Karl-Johan Kjøde

Alder: 37
  RSS

Om Karl-Johan

Jobber som generalsekretær i Laget (NKSS).

Følgere

Troskrise blant kristne studenter

Publisert rundt 3 år siden

Unge kristne sendes så uforberedt ut i studielivet at selv den enkleste innvending mot deres tro kan vippe dem av pinnen. Det er det heldigvis mulig å gjøre noe med.

Varsellampen burde lyse for alle som er glade i kristent ungdoms­arbeid. Vi står overfor en krise. Et flertall av kristne ungdommer forlater trolig ­kirken i overgangen til studielivet. Et enda større antall gjemmer troa si. Og mange – tragisk mange – slutter helt å kalle seg kristen.

Forlater kirken. 

Dette er ikke krisemaksimering. Dette er et veldokumentert bilde over de trendene som kirken i Vesten og Norge står overfor. Trender som stemmer godt overens med erfaringene vi gjør oss i Lags­bevegelsen.

La meg presentere den – i norsk sammenheng – minst ­dokumenterte påstanden først. Som nevnt i lørdagens Dagen forlater hele 7 av 10 ­evangeliske kristne ungdommer kirken som unge voksne, i henhold til en amerikansk undersøkelse.

De aller færreste av disse ­vurderte å slutte som ten­åringer, men nye utfordringer oppsto ­senere i livet. I England viser lignende tall at hele 76 prosent av evangeliske studenter for­later kirken i løpet av studie­årene. Selv om noen senere i livet ­finner tilbake til kirken, særlig familier i småbarnsfasen, kan dette få ­rystende konsekvenser for troslivet til den enkelte.

Skammer seg over ­evangeliet. 

Laget har nylig utført en helt fersk kartlegging av kristne studenters forhold til tro og studie­liv. Der viser tall fra over 1.000 respondenter at de opplever at kristne studenter skjuler sin tro på studiestedet. De unngår å bli identifisert som kristne, enten bevisst eller ubevisst. Tallene i undersøkelsen tegner et svært dramatisk bilde av at vi ­skammer oss over evangeliet.

Det er flere grunner til at det er slik. Mange blir fortalt myten om at det er en konflikt ­mellom troa deres og fornuft eller ­vitenskap. Andre forteller at de mangler troverdige og relevante rolle­modeller for deres nye hverdag. Dramatisk er det uansett. Funnene fra denne omfattende undersøkelsen vil bli lansert i sin helhet på StudentFORUM i Trondheim i januar 2019.

Takker for seg. 

Norge er det landet i Europa hvor flest ­mennesker som var oppvokst som kristne, forlater troen som voksne. Et sted mellom 28 ­prosent og 35 prosent av dem som vokste opp som kristne, kaller seg ikke lenger troende. Disse har altså hørt evangeliet, forstår i større eller mindre grad hvilke sannhetskrav evangeliet fremmer, men takker likevel for seg. Pew Research Center kan ikke vise til et entydig bilde av årsaken til frafallet. Men dersom vi som kirke mener alvor, er det avgjørende at vi prøver å forstå og imøtegå problemene.

Det er aldri så galt at det ikke kan gå verre. Vi er et betydelig antall mennesker i Norge som ønsker å gi evangeliet videre gjennom ord og liv i ­etterfølgelse av Jesus. Gud har bevart sitt ord gjennom langt større ­kriser og blant mer marginaliserte ­grupper enn kirken i Norge. Men vi kan ikke sitte passivt å se på. En krise er likefullt en krise, selv om det kan bli verre.

Noe rører på seg. 

Noen ting ­rører da også på seg. Til ­studiestart samlet Laget og gode samarbeidspartnere ­byens ­menigheter om velkomst­arrangementer i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. For­målet var å hjelpe ferske ­studenter med å finne seg en menighet. Tross regn var det veldig godt oppmøte i alle de store ­byene. ­Arrangementet StudentFORUM ekspanderer hvert år, og ­samler kristne studenter og yrkes­aktive for å la seg inspirere, møte ­dyktige forbilder, og forstå hvorfor troa er relevant for nettopp deres yrke.

Vi merker samtidig at ­interessen for apologetikk er voksende og regner med ­rekordoppslutning når ­høstens Veritaskonferanse går av ­stabelen i Grimstad med John Lennox som hovedtaler. Dette kan være starten på noe stort, som en respons på det faktum at mange studenter forsvinner fra kirken. Vi trenger likevel å tiltale problemet på et enda ­tidligere stadium. Vi må tidlig ­forberede ungdommer på det faktiske ­livet, slik at de frimodig kan leve ­troen sin der. Vi må vise dem 
at den kristne troa deres er 
både ­troverdig og attraktiv i møte med konkurrerende fore­stillinger.

Det springende punkt. 

Vi tror at hver student og elev er ­umistelig for Gud, men fortapt uten Kristus. Dersom ­neste ­generasjon skal reddes, må vi lykkes med å formidle en ­kristen tro som tåler livet. En som tar studietidens brytninger på ­alvor. Dette er en formidabel oppgave som både menighets- og ­ungdomsledere, men ikke minst foreldre kan kjenne seg små i møte med.

Derfor er det avgjørende at vi som kirke står sammen, ­menigheter og ­organisasjoner, som ­spiller på hverandres ulikheter og ­styrker. Laget ønsker å være en ressurs for tro på skolen, en slags utstrakt arm til skolegården. Det er vår rolle og vårt mandat. Alene er vi dømt til å mislykkes, men sammen står vi sterke.

Trykket i Vårt Land 12. september 2018.

Gå til innlegget

Ti sextips fra Pornokirken

Publisert rundt 11 år siden

Tenkte det var på tide å snakke litt om sex uten å nevne “Trekant”, NRK, Gelius, “Nei til…” osv. Vi i Pornokirken er kristne og tror at Gud har skapt alt godt, også sex. Så nå skal vi dele ti gode sex-tips, slik vi ser det.

  1. “Å elske” er et bedre verb enn “å ha sex” – Da blir det mer en kropp, sjel, ånd-greie – i motsetning til bare kropp
  2. Praktiser den gyldne regel også i “kjærlighetslivet”…
  3. …samt Matteus 22:38b “Du skal elske din neste som deg selv – Gi elskov, ikke ta det!
  4. Elsk ofte om du kan (1. Mos 1:28 “Vær fruktbare og bli mange…“)
  5. …men det er ingen krise om du må avstå - Der finnes faktisk andre gleder i livet.
  6. Utforsk deg selv og hverandre – med respekt for de grenser man måtte behøve.
  7. Sett ord på følelser og ønsker overfor hverandre - men handling taler noen ganger sterkere enn ord.
  8. Lytt til mer erfarne folk – såfremt de har din tillit.
  9. Begjær, beundre og skjem bort din kone eller mann… (Ord. 5:18 “La din kilde være velsignet. Gled deg i din ungdoms hustru…” – fra NB 88)
  10. …og takk Gud for hele greia. (Ef. 5:20 “Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.”)

For mer spennende elskovsstoff, ta en titt på hva kvinnene bak bloggen Christian Nymphos skriver.

(Denne artikkelen er hentet fra Pornokirken.no 08.11.2010)

Gå til innlegget

Hva i helvete?

Publisert over 11 år siden

Som kristen er jeg på vei til himmelen, såpass har jeg fått med meg. Det er godt å omgi seg med godord som; tilgivelse, frelse, kjærlighet, nåde og himmel. Gjennom fire år i Storsalen menighet har jeg fra talerstolen blitt overøst av dem, og i den grad det kan gå inflasjon i slike ord, har det kanskje gjort det. For jeg merker at de gradvis mister sin kraft, de preller liksom av, hvorfor? Det kan jo aldri være feil å minne hverandre på det mest essensielt kristne?

Årsaken til at det skurrer er som følger: Vi dulles inn i idèen om frelse, tilgivelse og himmel, men blir aldri presentert for alternativene; fortapelse, synd og helvete. Gjennom fire år er jeg kun blitt presentert for halve sannheten. Jeg har altså ikke hørt for mye av det gode, men rett og slett for lite om alternativet.

I Det nye testamentet er det 162 referanser til helvete og over 70 fra Jesu egen munn. Vi liker Jesus og utfordres av hans radikalitet i møte med mennesker, hans kompromissløse omgang med sannhet og hans rettferdighetssans og kjærlighet for det som er Guds vilje. Men nevner man Jesu knallharde ord om hva som venter hinsides, blir det oppstandelse innad i kirken såvel som utenfor. Sist eksemplifisert gjennom oppslaget om Steinar Lem, uten at jeg på noe vis bifaller fremgangsmåten i det tilfellet.

De fleste kristne vil oppgi at de tror på to utganger etter livet, det er kun en marginal gruppe på verdensbasis som fornekter dette. På tross av at så mange angivelig tror på frelse og fortapelse, er det slående få som snakker om det og enda færre som virkelig lever livet sitt som om deres nære er på vei til helvete. Vår tro, også min, fremstår som en doktrine uten gyldighet. Vi lever ikke våre liv som om mennesker rundt oss går fortapt, og derfor har ikke vårt budskap om frelse noen gjennomslagskraft, for hva blir man vel frelst fra?

På Tabutorsdag 25.03 skal vi ikke primært spør om helvete eksisterer, men om; hva det er? Hvorfor det finnes? Hvem som havner der? Og hva det faktum at mennesker er på vei til helvete gjør med oss som tror på det?

Hva tenker du?

Sjekk ut www.tabutorsdag.no for mer informasjon.

Gå til innlegget

'Onani'

Publisert nesten 12 år siden

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

'Onani'. Ordet oser av tabu og er i kristne sammenhenger oftere gjenstand for pinlig taushet enn konstruktiv samtale. Den sagnomsuste handlingen som angivelig både medfører impotens, uønsket hårvekst og tap av syn, står for tur når vi førstkommende torsdag tar opp enda et kontrovers på Tabutorsdag.

Uten at jeg med sikkerhet kan fastslå det, vil jeg anta at onani er vel så utbredt blant kristne som ellers. I så tilfelle omtales denne siden av vår seksualitet forbløffende sjeldent sett i forhold til dens aktualitet. Dessverre har mange fått erfare at kirkens taushet kun har blitt brutt for å presentere enkle svar og kortfattede fordømmelser av en handling som for mange er selve symbolet på skam. Noe som aktivt bidrar til et bilde av en Gud på pidestal, med en tilsiktet pekefinger rettet mot deg, «...vær forsiktig lille hånd hva du gjør...»

Om du drar gjenkjennelse på en slik beskrivelse tilhører du sansynligvis hverken de yngste eller eldste blandt oss. Du har blitt utsatt for en veiledning som resulterte i komplett villedning, og for det er jeg lei med. Den samme villedningen opplever min generasjon, vel og merke av helt andre årsaker. I fravær av gode forbilder og sunne grenser er vi i ferd med å kjøpe løgnen om at sex er den ultimate selvtilfredsstillelse. Det er vår seksualitet som gir oss mening, og etthvert forsøk på å begrense den er i sitt vesen selvforakt.

Jeg kunne fortsatt lenge hvis målet var å beskrive alle de feilaktige tilnærmelser til temaet og skadeomfanget de har medført seg. Det skal jeg ikke gjøre, istedet ønsker jeg å kortfattet si noe om hvordan vi heller kan tilnærme oss den sunne seksualiteten.

Det begynner da, som så ofte ellers med åpenhet. Skape arenaer hvor det er rom for 100% ærlighet om hvem vi er og hva vi gjør. Enten det skjer i en skriftemåls- eller smågruppekontekst, vil det være avgjørende å oppleve seg imøtekommet. Deretter må vi våge å si noe om hva vi tror er rett og galt, med det utgangspunktet at Gud tilbyr det beste livet og en ny start uansett hvor langt borte man har vært.

Foruten den kjente historien om Onan i 1. Mos 38, som forøvrig også er opphavet til ordet 'onani', finner vi ingen steder i Bibelen som omtaler selve handlingen. Det vil ikke dermed si at Bibelen gjør seg selv irrelevant, men at vi må kikke etter underliggende prinsipper i skriften. Slik som Jesu harde og treffende ord i bergprekenen, «Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.» (Matt 5:28) eller Paulus` brev til Korint: «Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg.......Hold dere langt borte fra hor! All synd som et menneske gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp.» (1. Kor 6:12 & 18)

Dette er vers som tiltaler områder som begjær, selvkontroll og renhet. Det vil også være et poeng å stille seg dette enkle spørsmålet, «hva gjør det med meg?». Monty Python har på eget vi sagt det slik, «Procrastination is like masturbation. At first it feels good, but in the end you're only screwing yourself

Når vi torsdag skal dykke dypere i temaet, gjør vi det ved hjelp Bibelen, humor og svært kompetente gjester: En lege, en prest/sjelesørger og en mann som har en helt spesiell historie og fortelle. Uansett hva du praktiserer, mener eller tror er du velkommen, kl 19:30 i Storsalens cafè Lille Camino. Vel og merke kun om du er mann.

Gå til innlegget

Porno på jobben

Publisert rundt 12 år siden

Artikkelen under skrev jeg for Pornokirken.no:

I en nylig undersøkelse ble det avdekket et omfattende misbruk av internett på Jönköpings kommunale PCer. Undersøkelsen innbefattet 8000 PCer, hvor det i løpet av en måned ble avdekket 1300 timers surfing på pornografiske, voldelige og rasistiske sider. Et timetall som tilsvarer fire 100% stillinger. Også ulovlig fildeling ble avdekket i stort omfang, melder Sveriges Radio Jönköping. Se TV-innslaget fra SVT ved å trykker HER.

At samme grad av misbruk forekommer i norske kommuner og bedrifter er jeg ikke i tvil om. Det vil derfor ikke overraske meg om dette blir den første av i alt mange fremtidige avsløringer. Fortjenesten ved å unngå et slikt omfagn av tapt arbeidstid alene er grunn nok til å gjøre noe med dette. Foruten det moralske ansvaret en bedrift har i forhold til bruk av slike sider. Det råder liten tvil om at vi trenger en skikkelig debatt omkring internetts inntok i samfunnet, som tross alt er relativt nytt og ganske uoversiktlig. Dessuten en gjennomgang av etisk bruk, for barn såvel som voksne. Av preventive tiltak kan også software som sørger for bruksbegrensninger og overvåkning være å anbefale.

Apropos, kristne menigheter og organisasjoner trenger også i aller høyeste grad en gjennomgang av dette temaet i sin stab. Jeg frykter at det her mer enn noen andre steder råder naivitet i forhold til slike spørsmål.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere