Kjell Bjørn Veland

Alder: 72
  RSS

Om Kjell Bjørn

Litt om meg selv.

Jeg vokste opp i en liten bygd der alle kjente alle.
Jeg hadde kristne foreldre som lære meg om Jesus og det bibelen lærte om han.
Dette fikk jeg også tidlig lære om da jeg gikk på søndagsskolen og i skolen også.
Det var ingen kirke i bygda vår så alt som hadde stort sett med kristen aktivitet var på bedehuset.
Jeg var bevist i min barnetro på at jeg ville hører Jesus til.
Jeg var ca 12 år gammel da jeg gled gradvis fra han, og gikk ut i den kalde ugudelige verden, og sølte meg skikkelig til, men som den onde og de elder guttene sa, at dette var virkelig å leve livet, det var altså en løgn.
Jeg kom tilbake til Jesus da jeg var 20 år gammel og har fått lev med han i gods dager som i de onde dager.
Jeg ser meg selv som ingen ting har i meg selv og ser at jeg har alt i Jesus.
Jeg tror at jeg ligger i graven til han roper meg på navn ut derfra og gir meg et herlighets legeme som er evigvarende.
Dette legemet er da likt med Jesus herlighets legeme som han også fikk da han døde og sto opp fra de døde.

Følgere

Hvorfor jeg tror på Gud?

Publisert over 9 år siden

Hvorfor jeg tror på Gud?

Hovedsaken at jeg tror på en evig Gud er at jeg skal død en dag.

Er det noen som har tenkt på at de skal dø eller er det noe som ikke betyr noe verdens ting for at mennesker i dag.
Hvorfor skal et menneske død, fordi det har syndet mot den ene hellige Gud.

Den som synder skal død.

Hvis det da ikke er noen Gud og noen synd hos menneskene, så skal ikke et menneske kunne død heller.

Hebr 9,27 Og slik som det er bestemt for menneskene én gang å dø, og deretter dom,

Det forskes mye på hvordan et menneske kan leve noen å lengre, men de har ikke kommet langt når det gjelder selve døden.
Og vi kan spør hvorfor, jo fordi det er synden som gjør at et menneske må dø.

Hva kan et menneske eller legeviten skap gjøre for å fjerne dette som er synd?

Her står mennesket maktsløs, og det er bare en som kan løse et menneske fra dødens makt, Jesus!
Her nytter det ikke mye med legevitne skap og lignende, mennesket dør uansett.

Vi kristne tro på en som har funnet ut av dødens makt og det er Jesus Kristus!

Og Jesus sier selv at den som tro på meg skal ikke se døden, hvilken død må en da spør om?
Den evige død eller den menneske jordiske død?

Gå til innlegget

Haakonsen får ikke tale i Frikirken

Publisert over 9 år siden


"Frikirken i Fredrikstad ønsket ikke at Per Haakonsen, i regi av Ordet og Israel, skulle tale i deres lokaler. Støtten til forfatteren varierer blant isarelsvenner.
 
Forfatter og debattant Per Haakonsen har denne uken vært i vinden for sine uttalelser om at Utøya-masakeren og Kielland-ulykken kan være Guds dom over Norges forhold til Israel. Senere denne vinteren skulle Haakonsen tale i Frikirken i Fredrikstad, på et møte i regi av Ordet og Israel. Dette syntes Frikirken ble vanskelig.
– Vi vil ikke at Haakonsen skal tale i våre lokaler, sier pastor Per Eriksen.
– Han kobler Guds straff konkret opp mot ulykker i Norge og dette er vanskelig for oss å identifisere oss med. Det er også vanskelig at dette kobles opp mot oss. Vi vil ikke frata Haakonsen noen ytringsfrihet, men vi kan si at dette vil vi ikke skal skje innenfor våre vegger. Vi må tenke på hvilket bilde vi vil tegne av vår menighet, sier Eriksen, som understreker at de ikke har avsluttet samarbeidet med Ordet og Israel.
Men Haakonsen får også støtte.

– Per er hjertelig velkommen på alle våre arrangementer, sier John Skåland i Karmel Instituttet.
– Jeg holder ham meget høyt og har bare positive erfaringer med ham.
Skåland sier han i denne saken kun har lest det som står i avisene, men at Karmel og Haakonsen pleier å være på linje.
– Både land og mennesker som går for langt imot Gud kan få advarsler. Jeg vil ikke si om Gud stod bak Utøya, men det er en kraftig advarsel. Det er selvfølgelig trist det som skjedde, men det kan være at Haakonsen har helt rett. Det må vi ta innover oss, sier han.

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ) har ikke hatt Haakonsen på talerlisten, men gjør det gjerne.
– Det hadde ikke vært noe problem for oss å bruke ham, sier Leif A Wellerop i IKAJ.
– Det er beklagelig at kristne organisasjoner ikke vil høre på ham. Det virker for oss som en hevnaksjon fordi han våget å snakke om Kirkens og enkelte kristne organisasjoners tradisjonelle jødehat, sier Rachel Suissa i Senter Mot Antisemittisme.”
------------------------------------------------------------------
Har tatt med noen klipp fra Dagen her.
Det er enda bølger etter at Per Haakonsen uttalelse om Utøya.

Men hvor er det blitt av ytringsfriheten som er så viktig for demokratiet og for det enkelte menneske.
Skulle denne uttalelsen fra Per Haakonsen tilsi at om noen ikke var enig i alt det som ble sagt, så er det bare å utelate han fra å tale i forskjellige kristne forsamlinger som er nemt i dette stykket til Dagen?

Gå til innlegget

Hva er hans egennavn?

Publisert over 9 år siden

Den allmektige, allvitende og allestedsnærværende:

Hva er hans egennavn?

Jeg ser at våre oversettelser oversetter mye at navnet Gud er hans egennavn.

Dette blir da ganske forverrende når en sier at der er tre guddommelig personer.

En vi kaller for Gud Fader en kaller vi for Guds Sønn Jesus og en kaller vi Gud den Hellige Ånd.

Det sies at vår norske bibel gjør forskjel på Jesus og Fadere med stor og lite G, men det er ikke alltid tilfelle.

Derfor er det viktig og kunne få fram hva skal en egentlig kalle han vi kaller Far i guddommen eller i treenigheten.

Vi ser også at våre bekjennelseskrifter taler om at alle tre personer i guddommen er Gud i et vesen.

Da må Gud bli en tittel, der en titulerer alle tre personer i den treenige guddommen som Gud.

Hva betyr så Gud, det må da være at det er en person som har allmakt er allvitende og er allestedsnærværende.

Var det noe som hadde noen meninger om dette?

Gå til innlegget

Litt om den udødelige sjel.

Publisert over 9 år siden

Litt om den udødelige sjel.

 

Det som er viktig i denne sak om den evig pine er om det står så klart om det i Guds eget ord Bibelen, som vi har fått forkynt fra vår barnelærdom av, og da særlig ut fra den rike mann og Lasarus.

Dette var jeg 100 % sikker på at mennesket var udødelig og da gikk rett til helvetes ild ved sin jordiske død, de som ikke var en kristen, inntil bare for noe få år tilbake av mitt 43 åreige kristenliv.

Men så er det også kjørt en envegs kjøring når det gjelder forkynnelsen av dette som har med den udødelige sjel.

Dette med den udødelige sjel har oppgjennom kirkehistorien vært kirkens bekjennelse, at menneske hadde en udødelig sjel, og dermed måtte pines i all evighet om de ikke var en kristen.

Jeg har tatt fram mange skrifts steder, der det er like sannsynlig at menneske har en dødelig sjel, som om de var skapt med en udødelig sjel.

Det er vel også slik at det er Gud Fader som må gi oss denne udødelighet.

 

1 Tim 6,16 Han alene har udødelighet og bor i et lys ikke noen kan nærme seg, Han som ikke noe menneske har sett eller kan se, Ham være ære og evig makt! Amen.

 

1 Kor 15,53-54 For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.

54 Når så dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da skal det gå i oppfyllelse, det ord som er skrevet:

 

Hvis vi var udødelige så måtte vi jo vært fra evighet til evighet eller så må vår sjel være uskapt, dette gjelder da alle mennesker kristne som ugudelig.

Her ser vi litt av den problemstiling som da dukker opp, når en tar dette opp til å se på hva det innebære med å påstår og forkynne med 100% sikkerhet, at mennesket er skapt udødelig.

Gå til innlegget

Det nye testamentet.

Publisert over 9 år siden

 

Det er viktig å først og fremt få med seg hva det NT sier om dette som har med frihet og menneskeverd.

Så hvis en tar seg en gjenomgang og ser på det som er skrevet, som er til oppmuntring og trøst for et menneske.

Som etter en tid, ja ganske kort tid, kommer til å dø.

Døden er menneskers største fiende og det er bare et menneske som har overvunnet døden, det er menneske Jesus Kristus Guds Faders evige Sønn, han overvant døden i eget kraft fordi han var hellig, ren og uten synd.

Det er også det eneste mennesket som har stått opp fra de døde legemlig og deretter satt seg ved Gud Fadere høyre hand i himmelen.

Alle andre religioner har det syndig dødelig menneske i sentrum for sitt eget guds liv, det er noe de selv skal oppnå ved gode gjerninger.

I kristendommen er det Jesus Guds Faders evige Sønn som er den som har seiret i vårt sted, fordi vi ikke klarte og overvinde døden, fordi vi var syndere av natur fra mors liv av.

 

Paulus har et helt kapitel om dette som går på seieren og oppstandelsen i 1Kor kap 15

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere