Werner Skaug

Alder: 47
  RSS

Om Werner

Studerer for tiden teologidamegen på Welton Academy online (www.weltonacademy.com). Spiller gitar og sjakk. Er opptatt av privat og kollektiv reformasjon, og ønsker å gi mitt lille bidrag i så måte. Tror på å ha beina godt plantet på vannet.

Følgere

Publisert nesten 8 år siden
Gud som mor:Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.

Det var et godt vers og poeng. Paulus - og Bibelen generelt - viser til Guds maskuline og feminine side. 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Lund – gå til den siterte teksten.
Det står at kvinner skal bli frelst gjennom sin barnefødsel. Her har vi to mulige betydninger.

Nå vet jeg fra tidligere kommentarer at du ikke er imot kvinner i tjeneste. Men henviser til min kommentar til Leif. Kanskje flere kan sjekke grunnteksten. Finner ikke ordet "hun". Har enkelte oversettere misforstått versets betydning og lagt til ordet "hun" her? Hvis dette stemmer, og at verset er nøytralt med tanke på kjønn, så kunne det jo like gjerne ha stått at "han" blir frelst gjennom Barnefødselen. 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Opheim – gå til den siterte teksten.
1Ti 2:15 Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety.

Dr. Welton sier at på gresk så står det "the childbearing". "The". Altså bestemt form. Og noen oversettelser har Chilbearing i sin oversettelse. Stor C. Både ordet "Notwithstanding" og "saved", har "sozo" på gresk. Altså frelse. Og jeg sjekket opp hvert eneste ord på gresk i dette verset. Ikke et eneste ord henviser til kvinner - eller menn. Kjønn blir ikke spesifisert. Altså gjelder dette verset for alle mennesker, da vi alle blir frelst gjennom Jesus. Nå er jeg ikke teolog, må jeg understreke. Men ordet "hun" står ikke på gresk slik det gjør på engelsk. Det står rett ut: "Notwithstanding saved in childbearing." Altså "Frelse frelse i Barnefødselen." :-)

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
Arja Larsen – gå til den siterte teksten.
Skriftfunn fra Nag Hammadi på 1940-tallet har gitt oss viktig kunnskap om gnostisisme. En av skriftene heter Apocryphon Ioannis, Johannes skjulte brev. Jeg siterer og oversetter her fra en forelesning av en finsk teolog, Erkki Koskenniemi:

Det var en interessant artikkel, Arja. Har lyst til å lære mer om gnostisime. Har Erkki skrevet en bok om dette temaet, og hvor kan jeg eventuelt bestille denne? Dr. Jonathan Welton mener at kvinner har blitt undertrykt i 1800 år. Ifølge ham så var ikke kvinner undertrykt i de første 200 år av menighetens historie. :-)

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
Selvfølgelig skal han virke i hjemmet, men i menigheten skal han virke alene uten kona. I dag ser vi at dette er helt skjært ut. I dag skal kvinner være eldste og pastorer noe som går på tvers av Guds ord. Gud forlanger ikke noe annet av en kvinne at hun skal ta seg av hjemmet i stillhet.

Kan du vise meg hvor det står i Bibelen at kvinnen ikke skal virke i menigheten, Terje? Hva med apostelen Junia i Rom 16:7? Apostel er jo det høyeste embedet i en menighet. Hvis kvinnen bare skal tjene Gud i hjemmet, hva da med Deborah i GT - profet og landets leder? Hvorfor var det greit for Gud å kalle flere kvinner i GT til profet, mens i NT så har han av en mystisk grunn fått imot at kvinner er hans talerør? Når Paulus snakker om tjenestegavene i Ef 4:11, spesifiserer han da at disse tjenestene kun gjelder menn? Hva med Apg 21:9 som sier at: "Han hadde tre ugifte døtre som hadde profetisk gave." Profetisk gave tjener man Gud med i menigheten? Når det gjelder undervisningen fra Paulus i 1 Kor 12, og generelt i dette brevet, så henvender han seg til menigheten på generell basis. Han spesifiserer ikke at nådegavene bare gjelder menn. Og nådegaver er jo noe man tjener Gud med i menigheten?

Finnes det en logisk grunn som tilsier at Gud ikke vil ha kvinner i ulike embeter i menigheten? Og hvis Gud mener dette, hvorfor mener han da angivelig dette? Er det noe "feil" med kvinner? En slags "defekt"? Og hva med alle kvinnelige misjonærer som har gjort en fremragende jobb ned gjennom århundrene? En kvinne som underviser på søndagsskolen er en lærer, ifølge Ef 4:11. Skal kvinner slutte å undervise våre barn om Jesus? Og mange kvinner opplever at Gud virker gjennom tegn og under når de preker i ulike menigheter. Har Den Hellige Ånd på denne måten tatt feil av sitt eget Ord, eller er det noen menn som har feiltolket Bibelen? Jeg tror det siste. 

:-)

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere