Kjell Bjørn Veland

Alder: 72
  RSS

Om Kjell Bjørn

Litt om meg selv.

Jeg vokste opp i en liten bygd der alle kjente alle.
Jeg hadde kristne foreldre som lære meg om Jesus og det bibelen lærte om han.
Dette fikk jeg også tidlig lære om da jeg gikk på søndagsskolen og i skolen også.
Det var ingen kirke i bygda vår så alt som hadde stort sett med kristen aktivitet var på bedehuset.
Jeg var bevist i min barnetro på at jeg ville hører Jesus til.
Jeg var ca 12 år gammel da jeg gled gradvis fra han, og gikk ut i den kalde ugudelige verden, og sølte meg skikkelig til, men som den onde og de elder guttene sa, at dette var virkelig å leve livet, det var altså en løgn.
Jeg kom tilbake til Jesus da jeg var 20 år gammel og har fått lev med han i gods dager som i de onde dager.
Jeg ser meg selv som ingen ting har i meg selv og ser at jeg har alt i Jesus.
Jeg tror at jeg ligger i graven til han roper meg på navn ut derfra og gir meg et herlighets legeme som er evigvarende.
Dette legemet er da likt med Jesus herlighets legeme som han også fikk da han døde og sto opp fra de døde.

Følgere

«Gudspartikkelen»

Publisert rundt 9 år siden

 

 

(VG Nett) Lurer du på hva «Gudspartikkelen» Higgs-bosonet egentlig er? Her får du svarene.

 

Forskningssenteret CERN offentliggjorde i dag at de har funnet en ny partikkel som etter all sannsynlighet er Higgs-bosonet, også kjent som «Gudspartikkelen». Det kan ha brakt oss ett skritt nærmere svaret på spørsmålet mennesket har stilt seg gjennom århundrer: Hvordan oppsto universet?

 

Vi som leser guds egen Bok Bibelen vet at det er bare en som vet hvordan han selv som gud den allmektige Gud skapte dette univers.

Han skapte det av ingen ting:

 

Sal33,9 For Han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der.

Gå til innlegget

Moseloven og Jesus bud?

Publisert rundt 9 år siden

 

 

Kunne vi fått en saklig debatt om hva de forskjellige lover er og hva budskap de har til oss mennesker.

Det er flere betegnelse på lov i bibelen, moseloven 10 buds loven, frihetens lov.

Tar også noen bibelvers med her, angående dette som har med lov og gjøre.

 

Rom3,27 {All menneskeros er utelukket}

Hvor er så rosen? Den er utelukket. Ved hvilken lov*? Gjerningenes? Nei, ved troens lov*.

 

Rom8,2 For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. 

 

Det heter vel at vi ikke må blande lov og evangelium sammen, men forkynne dem slik de skal forkynnes, hver for seg.

Vi vet jo at den som forholder seg til lovgjerninger, skal dø.

Når det gjelder Jesus bud så sier Jesus at disse er lette å holde, disse bud kan da ikke ha noe med moselov og gjøre, fordi de klare ikke et menneske å holde?

Det kan føles for meg at mange tro at når de er blitt en kristen er det i sand til å holde moseloven.

Er det noen her som har noen meninger om dette?

Gå til innlegget

Jesus vekker opp Lasarus.

Publisert rundt 9 år siden

 

Oppstandelsen og livet

 

På den siste dag eller Herres dag eller den ytterste dag som jødene forholdt seg til når det galt oppstandelsen.

 

Vi ser her at denne oppstandelsen er bare et forbilde på den endelige oppstandelsen, som skal finne sted etter at Jesus har fullført sin gjerning her på denne jord.

Marta trodde at broren skulle stå opp på den ytterste dag eller som teksten sier, den siste dag.

Denne dag var da etter som jeg kan forstå den dagen Jesus holder dom og etter dommen er det en ny himmel og en ny jord som stiger fram.

Derfor ser vi her at Jesus vil la dem se at det er en oppstandelse for dem som er tilknyttet Jesus som den lovede Messias komme til denne verden.

Jødene ventet bare på at Messias skulle komme og utfri dem fra andre folkeslag og da romerne som hadde inntatt Israel på denne tid da Jesus kom til Israel.

De trodde da at han skulle være deres konge.

Jesus forteller da Marta at han er oppstandelsen og livet.

 

Joh 11,23-26 «Din bror skal stå opp», sier Jesus. 24 «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Marta.

 

25 Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

 

Joh11,27 "Ja, Herre", sier hun, "jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden."

 

Det står en stor flokk med levende mennesker utfor graven til Lasarus og Jesus befaler at de skal ta steinen bort fra graven.

Da er det at Marta sier til Jesus, nei Jesus, han har allerede ligget i graven i 4 dager og det lukter alt av han.

 

 

Joh11,39 Jesus sier: «Ta steinen bort!» «Herre», sier Marta, den dødes søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget fire dager i graven.»

 

Dette at Jesus sier at den som tror på meg skal leve om han en dør og den som lever skal aldri i evighet dø.

 

Hva er det Jesus her har i tankene, det må da være det evige liv, og at det da er en evig død og at det evige liv er bare for dem som vil tro på Jesus, han som er oppstandelsen og livet.

Det dreier seg da kun om Jesus og det som han gjorde for oss mennesker og får sin Far i himmelen.

Jesus er da absolutt alt, det at vi blir rettferdige og for del i guddommelig natur, er at vi tar imot alt det som er Jesus sitt, hans død og hans oppstandelse, hans liv.

 

Jesus vil ha sagt til Marta Jeg er den oppstandelsen som du snakker om, det er ikke noe framtidig, jeg er her og nå hos dere.

 

 

Hvis en tenker litt over dette så går det tydelig fram at døden er noe som er opphør av liv, og at dette da vil føre til en evig død, om en ikke tror på Jesus som den oppstandne, og som da er det evige liv.

At det er dette som har med evig liv og evig død å gjøre og fortellers om gjennom hele skriften ser jeg mer og mer, at det er.

Med tanke på det som blir lært om den udødelige sjel så er der ikke antydning en gang om dette i disse versene.

Det står utrykkelig at det er ved å tro på Jesus at vi får det evige liv, og dette liv er knyttet til en oppstandelse av hele mennesket uten og komme med noen henvisninger om at det er en sjel som forlater mennesker helt av seg selv, for så og finne en plass i et paradis og de som ikke er frelst i et pine sted.

I så fall om dette skulle være riktig så må det være Jesus selv som henter denne sjel hva den måtte bestå av, og plassere den på et herlighetssted eller på et pinested.

Men det står ikke noe om dette i disse versene, men heller om den evige død som er en virkelighet om en ikke tro på Jesus som er oppstandelsen og livet og uten om han er det bare død.

25 Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

 

Gå til innlegget

Inkarnasjon?

Publisert rundt 9 år siden

Inkarnasjon?

 

Det er full forverring i vår tid om dette som har med Jesus inkarnasjon til denne materieverden.

 

At Jesus som evig Gud kunne bli menneske er helt uforståelig for vår naturlige hjerne som skapte menneske som er en del av denne materie som denne verden er skapt av.

 

Vi mennesker er bundet opp av tiden og vi lever i tiden.

 

Her i kristendommen møter vi en som er utenfor tiden nemlig guddommen selv, ved den Herre Jesus Kristus.

Det bibelord som har blitt diskutert oppgjennom tidene fra oldkirke av, er om Jesus var sann gud og sant menneske i en person.

La Jesus av seg noe av sin guddommelighet i himmelen før han kom som menneske til denne jorden.

Fil 2,5-8 {Den fornedrede og opphøyede Kristus}

La dette sinn være i* dere, som også var i Kristus Jesus.

6 Han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode å være lik Gud, 7 men Han uttømte* Seg Selv, tok på Seg en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet**.

[BGO: 8] Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske,

8 fornedret Han Seg Selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset.

Gå til innlegget

Gud Ånd, menneskes ånd.

Publisert over 9 år siden

Gud Ånd, menneskes ånd.

 

Klare vi i dag å skjelne mellom Guds ånd og menneskes ånd.

De som vil være sanne kristne i dag, på hvilken måte er de kristne, er det på grunn av sin egen åndelighet eller er det pågrunn av Guds Ånds åndelighet.

Hva er så forskjell på Guds ånd virksomhet i menneskes hjerter og vår egen ånds kristelighet i vårt hjerter?

Det er veldig mye kristelig eller religiøst et menneske som da bare er det i det ytre, en ytre bekjennelse, men ikke en indre omvendelse og bekjennelse som tilsvare en sann Åndelig omvendelse fra Guds Ånd.

Det er ikke lite aktiviteter som et religiøst vakt menneske kan gjøre, som ser i det ytre kristelig og rett ut, men er det virket ved den Guds Ånd? Det ligner jo på en skikkelig kristen, ved sine veldige aktiviteter som vi er vitne til i dag innenfor vise trossamfunn, det er joe helt åpenlyst for den som ser.

Men er det min egen ånd eller den hellige Ånd som virker disse aktiviteter, eller er det bare menneskes egen religiøse åndelighet?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere