dette? Svar: ved forakt for den guddommelige kraft som er i nådemidlene og ved vrangfortolkning av de ti første kapitler i Apostelgjerningene.”

Gå til innlegget

Betydning av ord?

Publisert nesten 8 år siden

Hva er så ånd i forhold til det sjelelige og hva er så det sjelelige i for hold til det kjødelige, her er noen ords begrep som jeg føler blir brukt i hytt og vær, uten å tenke over hva de egentlig betyr.

Gå til innlegget

Født på ny.

Publisert rundt 8 år siden

 

Det har blitt en del debattert om hvorvidt vi er nye skapninger og at dette er en ny skapning i oss selv eller om denne nye skapning er den vi har i Jesus.

Det hevdes at det er en ny ånd kommet inn i meg som da ikke kan synde, men allikevel synder jeg.

Det jeg kunne tenkt meg om det var noen gode kommentarer på hvordan en såg på betydningen av dette som har med det å bli født på ny, siden det er det som gjør oss til en kristne?

Det blir hevdet at Gud fader ser på oss og ser da at vi er rene fordi vi tror på Jesus?

Den andre forståelsen er at guds ser oss som rene med å se på Jesus og at det i han vi er rene for Faderen?

Ser vi på hva et bibelord sier om dette så sier det at vi er skjult i Kristus:

 

Kol3,3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

Gå til innlegget

Syndsbekjennelse og syndserkjennelse?

Publisert rundt 8 år siden

 

Hva er likhet og hva er ulikhet, hvis en kan si det slik?

Gå til innlegget

KrF-fest av skaftet etter puppe-klemmer

Publisert rundt 8 år siden

 

 

SAMFUNN: Noen skrattlo. Andre fortvilet. Den lesbiske standup-artisten Christine Koht skapte sjokk og gapskratt på KrFs fest.

 

Hvor langt skal dette partiet gå for noen sier stopp?

De har nå også kvitet seg med den kristne formålsparagrafen som sier at de skal være personlig kristne i de politiske verv i organisasjonen.

Og hva slags underholdning er det de server på et kristne landsmøte?

Hva har så navnet Kristelig folkeparti med dette parti å gjøre, det var beder at det byttet ut kristen og erstattet det med noe som er mer identisk med den politikk de føre i dag.

Et passende navn kunne vel gjerne vært Liberale folkeparti?

http://www.vl.no/samfunn/krf-fest-av-skaftet-etter-puppe-klemmer/

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere