Karl-Johan Kjøde

Alder: 36
  RSS

Om Karl-Johan

Jobber som generalsekretær i Laget (NKSS).

Følgere

Svar

Publisert rundt 12 år siden

Anders: Helt greit, vi lirer vel alle av oss noen setninger iblandt som vi burde tenkt litt nøyere gjennom.

Ola: Storsalen er i prinsippet en forening i Normisjon, som igjen arbeider innforbi rammene av DNK (med andre ord - på evangelisk-luthersk grunn). Tilsynet som føres med Storsalen såvel som de øvrige normisjons-menighetene, er ledelsen v/generalsekretæren sitt bord.  For mer info om dette foreslår jeg å ta en titt på vedtektene til Storsalen - http://storsalen.no/omoss/?artikkel_id=1812

KJ

Gå til kommentaren

Svar

Publisert rundt 12 år siden

Trondstad: Vi er åpenbart uenig i sak og representerer to ulike bibelsyn. Når det er sagt, så bruker du en retorikk som undergraver all saklig debatt på området når du sier ting som: "...da vi kanskje kan få litt mer medmenneskelighet i kirken." På grunn av slike holdninger, om at mennesker som forfekter et syn representerer det motsatte av medmenneskelighet, er du med på å skape fordommer og ytteligere splid.

Ohm: DNK er utvilsomt avhengi av mennesker som ønsker å kjempe. Hadde jeg hatt lokal tilknytning, tro på lederskapet og medlemskap i en kirke som ikke var politisk styrt - så hadde jeg blitt værende. Men det har jeg ikke. Hvorvidt kirken og stat skal skilles er en kamp som må utkjempes politisk, det har lite med mitt medlemskap å gjør.

Du påpeker forøvrig feilaktig av Samstundes virkar det litt snodig å melde seg ut av Den norske kyrkja når Storsalen står med begge beina godt planta i den kyrkja som du har meldt deg ut av.  Etter det eg har forstått, står framleis Storsalen under tilsyn av Oslo biskop. Storsalen har hverken begge beina godt plantet i DNK, eller tilsyn av Oslo bispedømme.

For at mennesker skal bli frelst i dette landet, må du og jeg ++ begynne å leve kirken vi vil ha. Noen ganger må det innebære å bryte med det som har vært, andre ganger kan det innebære å forbli og forandre.

Garthus: Som du så viselig påpeker, man kan når som helst melde seg inn igjen, noe jeg slettes ikke anser som usansynlig for mitt eget vedkommende på et senere tidspunkt.

Gå til kommentaren

Opplys

Publisert over 12 år siden

Helt rett å ta det opp. Dessverre bærer debatten fremdeles sterkt preg av anonymitet som synliggjør at det enda er mye skam og uforløsthet knyttet til temaet. Ikke er det lett å stå frem heller, ettersom det for mange ansatte i kristne organisasjoner kan sette jobben i fare.

Debatten preges også av mange desillusjonerte menneskers kamp mot en tilsynelatende uovervinnelig kjempe. Jeg savner tall og statistikker som kan belyse omfang. Fagfolk og sjelesørgere som kan belyse konsekvenser av pornokonsum og til slutt personlige vitnesbyrd og veiledning som kan peke på en vei ut av avhengigheten som "Espen" beskriver.

Det hadde vært interessant å høre hvilke retningslinje de ulike organisasjonene har for personalhåndtering i slike spørsmål. Om de investerer i preventive tiltak som filter og sikkerhetssytem.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere