Henning Rutledal

Alder: 67
  RSS

Om Henning

Følgere

Bergens Tidende skriver 18.01 at det finnes sympatisører og militante islamistiske ekstremister spredt ut over i hele landet og at konsentrasjonen er størst i byene.

Seniorforsker Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sier ekstreme islamister i Norge kan være både første og annengenerasjons-innvandrere. Han sier også at alt som ikke passer inn i deres fiendebilde mot USA og vesten lukes ut av virkelighets-oppfatningen deres.

Da spør jeg: Hvorfor må det norske folk leve i utrygghet med potensielle terrorister gjennom generasjoner? Hvorfor er det akseptert at muslimene som eneste etniske, kulturelle, religiøse og idealistiske gruppering skal få lov til å etablere og beholde militante ekstremister på norsk jord, finansiert av den norske stat?

Hvorfor hører vi aldri om buddhistiske, hinduistiske og jødiske militante ekstremister i Norge, -jo fordi de ikke finnes! Nå må noen få opp de politisk korrekte øynene sine og innse at integreringen av muslimer er en total fiasko og en trussel mot vanlige folk og rikets sikkerhet!

Hva mener forumets debattanter om at mens politi, heimevern og lokalt forsvar bygges ned i Norge, så ruster det ekstreme islamistiske nettverket opp og er nå spredt over hele landet?

Gå til innlegget

«Å Allah ødelegg dem. Å Allah ødelegg dem og la det være smertefullt og la dems oppstander bli til aske, å den Mektige. Å Allah hevn dem som er overtredere, de ignorerte og satt ikke pris på din rang, å den Største»

Muslamistene troner igjen på toppen av medias skandaleoppslag, men det er bare så vidt at de greier å oppnå like store oppslag på avisenes førstesider, som uttalelsen "mokkamann" fra bandet Plumbo.

Bør trusler mot kongehuset, statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Jonas Gahr Støre oppfattes som like alvorlig som den grusomme, hatske, rasistiske, stigmatiserende og truende uttalelsen "mokkamann" fra bandet Plumbo, eller skal vi forklare truslene med den vanlige: "Kulturell bakgrunn" og deretter smile overbærende?

Gå til innlegget

Den største trusselen

Publisert nesten 10 år siden

Er det urettferdig og stigmatiserende overfor muslimer at PST konstanterer at islamister er den største trusselen mot rikets sikkerhet?

Det har en tid etter 22/7 vært antydet, av enkelte, at kristenkonservative høyreekstremister har utgjort den største trusselen mot Norge og rikets sikkerhet, -men nå påstår PST at ekstrem islamisme har "tatt tilbake tronen".

Hvor ble det av "høyreekstremistene", sitter han i fengsel? Og når skal sekulære muslimer, som Shoaib Sultan stå fram og rasende rope ut sin fordømmelse av disse sine demokratihatende muslimske brødre?

Gå til innlegget

RADICAL ISLAM ON UK CAMPUSES

Publisert rundt 10 år siden

Les denne informative rapporten om radikal islam på universiteter og høyskoler i England, rapporten er utarbeidet av den britiske tenketanken The Centre for Social Cohesion

A Comprehensive List of Extremist Speakers at UK Universities

Denne skremmende rapporten forteller saklig og dokumenterbart hvordan ekstreme islamister får bruke talerstoler på engelske universitet og høyskoler til å radikalisere muslimske studenter og annen muslimsk ungdom. Slik arbeider ekstreme islamistiske krefter også i Norge og alle andre land der muslimer søker tilflukt. Jeg undrer på hvordan Islamsk Råd Norge reagerer på denne proaktive islamismen?:

Radikal islamistgruppe etablerer seg i Norge

Vil henrette konvertitter og nekte ikke-muslimer stemmerett

Politiets Sikkerhetstjeneste følger med på gruppen Hizb-ut Tahrirs aktiviteter i Norge.

  • Radikalt islamistparti med forgreninger over hele verden.
  • Forbudt i en rekke land, bl.a. Tyskland.
  • Stiftet i Jerusalem i 1953. Kjemper for å gjenopprette et verdensomspennende islamsk kalifat.
  • Erklærte motstandere av demokrati og vestlig styresett.
  • Har flest tilhengere i Sentral-Asia, men finnes også i Danmark, Storbritannia og andre vestlige land.
  • I Usbekistan er tilhengere ved flere anledninger blitt gjenstand for forfølgelse og tortur, ifølge Amnesty.

Den radikale islamistgruppen vekker nå oppsikt med sin bruk av danske og norske soldatkister som reklame for et åpent møte om krigen i Afghanistan.

Gruppen har en felles medierepresentant for hele Skandinavia og har etter det VG Nett erfarer begynt å etablere seg i Norge.

Gå til innlegget

Enden er nær

Publisert rundt 10 år siden

Som flammer i tørt gress utsletter egoistiske, arrogante og kunnskapsløse mennesker alt håp om en bærekraftig utvikling.

Verdenssamfunnet og menneskeheten har funnet tilbake til sine opprinnelige drivkrefter og ”verdier”. I de første årene etter andre verdenskrig opplevde store deler av verden tendenser til demokrati, og særlig i norden, lekte man med nye tanker og verdier, som solidaritet, likhet, empati og helhetstenking, og særlig skandinavia utviklet det som er blitt kjent som den nordiske modellen, med fokus på en egalitær velferdsstat.

Men verdenssamfunnets næringslivsledere ville noe annet og har igjen blåst liv i de gamle gode egenskapene og verdiene, først lansert av Pave Gregor Den Store i det 6. århundre: grådighet, misunnelse, hovmod, fråtseri, latskap, vrede og utukt, og med prosessen som kalles globalisering, er disse drivkreftene tilbake med full kraft.

Verdens mest profilerte ledere, er nesten alle av den oppfatning at demokratiske valgprosesser er for pyser, så de velger seg selv, på vegne av og til folkets beste, eksempler på slike er: Vladimir Putin, George Bush, Robert Mugabe, Mahmoud Ahmadinejad, Fidel Castro, Kong Abdullah, Kim Jong-un, Pervez Musharraf med flere . Disse lederne vet at fattigdom og undertrykkelese får frem det nedrigste i mange mennesker, frykt og nød er deres gave til ”sitt elskede folk”.

Norge har sine halvguder som er fanebærere for økonomisk globalisering med oppheving av nasjonalstaten som mål, og der kommer Pave Gregors multietniske verdier inn i bildet. Noen av disse fanebærerne, både næringslivsledere og politikere, mangler utdannelse og/eller evne til å godta demokratiske spilleregler, men oppnår ”suksess” takket være hensynsløs og til dels udemokratisk framferd.

Disse lederne vet at ved å sette svake grupper opp mot andre svake grupper så greier de å svekke universelle velferdsgoder og ta ut enda mer profitt til seg selv, og det forstår et hvert tenkende og reflektert vesen, at når mennesker med slike holdninger skal styre skuta så er skuta dømt til å gå på grunn.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere