Werner Skaug

Alder: 47
  RSS

Om Werner

Studerer for tiden teologidamegen på Welton Academy online (www.weltonacademy.com). Spiller gitar og sjakk. Er opptatt av privat og kollektiv reformasjon, og ønsker å gi mitt lille bidrag i så måte. Tror på å ha beina godt plantet på vannet.

Følgere

Publisert over 7 år siden

Synes de som står for evig pine, må slutte å unnskylde og bortforklare denne læren. De sier rett ut at Jesus skal pine folk på bestialsk vis i all evighet. Et skrik som aldri tar slutt. Sett meg lei på at folk sier at "Men Jesus er jo så god! Og det er jo ingen grunn til å havne i fortapelsen! Ingenting å være redd for!" Ingenting å være redd for?!!! Slike folk hevder jo tilstander som får middelalderen til å framstå som en koselig ferie til Syden.

Skal man mene noe, så får man stå for det. Mener man at Jesus skal rive folk i filler i et pågående evig inferno - så si det rett ut! Kall en spade for en spade! Ikke gjem alt dette bak "Men Gud er jo kjærlighet!" Det er å omgå spørsmålet. Fordi man ikke helt vil vedkjenne seg hva man faktisk tror på. Vær ærlig! Er Jesus en torturist, så si det rett ut. Og ikke fir en tomme på det. Dette vil møte forakt. Ja, til og med hat. Men i det minste er man ærlig om sin egen lære og tolkning. 

Og takke meg til at det finnes andre måter å forstå dette temaet på. Får inderlig håpe at universalistene får rett til slutt - de som mener at alle kommer til Himmelen. Og hvis disse tar feil, og det finnes en evig fortapelse, så kan jeg ikke få det til å gå opp at Jesus skal pine folk i uendelig framtid. Det er heldigvis flere teorier som verserer. Mildere varianter, for å si det på den måten. Det er faktisk opp til hver enkelt å filosofere rundt dette. Hvem som får rett til slutt, får jo tiden vise.

Gå til kommentaren
Ei heil avdeling på Modum Bad lappar saman menneske med alvorlege mentale skadar av det slaget den tyske psykologen Tilman Moser har gitt diagnosen gudsforgifting.

Du skriver et godt innlegg med argumenter man ikke kommer utenom. Det står i Bibelen at man skal tenke. Og der skorter det noen ganger hos enkelte kristne. Man sluker det man får servert, uten å tenke. Uten å studere. Dette blir en form for pappegøye-tenking hvor man bare gjentar det man har blitt fortalt. At såpass mange kommer til såpass ulike konklusjoner i dette spørsmålet, sier egentlig alt. Dette temaet er ikke enkelt. Hadde det vært såre enkelt, hadde det ikke vært uenighet. 

Modum Bad uttalte seg en gang om at psykologer ikke har bra nok kjennskap til problematikk rundt sekter. De trenger mer og inngående kjennskap til hva dette gjør med folk under sin utdanning. Om det har skjedd en forandring rundt dette i dag, er jo å håpe på. Men det er langt fra tilstrekkelig å lese et par artikler om at sekter består av "en sterk leder og en menighet som lar seg hjernevaske". Nå forenkler jeg veldig. Men det er helt klart for lite kunnskap rundt dette. 

En psykolog spurte en gang: "Trenger vi helvete?" Et godt spørsmål. Hva som er den endelige sannhet i spørsmålet om fortapelse - eller at det ikke finnes en fortapelse - er jeg ikke sikker på for eget vedkommende. Da jeg var en pappegøye i sekt, sa jeg jo bare hva lederne sa. Etter å ha studert dette temaet mer siden, og brukt hodet, så er ikke siste ord sagt. Til og med de lærde strides. Folk som kan hebraisk og gresk opp og i mente. 

Hvor mange vet f.eks at det som har preget Vestens tilnærming til emnet fortapelse, stammer direkte fra Augustin? Og Dantes Inferno? Og så har man Calvin og hans predestinasjonslære. Og den stammer helt tilbake til Platon og den senere Platonius - var det det han het? Hørt dette i forbifarten, så kan ikke utlegge noe videre om dette. Og Vesten er faktisk ikke klar over hvor påvirket vi er av Calvin også. Så vi har to tidligere teologer - Augustin og Calvin - som preger vår forståelse av dette temaet enn i dag. Og så hevder folk at: "Jeg leser jo bare Bibelen!" Nei, det er ikke fullt så enkelt. Alle er påvirket av historiske tolkninger fra ulike teologer den gangen. Man leser Bibelen gjennom brillene til disse tidligere teologer. Vi har altså flere filtre som vi leser Bibelen gjennom. Noen ganger uten å vite det. Det er mildt sagt skremmende.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden

Angående de ti jomfruene og flere liknelser i Matt 24 og 25, så mener preterister generelt at disse omhandler tiden fram mot romernes inntakelse av Jerusalem. Kanskje med unntak av liknelsen om da Jesus skiller geitene fra sauene. Her mener "delvise preterister", at dette ligger fram i tid. Men "fullstendige preterister" som mener at aboslutt alt i Bibelen er oppfylt, vil se på denne eksakte liknelsen på en annen måte.

Altså en helt annen tilnærming enn futurismen, som legger disse liknelsene i vår framtid. Det kan være lurt å sette seg inn i argumentene og kommentarene til preteristene for å forstå hvorfor de mener det de mener. Man trenger ikke å si seg enig. Men i det minste kan man konkludere på grunnlag av et studium av denne tilnærmingen.

Leif Opheim driver og forklarer meg hva historisisme er for noe om dagen. Det tar tid å forstå hans tolkning. Er ikke gjort over natten. Er enig i en del av hva han sier, men ikke alt. Men da er det på grunnlag av studium. Og jeg kan ikke avfeie det umiddelbart fordi jeg ikke har hørt hans argumenter før nå. At noe er ukjent for meg, betyr ikke automatisk at det han sier, er feil. Jeg må høre hans argumenter og sammenlikne de med slik jeg forstår Bibelen. Høre hans argumenter igjen, og studere Bibelen atter en gang. Slikt tar tid.

Futurister har også rett i en del av det de sier, mener jeg. Har studert futurisme i mange år og kjenner argumentene godt. Men problemet på den tiden var at jeg ikke kjente til noe som helst av hva andre hovedtolkninger mente. Og mangel på kunnskap er ikke en bra ting. 

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Men alltid intresant å se på nye ideer, selv om man ikke er enige.

Ja, spennende. Problemet med futurisme - det du tror på - og preterisme - det jeg tror på -, er at disse to gruppene ofte snakker forbi hverandre. Vi har to helt forskjellige utgangspunkt for å forstå dette store temaet endetid. Vi er helt enige i at man må tro Bibelen. Men tror at før man forkaster pretersime, så bør man sette seg godt inn i hva den forkynner. Og man bør sette seg godt inn i hva futurisme sier. Og i tillegg til disse to, så har vi også historisisme og idealisme. Og muligens flere tolkninger om hvordan man kan forstå endetid. Og alle bruker Bibelen som sitt grunnlag for forståelse. Hvem har rett? 

Fortapelse er helt klart et tema i Bibelen. Hvordan dette temaet skal forstås, er jo hva vi debatterer her inne. Vi sammenlikner tolkninger. Forsøker å forstå dette temaet bedre. Og som du allerede vet, så har vi de som tror at alle kommer til Himmelen, de som tror på evig pine, osv. Og alle mener at de har dette fra Bibelen.

Det har vært en virkelig øyeåpner å sette seg inn i andre tolkninger enn de jeg selv har hatt/har. For alle(?) har noe bra å komme med. Ingen ser alt. Vi forstår alle stykkevis og delt. Og synes det er flott at vi kan samtale om dette, Rune, og være enige om å være uenige. Forventer ikke at du skal bli preterist bare fordi jeg kommer med et par argumenter. Kanskje du har rett i at futurismen er den riktige måten å tolke på? Men dette er et pågående og langvarig studium. Mye å sette seg inn i da mange brikker må på plass, som du allerede vet. 

:-)

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Han var bestemt til dette før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende.

Her deler du jo et vers som en preterist vil ta som et bevis på at "enden" var på de første kristnes tid. Nå - den gangen - ved tidenes ende. Peter sier jo rett ut her i verset du siterer, at tidenes ende var da. Altså jødenes apokalypse og endetid, som Daniel forkynte om. Tidenes ende for jødenes del. Det futurister gjør feil, mener jeg, er å plassere jødenes endetid inn i vår framtid. Man gjør om på jødenes endetid til å bli de kristnes endetid.

Apokalypse betyr åpenbaring. Og Jesus kom for å åpenbare seg selv til jødene. I sitt liv og i sin tjeneste. Og han åpenbarte seg da han gjorde slutt på ofringene i templet. Han åpenbarte gjennom dette at GTs tidsalder var over, og at NTs tidsalder hadde begynt. 

Men poenget mitt var jo opprinnelig å ta for seg liknelser som mange antar handler om fortapelsen. Jeg stiller spørsmålstegne ved noe av dette, sett i lys av preterismen. Igjen, det finnes preterister som tror på fortapelsen. Men det er vel uenighet innbyrdes der, som i alle andre tolkninger, retninger og kirkesamfunn.

:-)

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere