Karl-Johan Kjøde

Alder: 36
  RSS

Om Karl-Johan

Jobber som generalsekretær i Laget (NKSS).

Følgere

RE: veldige ord

Publisert over 11 år siden

23.03.10 kl. 14:43 skrev Leif Gunnar Opheim:

Fortapelse er kanskje nødvendig å definere.

ordbok.no sier:

fortapelseforta'pelse -n rel, bibl: det å bli skilt fra Gud for alltid; det å leve uten Gud; undergang, fordømmelse frelse og f- / evig f- / f-ns mulighet

Med andre ord, ikke evig liv fordi å tape betyr å ikke få men miste og det er umulig å leve uten Guds opprettholdende kraft. Det at det i ordboken står "å leve uten Gud" er tillagt forståelse fordi noen faktisk tror dette, i sin forståelse. Gud er kjærlighet, Han er rettferdighet og det sier seg da selv at alle ikke vil bli frelst fordi de ikke vil ha Hans kjærlighet. Det er denne kjærlighet som kan drive folket til omvendelse. :) 

Hilser med følgende vers:

2Tess 1:8-9Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet

Så enkelt er det.. :)

Nå er det vel strengt tatt ikke ordbok.no som skal få definisjonsretten på hva som menes med frotapelse i kristen teologi. Da kunn vi jo bare googlet de fleste spørsmål å funnet svaret. Når det er sagt, bra at du bruker bibelsitater for å underbygge synet ditt.

Gå til kommentaren

23.03.10 kl. 14:02 skrev Terje Tønnessen:

Takk, Karl-Johan, for innlegget! Det er så flott at du som er så ung (25 år) tar opp dette temaet!

Det er en stor ubalanse i framstillingen av den kristne tro f.t.:

Man skjærer, kutter, bortforklarer, demper, avdramatiserer og sensurerer vekk det man mener ikke er historisk, naturvitenskapelig "sant" i NT, det som man mener ikke er mulig intellektuelt, vitenskapelig og rasjonelt å akseptere for moderne, velutdannede mennesker. Der fins en feighet, en sosial angst, der fins mange teologiske, historisk-kritiske bortforklaringsmodeller og - ikke minst - en språkfilosofisk tilnærming som sier at... jammen...det norrøne begrepet "helvete" er jo bare sånn og sånn og betyr det og det - og så gjentas og gjentas alltid historien om "Gehenna" utenfor Jerusalem der man fortok menneskeofringer etc - og dermed går det meste i oppløsning. Man har da forklart begrepet i filler, det går simpelthen i oppløsning - det blir ikke noe igjen...når de påstått lærde språkhistorikere og teologer har sagt sitt...

En del sier at de tror på en "fortapelse" - men de har ikke skjønt at det er nøyaktig like alvorlig og dramatisk som begrepet "helvete"! Ordet "fortapelse" blir nesten aldri innholdsbestemt og forklart av folk som sier de ikke tror det fins noe "helvete"...

Saken er at tenker man ontologisk (værensmessig), metafysisk, naturvitenskapelig og eksistensfilosofisk så er begrepet "himmelen" - eller for den del begrepet "Guds rike" like absurd og irrasjonelt - som begrepene "helvete" eller "fortapelsen"

Ryker det ene, ryker det andre...

Men det er det mange som ikke har skjønt

Det kan tilsynelatende virke forlokkende og attraktivt med en "snill" kjærlighetsreligion som lover alt og alle - eller de fleste eller de som gjerne vil eller har lyst - en "himmelsk" tilstand - men det har aldri vært og er ikke i samsvar med nettop de alvorlige ord fra Jesus Kristus selv - som du henviser til...

For meg som kristen er det Kristus Allherskeren vår Gud som avgjør og innholdsbestemmer dette - uavhengig av foranderlige kulturelle kontekster, språkhistorier, teologier og filosofier

Enten er det Jesus sier sant

Eller så er det løgn

Hei Terje,

Du vil med andre ord ikke innholdsbestemme hverken himmel eller helvete?

Jeg leste nettopp en veldig interessant betrakning om helvet fra CS. Lewis, vel verdt de to timene jeg brukte på den: "Den store skilsmissen". Anbefales!

Gå til kommentaren

RE: Hva ER helvete?

Publisert over 11 år siden

23.03.10 kl. 13:40 skrev Ruben Solvang:

Man kan ikke snakke om helvete uten kunnskap om Jesu samtid. Jesus bruker ikke det norrøne ordet 'helvete', men stedsnavnet 'gehenna'. Han forkynte en evig og endelig dom hvor hele mennesket skulle bli tilintetgjort, bli borte – på samme måte som søppla brant opp på søppelplassen gehenna.

Jesus forkynte en rettferdig dom og straff, ikke en evig pine i et torturkammer.

Bra dere stiller spørsmål om hva helvete er og hva det betyr for oss idag – bare pass på å ikke undervise utifra antatte sannheter, uten først å sjekke opp med Bibelen og kulturen den ble forfattet i.

Takk for viktig påminnelse. Vi har med oss dyktige teologer som har studert spørsmålet nøye, derfor er jeg sikker på at de vil ta mange sider ved spørsmålet i betraktning og ikke komme med lettvinte svar.

Du tror ikke helvete er et sted med pine, men hva tenker du om lignelsen om den rike mannen og Lasarus? Er ikke det et ganske konkret budskap fra Jesus selv?

Gå til kommentaren

RE: RE: Hva i helvete?

Publisert over 11 år siden

23.03.10 kl. 13:34 skrev Leif Gunnar Opheim:

To utganger, ja. Enten frelst som gir evig liv eller ikke frelst som gir døden.

Den ene utgnagen her, som er døden tros på forskjellige måter. Noen tror at når man dør så lever man egentlig allikevell og med det vil man lide til evig tid. Alle tror ikke det og disse har bibelsk belegg for dette. Problemet for de som tror på evig pine er at deres tro er fundamentert på dette for man sier at hvorfor skal man da tro om det ikke er evig pine. Guds godhet har ikke frelst disse men djevelens løgn om at man slettes ikke skal dø men bli Gud lik. Med Gud lik menes kunnskap om godt og ondt, samt evig liv for da er man i realiteten Gud lik. Den gruppen som tror Djevelen i den tro at de tror Gud, tror at de frelses i synd, altså med sin synd og ikke i fra synd som den andre delen tror man blir. Her ligger gjennomslagskraften som etterspørres.

Forståelsen av ordet dødsriket er avledet ifra "under bakken" eller "i graven" og som Gud sier "av jord er vi kommet og til jord skal vi bli". Dagens forståelse iblant de som tror evig pine er at dødsriket er et sted der man lider reellt og pines av djevelens ondskap. Under bakken er omformet til en slik forståelse, det samme er gjort med helvete. Helvete er ett sted der man legges forbrenning og forståelsen om at det er ett sted stammer ifra avgudsdyrkelsen om planetgudene Jupiter, Saturn, etc.. 

Mulig jeg byttet på helvete og dødsriket nå men poenget er at Guds ord må få trale alene uten innbalnding av djevelens løgner og hans avgudsdyrknings teologi/ fantasi. ;)

Hei Leif Gunnar,

Ut ifra det innlegget tolker jeg deg dithen at du ikke tror på et helvete hvor man er bevisst, men at fortapt i praksis er å forvitre?

Gå til kommentaren

RE: Til Kjøde..

Publisert over 11 år siden

25.02.10 kl. 00:01 skrev Terje Johansen:

Hva vil du oppnå med slike møter? Er ikke dette et emne du og Jesus vil ordne opp i? Jesus sier: Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære... Ville ikke dette være en oppgave for en forstander i en menighet hvor den som sliter med disse problemene kan snakke ut med en som kan være med i bønn. Ikke et helt folkemøte hvor det sitter 50-60 stykker å flirer. Nei, jeg forstår ikke dette.

Bare slik at det er klart, vi anbefaler alle som sliter med ulike områder av sin seksualitet/tro å snakke med en sjelesørger og bli med i en smågruppe hvor man i fortrolighet kan dele liv med hverandre. Men ikke minst som du nevner er det viktig å legge alt frem for Herren i bønn.

Det er gode og velmenende råd, men om vi ikke som kirke våger å snakke grundigere om disse temaene også i de større foraene, tillater vi at samfunnets/øvrighetens røst blir den eneste uttrykte norm. Ved å forkynne Ordet, også når det tiltaler private og problematiske områder, tror vi at det setter i gang en prosess og sannhetssøken. Dette kan vi sikkert være enig om.

Derfor avholder vi disse arrangementene, fordi vi tror det kan føre til lengsel etter Guds gode vilje med våre liv.

Vi vil enkelt å greit leve i lyset, med våre feil og mangler såvel som styrker, slik at nådens evangelium kan bli gjeldende og føre enda fler til tro.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere