Kjell Bjørn Veland

Alder: 72
  RSS

Om Kjell Bjørn

Litt om meg selv.

Jeg vokste opp i en liten bygd der alle kjente alle.
Jeg hadde kristne foreldre som lære meg om Jesus og det bibelen lærte om han.
Dette fikk jeg også tidlig lære om da jeg gikk på søndagsskolen og i skolen også.
Det var ingen kirke i bygda vår så alt som hadde stort sett med kristen aktivitet var på bedehuset.
Jeg var bevist i min barnetro på at jeg ville hører Jesus til.
Jeg var ca 12 år gammel da jeg gled gradvis fra han, og gikk ut i den kalde ugudelige verden, og sølte meg skikkelig til, men som den onde og de elder guttene sa, at dette var virkelig å leve livet, det var altså en løgn.
Jeg kom tilbake til Jesus da jeg var 20 år gammel og har fått lev med han i gods dager som i de onde dager.
Jeg ser meg selv som ingen ting har i meg selv og ser at jeg har alt i Jesus.
Jeg tror at jeg ligger i graven til han roper meg på navn ut derfra og gir meg et herlighets legeme som er evigvarende.
Dette legemet er da likt med Jesus herlighets legeme som han også fikk da han døde og sto opp fra de døde.

Følgere

Se alt er blitt nytt

Publisert over 9 år siden

Gal 2,19-21 For ved loven døde jeg for loven, for at jeg skulle leve for Gud.

20 Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet*, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og gav Seg Selv for meg.

21 Jeg forkaster ikke Guds nåde. For om rettferdighet kommer ved loven, så døde altså Kristus forgjeves*."

----------------------------------------------------

Det som her er viktig som jeg før har vært inne på i en annen tråd er at vi må kunne vite hvordan soningen fungere og hvordan rettferdigheten fungerer når det gjelder dette med at jeg er syndefri.

Jeg er syndefri når gud Fader ser på meg ved det verk som Jesus gjorde på korset der han sonte min synd.

Jeg er synderfri der jeg blir tilregnet Jesus hellighet og rettferdighet.

En må ikke blande oss mennesker inn i dette som har med Guds ordning med vår fullkomne frelse i den herre Jesus Kristus.

Der er vist noe som tror at når vi blir frelst så får vi noe nytt inne i oss som er hellige og rent i oss selv, men gjør vi det?

Jeg tror at det vi får inn i våre hjerter ved vår gjenfødelse er den Hellige Ånd og dens hellighet og renhet.

Se alt er blitt nytt, ja det er riktig, men det er i Jesus Kristus.

Det har ikke noe med mine selv lagte gjerninger å gjøre i det heler tatt, fordi alt er av Gud.

Gå til innlegget

Hva er dåp?

Publisert over 9 år siden

 

Eller vi kan spørre, hva betyr det å døpe seg.

 

Hva vil det si med troende dåp i forhold til barnedåp?

Det en da må gjøre er å se hva skriften sier om hva dåp er for noe er der frelse i dåpen?

Hva med de som ikke er døpt, etter dette skrifts ord i Mark 16 her?

 

 

Mark 16,16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.

 

Hvis dåpen blir knytet til å tro på Jesus og da la seg døpe, da skal dette mennesket bli frelst.

Men hva med de barn som ikke blir døpt på grunn av at de ikke tror, skal de da bli fordømt hvis de dør før det har blitt troende døpt eller voksendøpt?

 

 

Apg 10,47 "Kan noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått Den Hellige Ånd slik som vi?"

 

Apg 19,3 Og han sa til dem: "Hva ble dere da døpt med?" De sa: "Med Johannes' dåp."

 

Apg 19,4-6 Da sa Paulus: "Johannes døpte med omvendelsens dåp. Og han sa til folket at de skulle tro på Ham som skulle komme etter ham, det er: på Kristus Jesus."

 

5 Da de hørte dette, ble de døpt til Herren Jesu navn.

 

6 Og da Paulus hadde lagt hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profeterte.

 

Her står det om dem som hadde fått Den Hellige Ånd før de var døpt, og her står det om de som fikk den hellige Ånd etter de var døpt?

 

Det er farlig å legge til noe til den nåde som vi få uforskyldt uten at vi gjør noe selv fra eller til, men et ganske enkelt ja i våre hjerter.

 

Problemet er også med en troende eller voksendåp hva tid er dette menneske så beviste i sin tro, at det kan døpes?

Gå til innlegget

Hvem er åndelige?

Publisert over 9 år siden

 

”Av Per Bergene Holm.

Vi har i de siste årtiene sett en rekke av nye trosretninger og menigheter oppstå omkring oss. Skriften oppfordrer oss til å prøve "åndene om de er av Gud" (1 Joh 4,1). Dette gjelder selvsagt ikke bare de nye åndsretningene, men like mye de gamle. Alt er ikke godt bare fordi det er gammelt, like lite som alt nytt behøver å være galt, bare fordi det er nytt. Men alt skal prøves, sier Skriften, og det skylder vi å gjøre.”

 

1 Kor 13,1-10 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet. 4 Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke, 5 den gjør intet usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde; 6 den gleder sig ikke over urettferdighet, men gleder sig ved sannhet; 7 den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. 8 Kjærligheten faller aldri bort; men hvad enten det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, da skal de ophøre, eller det er kunnskap, da skal den få ende. 9 For vi skjønner stykkevis og taler profetisk stykkevis; 10 men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende.

-------------------------------------

 

Men det som er så vanskelig med slike som mener de har den Hellige Ånd og den rette omvendelse og den rette lære at de selv mener at de ikke kan ta feil eller gjøre feil.

Det er bare de som har den fulle sannhet!

Er det da noen vids i å prøve å forklare eller formane dem noe som helst, de har jo egentlig inntatt et standpunkt som er 100 % sikket.

For slike mennesker skal det også mye til for at de kan komme til å endre standpunket og kunne erkjenne at de på denne sak eller denne bibeltekst tok feil, hvor åndelige de selv mener at de er.

Det er som om de tror: at om jeg prøver og se om dette er holdbart etter det som står i skriften slik jeg først antok, vil det være så ydmykende og bekjenne at jeg allikevel tok feil at de tviholder på det som de først er blitt opplært i, hvor gale det er.

Det som er galt med oss er at vi slett ikke er så åndelige som vi tror vi er.

Det vi da må være oppmerksom på: at når en tro en er åndelig da er han/hun slett ikke åndelig men kjødelig.

Gå til innlegget

Frelst av bare nåde!

Publisert over 9 år siden

Frelst av bare nåde!

Jeg er oppvokst i en kristent hjem og gikk på søndagsskolen og fikk med oss andre som var litt mer fremmed for den slags fra sitt hjem.
Jeg var ikke så gammel før jeg kjente på en dårlig samvittighet i mitt indre, da jeg skulle legge meg om kvelden og vi skulle be kveldsbønnen og jeg måtte be om forlatelse for det som jeg følte var galt overfor både Jesus og mine medmennesker.
Jeg var nok ikke mors beste barn da jeg vokste opp, fordi om jeg var lært hvordan en kristen skulle oppføre seg.
Det hele ente opp i ca 12 års aldere, da var det så mye galt jeg hadde på samvittigheten at jeg ikke klarte og folde mine hender før jeg var 20 år, og hadde ødelagt mye av min psyke på det jeg da foretok meg i denne tidsperioden.
Det var også litt av en påkjenning å ta det bitre skritt og overgi seg, og si at ja til Jesus at han igjen skulle komme inn i mit liv, i mitt hjerte.
Men en kveld på bedehuset i bygda mi, der det var en vekkelse av den gamle sorten om jeg kan kalle det så, der bøyde jeg mine knær og følte meg som en hykler fordi jeg ikke kjente noe som helst lykke eller kristelighet den kvelden, og ikke neste dag heller og jeg tenkte, hva vil du gjøre nå, når alle vet at du ble en kristen den kvelden på bedehuset, og så er du det ikke allikevel.
Jeg trodde jeg skulle få en opplevelse der og da, da jeg bøyde mine knær som vi som ville bli kristne ble oppfordret til og at det da skulle ble noe kristelig godt i mitt forpinte hjerte.
Da ikke dette skjedde så var der tanker om at jeg ikke kunne være noen kristen og det var svært vanskelig for meg.
Det gikk vel ikke så mange dager med denne angst, at jeg på spiserommet der jeg da arbeidet, leste i et lite blad, at det var nettopp da en var blitt en kristen at djevelen angrep en kristen.
Det var det lille rednings tauet som ble kastet ut til en fortapt synder, og som jeg grep gladelig og tenkte da kan det være et lite håp allikevel.
Det har vært ganske mange slik rednings tau jeg har grepen i men 43 årige liv der ikke Djevelen har gitt seg enda med sine anklager, men der synder ble stor der ble nåden enda større. Rom 5,20

Gå til innlegget

De tre tolkninger av Jesu komme.

Publisert over 9 år sidenDer er tre tolkninger av hva tid Jesus kommer igjen til denne verden for andre gang.

1 som de mener er fra oldkirken, er at Jesus kommer igjen før den store trengsel.
2 at han kommer tilbake midt i den store trengsel eller etter 3,5 år av den,
3 at han kommer tilbake som før den store trengs som en hemmelig opprykkelse som ikke de ugudelige mennesker i denne verden ser.
Det er visstnok bare i de senere århundre at dette med den hemmelige opprykkelse er blitt forkynt, og det ser ut for at det er mange som mener at dette er den bibelske sannhet om at Jesus kommer først ned i lufthimmelen og at han kommer på et senere tidspunkt ned på oljeberget, som synlig for hele verden.
Er det noe her som har noen formeninger om dette?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere