Werner Skaug

Alder: 47
  RSS

Om Werner

Studerer for tiden teologidamegen på Welton Academy online (www.weltonacademy.com). Spiller gitar og sjakk. Er opptatt av privat og kollektiv reformasjon, og ønsker å gi mitt lille bidrag i så måte. Tror på å ha beina godt plantet på vannet.

Følgere

Til Helene

Publisert over 9 år siden

Helt enig med deg at Bibelen bør tolkes av ateister. Slik jeg ser det, så er ikke Bibelen en gave fra Gud bare til troende. Den er en gave fra Gud til alle mennesker. Alle har rett til å lese den og gjøre seg opp sin egen mening. Noen tror på det som står i den. Noen tror ikke. Men poenget mitt var at jeg er helt enig - og jeg tror at Gud kan gi lys over Ordet også til en som ikke tror. Det var nettopp slik jeg selv ble en troende; jeg begynte å lese i NT som ateist og endte opp som troende. Tenk om noen hadde forbudt/frarådet meg å lese i den fordi jeg var ateist. Da hadde jeg kanskje ikke vært en troende i dag. Du har god innsikt i Bibelen. Håper du fortsetter med å lese. Og, slik jeg tenker fordi jeg er en troende, så håper jeg at du en dag vil/kan tro på Jesus. :)

Gå til kommentaren

To vers fra Romerbrevet 5

Publisert over 9 år siden

"Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige." - v 18-19

Gå til kommentaren

Til Rudi Wara

Publisert over 9 år siden

Jeg tror jeg forstår hva du mener. Det er helt klart at når man kommer til tro så blir øynene åpnet. Og som du skriver så åpner Bibelen seg på en måte man ikke opplevde tidligere, og flere ting. Det jeg vil frem til er at evangeliet ikke er et potensielt evangelium. Det er et fullbragt evangelium for alle. De som tror kan begynne å studere hva korset allerede har gjort for dem. Det var sant allerede mens de ikke trodde. Ved tro kommer man til sannhets erkjennelse. Man erkjenner det som var sant hele tiden - at Jesus har forsonet hele verden med Gud på korset.

Jeg er helt enig i deg med at man må tro for å komme til himmelen. Jeg er ikke universalist. F.eks ved å studere Rom 5, så leser vi at Adam gjorde alle til syndere. I samme kapittel leser vi at Jesus gjorde alle til rettferdige. Det Jesus oppnådde for hele menneskeheten, overgikk jo i aller høyeste grad den skaden Adam påførte menneskeheten.

De som ikke tror er altså uvitende om det Gud har gjort for dem. De tror at når de først blir kristne, først da vil Gud ønske de velkommen og smile til dem. Det triste er at en del kristne tror det samme. Slik jeg tolker Bibelen, er alle mennesker allerede inne i varmen hos Gud. Gud smiler til alle mennesker. Han elsker alle. Korset og dets velsignelser gjelder altså for alle mennesker mens de lever. Men dør en person uten å tro på Jesus, vil vedkommende dessverre måtte stå til regnskap for sine synder. Jeg sier dessverre, fordi Gud i aller høyeste grad vil at alle mennesker skal bli kjent med ham. Han kjenner jo alle mennesker allerede. Han er en Far som lengter etter og søker etter sine barn. Jmf lignelsen om hyrden Jesus som leter etter de fårene som har kommet bort fra flokken.

Gå til kommentaren

Forskjellige grunner til å drive misjon

Publisert over 9 år siden

Å hjelpe fattige med mat, drikke, klær og husly. Skolere barn så de kan lære seg å lese og skrive. Forhåpentligvis komme så langt som at de får tatt utdanning, og kan livnære seg selv og sine i jobb som voksne. Drive sentere for mennesker med ulike behov; f.eks barn som har blitt brukt som soldater i krig, og gi de en normal barndom. Hjelpe folk med medisiner og andre helsebehov ved helsestasjoner. M.m. Disse tingene er en naturlig integrert del av det å drive misjon, i tillegg til det å forkynne evangeliet om Jesus.

Gå til kommentaren

Til @sbjørn

Publisert over 9 år siden

Har lest hele tråden og sett de forskjellige kommentarene. Unngår debatten i sin helhet, men tenkte på det du skrev i siste kommentar. Alt du har blitt kalt av negativ art. Hvis du leser Apg 10 i sin helhet, og spesielt dette verset, får du min tolkning av hvordan Gud ser på mennesker i dag: "For andre gang talte stemmen til ham: «Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.»" Peter får klar beskjed om å ikke kalle hedninger - de som ikke er jøder - for urene. Av hendelsen med duken som daler ned, forstår man at Gud har renset alle mennesker. Du er altså i Guds øyne et rent menneske fordi Jesus renset og tilga deg på korset.

Skjer dette først etter at et menneske blir en kristen? Jeg, og flere med meg, tror ikke det. Vi mener at Gud allerede har forsonet menneskeheten med seg selv og stiftet fred. Han holder ikke noen feil opp mot noe menneske, av den grunn at alle feil har blitt visket bort allerede. Tillat meg å sitere 2 Kor 5,19-20: "For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud!Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet."

Her står det at Gud forsonte hele verden - alle mennesker  - med seg selv ved korset. Jeg tolker dette som at alle mennesker allerede før de tror, har fred med Gud. De er forsonet med Gud. De er rene. Har mottatt Guds rettferdighet. Slik tror jeg Gud ser på jordens mennesker. Feilfrie fordi han allerede har tilgitt alt sammen i Jesus. Ja, jeg tror at det gjenstår å tro. Ja, jeg tror på en fortapelse (uten at jeg vil prøve meg på en utredelse av hva den består i). Men jeg tror du skjønner hvor jeg vil hen; ønsket å gi deg en positiv hilsen fra Bibelen, slik jeg forstår den. Og for ikke å glemme at vi alle ifølge boka er skapt i Guds bilde. Det kan jo ikke være dårlige saker. :) 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere