Henning Rutledal

Alder: 67
  RSS

Om Henning

Følgere

Vi agerer som idioter, særlig i landbrukspolitikken!

Nå får vi daglig beviset på at jordbruket og bøndene i Norge har fått dødsstøtet fra luringene i den sittende regjeringskonstellasjonen og de andre høyrliberale middelmådighetene i norsk politikk. Ikke makter de få bøndene ,som fremdeles gidder å arbeide dobbelt for luselønn, å skaffe nok kjøtt og heller ikke nok melk, -vi må importere enda mer. Og dette faktum ene og alene fordi vi har for få bønder til å opprettholde nødvendig produksjon!

Det som provoserer aller mest er at det er en villet, - en til de grader styrt avvikling av norsk distriktslandbruk. Nei nå greier vi ikke å produsere mer da må vi importere mye mer, sier de tverrpolitisk enige svikerne, unisont.

I 1949 hadde Norge 213 000 bønder, i 2011 har vi knapt 40 000 bønder tilbake! Urbane, kunnskapsløse idioter satser heller på utenlands jordbruksprodukter, selv om disse produktene er hentet fra den genetisk manipulerte, syke industrialiserte USA - og EU-produksjonen. Bare det er litt billigere, tenker disse storrøykende, spritdrikkende, kotelettslafsende bondehaterne.

Det vil snart vise seg at den norske forbruker skal få betale en høy pris for å bidra til å avvikle norsk landbruksproduksjon til fordel for kriminelle landbruksaktører som vulgærkapitalistiske Monsanto.

Gå til innlegget

Folkets vilje?

Publisert over 10 år siden

Kvifor tek politikarane seg til rette og går på tvers av fokeviljen, er EU's overnasjonale føringar og juridiske betraktningar grunnen?

Mange undrast kvifor Stoltenberg-regjeringa er så oppteken av å tekkast etniske minoritetar, særskilt muslimar, Senterpartiet måtte ta støyten for blasfemi-fadesen, og ein statssekretær og ein rådgjevar i Justisdepartementet  ”tok skulda” for hijab-forsøket.

Svaret er ikkje veldig komplisert, men kanskje ikkje så opplagt for folk flest. Både Sverige og England har godteke islamske krav om samfunnsdeltaking og særordningar på ein heilt annan måte enn Norge. I begge landa er fagrørsla sterkt svekka, med det resultatet at arbeidstida aukar og lønningane vert dårligare.

Det var Margaret Thatcher, som forsto at dersom ein skal svekke fagrørsla og liberalisere arbeidsmarknaden så er etnisitet, kulturelle og religiøse skilnadar det beste våpenet å bruke, så frå og med 1979 kutta Thatcher samarbeidet med fagrørsla slik at etniske minoritetar, med låg utdanning, vart kjempande saman med etniske engelskmenn med låg eller ingen utdanning i kampen om arbeid til luseløn, det vil seie 40 – 60 kroner i timen.

Det er denne langsiktige strategien, som går ut på å svekke fagrørsla, som eigentlig ligg bak Stoltenberg-regjeringas udemokratisk behandla utspel om integrasjon. Like udemokratisk var Stoltenbergs ja til EUs tenestedirektiv, som legg til rette, for mellom anna, sosial dumping og svekka forbrukarvern.

Skulle nokon tykkje at dette synest konspiratorisk, så er det berre til å søkje opp ”Makt-og demokratiutredningen” av 2003. Denne utredninga vart leia av professor, ved UiO, Øyvind Østerud, og konkluderte, mellom anna, med at etniske nordmenn med låg utdanning må konkurrere med raskt veksande etniske minoritetar om arbeid i slitaryrka, helse-og sosial, handel, reinhald, sjåfør, anlegg m. m., og at etnisitet, kulturelle-og religiøse skilnadar gjer at samarbeid, i felles fagrørsle blir vanskelig, nesten umogeleg.

Gå til innlegget

Islamisering

Publisert over 10 år siden

Hvorfor godtar vi denne illojale, samfunnsøkonomisk fordyrende og arrogante muslimske kravmentaliteten? Har vi helt oppgitt vår egen identitet?

Femteklassinger nektet nisseluer på juleavslutning

Lærerinnen Gillian Gibbons er funnet skyldig i å ha fornærmet islam etter å ha kalt en teddybjørn for Muhammed. - Dommeren fant henne skyldig og dømte henne til 15 dager i fengsel, 40 piskeslag og utvisning fra landet, sier Ali Mohammed Hajab, som er en del av forsvarer-teamet til Gibbons, ifølge Skye News.

Sverige behöver en muslimsk helgdag. Det anser Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin, som föreslår att de svenska helgdagarna ses över i en särskild utredning.

Flere krav fra muslimer:

Krever shariadomstoler i Norge
SV-politiker Reza Rezaee vil koble norsk lov med sharia. Han krevde for to år siden et prøveprosjekt med shariadomstoler i familesaker.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=163680

Sverge på Koranen
Den pakistanske halaladvokat Abid Q. Raja har foreslått at muslimer skal kunne få sverge på Koranen i norske rettssaler. Verdens Gang 14. april 2010 (papirutgaven),
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1091947.ece
http://www.dagbladet.no/magasinet/2004/12/04/416507.html

Krever at grisebilde fjernes
Etter flere henvendelser fra muslimer måtte ledelsen ved sykehuset i Kristiansand fjerne bildet av en gris på barneklinikken ved sykehuset.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=57085

Krever egen Islam-bank
Ifølge islamsk tro er det forbudt å ta økonomisk risiko og det er heller ikke tillatt å kreve rente på lån. Derfor krever stadig flere muslimer at Norge får egne banker for muslimer der det ikke tas renter på lånte penger.
http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article855177.ece
http://www.frie-ytringer.com/2009/07/25/muslimer-vil-ha-rentefrie-lan/

Norske banker vurderer sharialån
Flere norske banker vurderer å innføre rentefrie lån, såkalte sharialån, for å omgå forbudet mot renter i islam. På den måten kan de sikre seg en ny og voksende kundegruppe.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10026469

Nytt innvandrerparti
Nytt innvandrerparti med krav om egne muslimske sykehjem.
http://www.demokratene.no/nyheter/vis/nytt-innvandrerparti-med-krav-om-egne-muslimske-sykehjem/

”Alle moskeer burde bli finansiert av staten.”
Dette sier pakistaneren Ghufoor Butt som er talsmann for Samtidspartiet.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=564774

Norske kommuner bør tilrettelegge gravplasser for muslimer
Mahmood Tahir mener norske kommuner bør tilrettelegge gravplasser for muslimer - slik at muslimer får muligheten til å bli gravlagt der familien bor.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3066951.ece 
http://tb.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090525/NYHETER/636524488/1011/NYHETER

Endring i gravferdsloven
Navnet “Kirkegård” skal ikke lenger brukes. Dette for å “tydeliggjøre” at offentlige gravplasser ikke kun er forbeholdt medlemmer av Den norske kirke. Leder i Islamsk råd, Mehtab Afsar ønsker lovendringen velkommen. Tall fra Oslo kommune viser at fra 2008-2009 steg antall gravlagte muslimer totalt sett med 40 %.
http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/257762/

Muslimske ledere i Malaysia ønsker boikott av norsk landslagsdrakt
Den norske landslagsdrakten er en av flere drakter, de muslimske lederne fra Malaysia vil forby.
http://www.vg.no/sport/fotball/norsk/landslaget/artikkel.php?artid=10079990

Må ha anlegg tilpasset det nye Norge
Ut med de tradisjonelle idrettshallene og inn med haller med egne bønnerom og fasiliteter tilpasset den nye framvoksende generasjonen. Idretten ber staten om hjelp til snuoperasjonen som må komme.
http://www.dagsavisen.no/sport/article515272.ece

Ville innføre shariaråd i Norge
Kommunaldepartementet ønsker velkommen en etablering av et shariaråd i Norge. I 2003 ville daværende kommunalminister Erna Solberg innføre shariaråd.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article552887.ece
http://dt.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20031106/NYHET/111060264/-

Krever mindre ytringsfrihet
Som en følge av de såkalte Muhammed-karikaturene tok advokat og Venstre-politiker Abid Raja til orde for at Norge måtte få en ny blasfemiparagraf som beskyttet mot det som kan oppfattes som religiøst krenkende.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1211652.ece

Krever egen eldreomsorg for muslimer
Høyres Afshan Rafiq og Aps stortingsrepresentant Saera kahn foreslo i 2005 at innvandrerne måtte få egen eldreomsorg som var tilpasset deres kultur.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=106798

Krever aldershjem tilrettelagt for innvandrere, egne flerkulturelle kulturhus, osv...
Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo krever aldershjem tilrettelagt for innvandrere og deres etterkommere, egne flerkulturelle kulturhus og eldresentre, gratis barnehage, kvotering av innvandrere på høyere nivå i Oslo kommune og rett til dobbelt statsborgerskap, samt rett til statsborgerskap for alle som fødes i Norge.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10036123

Krever Halal-mat i fengsler
I 2002 krevde lederen i innvandrerrådet i Drammen og daværende Ap-politiker og pakistaner, Yousef Gilani, at muslimske fanger måtte få kjøtt slaktet og tilberedt på muslimsk vis. I etterkant har flere muslimer, deriblant har Venstres pakistanske stortingskandidat i Akershus Abid Raja, krevd det samme.
http://dt.no/article/20020730/NYHET/107300110
http://www.dagsavisen.no/innenriks/article384217.ece

Krever alkoholfrie dager på byens utesteder
Muslimer i Norge vil ha alkoholfrie dager på utesteder og restauranter, da nordmenns drikkevaner er provoserende. Leder i Internasjonal Helse og Sosialgruppe, Fahim Naeem krever at norske myndigheter må innføre alkoholforbud på puber, diskotek og restauranter noen dager i uken, fordi det er forbudt for muslimer å drikke.
http://www.nettavisen.no/innenriks/ioslo/article2210924.ece

Krever offentlige muslimske høytider
Aps Yousef Gilani, SVs Akhtar Shaundry og Høyres Afsan Rafiq gikk for tre år siden sammen om å kreve at muslimer må få fri med betaling, for å feire sine høytidsdager.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1506308.ece

Er dette integrering av muslimer?

Gå til innlegget

Arrogansepartiet

Publisert over 10 år siden

Dei moderne Ap-toppane har snart fleire vener med byråkrat-og direktørstatus enn som er arbeidsfolk, men med eit godt nakkegrep på LO-pampane har partiet eit sosialdemokratisk alibi.

Arbeiderpartiet kom i 1933 med slagordet: By og land, hand i hand! Men dette slagordet gjeld ikkje for neoliberalisten Jens Stoltenberg og hans såkalla "sosialdemokratiske parti", det nye slagordet kan være: Urban, kul og sentral er tingen, ruralt er galt, på bygda bor snart ingen!

 Dei moderne Ap-toppane har snart fleire vener med byråkrat-og direktørstatus enn som er arbeidsfolk, men med eit godt nakkegrep på LO-pampane har partiet eit sosialdemokratisk alibi. AP held ikkje berre på å avvikle si sterke binding til "vanlege folk", men dei gjer noko som er mykje verre, dei avviklar velferdsstaten og distrikts-Norge. Når det er noko AP ikkje vil gjennomføre så etterlyser dei utgreiing om det som skal gjerast; slik som Stad skips-tunell, utgreidd 17 gonger og heving av kvikksølv-ubåten på Fedje som til no har vore utgreidd for 67 millionar. Men og når det er noko AP vil - slik som bygging av monster-kraftmaster gjennom turist-og naturperla Hardanger,der dei let være å fokusere på utgreiing av kabelalternativet, og monster-master i fjord-og fjellheimen i Sogn står for tur. Med partisekretær Raymond Johansen si utsegn i Bergens Tidende, laurdag 10.08: "Kraftlinjen gjennom Hardanger kan betegnes som en seier for miljøet", har uforstanden og arrogansen fått eit andlet. AP åpnar også for storstila utbygging av vindkraft i ytre Sogn, kjempevindmøller skal kle kvart nes og kvar fjelltopp i innseglinga til Sognefjorden, ein natur som av reise-forfatteren Jens A. Riisnes er sagt å vere av verdas vakraste.

Ap er særs sleipe når det kjem til avvikling av småbrukarane, som på eiga hand stadig får dårligare økonomiske kår. Samdrift vart initiert med gode økonomiske incentiv, dersom to eller fleire bønder ville drive saman, men det gjekk ikkje lenge før det økonomiske incentivet vart kraftig redusert og i dag er samdrift så dårlig økonomi at fleire gjev opp. AP byggjer ikkje lenger landet, partiet har avvikla all desentraliserande, distriktsvenleg politikk og gjer det nesten umogeleg å bu i distrikta, verst er det at matproduksjonen er så kraftig redusert og matjord bygd ned eller gror att, det er grovt svik - også mot den urbane befolkninga.

Gå til innlegget

Advarsel!

Publisert over 10 år siden

Advarsel, ny servil opportunist er på vei til makten!

Erik Solheim vil at Audun Lysbakken skal bli ny SV-leder etter Kristin Halvorsen, han sier:"– Audun er den suverent mest talentfulle politikeren i sin generasjon, og da mener jeg langt utenfor SV. "

Når Solheim snakker er det all grunn til å være skeptisk. Partiet SV er som kjent en sterk motstander av fritt skolevalg og en sterk forkjemper for det multikulturelle samfunnet,men på tross av dette har flere SV-pamper valgt å flytte barna sin til skoler med færre minoritets-elever,- Solheim og Chaudhry er to av dem.

Som miljøvernminister var Solheim ansvarlig for det tragisk ubrukelige redningsarbeidet og de skandaløst, tafatte tiltakene etter den største forurensingsskandalen i nyere norsk historie, nemlig gifteksplosjonen i Sløvåg i Gulen kommune.

Fiaskoen som fredsmekler på Sri Lanka som inkluderer tortur og massedrap på utpinte sivile tamiler er et annet eksempel.

Anbefalingen av Lysbakken er ikke noe annet enn en bekreftelse på at AP forventer en like enig og "samarbeidsvillig" leder som det Kristin Halvorsen har vært. Hva har egentlig Lysbakken utrettet, for SV, og for landet Norge? Det eneste jeg ser er at Lysbakken er god på det som karakteriserer politikere, nemlig  å snu kappen etter vinden.

Da den høyreliberale ulven i sosialistiske fåreklær, Kristin Halvorsen, annonserte sin avgang var Lysbakken lynraskt ute med med å fornekte sin såkalt marxistiske fortid, som helt sikkert var nyttig  karriæremessig, når han banet seg vei mot toppen i SV, men som ikke duger når han skal sitte ved direktørvennen Jens Stoltenbergs høyre hånd. Uten å blunke og uten at det koster ham en kalori bytter han fra rollen som SV's marxistiske alibi til rollen som talsmann for Milton Friedman's dergulerte rovdyrskapitalisme.

At det er Erik Solheim som anbefaler opportunisten Lysbakken burde, i seg selv, være nok til å skremme dem som er igjen, av SV's velgere, fra å holde liv i dette konsistenløse tullepartiet!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere